Hotărârea nr. 52/2019

Hotărârea 52/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Dâmbul Rotund, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Dâmbul Rotund, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Dâmbul Rotund, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58866 din 18.02.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Dâmbul Rotund, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Viile Dâmbul Rotund, cu suprafața măsurată de 8235 mp, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1): „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Viile Dâmbul Rotund cu suprafața măsurată de 8235 mp, cu destinație drum, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 52 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Viile Dâmbul Rotund, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

X

[m]

Y [ml

1

589259.7490

390692.0190

2

589280.0460

390709.1650

3

589297.9570

390724.8410

4

589303.3450

390728.8600

5

589305.3270

390730.9480

6

589322.6980

390748.4170

7

589327.3160

390753.7750

a

589337.4780

390764.0540

8'

589340.7500

390767.3820

9

589344.3020

390772.9740

10

589350.1730

390783.9040

11

589350.5730

390794.2860

12

589362.7140

390804.5180

13

589367.2450

390814.2960

14

589375.3070

390827.6010

15

589375.9902

390828.5541

10

589383.8440

390839.5100

17

589385.9060

390842.2580

18

589398.3070

390858.7890

19

589411.7520

390877.2480

20

589423.3390

300891.8960

21

589423.6680

390891.6230

22

589433.5830

390905.5100

23

589435.6170

390908.3590

24

589437.3900

390911.3760

25

589444.0510

390921.0310

26

589444.5460

390921.8030

27

589447.8020

390926.5260

28

589449.4850

390928.8580

29

589452.5040

390933.1040

30

589463.4730

390948.1090

30'

589463.5085

390948.1405

31'

589465.5490

390946.4720

31

589472.7150

390950.2920

32

589478.5050

390903.3430

33

589478.6267

390963.5236

34

589480.3290

390962.3760

35

589480.3352

390962.3838

36

589482.2529

390964.6771

37

589489.6300

390973.5000

38

589487.3090

390975.0650

39

589490.8910

390979.8590

40

589490.5282

390980.1062

41

589490.1390

390980.3716

42

589495.0990

390980.2380

43

589501.9780

390994.1080

44

589507.0430

391000.0810

45

589526.7500

391029.8390

46

589550.9860

391065.6100

47

589558.8300

391070.6140

48

589500.0890

391078.8400

49

589559.8820

391081.5260

50

589558.2830

391083.3910

51

589556.3270

391085.5450

52

589537.2680

391101.3530

53

589517.3350

391115.8830

54

589505.1500

391123.2910

55

589491.4510

391129.9530

56

589488.3570

391125.3260

57

589473.2270

391132.6380

58

589465.3960

391137.3340

59

589373.5340

391194.6690

60

589373.5525

391194.7672

61

589370.7765

301195.9482

62

589357.3365

391202.0472

63

589349.7265

391200.8172

64

589343.1865

391212.7172

65

589338.5213

391217.3072

66

589330.4960

391227.6560

67

589320.8010

391242.4220

68

589317.6990

391246.7700

69

589310.6010

391258.7160

70

589309.8480

391201.5470

71

589308.9030

391264.2270

72

589306.8420

391267.1680

73

589300.1700

391279.0310

74

589299.3890

391288.5670

75

589297.4270

391303.7510

76

589297.6780

391311.3080

77

589299.3830

391319.6030

78

589301.5810

391335.1480

78'

589302.2270

391335.8030

79'

589302.4810

391338.5481

79

589302.7340

391341.2790

80

589302.9860

391344.0020

81

589303.2370

391340.7170

82

589303.4870

391349.4240

83'

