Hotărârea nr. 373/2019

Hotărârea 373/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er – str. Bobâlnei nr. 58; beneficiară: S.C. Da Vinci Invest S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. str. Bobâlnei nr. 58

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Bobâlnei nr. 58 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 105583 din 29.03.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -- Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Bobâlnei nr. 58, beneficiară: S.C. DA VINCI INVEST S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1276 din 4.02.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum si avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea ni; 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTÂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Bobâlnei nr. 58, beneficiară: S.C. DA VINCI INVEST S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • -  retragerea minimă față de limita posteripară de proprietate - 14 m;

  • -  amplasarea clădirii se face pe limitele laterale de proprietate, în front continuu închis;

  • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): asigurată pe parcelă, în spații specializate la subsol și parcări amenajate la sol;

  • -  accesele auto și pietonal: din str. Bobâlnei;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Bobâlnei.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Nr. 373 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)