Hotărârea nr. 225/2019

Hotărârea 225/2019 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului ,,Napoca Avenue”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru

Asociația Culturală a Tinerilor , în vederea realizării proiectului

„Napoca Avenue”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 Iei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală a Tinerilor , în vederea realizării proiectului „Napoca Avenue” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 181511/426/01.04.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 30.000 Iei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului „Napoca Avenue”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofît de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofît de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 26.03.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului „Napoca Avenue”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 225 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)