Hotărârea nr. 40/2019

Hotărârea 40/2019 - Aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Coral Impex S.R.L., în temeiul art. 50 lit. a, art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 53590/443/7.07.2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în temeiul art. 50 lit. a, art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 53590/443/07.07.2006

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în temeiul art. 50 lit. a, art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 53590/443/07.07.2006 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 35767/462/21.01.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi prin care se propune aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în temeiul art. 50 lit. a, art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 53590/443/07.07.2006;

Reținând prevederile art. 50 lit. a, ale art. 51 și 52 din H.G. nr. 745/2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă continuarea prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., după data încetării Contractului nr. 53590/443/07.07.2006, respectiv 12.02.2019, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în conformitate cu dispozițiile art. 50 lit. a, art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007.

Art. 2 Serviciul public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție va fi prestat în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 53590/443/07.07.2006 de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Nr. 40 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)