Hotărârea nr. 340/2019

Hotărârea 340/2019 - Alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului

„Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din ințiativa primarului și a consilierilor locali: Croitoru Corina Ecaterina, Constantea Radu Mihai, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balăzs, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Jur]a Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olăh Emese, Pop Loredana, Pop Ioan, Răcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sărmaș Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan și Tothfalusi Andras;

Analizând Referatul nr. 146355/42/13.03.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, în perioada 27-30 septembrie 2019, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Pentru anul 2019, perioada de desfășurare a evenimentului „Zilele Clujului” este 27-30 septembrie.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția economică.


Nr. 340 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)