Hotărârea nr. 519/2019

Hotărârea 519/2019 - Închirierea prin licitație a corpului de clădire C2 Sală de sport din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Creangă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație a corpului de clădire C2 Sală de sport din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Creangă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație a corpului de clădire C2 Sală de sport, din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Creangă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 283246/451/29.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune închirierea prin licitație a corpului de clădire C2 Sală de sport, din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Creangă',

Reținând prevederile Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea nr. 500/2013, Hotărârea nr. 907/19.10.2018, Avizul conform al Ministerului Educației Naționale nr. 8826/9.05.2019 și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație de către Școala Gimnazială Ion Creangă a corpului de clădire C2 Sală de sport, înscris în CF 331172 Cluj Napoca, pentru desfășurarea unor activități sportive, în afara orelor în care se desfășoară activitățile sportive prevăzute în planul de învățământ, precum și a antrenamentelor organizate de cluburi sportive subordonate Ministerului Educației Naționale, iară a fi perturbat procesul educațional sau activitățile extrașcolare organizate la nivelul unității de învățământ.

Art. 2. Perioada de închiriere este de cinci ani, în condițiile Avizului Ministerului Educației Naționale nr. 18826/9.05.2019 și a Hotărârii nr. 500/2013.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Școala Gimnazială Ion Creangă.

Nr. 519 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)