Hotărârea nr. 127/2019

Hotărârea 127/2019 - Aprobarea P.U.D. Extindere și etajare locuință, P+E – str. Remetea nr. 24; beneficiar: Ulian Szekely Dan.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Extindere și etajare locuință, P+E - str. Remetea nr.24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și etajare locuință, P+1E - str. Remetea nr.24 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul Nr. 84559 din 15.03.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și etajare locuință, P+E - str. Remetea nr.24, beneficiar: Ulian Szekely Dan;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 1275 din 4.02.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 și nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere și etajare locuință, P+E - str. Remetea nr.

24, beneficiar: Ulian Szekely Dan, pe o parcelă proprietate privată;

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limitele laterale: 60 cm;

  • - retragerea față de limita posterioară: 60 cm;

  • - accesid auto și pietonal: din strada Remetea;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Nr. 127 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)