Hotărârea nr. 3/2019

Hotărârea 3/2019 - Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2019-2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2019-2020 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3907/424 din data de 4.01.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2019-2020;

în baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1 din 2011, art. 61 pct. (2) și a Ordinului nr. 5.235 din 2.10.2018, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

Văzând Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Cluj din data de 19 decembrie 2018, transmis prin Adresa nr. 15954/19.12.2018, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 611358/1/21.12.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2019-2020, respectiv școli gimnaziale, colegii, licee, seminarii, cu structurile aferente și grădinițe cu personalitate juridică (cu structurile aferente), conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Nr. 3 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca2019 - învățământ de stat

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Tip unitate

1.

Palatul Copiilor Cluj - finanțare MEN

Personalitate juridică

2.

Clubul Școlar Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

3.

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

4.

Colegiul Economic "Iulian Pop" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

5.

Colegiul Național "Emil Racoviță" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

6.

Colegiul Național "George Barițiu" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

7.

Colegiul Național "George Coșbuc" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

8.

Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

9.

Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

10.

Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

11.

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

12.

Colegiul de Servicii în Turism "Napoca" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

13.

Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

14.

Colegiul Tehnic de Comunicații "Augustin Maior" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

15.

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

16.

Colegiul Tehnic Energetic Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

17.

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

18.

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

19.

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

20.

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

21.

Grădinița cu Program Normal "Albinuța" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

22.

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

23.

Grădinița cu Program Normal "Așchiuță" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

24.

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

25.

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță" - Structura 3 Cluj-Napoca

Arondată

26.

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

27.

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

28.

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

29.

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

30.

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

31.

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

32.

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

33.

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

34.

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

35.

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

36.

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

37.

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

38.

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

39.

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

40.

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică

41.

Grădinița cu Program Normal "Licurici" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

42.

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

43.

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" Clu.j-Napoca

Personalitate juridică


44.

Grădinița cu Program Normal "Lizuca" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

45.

Grădinița cu Program Normal "Lizuca" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

46.

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

47.

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

48.

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

49.

Grădinița cu Program Normal "Mămăruța" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

50.

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

51.

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

52.

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

53.

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

54.

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

55.

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

56.

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

57.

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

58.

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

59.

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

60.

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

61.

Grădinița cu Program Prelungit "Rază de Soare" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

62.

Grădinița cu Program Normal "Rază de Soare" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

63.

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

64.

Grădinița cu Program Normal "Trenulețul Veseliei" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

65.

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

66.

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

67.

Grădinița cu Program Normal "Zâna Zorilor" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

68.

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

69.

Grădinița cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Personalitate juridică

70.

Grădinița cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

71.

Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

Personalitate juridică

72.

Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

73.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

74.

Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

75.

Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

76.

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

77.

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

78.

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca

Personalitate juridică

79.

Liceul Teologic Adventist "Maranatha" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

80.

Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

81.

Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca

Personalitate juridică

82.

Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

83.

Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

84.

Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

85.

Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

86.

Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

87.

Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

88.

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

89.

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

90.

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

91.

Liceul Teoretic "Victor Babeș" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

92.

Liceul Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

93.

Liceul Waldorf Cluj-Napoca

Personalitate juridică

94.

Grădinița cu Program Prelungit Waldorf Cluj-Napoca

Arondată

95.

Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

96.

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

97.

Școala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

98.

Școala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

99.

Școala Primară "Horea" Cluj-Napoca - Structura 1

Arondată

100

Școala Gimnazială "loan Bob" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

101

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

102

Școala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

103

Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

104

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

105

Școala Gimnazială "Nicolae lorga" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

106

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

107

Școala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

108

Școala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

109

Școala Gimnazială de Muzică "Augustin Bena" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

110

Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca      ’   ■ 1 '    X

Personalitate juridică

111

------ A    \

Centrul de Excelență                       [1

Personalitate juridică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 2 la Hotărârea nr. 3/2019 - învățământ particular

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Tip unitate

1.

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

2.

Grădinița Creștină cu Pogram Prelungit "Seventh Heaven" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

3.

Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" Nr. 1 Cluj-Napoca

Personalitate juridică

4.

Grădinița cu Program Prelungit "Ary" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

5.

Grădinița cu Program Prelungit "Biobee" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

6.

Grădinița cu Program Prelungit "Camigo" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

7.

Grădinița cu Program Prelungit "Helen" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

8.

Grădinița cu Program Prelungit "Magic Land One" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

9.

Grădinița cu Program Prelungit "Miko" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

10.

Grădinița cu Program Prelungit "Millennium" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

11.

Grădinița cu Program Prelungit "Panda 2" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

12.

Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

13.

Grădinița cu Program Prelungit "Patricia" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

14.

Grădinița cu Program Prelungit "Playful Learning" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

15.

Grădinița cu Program Prelungit "Sfântul Stelian" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

16.

Grădinița Reformată cu Program Normal între Lacuri Cluj-Napoca

Personalitate juridică

17.

Grădinița Reformată cu Program Prelungit Nr. 1 "Csemete" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

18.

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

19.

Key International School Cluj-Napoca

Personalitate juridică

20.

Liceul Tehnologic "Horea Cloșca și Crișan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

21.

Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

22.

Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

23.

Liceul Teoretic "Elf' Cluj-Napoca

Personalitate juridică

24.

Liceul Teoretic "Horea Cloșca Și Crișan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

25.

Liceul Teoretic Creștin "Pro Deo" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

26.

Royal School In Transylvania

Personalitate juridică

27.

Școala Gimnazială "Christiana" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

28.

Școala Gimnazială Internațională "Spectrum" Cluj-Napdi^

Personalitate juridică

29.

Școala Gimnazială Reformată "Talentum" Cluj-Napoqâî              \

Personalitate juridică

30.

Școala Postliceală "Avram Iancu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

31.

Școala Postliceală "F.E.G." Cluj-Napoca

Personalitate juridică

32.

Școala Postliceală "Henri Coandă" Cluj-Napoca     \

Personalitate juridică

33.

Școala Postliceală "Ocrotirea" Cluj-Napoca                          o*7

Personalitate juridică

34.

Școala Postliceală "Sfântul Nectarie" Cluj-Napoca     XX/ r

Personalitate juridică

35.

Școala Postliceală Sanitară "Christiana" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

36.

Școala Postliceală Sanitară "Sfântul Bartolomeu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

37.

Școala Primară "Kinderland" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

38.

Școala Primară "Montessori Schule" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

39.

Școala Primară "Panda" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

40.

Transylvania College The Cambridge International School In Cluj