Hotărârea nr. 10/2019

Hotărârea 10/2019 - Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2885 din 3 ianuarie 2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 120.000 lei pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 93 alin. 5A1 lit. f din Legea nr. 95/2006, republicată -Legea privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a), 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Masa va fi asigurată de Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca, instituție subordonată Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Economică și Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca.


Nr. 10 din 15 ianuarie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)