Hotărârea nr. 136/2019

Hotărârea 136/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 de lei de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvăth Arma, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olăh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sărmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras și Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 164694 din 25.03.2019 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 46 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 46 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 136 din 2 aprilie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 136/2019


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

ALBU

EUGEN

LIANA-DOINA

27.02.1969

BACIU

MIHAI

MENILVIA

08.03.1969

BELDEAN

CORNEL-MARIN

EMILIA-MARIA

03.02.1969

BONDOR

NICOLAE

ELENA

17.02.1969

BORZA

IOAN

VERONICA

16.01.1969

BUZESKO

GAVRILĂ-TIBERIU

PIROSKA

21.02.1969

...

CHIOREAN

TRAIAN

MARJA

21.02.1969

CIUFU

MARIN

VERONICA

27.01.1969

CONSTANTINOVICI

DAN

ELENA

09.01.1969

CRĂCIUN

TITUS

VIORICA

14.03.1969

DEAC

GHEORGHE-MIRCEA

ELVIRA

10.03.1969

DIMITRIU

AUREL

EMILIA

08.02.1969

DUCA

VASILE

CORNELIA

23.02.1969

EPUREANU

ALEXANDRU

MARIA-STELA

15.02.1969

FODOR

GAVRJL-GHEZA

ANGELA

18.08.1968

FOITOS

SIMION

LENUȚA

14.02.1969

GHICA-CHINTOAN

GHEORGHE

ROZALIA

08.03.1969

GIURGIU

IOSIF

MARIA

08.02.1969

IORDĂCHESCU

IOAN

ELENA

16.02.2019

MADAR

LASZLO

ZSUZSANNA

01.03.1969

MĂRGINEAN

GRIGORE

VIORICA

08.02.1969

MARIAN

TEODOR

MARIA

14.02.1969

MÂTYÂS

ANDRAS

MARGARETA

10.02.1969

MOGOȘ

DOMINIC

ANA

06.01.1969

MUȘĂTESCU

GRIGORE-GHEORGHE

MARIA-DESPINA

25.07.1968

MUNTEAN

DUMITRU

FLOARE

15.02.1969

NAGY

IOSIF

CLARA

20.12.1968

NEȘU

IOAN-VASILE

NATALIA-NICOLINA-EUFROSINA

31.07.1965

OLTEAN

IOACHIM

MARIA

!=-----------X

19.02.1969Nr crt Nume familie soți Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

30

POP

SIMION

NASTASIA

20.02.1969

31

POP

ALEXANDRU

ANA

23.01.1969

32

POP

IOAN

FELICIA-MIORIȚA

10.02.1969

33

POP-MOLDOVAN

AUREL

VICTORIA

22.02.1969

34

POPA

VIOREL-NICOLAE

MARIANA-ELISABETA

08.02.1969

35

RANTA

LEONIDA

ANA

05.03.1969

36

RAȚIU

IOAN

VIOR1CA-LIVIA

23.01.1969

37

REPTA

MARIN

VIORICA

10.02.1969

38

RUSU

ALEXANDRU

ANA

08.02.1969

39

SÂNCRĂIAN

AUREL

MARIA

27.01.1969

40

SAS

PETRU-MARIUS

SILVIA

10.02.1969

41

SILNIC

CONSTANTIN

ANA

10.02.1969

42

TĂMAȘ

TRAIAN

FELICIA-CLAUDIA

30.01.1969

43

TARȚA

CORNEL

VERONICA

17.03.1969

44

VĂDAN

GAVRIL

LUCREȚIA

21.02.1969

45

VALKAI

JANOS

MAGDALENA

02.12.1968

46

VERDE

LAURENTIU

SILVIA

27.02.1969