Hotărârea nr. 404/2019

Hotărârea 404/2019 - Aprobarea P.U.D. Extindere imobil cu corp de birouri P+2E, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 126; beneficiari: Chelaru Adrian și Chelaru Adina Mihaela.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Extindere imobil cu corp de birouri P+2E, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 126

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere imobil cu corp de birouri P+2E, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 126 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47018 din 27.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere imobil cu corp de birouri P+2E, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 126, beneficiari: Chelaru Adrian și Chelaru Adina Mihaela;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1176 din 7.01.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere imobil cu corp de birouri P+2E, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 126, beneficiari: Chelaru Adrian și Chelaru Adina Mihaela, pe o parcelă proprietate privată pe care există fond construit un imobil locuință cu suprafața de 187 mp și regim de înălțime S+P+E+M.

Pentru extinderea propusă, documentația reglementează:

  • -  retragerea minimă față de limita laterală estică: 4.5 m;

  • -  retragerea minimă față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat;

  • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 8 m;

  • -  accesul auto și pietonal: din B-dul 21 Decembrie 1989;

  • -  staționarea autovehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, în spații specializate (sistem de parcare semiautomat), necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.