Hotărârea nr. 112/2019

Hotărârea 112/2019 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-str. Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte

având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml și Calea Florești nr. 58B, bl. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml și Calea Florești nr. 58B, bl. 6-proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Moldo van Gabriela Iuliana și Sărmaș Sabin.

Analizând Referatul nr. 156861/451/20.03.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml și Calea Florești nr. 58B, bl. 6;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, Legii nr. 221/2015, și ale H.G. nr. 962/2001, actualizată și ale Procesului-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL din data 20.03.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c", al. 5 lit. "b", 39 alin. 2 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10 construite de către A.N.L., pe o perioadă de un an de la data expirării, încheiate cu persoanele prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractului având ca obiect locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml construită de către A.N.L., pe o perioadă de un an de la data expirării, încheiat cu persoana prevăzută în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6 construite de către A.N.L., pe o perioadă de un an de la data expirării, încheiate cu persoanele prevăzute în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Nr. 112 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Lista titularilor contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către Agenția

Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, ale

căror contracte se prelungesc pe o perioadă de 1 an de la data expirării

Nr. Crt.

NUME ȘI PRENUME

NUMĂR

APARTAMENT

DATA PÂNĂ LA CARE SE

PRELUNGEȘTE CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

1

TĂTARU MIHAI-BOGDAN

1

04.04.2020

2

STANCIU MIHAELA

2

04.04.2020

3

CURTEAN SIMONA

3

04.04.2020

4

BUCUR CIPRIAN-IOAN

4

04.04.2020

5

TOADERIRINA-CRENGUȚA

5

04.04.2020

6

SAJGO ISTVAN

6

04.04.2020

7

MUREȘAN TEODOR-VASILE

7

04.04.2020

8

STANCIU MIHAELA-LĂCRĂMIOARA

8

04.04.2020

9

POP LOREDANA

9

04.04.2020

10

BUNEA MARIAN-GAVRIL

10

04.04.2020

11

POJAR SIMONA

11

04.04.2020

12

HORNISCHER ENIKO-EMESE

12

04.04.2020

Lista titularilor contractelor de închiriere având ca obiect locuința construită de către Agenția

Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml, a cărui contract se prelungește pe o perioadă de 1 an de la data expirării

Nr. Crt.

NUME ȘI PRENUME

NUMĂR

APARTAMENT

DATA PÂNĂ LA CARE SE

PRELUNGEȘTE CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

1

NAGY CRISTINA

25

16.05.2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexa 3 la Hotărârea nr. 112/2019


Lista titularilor contractelor de închiriere


având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B, ale căror contracte se prelungesc pe o perioadă de 1 an de la data expirării


NR. CRT.

NUME ȘI PRENUME

NUMĂR

APARTAMENT

DATA PÂNĂ LA

CARE SE PRELUNGEȘTE

CONTRACTUL DE

ÎNCHIRIERE

1

NICULAMARIA

2

18.04.2020

2

LUNGU ANDREEA

3

18.04.2020

3

CĂTUNĂ BENIAMIN

4

18.04.2020

4

ALBU ALIN ADRIAN

5

18.04.2020

5

LURCU MIHAELA

6

18.04.2020

6

PURIȘ NICUȘOR COSMIN

7

18.04.2020

7

SLOBOD AS IRINA ELENA

8

18.04.2020

8

HAGĂU GLIGOR

9

18.04.2020

9

POP CODRUȚA MONICA

11

18.04.2020

10

ȘIMONCA DANIELA EMANUELA

13

18.04.2020

11

ILEA PETRU IOAN

15

18.04.2020

12

CIUC ANU ANGELA MARJA

16

18.04.2020

13

ZAHARIA LUMINIȚA

17

18.04.2020

14

MUREȘAN GEORGE MARIUS

18

18.04.2020

15

CHIRA LIANA

19

18.04.2020

16

VLASIN VERONICA ANA

20

18.04.2020

17

MORAR LIVIA GINA

21

18.04.2020

18

ROTAR GRIGORE LAURENTIU

22

18.04.2020

19

BIRO MARJA

23

18.04.2020

20

MITROI GHEORGHE-IONUȚ

24

18.04.2020

21

ION RAREȘ CIPRIAN

25

18.04.2020

22

NICOARĂANA

28

18.04.2020

23

MUREȘAN SANDA-MARINELA

29

18.04.2020

24

MOLDOVAN ALIN DANIEL

30

18.04.2020

25

ENI ANGELA

35

18.04.2020

26

HOLHOȘ NICOLETA AIȚțțAA *

36

18.04.2020

27

TIMIȘ ELENA

\ 38

18.04.2020

28

MAN DANIEL VASILȚ [

) 39

l od-------

18.04.2020

29

FEURDEAN CLAUDIA FLORINA

40

18.04.2020

30

IANCU MIHAELA-GEORGETA

43

18.04.2020

31

PETRIȘOR AURELIA MARIANA

44

18.04.2020

32

MAIER RODIC A

45

18.04.2020

33

GĂUCĂ DIANA ELENA

49

18.04.2020

34

CIORBA IULIAN A-CLAUDIA

50

18.04.2020

35

MATIȘ MIRCEA-DORIN

51

18.04.2020

36

MĂRCEAN ROZALIA MONICA

53

18.04.2020

37

RĂCĂTĂIANU NICOLETA

14

28.04.2020

38

PALIMARIU OANA LAURA

32

20.03.2020

39

BUTAERZSEBET

34

28.04.2020

40

JUCAN CAMELIA

48

28.04.2020