Hotărârea nr. 532/2019

Hotărârea 532/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere Spital Clinic Municipal, str, Tăbăcarilor nr. 11. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 303906 din 10.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11, beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 491 din 10.06.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură Cluj nr. 853/Z/4.10.2018 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 și nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Al t. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11, beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, pe o parcelă proprietate publică.

Documentația reglementează:

  • -  amplasarea construcțiilor: se propune extinderea Spitalului Clinic Municipal cu un corp D+P+4E (unitate primiri urgențe) alipit aripei vestice a ansamblului, amplasat pe limita de proprietate sud-vestică și un corp D+P (capelă/ spațiu de reculegere pentru pacienți) amplasat în retragere de minim 2 m față de aliniament (str. Tăbăcarilor);

  • -  staționarea autovehiculelor-, se mențin platformele de parcare existente;

  • -  accesele auto și pietonul’, din strada Tăbăcarilor;

  • -  echiparea tehnico-edilitarcr. completă pe strada Tăbăcarilor.

La faza D.T.A.C proiectul va fi supus avizării Comisiei de Estetică urbană și se va obține acordul Ministerului Sănătății pentru schimbarea destinației terenului pe care se propune a fi edificat corpul D+P - capelă/ spațiu de reculegere pentru pacienți.

Al t. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 532 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).


+16,00

+18,30

____________sr

+15,60 ■V

,+12,45

E4

LU

^+12,45

^■9,71

E3

E3

^+9,71

+6,97

E2

E2

+6,97

+4,23

«•

El

El

^+4,23

+1,50

P

P

+1,50

-1,25 ~

--

D

D

.^2S

8,89

34,47

Legenda

\ \

- Gard metal cu zid

- Cămin vizitare

G \

- Riglola

CED

-Copac

4

- Stâlp Iluminat

Z

• Statuie

n.

- Construcție

• Hidrant

- Gard Vw

• o </♦$* ♦ 0 •Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1232

588716.482

393737.991

35.379

399

588741.150

393763.352

20.400

89

588740.286

393783.734

6.583

397

588740.202

393790.316

25.219

396

588739.696

393815.530

2.487

395

588739.513

393818.010

2.497

394

588739.217

393820.489

2.558

393

588738.507

393822.947

2.462

392

588737.399

393825.146

2.518

391

588735.884

393827.157

32.459

196

588710.175

393846.972

4.044

197

588706.992

393849.466

25.946

390

588686.674

393865.602

2.279

389

588684.785

393866.877

2.683

388

588682.388

393868.082

2.716

387

588679.736

393868.669

13.516

386

588666.221

393868.839

8.165

385

588658.110

393867.900

2.673

384

588655.514

393867.262

3.441

383

588652.387

393865.825

2.660

382

588650.105

393864.458

4.510

381

588647.248

393860.968

31.961

3

588627.635

393835.733

3.800

2

588625.353

393832.695

12.442

1

588617.814

393822.797

27.850

72

588639.854

393805.771

1.875

73

588638.688

393804.303

18.542

130

588653.613

393793.301

59.542

303

588617.475

393745.980

5.056

305

588621.497

393742.916

2.567

306

588620.306

393740.642

69.555

15

588674.975

393697.640

2.637

14

588677.562

393697.128

56.432

S=14119.45mp P=497.454m


Sc.       =

3.919 mp

36,06%

4.096 mp

37,69%

Scd.      =

12.517 mp

-

12.918 mp

-

S spatii verzi pe sol natural =

3.678 mp

33,84%

3.462 mp

31,86%

S pavaje =

3293 mp

30,01%

3.309 mp

30,45%

P.O.T. =

36,06%

37,69%

C.U.T. =

1,15

1,18