Hotărârea nr. 138/2019

Hotărârea 138/2019 - Alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea organizării competiției „Liga Liceelor Clujene”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea organizării competiției „Liga Liceelor Clujene”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea organizării competiției „Liga Liceelor Clujene”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 182419 din 2.04.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea organizării competiției „Liga Liceelor Clujene”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 509/2018 și prevederile protocolului de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, încheiat în 22.08.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile, art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 2 lit. d și alin. 6 lit. apct. 6, art. 39 alin. 1, art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b din Legba-pr^ 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea organizării competiției „Liga Liceelor Clujene”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.


Nr. 138 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)