589303.7310

391352.0590

83

589303.2974

391352.1599

84

589303.1310

391356.9270

85

589301.1680

391363.8460

86

589297.9420

391372.0130

87

589295.0710

391377.5000

88

589290.6520

391383.0640

89

589289.8310

391383.7080

90

589287.0720

391385.0600

91

589286.6560

391388.3980

92

589285.6530

391387.7320

93

589283.1560

391390.0160

94

589280.3520

391392.3470

95

589275.6960

391395.4950

96

589275.6360

391395.5650

97

589270.9550

391398.2050

98

589269.2610

391399.0300

99

589264.1650

391400.9830

100

589260.2660

391401.6780

101

589256.6570

391401.4990

102

589249.5230

391401.1550

103

589231.1870

391399.4550

104

589220.5810

391397.1670

105

589210.2000

391393.7240

106

589208.6020

391392.9780

107

589205.6970

391391.4590

108

589202.7370

391389.5850

109

589201.9180

391389.0370

110

589200.1960

391388.1930

111

589194.1040

391384.2700

112

589189.9420

391380.8920

113

589186.0640

391377.3030

114

589185 9070

391377.2950


115   589185.5730

391377.1200

110

589182.8160

301374.2300

117

589178.0120

391369.4010

118

589174.8030

301366.1360

119

589172.7300

391363.9750

120

589169.8880

391301.0010

121

589168.1580

391359.2600

122

580167.4530

391350.5900

123

589165.5290

391356.6200

124

589163.6360

391354.7440

125

589162.1160

391353.1940

126

589154.0920

301345.5880

127

589150.1580

301341.6280

128

589149.4420

391341.0310

129

580145.4990

301336.8580

130

589140.7480

391344.8290

131

589145.5470

391347.2040

132

589149.0030

301350.3640

133

589152.7670

301354.0140

134

589153.4900

301354.7060

135

580155.8050

301357.2410

130

580158.7030

301300.0000

137

580169.3180

301371.2500

138

580174.0150

301377.2160

139

580176.1550

391379.9000

140

580176.8840

391380.8280

141

580177.9020

301382.1240

142

580180.4160

391380.1780

143

580206.4000

301397.8350

144

580220.6200

301402.6300

145

580220.0210

301402.6320

146

580237.0100

391406.7030

147

580237.1300

301407.1091

148

580258.8000

391409.0700

149

589206.2030

391409.9090

150

589271.3320

391405.3000

151

589272.5630

391404.0190

152

589276.0490

391401.2840

153

580281.3720

391307.8800

154

580288.0820

301391.7940

155

580296.4230

391384.4800

156

589301.3180

391377.5650

157

580302.8760

391375.3800

158

580306.6540

391375.0930

159

580308.7210

391304.6960

160

580309.4500

391359.7020

161

580310.1180

391355.9490

162

580308.2940

391350.5720

163

589307.0530

391346.7560

164

580307.4680

391340.8840

165

589306.4030

391332.3210

166

580305.7680

391328.2020

167

580305.2920

301325.2570

168

580304.7890

301322.3830

169

580304.0990

391317.0950

170

589303.5830

391313.0250

171

580303.3660

391311.8980

172

580303.2060

391310.2690

173

580303.0260

301308.5740

174

580302.5410

301305.0040

175

580302.3950

391303.3050

176

580303.8490

301294.9880

177

580304.5200

391291.0230

178

580304.9050

391288.6640

179

580306.3470

391285.3140

180

580300.4840

391277.7500

181

589300.7910

391276.9890

182

580310.8430

391274.5120

183

580312.2680

301270.9700

184

580313.4030

391268.2740

185

580313.7100

391207.5070

186

589315.0710

301262.0250

187

580317.4460

391261.0100

188

589318.2080

391250.7030

189

589320.4110

301255.3440

190

589321.1840

301254.0480

191

580325.7180

391245.0440

192

580331.2000

391236.6880

193

580334.0980

391231.2490

194

589337.6360

391228.2230

195

580330.2590

391220.0820

196

580341.5700

391223.7200

197

580344.0028

301221.5384

198

589345.3230

391219.9180

199

589353.6280

391213.0100

200

589360.5000

391208.4800

201

580368.8770

391203.6300

202

580370.5780

391203.7090

203

580375.0830

301201.4770

204

589376.5290

391200.1190

205

589380.8260

391197.6820

200

589383.9280

391195.0220

207

589390.0010

391192.6470

208

589401.6330

391186.6540

209

580412.5210

391180.8680

210

589417.1180

391178.2630

211

589417.2196

391178.4169

212

580445.4100

301161.9620

213

589448.8650

391159.9460

214

589450.1004

391101.0106

215

589453.4110

301159.5730

216

589476.8566

391143.7444

217

589476.0400

391142.5300

218

589492.6300

391137.7500

219

589492.5950

391137.6900

220

589506.9050

391130.1390

221

589507.6209

391130.1665

225

580521.9621

391120.7885

226

580521.8850

391120.6790

227

580533.4210

391112.9310

228

580537.1140

391110.3820

229

580541.1350

391107.4410

230

580542.9150

391106.2810

231

589546.3900

391103.8100

232

589553.2820

391098.9790

233

589556.4830

391097.0220

234

589558.5000

391095.6800

235

589566.1230

391090.4720Data: Ianuarie 2019
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Viile Dâmbul Rotund, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

