Hotărârea nr. 364/2019

Hotărârea 364/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019

(lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019, - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Tothfalusi Andras și Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 182447/451/02.04.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. 1275/2000, actualizată, ale Legii nr. 448/2006, republicată, ale Hotărârii nr. 150/2013, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 434/2015, ale Hotărârii nr. 93/2019 și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 1.04.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019, cu pozițiile 3, 4, și 5, în sensul atribuirii de locuințe sociale persoanelor înscrise la pozițiile 3,4 și 5 din lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

Nr. 364 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 364/2019


Lista de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ de stat persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019

NR.

CRT.

NUME / PRENUME

POZIȚIE ÎN LISTA FINALĂ

HCL

93/2019

IMOBILUL CARE FACE OBIECTUL REPARTIȚIEI

STRADA

NR.

BL./

SC.

ET.

AP.

1

BĂRĂIAN DUMITRU

1

TIMIȘULUI

77

1

1

7

2

SZTOICA IOSIF

2

TIMIȘULUI

75

III

2

7

3

LASKAY TUNDE

3

TIMIȘULUI

77

P

2

4

NAGY NICOLETA MARIA

4

TIMIȘULUI

73

1

P

2

5

FERCO LIVIA

5

TABEREI

4

2

15