Hotărârea nr. 47/2019

Hotărârea 47/2019 - Acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și domiciliază în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balăzs, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olăh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sărmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras și Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 17832 din 11.01.2019 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, în baza cererilor depuse și a referatelor aprobate de către primar.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală

comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 47 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)