1

589259.7490

390692.0190

26.570

2

589280.0460

390709.1650

23.802

3

589297.9570

390724.8410

6.722

4

589303.3450

390728.8600

2.879

5

589305.3270

390730.9480

24.636

6

589322.6980

390748.4170

7.073

7

589327.3160

390753.7750

14.454

8

589337.4780

390764.0540

4.667

8'

589340.7500

390767.3820

6.625

0

589344.3020

390772.9740

12.407

10

589350.1730

390783.9040

12.179

11

589356.5730

390794.2660

11.951

12

589362.7140

390804.5180

10.777

13

589367.2450

390814.2960

15.557

14

589375.3070

390827.6010

1.173

15

589375.9902

390828.5541

13.480

18

589383.8440

390839.5100

3.436

17

589385.9080

390842.2580

20.665

18

589398.3070

390858.7890

22.838

19

589411.7520

390877.2480

18.677

20

589423.3390

390891.8960

0.428

21

589423.6680

390891.6230

17.063

22

589433.5830

390905.5100

3.501

23

589435.6170

390908.3590

3.499

24

589437.3900

390911.3760

11.730

25

589444.0510

390921.0310

0.917

28

589444.5460

390921.8030

5.737

27

589447.8020

390926.5260

2.876

28

589449.4850

390928.8580

5.210

29

589452.5040

390933.1040

18.587

30

589463.4730

390948.1090

0.047

30'

589463.5085

390948.1405

2.636

31*

589465.5490

390946.4720

12.157

31

589472.7150

390956.2920

9.124

32

589478.5050

390963.3430

0.218

33

589478.6267

390963.5236

2.053

34

589480.3290

390962.3760

0.010

35

589480.3352

390962.3838

2.989

36

589482.2529

390964.6771

11.501

37

589489.6300

390973.5000

2.799

38

589487.3090

390975.0650

5.984

39

589490.8910

390979.8590

0.439

40

589490.5282

390980.1062

0.471

41

589490.1390

390980.3716

7.682

42

589495.0990

390986.2380

10.453

43

589501.9780

390994.1080

8.298

44

589507.0430

391000.6810

35 193

45

589526.7500

391029.8390

43.208

46

589550.9860

391065.6100

13.514

47

589558.8300

391076.6140

2.557

48

589560.0890

391078.8400

2.694

49

589559.8820

391081.5260

2.457

50

589558.2830

391083.3010

2.910

51

589556.3270

391085.5450

24.762

52

589537.2680

391101.3530

24.667

53

589517.3350

391 115.8830

14.260

54

589505.1500

391123.2910

15.233

55

589491.4510

391129.9530

5.566

56

589488.3570

391125.3260

16.804

57

589473.2270

391132.6380

9.131

58

589465.3960

391137.3340

108.288

59

589373.5340

391194.6890

0.100

60

589373.5525

391194.7672

3.017

61

589370.7765

391195.9482

14.759

62

589357.3365

391202.0472

8.981

63

589349.7265

391206.8172

8.808

64

589343.1865

391212.7172

6.545

65

589338.5213

391217.3072

13.096

66

589330.4960

391227.6560

17.664

67

589320.8010

391242.4220

5 341

68

589317.6990

391246.7700

13.896

69

589310.6010

391258.7160

2.929

70

589309.8480

391261.5470

2.842

71

589308.9030

391264.2270

3.591

72

589308.8420

391267.1680

13.611

73

589300.1700

391279.0310

9.568

74

589299.3890

391288.5670

15.310

75

589297.4270

391303.7510

7.561

76

589297.6780

391311.3080

8.468

77

589299.3830

391319.6030

15.700

78

589301.5810

391335.1480

0.920

78'

589302.2270

391335.8030

2.757

79'

589302.4810

391338.5481

2.743

79

589302.7340

391341.2790

2.735

80

589302.9860

391344.0020

2.727

81

589303.2370

391346.7170

2.719

82

589303.4870

391349.4240

2.646

83'

