Hotărârea nr. 440/2019

Hotărârea 440/2019 - Aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preturilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 242089/441/08.05.2019 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

In conformitate cu prevederile CAP. V. Prețuri și tarife din Caietul de sarcini aprobat prin Hotarărea nr. 202/2017;

Văzând Avizul nr. 242033/08.05.2019 al comisiei de prețuri;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prețurile unitare pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 203/2017, Hotărârea nr. 465/2018,

ANEXA LA HCL NR. 440/2019

OBIECTIV: "Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri" de pe raza Municipiului Cluj Napoca

XClA-Ă A

ARTICOL            Z

z\

\ * \

U.M

Lei/UM

(fara TVA)

2019

Plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt cilindrat, cu decuparea îmbrăcăminții                                       .3*

TO

501,52

Plombare gropi îmbrăcăminți astaltice cu astalt cilindrat, cu trezareâ-’ îmbrăcăminții!'‘v      -ro?

TO

481,86

~             ~                           1       < Y/r——

Reparații prin stropiri succesive executate mecanizat         ’ M u L

TO

320,53

Plombări cu mixtură stocabilă, în sezonul rece

TO

2.124,41

Plombare gropi cu asfalt turnat -

TO

1.239,63

Plombare gropi îmbrăcăminți din lianți hidraulici cu beton de ciment rutier

MC

578,88

Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos

ML

24,45

Badijonarea fisurilor la îmbrăcăminți asfaltice

ML

13,51

Beton asfaltic : BA16

TO

397,93

Mixtură asfaltică stabilizată: MAS 12,5; MAS16

TO

527,55

Beton asfaltic deschis : BAD20

TO

284,54

Anrobat bituminos cu criblură: AB31,5

TO

273,90

Mortar antifîsură

TO

836,94

Așternere Geocompozit tip50x50 kN/m

MP

41,85

Aștemere strat subțire bituminos la rece, pentru drumuri urbane trafic intens-17 kg/mp -un strat(h=8 cm)

MP

25,22

Tratament bituminos simplu

MP

22,27

Frezare îmbrăcăminți cu lianți bituminosi, adâncime 4 cm

MP

34,76

Frezare îmbrăcăminți cu lianți hidraulici, adâncime 4 cm

MP

34,77

Reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei

MP

13,62

Scarificarea și reprofilarea cu adaos de material pietros (300mc/km) urmată de compactare

MP

50,98

Plombarea gropilor izolate cu amestec optimal

MC

221,17

Strat balast cilindrat

MC

90,02

Strat de piatră spartă cu împănare și înnoroire- mc

MC

347,41

întreținere cu materialul obținut din frezare

MP

15,13

întreținerea drumurilor de pământ prin reprofilare, urmată de pichetarea platformei drumului

100 MP

21,98

Lucrări de pavaj din piatră naturală calupuri 9x9x9

MP

174,60

Refacere pavaje vechi

MP

35,90

Trotuare cu dale de beton vibropresat -pe suport existent

MP

84,23

Trotuare cu dale de beton vibropresat -inclusiv strat suport

MP

113,89

Mixtură asfaltică executată la cald pentru trotuar, pusă în opera

TO

432,36

Decapare îmbrăcăminți cu lianți bituminoși, adâncime 4 cm

MP

54,66

Plombare gropi îmbrăcăminți din lianți hidraulici cu beton de ciment (alei,trotuare, scări pietonale)

MC

516,18

Pavaje carosabile -dale din beton vibropresat- pe suport existent

MP

90,10

Pavaje carosabile -dale din beton vibropresat-inclusiv strat suport

MP

132,74

Curățirea șanțurilor, a rigolelor, manual

MC

85,50

Curățirea șanțurilor, a rigolelor, mecanic

MC

62,12

Curățirea (săpătura) platformei drumului, manual

MC

87,15

Curățirea (săpătura) platformei drumului, mecanic

MC

63,85

Montat guri scurgere noi

BUC

848,54

Rigole din dale de beton 50x50

MP

123,00

Rigole pereate

MP

77,16

Rigole transversale străzii

ML

730,98

Pozat borduri mari de granit, noi pe fundații din beton simplu -ml

ML

201,78

Pozat borduri de granit recuperate pe fundații din beton simplu - ml

ML

39,32

Pozat borduri mici din beton, noi, pe fundații din beton simplu - ml

ML

40,90

Pozat borduri prefabricate mari din beton, noi, pe fundații din beton simplu - ml

