Hotărârea nr. 16/2019

Hotărârea 16/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere construcție parter și schimbare de destinație din spațiu de locuit în spațiu administrativ, str. Orăștiei nr. 24; beneficiară: S.C. Winter Com S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Extindere construcție parter și schimbare de destinație din spațiu de locuit în spațiu administrativ, str. Orăștiei nr. 24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere construcție parter și schimbare de destinație din spațiu de locuit în spațiu administrativ, str. Orăștiei nr. 24 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 573691 din 3.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere construcție parter și schimbare de destinație din spațiu de locuit în spațiu administrativ, str. Orăștiei nr. 24, beneficiar: S.C. WINTER COM S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1054 din 19.11.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere construcție parter și schimbare de destinație din spațiu de locuit în spațiu administrativ, str. Orăștiei nr. 24, beneficiar: S.C. WINTER COM S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limita laterală vestică: 1 m;

  • - retragerea minimă față de limita laterală estică: 10 m;

  • - retragerea minimă față de limita posterioară: 30 m;

  • - circulațiile și accesele: din strada Orăștiei;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.