589303.7310

391352.0590

0.445

83

589303.2974

391352.1599

4.770

84

589303.1310

391356.9270

7.192

85

589301.1680

391363.8460

8.781

86

589297.9420

391372.0130

6.193

87

589295.0710

391377.5000

7.105

88

589290.6520

391383.0640

1.043

89

589289.8310

391383.7080

3.075

90

589287.0720

391385.0660

1 394

91

589288.8560

391386.3960

1.671

92

589285.6530

391387.7320

3.384

93

589283.1580

391390.0160

3.646

94

589280.3520

391392.3470

5.620

95

589275.6960

391395.4950

0.092

96

589275.6360

391395.5650

5.374

97

589270.9550

391398.2050

1.884

98

589269.2610

391399.0300

5.457

99

589264.1650

391400.9830

3.960

100

589260.2660

391401.6780

3.613

101

589256.6570

391401 4990

7.142

102

589249.5230

391401.1550

18.415

103

589231.1870

391399.4550

10.850

104

589220.5810

391397.1670

10.937

105

589210.2000

391393.7240

1 764

106

589208 6020

391392.9780

3278

107

589205.6970

391391.4590

3.503

108

589202.7370

391389.5850

0.985

109

589201 9180

391389.0370

1.918

110

589200.1960

391388.1930

7 246

111

589194.1040

391384.2700

5.360


Data: Ianuarie 2019236

589567.8900

391090.4210

1.426

237

589569.1280

391091.1290

7.931

238

589575.4193

391086.2995

8.628

239

589570.8531

391078.9788

1.688

240

589569.4100

391079.8550

1.197

241

589568.7940

391078.8290

21.365

242

589557.4770

391060.7070

2.491

243

589556.1580

391058.5940

1.515

244

589555.3070

391057.3410

1.443

245

589556.5568

391056.6201

1.809

246

589555.4900

391055.1592

1.956

247

589553.5410

391054.9950

1.881

248

589551.9780

391053.9490

20.319

249

589540.2560

391037.3520

7.371

250

589536.2860

391031.1410

5.220

251

589533.3380

391026.8330

1.600

252

589532.5500

391025.4410

6.686

252'

589529.1080

391019.7090

2.773

253'

589527.5370

391017.4240

6.017

253

589524.0880

391012.4940

5.010

254

589521.3020

391008.3300

15.656

255

589513.0017

390995.0553

1.271

256

589512.2626

390996.0897

8.776

257

589507.4853

390988.7284

2.075

258

589509.5480

390988.5030

3.837

259

589507.2010

390985.4670

4.553

260

589504.4130

390981.8670

2.203

261

589503.0480

390980.1380

9.265

| 262

589497.4150

390972.7820

4.561

263

589494.5270

390969.2520

3.029

264

589492.4560

390967.0420

3.240

265

589490.3220

390964.6040

0.980

266

589489.7090

390963.8390

2.015

267

589488.3960

390962.3110

2.935

268

589486.5810

390960.0040

0.591

269

589486.2371

390959.5232

20.170

270

589473.5467

390943.8458

0.470

271

589473.2500

390943.4810

11.464

272

589465.6360

390934.9110

10.805

273

589458.9800

390926.3998

2.081

274

589457.6430

390924.8050

7 782

275

589452.7860

390918.7250

4.232

276

589450.1750

390915.3950

13.636

277

589441.9360

390904.5290

14.151

278

589433.1100

390893.4680

0.425

279

589433.4400

390893.2000

23.300

280

589419.0300

390874.8900

4.999

281

589415.9400

390870.9600

0.379

282

589415.6840

390871.2400

2.334

283

589414.3100

390869.3530

15.722

284

589404.5690

390857.0120

21.590

285

589391.4190

390839.8890

19.045

286'

589380.2590

390824.4560

15.339

286

589372.0800

390811.4800

7.223

287

589369.0360

390804.9300

10.118

288

589364.2940

390795.9920

14.458

289

589357.1770

390783.4070

5.117

290

589354.7310

390778.9130

9.802

291

589349.2170

390770.8090

5.518

292

589346.1810

390766.2010

7.167

293

589341.8350

390760.5020

10.117

294

589335.1340

390752.9220

4.668

295

589332.4250

390749.1210

4.221

296

589329.6550

390745.9360

4.465

297

589326.5440

390742.7330

10.230

298

589319.1400

390735.6730

5.112

299

589315.4800

390732.1040

5.268

300

589311.6770

390728.4590

9.632

301

589304.6310

390721.8910

5.363

302

589300.8340

390718.1030

7.835

303

589295.1370

390712.7240

15.733

304

589283.6420

390701 9820

16.248

305

589271.3970

390691.3020

11.794

306

589262.2780

390683.8220

8.578

S = 8235 mp P=2308.642mMEMORIU TEHNIC

  • 1.  Adresa imobil: Strada Viile Dâmbul Rotund, Extravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în extravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-2-III.

