Hotărârea nr. 11/2019

Hotărârea 11/2019 - Aprobarea alocării sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 180.000 Iei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului ”24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din ințiativa primarului și a consilierilor locali: Croitoru Corina Ecaterina, Constantea Radu Mihai, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvăth Anna, Juija Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem Bachar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olăh Emese, Pop Loredana, Pop Ioan, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sărmaș Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras și Vișan Ovidiu;

Analizând Referatul nr. 12446/42/10.01.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului ”24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului ”24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Tehnică.

Nr. 11 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)