Hotărârea nr. 421/2019

Hotărârea 421/2019 - Alocarea sumei de 2.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, câte 1.000 de lei net/persoană, pentru premierea elevului Victor Șera, care a obținut premiul I la olimpiada internațională de limba și literatura latină în anul 2019, precum și a profesorului care s-a ocupat de pregătirea lui.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, câte 1.000 de lei net/persoană, pentru premierea elevului Victor Șera, care a obținut premiul I la olimpiada internațională de limba și literatura latină în anul 2019,

precum și a profesorului care s-a ocupat de pregătirea lui

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, câte 1.000 de lei net/persoană, pentru premierea elevului Victor Șera care a obținut premiul I la olimpiada internațională de limbă și literatură latină în anul 2019, precum și a profesorului care s-a ocupat de pregătirea lui - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 232238/424/02.05.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 2.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, câte 1.000 de lei net/persoană, pentru premierea elevului Victor Șera, care a obținut premiul I la olimpiada internațională de limba și literatura latină în anul 2019, precum și a profesorului care s-a ocupat de pregătirea lui;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 9 (7), 12 (3), 103, al. (2) și 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, câte 1.000 de lei net/persoană, pentru premierea elevului Victor Șera, care a obținut premiul I la olimpiada internațională de limba și literatura latină în anul 2019, precum și a profesorului Alexandru Dudău care s-a ocupat de pregătirea elevului.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare,