Hotărârea nr. 358/2019

Hotărârea 358/2019 - Alocarea sumei de 1.990.180 lei din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.990.180 lei din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.990.180 lei din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ioan Pop, Gabriela Iuliana Moldovan, Horvath Anna, Gergely Balazs și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 184829 din data de 2.04.2019 al Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 1.990.180 lei din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordare de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L. nr. 596/2016 (aprobarea nivelului mediu lunar al subvențiilor, tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală);

Luând în considerare propunerile Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, care pot primi subvenții de la bugetul local, numită prin H.C.L. nr. 424/2016, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 7/2017, potrivit Procesului-verbal din data de 26.03.2019 și a Procesului-verbal din data de 2.04.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.990.180 lei din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările șe completările ulterioare, pentru cele 23 asociații/fundații/culte recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.ază: iului, ȘCA

Nr. 358 din 15 aprilie 2019

(Hotătârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția de Asistență Socială și Medicală

Anexă la Hotărîrea nr. 358/2019

LISTA privind modul de repartizare a sumei de 1.990.180 lei din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordare de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998

NR.

CRT.

ASOCIAȚIA/FUN DAȚIA/ CULTUL

Tipul de unitate/ Adresa

Nr. beneficiar i/ unitate

Suma/

Beneficiar/ lună (Iei)

Suma/

Unitate

(Iei)/an

Număr benefici ari/ Asociație

Sumă totală/ Asociație

(lei)’

1

ARHIEPISCOPI

A VADULUI, FELEACULUI ȘI

CLUJULUI

Centrul de informare și consiliere

P-ța Avram Iancu nr. 18

40

100

48.000

40

48.000

2

ASOCIAȚIA

autism’

TRANSILVANIA

Centru de zi pentru copii cu dizabilități

Str. Ghe. Marinescu nr. 86

60

175

126.000

60

126.000

3

ASOCIAȚIA CARITABILĂ "MARIA GABRIEL"

Centrul rezidențial

Maria Gabriel

Str. Romulus Vuia nr.

138

5

250

15.000

5

15.000

4

ASOCIAȚIA

CARITAS

EPARHIAL

GRECO

CATOLIC

1. Centru de zi de informare          și

consiliere

P-ta Cipariufn.

50

100

60.000

229

224.100

2. Centru de zi de

Informare          și

Consiliere    pentru

Persoane         cu

Dizabilități

Str. Ady Endre nr. 19

20

100

24.000

IU

r

3. Centru de zi de recuperare    pentru

copii cu dizabilități

Str. Ady Endre nr. 19

25

175

52.500

4. Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

24

125

36.000

P-ta Cipariu f.n.

5. Centru de zi jentru    prevenire,

evaluare și consiliere antidrog

P-ța Cipariu f.n.

50

50

30.000

6. Unitate de îngrijire a domiciliu pentru persoane vârstnice (3 luni)

P-ța Cipariu f.n.

60

120

21.600

5

ASOCIAȚIA

CASAAKSZA

Casa de Tip familial

Casa Aksza

Str. Emil Racoviță nr.

59

14

250

42.000

14

42.000

6

ASOCIAȚIA "CASA CRETA"

Cămin       pentru

îngrijire vârstnici

Str. Ion Ionescu de la

Bradnr. 12E

15

250

45.000

15

45.000

7

ASOCIAȚIA CĂSUȚA BUCURIEI

Casa de tip familial Căsuța Bucuriei

Str. Dragoș Vodă nr. 8

9

250

27.000

9

27.000

8

ASOCIAȚIA

DOWN-

CENTRUL

EDUCAȚIONAL "RALUCA"

Centru de zi pentru persoane cu handicap Str. Grigore Ignat nr. 23

10

175

21.000

10

21.000

9

ASOCIAȚIA

FAMILIA

REGĂSITĂ

Centru de zi AFR pentru copii din familii aflate în dificultate

Str. Ilie Măcelaru nr. 39

12

125

18.000

12

18.000

10

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA-

1. Cantina socială Sfanțul Arhidiacon Ștefan

Aleea Moldoveanu nr. 3

85

90

91.800

285

401.400

FILIALA CLUJ

2. Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului-Centrul de consiliere și sprijin pentru părinții și copii Str. Ovidiu nr. 27

40

125

60.000

3. Programul Sfanțul Dimitrie Basarabov -Centrul de servicii de asistență comunitară în adicții Răscruci Str. Ion Meșter nr. 10

50

126

75.600

4. Programul Sfanțul Dimitrie Basarabov -Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Casa Albă Str. Salcâmului nr.

