Hotărârea nr. 477/2019

Hotărârea 477/2019 - Alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napocapentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Gabriela Iuliana Moldovan, Molhem M. Bashar, Mihai Drăgoescu și Răcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 256335/15.05.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniid sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj;

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniid sănătății, republicată, cu modificările și completările idterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, modificată și completată prin H.C.L. nr. 44/2019, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Președinte de ședință, an Ștefan Tarceae

Secretam Jr. Auro

Nr. 477 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXĂ la H.C.L. Nr 477/2019


CLUJ-NAPOCA

Repartizarea sumei de 6.510.000 lei pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Nr. crt

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ - secția

Alocare pe detinatii

Suma propusă pentru 2019

1

Secție Clinică Neurochirurgie

Lucrări de recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou administrativ în vederea înființării unui centru regional de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie, inclusiv proiect faza DTAC, obținere Autorizație de Construire și elaborare proiect tehnic și detalii de execuție

2,000,000

2

Secții Clinice Ortopedie-Traumatologie I și II, BO și ATI

Etaj are clădire secții clinice ortopedie-traumatologie, relocare și modernizare bloc operator (BO) și A.T.I., reamenajare spații ocupate de BO existent, reabilitare și modernizare clădiri și instalații aferente, amenajare acces auto ambulanțe și lift exterior, inclusiv proiect faza DTAC, obținere Autorizație de Construire și elaborare proiect tehnic și detalii de execuție

1,000,000

o

3

Secții Medicale, Sevicii administrative și tehnice

înlocuire parțială rețea exterioară și racorduri apa potabilă

300,000

4

Secția Clinică Dermatologie și Secția Clinică Oftalmologie

Lucrări de montare instalații echipamente și punere în funcțiune centrala termică dermatologie și oftalmologie și lucrări de înlocuire parțială a conductelor de distribuție apă (R/C) și de încălzire pentru clădirea dermatologie

400,000

5

Secția Clinică Dermatologie

Lucrări de reparații curente Clădire Dermatologie

200,000

6

Secția Clinică Psihiatrie I

Lucrări de reparații curente Clădire Pavilion II

200,000

7

Serviciul Administrativ

Lucrări de reparații curente Clădire Corp

200,000

8

Secția Clinică Psihiatrie II

Lucrări de reparații curente Clădire Pavilion V

200,000

9

Secția Clinică Reumatologie

Lucrări de reparații curente Clădire Palat, spații Reumatologie

200,000

10

Secția Clinică Nefrologie

Lucrări de reparații curente Clădire Nefrologie

200,000

11

Secții Medicale BO și ATI

Procurare grup electrogen mobil 88 KVA cu pornire automată în carcasă insonorizată, montat pe remorca portabilă, omologată, pentru transport rutier

110,000

12

Secția Clinică Medicină Internă I, Secția Clinică Cardiologie I, Secția Clinică Gastroenterologie

Lucrări de modernizare a centralei termice, Clădire Medicală 1

300,000

13

Secția Clinică Endocrinologie

Lucrări de reparații curente Clădire Endocrinologie

200,000

14

Secții Medicale, Sevicii administrative și tehnice

Lucrări de extindere și înlocuire elemente instalații de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu în clădirile aparținând SCJU Cluj-Napoca

200,000

15

Secția Clinică Oftalmologie

Lucrări de reparații curente Clădire Oftalmologie

200,000

16

Secția Clinică Chirurgie I, BO și ATI

Proiect tehnic "Modernizare și dotare Bloc Operator Secție Clinică Chirurgie I”

100,000

17

Secția Clinică Dermatologie

Proiect tehnic "Recompartimentare și modernizare spații Clădire Dermatologie”

100,000

18

Secție Medicală UPU

*\

Asigurarea necesarului de piese auto, reparații și întreținere pentru autospecialele SMURD

400,000

TOTAL        [* /        \  \

6,510,000