Imobilul este delimitat astfel:


-în latura de Nord: din punctul nr. 306 până în punctul nr. 305 neîmprejmuit; din punctul nr. 305 până în punctul nr. 303 de gard de sârmă; din punctul nr. 303 până în punctul nr. 297 de gard de beton și lemn; din punctul nr. 297 până în punctul nr. 286 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 286 până în punctul nr. 284 neîmprejmuit; din punctul nr. 284 până în punctul nr. 281 de gard de sârmă; din punctul nr. 281 până în punctul nr. 279 neîmprejmuit; din punctul nr. 279 până în punctul nr. 274 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 274 până în punctul nr. 272 de gard de lemn; din punctul nr. 272 până în punctul nr. 270 de gard de beton și lemn; din punctul nr. 270 până în punctul nr. 269 de gard de beton și metal; din punctul nr. 269 până în punctul nr. 263 de gard de beton și lemn; din punctul nr. 263 până în punctul nr. 258 de gard de beton și metal; din punctul nr. 258 până în punctul nr. 255 de strada Rubinului; din punctul nr. 255 până în punctul nr. 251 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 251 până în punctul nr. 249 de gard de lemn; din punctul nr. 249 până în punctul nr. 246 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 246 până în punctul nr. 242 de drum de acces; din punctul nr. 242 până în punctul nr. 239 neîmprejmuit; din punctul nr. 239 până în punctul nr. 238 de gard de beton și metal;

-în latura de Est: din punctul nr. 238 până în punctul nr. 237 neîmprejmuit; din punctul nr. 237 până în punctul nr. 226 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 226 până în punctul nr. 220 neîmprejmuit; din punctul nr. 220 până în punctul nr. 218 de gard din metal; din punctul nr. 218 până în punctul nr. 216 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 216 până în punctul nr. 215 neîmprejmuit; din punctul nr. 215 până în punctul nr. 214 de drum de acces; din punctul nr. 214 până în punctul nr. 208 neîmprejmuit; din punctul nr. 208 până în punctul nr. 205 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 205 până în punctul nr. 200 de gard de beton și metal; din punctul nr. 200 până în punctul nr. 197 de gard de lemn; din punctul nr. 197 până în punctul nr. 195 neîmprejmuit; din punctul nr. 195 până în punctul nr. 191 de gard de beton și lemn; din punctul nr. 191 până în punctul nr. 175 de gard de beton și metal; din punctul nr. 175 până în punctul nr. 165 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 165 până în punctul nr. 162 de gard metalic; din punctul nr. 162 până în punctul nr. 161 de drum de acces; din punctul nr. 161 până în punctul nr. 158 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 158 până în punctul nr. 150 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 150 până în punctul nr. 149 de strada Lăstunilor; din punctul nr. 149 până în punctul nr. 147 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 147 până în punctul nr. 143 neîmprejmuit; din punctul nr. 143 până în punctul nr. 142 de gard de beton; din punctul nr. 142 până în punctul nr. 141 de strada Mierlei; din punctul nr. 141 până în punctul nr. 137 de gard de beton și lemn; din punctul nr. 137 până în punctul nr. 130 de gard de beton și metal;

-în latura de Vest: din punctul nr. 130 până în punctul nr. 129 de strada Sanatorului; din punctul nr. 129 până în punctul nr. 125 de gard din beton și metal; din punctul nr. 125 până în punctul nr. 117 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 117 până în punctul nr. 114 de gard metalic; din punctul nr. 114 până în punctul nr. 83 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 83 până în punctul nr. 77 neîmprejmuit; din punctul nr. 77 până în punctul nr. 74 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 74 până în punctul nr. 73 neîmprejmuit; din punctul nr. 73 până în punctul nr. 72 de strada Sanatorului; din punctul nr. 72 până în punctul nr. 69 neîmprejmuit; din punctul nr. 69 până în punctul nr. 68 de strada Smaraldului; din punctul nr. 68 până în punctul nr. 59 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 59 până în punctul nr. 58 neîmprejmuit; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 57 de strada Diamantului; din punctul nr. 57 până în punctul nr. 49 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Sud: din punctul nr. 49 până în punctul nr. 41 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 41 până în punctul nr. 29 neîmprejmuit; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 24 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 22 de strada Argintului; din punctul nr. 22 până în punctul nr. 19 neîmprejmuit; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 18 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 12 neîmprejmuit; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 11 de gard de lemn; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 9 neîmprejmuit; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 1 de gard din plasă de sârmă; din punctul iu. 1 până în punctul nr. 306 de strada Spicului;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 2168 m".     .<

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața '      'teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu :

  • 1- numărul cadastral 158

  • 2- PT 39708/2015-imobil stradă

  • 3- PT 59508/2015 - imobil stradă

  • 4- PT 101211/2015 - imobil stradă

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK. ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii : (

Ianuarie 2019