ML

68,46

Pozat bordură pentru accese

ML

80,91

Demontat borduri-ml

ML

49,63

Strat balast stabilizat- mc

MC

255,94

Canalizare D200, adâncime = 1,5 m-ml

ML

164,62

Canalizare D300, adâncime = 1,5 m-ml

ML

237,18

Canalizare D400, adâncime = 3 m-ml

ML

259,86

înființare gură de scurgere nouă

BUC

1.466,39

Ridicat la cotă guri de scurgere existente - buc

BUC

358,63

Ridicat la cotă cămine carosabile existente cu plăci prefabricate-buc

BUC

371,66

Montat cămine carosabile cu plăci prefabricate noi-buc

BUC

1.440,33

Ridicat la cotă cămine necarosabile-buc

BUC

358,61

Montat cămine necarosabile noi-buc

BUC

517,34

Confecții metalice-kg

KG

47,72

Spargere betoane- mc

MC

413,89

Dren

ML

129,36

Blocaj piatră

MC

232,56

Zid de sprijin h=0,5 M

ML

175,06

Zid de sprijin h=l,0 M

ML

301,89

Zid de sprijin h=l,5 M

ML

509,61

Execuție podețe cu d=800mm și lungime de 6 ml -preț/buc

BUC

6.206,00

Execuție podețe cu d=600mm și L=6 m-preț/buc

BUC

4.630,25

Execuție podețe cu d = 300 mm și L=3,00 m -preț/buc

BUC

1.654,54

Pavele de piatră carosabil 12x20x8 cm

MP

420,81

Pavele tip mare pt trotuare 24x49x8

MP

463,97

Pavele tip mare pt trotuare 20x40x8 fiamată

MP

476,26

Trotuare cu dale de beton tip mozaic -pe suport existent

MP

174,43

Trotuare cu dale de beton tip mozaic -inclusiv strat suport

MP

205,10

Canalizare DN160 mm

ML

111,06

Canalizare DN630 mm

ML

538,53

Montat cămin vizitare D=1000 mm; h=0.25m

BUC

1.187,06

Montat cămin vizitare D=1000 mm;h=1.0m

BUC

1.254,05

Strat nisip pilonat

MC

185,40

Turnare beton armat în cofraje

MC

1.127,65

Tencuieli

MP

91,35

Hidroizolație împotriva umidității la fundația clădirilor

MP

22,80

Zidărie din piatră brută

MC

517,92

Zidărie din borduri recuperate

MC

285,60

Montat cămin vizitare D=800mm; h=l .0 m

BUC

938,74

Montat cămin vizitare D=800mm; h=0.25 m

BUC

771,58

Rigole scafe

ML

90,04

Desfacere tencuieli/marmură/beton/piatră/etc

MP

72,90

Demontat și montat grilaj rigole transversale străzii

ML

68,72

Amenajare teren cu pământ vegetal în zona adiacentă lucrărilor

MC

115,30

Tencuieli decorative

MP

92,34

Glafuri din piatră de granit

MP

459,86

Mixtură asfaltică excutată la cald pentru piste de biciclete (culoare roșie) pusă în operă

TO

766,72

Impermeabilizare soclu

MP

211,21

Impermeabilizare trotuar

MP

763,59

Montare pavaje cu calupuri de andezit 8x8x8 cm

MP

272,20

Montare pavaje cu calupuri de andezit 12x12x12 cm

MP

353,42

Montare pavaje cu lespezi din piatra alba 8x30x(40-80) cm

MP

587,03

Montare pavaje cu lespezi din piatra alba 8x90x160 cm

BUC

1.071,06

Pozat bordura mare de andezit 15x15 cm, noua

ML

142,89

Montare pavaje cu calupri de andezit 18x18x18 cm

MP

525,35

înființare guri de scurgere înglobate

BUC

3.344,88

Montare cadru prefabricat tip P2

BUC

2.227,37

Montare aripa prefabricata tip A2

BUC

3.815,18

Montare aripa prefabricata tip Al

BUC

2.961,92

Montare aripa prefabricata tip A3

BUC

4.946,26

Montare aripa prefabricata tip AO

BUC

2.164,86

Montare cadru prefabricat tip CO

BUC

3.309,60

Montare cadru prefabricat tip C1

BUC

4.274,69

Montare cadru prefabricat tip C2

BUC

4.979,12

Montare cadru prefabricat tip C2'

BUC

4.573,76

Montare cadru prefabricat tip C2"

BUC

4.307,27

Montare cadru prefabricat tip C3

BUC

12.115,75

Montare cadru prefabricat tip P1

BUC

1.880,45

Montare dala prefabricata tip D2C

BUC

2.163,75

Montare dala prefabricata tip D2M

BUC

2.276,10

Montare dala prefabricata tip D3C

BUC

2.452,31

Montare dala prefabricata tip D3M

BUC

2.733,18

Montare dala prefabricata tip D4C

BUC

3.044,62

Montare dala prefabricata tip D4M

BUC

3.325,50

Montare dala prefabricata tip D5C

BUC

3.928,53

Montare dala prefabricata tip D5M

BUC

4.321,76

Montare elevație prefabricata tip LQ

BUC

2.460,40

Montare elevație prefabricata tip LI

BUC

2.746,33

Montare elevație prefabricata tip L2

BUC

3.009,79

Montare elevație prefabricata tip L3

BUC

3.374,36

Execuție ancora chimica

BUC

28,39

Montare pavaje cu calupuri de granit recuperate(18*18*18)

MP

124,66

Pozat bordura granit dreapta 25*50*8 noua pe fundație din beton simplu

ML

124,94

Nacelă cu braț telescospic

ORA

46,94

Schelă metalică tubulară

MP

23,00

Piloti D=300 mm

ML

2.304,11

PROIECTARE

ÎERNIZĂRI STRĂZI

Măsurători topo

lOOOmp

400,00

Expertize + DALI/SF

obiectiv

4.400,00

Studii geo - LEI/FORAJ (h=1.5ml)

foraj (1.5ml)

500,00

Documentație în vederea obținerii CU și a tuturor avizelor / acordurilor/studiilor necesare

obiectiv

1.400,00

Proiect tehnic

lOOOmp

1.750,00

DTAC

lOOOmp

1.000,00

REPARAȚII STRĂZI

Măsurători topo

lOOOmp

400,00

Studii geo - LEI/FORAJ (h= 1,5ml)

foraj (1.5 ml)

500,00

Expertize

obiectiv

3.000,00

Documentație în vederea obținerii CU și a tuturor avizelor / acordurilor/studiilor necesare

obiectiv

1.400,00

PT - lei/lOOOmp                         /* /

z.\

lOOOmp

1.750,00

DTAC lei/lOOOmp                      ! J

- ■ - - .................—-       - —

lOOOmp

1.000,00

X fân. Ct^\ O/