Hotărârea nr. 13/2019

Hotărârea 13/2019 - Aprobarea alocării sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea unui eveniment aniversar cu actorul Florin Piersic, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea unui eveniment aniversar cu actorul FLORIN PIERSIC, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea unui eveniment aniversar cu actorul FLORIN PIERSIC, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5426 /42/7.01.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea unui eveniment aniversar cu actorul FLORIN PIERSIC, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea unui eveniment aniversar cu actorul FLORIN PIERSIC, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Direcția

Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Tehnică.


Nr. 13 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)