20

40

150

72.000

5. Centrul de asistenta medico-socială Sf. Pantelimon

Str. Ion Meșter nr. 10

50

120

72.000

6. Serviciul de Asistență Comunitară Educație și Familie

Aleea Moldoveanu nr. 3

20

125

30.000

11

ASOCIAȚIA MAGHIARĂ A

HANDICAPAȚIL OR MOTORI CLUJ

Cămin social Sf.

Kamil

Str. Pădurii, nr. 11

40

250

120.000

40

120.000

12

ASOCIAȚIA

PENTRU AJUTORAREA

ȘI PROTEJAREA HANDICAPAȚIL OR MOTOR

CLUJ

Centru de zi pentru persoane adulte cu handicap   Napoca

Protheus

Str. Aviator Bădescu nr. 32

12

175

25.200

12

25.200

13

ASOCIAȚIA

PENTRU

PROTEJAREA

ȘI

AJUTORAREA

HANDICAPAȚIL

Centrul de zi Sf.

Maria

Str. Mehedinți nr. 15A

20

175

42.000

20

42.000

ORNEURO-

PSIHICI

14

ASOCIAȚIA PREVENTIS

Centru    de

Consiliere și Sprijin centru Părinți și Copii

Str. Rene Descartes nr. 6

60

122

87.840

260

207.840

2. Serviciul de

Asistență

Comunitară Antidrog Str. Rene Descartes nr. 6

200

50

120.000

15

ASOCIAȚIA

PROVIDENȚA

GONVISELLES

FURSORGE

CLUJ

Centru de zi pentru persoane cu dizabilități

Str. Cetății, nr.10

12

175

25.200

12

25.200

16

ASOCIAȚIA "SERVICIUL DE

AJUTOR MALTEZ IN ROMÂNIA"

1. Centrul de zi centru copii cu dizabilitati neuromotorii Grădinița Specială Malteză (11 luni) Str. Haiducului nr. 9

20

175

38.500

50

66.700

2. Servicii de Asistență Comunitară

Str. Ion Viteazu nr. 1

10

55

6.600

3. Masa pe roți

Str. Nuferilor nr. 1, ap. 9

20

90

21.600

17

FUNDAȚIA DE CARITATE

HERALD

1.     Centru    de

consiliere si sprijin pentru părinți și copii

Str. Magaziei nr. 20

20

125

30.000

41

61.140

2. Centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți

Str. Magaziei nr. 20

15

125

22.500

3. Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Str. Magaziei nr. 20

6

120

8.640

18

FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR

FILIALA CLUJ

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Alma

B-dul. Eroilor nr. 48, ap. 7

75

125

112.500

75

112.500

19

FUNDAȚIA

FEBE

Cămin social pentru persoane vârstnice

Str. Târnavelor nr. 1

20

250

60.000

20

60.000

20

FUNDAȚIA

PENTRU

ÎNGRIJIREA

VÂRSTNICULUI

1. Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Str. Tazlău nr. 11

70

120

100.800

120

160.800

2. Centrul de zi pentru     persoane

vârstnice

Str. Tazlău nr. 11

50

100

60.000

21

ORGANIZAȚIA

CREȘTINĂ

"ECCE HOMO"

1.   Casa de tip

familial a-mic

Str. Rarău nr. 24

7

250

21.000

18

54.000

2. Centrul rezidențial cu modul de tip familial La noi

Str.          Tăietura

Turcului nr. 5

11

250

33.000

22

SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE DIN ARDEAL

Programul Sf. Vasile cel Mare de servicii sociale acordate în comunitate persoanelor adulte

Str. Tipografiei nr. 23

25

110

33.000

25

33.000

23

UNIUNEA CREȘTINĂ DIN ROMÂNIA

1. Centrul rezidențial Sf. Ioan al lui Dumnezeu      de

reintegrare     socio-

profesională        a

persoanelor     fără

adăpost

Str. Petofi Șandor nr. 9

7

200

16.800

32

54.300

2. Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți

Str. Năsăud nr. 10, ap. 2

25

125

37.500