Hotărârea nr. 342/2019

Hotărârea 342/2019 - Alocarea sumei de 43.800 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 43.800 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și

Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 43.800 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 184206/810/2.04.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune alocarea sumei de 43.800 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) pentru acordarea a 438 pachete, la prețul de maximum 100,00 lei/pachet (inclusiv T.V.A.), care să fie distribuite copiilor beneficiari ai serviciilor Centrului de zi Țara Minunilor, Centrului de Servicii Socio-Medicale, Centrului de resurse pentru părinți și copii, Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și copiilor beneficiari ai serviciilor sociale oferite în Unitatea mobilă din zona comunităților Pata Rât, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

în baza prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11 lit „e” și art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 43.800 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării a 438 pachete cu produse alimentare (dulciuri) la prețul de maximum 100 lei/pachet (inclusiv T.V.A.), care să fie distribuite, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2019, copiilor beneficiari ai serviciilor Centrului de zi Țara Minunilor, Centrului de Servicii Socio-Medicale, Centrului de resurse pentru părinți și copii, Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și copiilor beneficiari ai serviciilor sociale oferite în Unitatea mobilă din zona comunităților Pata Rât, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.Nr. 342 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa la Hotărârea nr. 342/2019


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

LISTA privind repartizarea pachetelor cu produse alimentare (dulciuri) care să fie distribuite cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2019

N

r. c r t.

Instituția

Adresa

Persoana de contact

Nr. cop

ii

1

Centrul de zi Țara Minunilor

Str. Branului nr. 14

Iclodean-Lazar

Cristian

67

2

Centrul de Servicii Social-Medicale

Str. Aviator Bădescu nr.

32

Vlădescu Alin

65

3

Centrul de resurse pentru părinți și copii

Str. I.C. Bratianu nr. 45

Diana Totelecan

50

4

Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

Str. Maramureșului nr. 1

Diana Totelecan

20

5

Unitatea mobilă pentru copiii provenind din zona comunităților Pata Rât

Str. Platanilor f.n.

Iclodean-Lazar

Cristian

17

Nr. pachete cu ocazia sărbătorilor de Paște 2019

219

Nr. pachete cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 2019

219

TOTAL GENERAL

438