Hotărârea nr. 480/2019

Hotărârea 480/2019 - Alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în Anexă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în anexă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, pentru unitățile spitalicești prezentate în anexă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Gabriela Iuliana Moldovan, Molhem M. Bashar, Mihai Drăgoescu și Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 265307/20.05.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în anexă;

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, modificată și completată prin H.C.L. nr. 44/2019, pentru unitățile spitalicești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea


Nr. 480 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXĂ la HCL nr. 480/2019


CLUJ-NAPOCA

Repartizarea sumei de 1.384.528 lei pentru lucrări de reparații/modernizare căi de acces și curți interioare ale unor unități spitalicești

Nr. crt

Instituția medicală

Alocare pe destinații

Suma propusă pentru 2019

1

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE - HEPATOLOGIE PROF. DR. OCTAVIAN FODOR CLUJ-NAPOCA

Lucrări de amenajare și reparare a căilor de acces și a curții interioare

190,673.00

2

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ - Secția Pediatrie IV

Lucrări de amenajare și reparare a căilor de acces și a curții interioare

31,500.00

3

INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ

PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE

NICULAE STĂNCIOIU

Lucrări de amenajare și reparare a căilor de acces și a curții interioare

250,000.00

4

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CLUJ-NAPOCA

Lucrări de amenajare și reparare a căilor de acces și a curții interioare

362,355.00

5

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ - Secții Medicale, Servicii administrative și tehnice, Clinicilor 3-5;

Lucrări de reparații căi de acces și parcări

400,000.00

6

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ - Secția Obstetrică-Ginecologie 2 (Stanca)

Lucrări de amenajare și reparare a căilor de acces și a curții interioare

150,000.00

TOTAL               Zo

----------------/^/ZZ

V<\

*\

1,384,528.00