Hotărârea nr. 481/2019

Hotărârea 481/2019 - Finanţarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, modificat și completat prin Hotărârea nr. 43/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, modificat și completat prin Hotărârea nr. 43/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 3.585.000 lei în temeiul regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, modificat și completat prin Hotărârea nr. 43/2019 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Mihaela-Rodica Suciu, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 261232 din 17.05.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 3.585.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, modificat și completat prin Hotărârea nr. 43/2019;

Reținând prevederile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, modificat și completat prin Hotărârea nr. 43/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 3.600.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, modificat și completat prin Hotărârea nr. 43/2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca                  Anexă la HCL nr. 481/2019

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

REPARTIZAREA

Sumei de 3.600.000 de Iei pentru cultele religioase din municipiul Cluj-Napoca

Nr.

crt

Parohia sau cultul religios

Destinație sumă

9

Suma alocată 2019 -LEI-

I.

Cultul ortodox

2.415.000

1

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

Continuare lucrări de reparații la Centrul Eparhial

100.000

2

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

Continuare Construcție Centru Misionar Social „Sf. Apostol Andrei”

360.000

3

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

Continuare pictură în tehnica mozaic la Catedrala Mitropolitană

300.000

4

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

Continuare extindere paraclis cu corp chilii la Mănăstirea Sf. Elisabeta

200.000

5

Parohia Ortodoxă Sfântul Arhidiacon Ștefan întâiul Mucenic

Continuare pictură bisericească

20.000

6

Parohia „Sfântul Prooroc Ilie” -Fânațele Clujului

Continuare lucrări pictura bisericii parohiale

20.000

7

Parohia Ortodoxă Română Sf. Nicolae

Continuare Reparații biserică parohială

10.000

8

Parohia Ortodoxă Română Adormirea Maicii Domnului

Canalizare pluviale, dren, platformă pavată, tencuieli, zugrăveli lavabile

30.000

9

Parohia Ortodoxă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

Continuare construire biserică parohială de beton și cărămidă

100.000

10

Parohia Ortodoxă Sfântul Ioan Gură de Aur

Placare cu marmură și granit în interiorul și exteriorul bisericii

--

11

Parohia Ortodoxă Română Cuvioasa Paraschiva

Continuare construcție biserică parohială

100.000

12

Parohia Ortodoxă Română Sfântul Vasile cel Mare

Continuarea lucrărilor de construcție la biserică

80.000

13

Parohia Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Continuare lucrări reabilitare structurală și volumetrică biserică

80.000

14

Parohia Ortodoxă Română învierea Domnului

Continuare construcție biserică, anexe, împrejmuiri

200.000

15

Parohia Ortodoxă Română Schimbarea la Față

Fațadizarea bisericii parohiale

100.000

16

Parohia Ortodoxă Română

Soborul Maicii Domnului

Continuare lucrări extindere biserică și amenajări interioare

100.000

17

Parohia Ortodoxă Română înălțarea Sfintei Cruci

Continuare lucrări de reparații curente interior-exterior

10.000

18

Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel Valea Chintăului

Continuare lucrări construcție biserică

125.000

19

Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic Mina Cluj-Napoca

Continuare lucrări construcție biserică

100.000

20

Parohia Ortodoxă Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Continuare lucrări construire biserică

100.000

21

Parohia Ortodoxă Română întâmpinarea Domnului

Continuare pictură frescă interioară nouă

20.000

22

Parohia Ortodoxă „Pogorârea Sf. Duh” -Grigorescu

Placare cu piatră naturală la biserica parohiei

10.000

23

Parohia Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor

Placare cu piatră (granit) scările de acces în biserică

20.000

24

Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

Continuare reparare acoperiș biserica ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavril

20.000

25

Parohia Ortodoxă Română „Buna Vestire”

Reparații trotuare și scări la biserică

10.000

26

Parohia Ortodoxă Sf Apostoli Petru și Pavel

Placare granit și instalare mână curentă scări

100.000

II.

Cultul greco-catolic

500.000

27

Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Cluj-Gherla

Continuarea construcției Complexului Catedralei Greco-Catolice din Piața Cipariu

500.000

III

Cultul romano-catolic și

franciscan

210.000

28

Parohia Romano-Catolică Sf.

Mihail

Reabilitare fațadă principală Piața Unirii nr. 15-16

100.000

29

Oficiul Provincial al Franciscanilor

Renovare partea de nord a acoperișului mănăstirii franciscane din Cluj-Napoca

90.000

30

Parohia Romano-Catolică Dâmbul Rotund

Reparații lăcaș cult

10.000

31

Parohia Romano-Catolică Iris

Reparații lăcaș cult

10.000

IV.

Cultul reformat

255.000

32

Parohia Reformată nr. II Cluj-Napoca

Punerea în siguranță a gardului stradal al Parohiei Reformate nr. II Cluj-Napoca

100.000

33

Parohia Reformată ni". XI

Refacere intrare principală și laterală a bisericii la parohia reformată nr. XI din Cluj-Napoca

155.000

V.

Cultul Evanghelic-Lutheran

50.000

34

Biserica Evanghelică Lutherană din România Parohia Cluj

Continuarea construirii capelei în incinta cimitirului lutheran

50.000

VI.

Cultul unitarian

25.000

35

Episcopia Unitariană

Continuarea lucrărilor de refațadizare la imobil Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 9, sediu Episcopia Unitariană

25.000

VII.

Cultul adventist

20.000

36

Biserica Adventistă de Ziua a șaptea “Dynamis”

Schimbare mobilier cultic, renovare interioară și exterioară

12.000

37

Biserica Adventistă de Ziua a șaptea „Speranța”

Reamenajare curte exterioară biserică

8.000

VIII.

Cultul penticostal

72.000

38

Biserica Penticostală nr. 15

Logos

Continuare lucrări amenajări interioare și exterioare lăcaș cult și lucrări de împrejmuire

47.000

39

Biserica Penticostală „Betel”

Modernizare și reparații lăcaș cult penticostal

25.000

IX.

Cultul Baptist

38.000

40

Biserica Creștină Baptistă nr. 1

Reabilitare fațadă-înlocuire tâmplărie clasică cu tâmplărie PVC

38.000

X.

Cultul mozaic

15.000

41

Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca-Cultul Mozaic

Reparare Capelă mortuară cimitirul evreiesc din str. Șoimului nr. 1

15.000

TOTAL:

------/ o     \—

3.600.000