Hotărârea nr. 46/2019

Hotărârea 46/2019 - Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali :Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balăzs, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olăh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Răcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sarmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras, Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 17962 din 11.01.2019 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 1000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii.

Art. 2. Premiul se acordă o singură dată pentru fiecare cuplu, iar dacă nici unul dintre cei doi soți nu este în viață la data acordării premiului, acesta nu se transmite moștenitorilor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția comunicare, relații publice și turism și Serviciul stare civilă.


Nr. 46 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)