Hotărârea nr. 369/2019

Hotărârea 369/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative P+E, str. Fânațelor nr. 13P; beneficiari: Zăpârțan Daniel și Zăpârțan Cosmina Gabriela

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință semicolectivă cu două unități locative P+E, str. Fânațelor nr. 13P

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă cu două unități locative P+E, str. Fânațelor nr. 13P - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 105055 din 26.03.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă cu două unități locative P+E, str. Fânațelor nr. 13P, beneficiari: Zăpârțan Daniel și Zăpârțan Cosmina Gabriela;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1185 din 08.01.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă cu două unități locative P+E, str. Fânațelor nr. 13P, beneficiari: Zăpârțan Daniel și Zăpârțan Cosmina Gabriela, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limitele laterale: min. 3.10 m;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 10 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Fânațelor, pe alee de interes local;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, 4 locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Nr. 369 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)