Hotărârea nr. 501/2019

Hotărârea 501/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balăzs, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olăh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sărmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras și Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 262256 din 17.05.2019 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 23 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 23 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 501/2019


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/20191

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

BOLOȘ

VALERIU

MARIANA

05.05.1969

BUD

VASILE

MARIANA

26.04.1969

CHIFOR

EUGEN

ANA

26.04.1969

COSTIN

VASILE

RODICA

16.05.1969

CSISZER

IANOS

MARIA-MAGDALENA

21.04.1969

GABOR

KALMAN

JULIANNA

30.04.1969

HOLUBAK

KAROLY

KATALIN

12.05.1969

IANCU

VASILE

VALERIA

07.05.1969

IUȘAN

DANIL

MARIA

06.07.1968

KUSZLIK

JANOS-GABOR

MARGIT

28.04.1969

LUNG

IOAN

ANA

09.05.1969

MAROSAN

ANDRAS

ILEANA-ILDIKO

21.12.1968

MEZEI

ISTVAN

MARIA

28.04.1969

NAP

SERGIU-CORNELIU

ANA

12.04.1969

NEMENYI

IOZSEF-NANDOR

AGNETA-ECATERINA

26.04.1969

NEMET

VIOREL

ELISAVETA

05.05.1969

PINTEA

LIVIU

ANA

21.04.1969

POP

IOAN

CORNELIA

08.05.1969

SĂULEAN

LIVIU

ANA

14.05.1969

STADLER

ERNESTIN

BLANCA

13.05.1950

URS

IOAN

FRUNZINA

25.04.1969

VLAICU

TEODOR

ORTENZIA

26.04.1969

VUȘCAN

MIHAI

MARIOARA

06.05.1969