• Hotărârea 1125/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1125/2018 - Aprobarea P.U.D. Construire centru cultural, str. Dávid Ferenc nr. 4, str. Brassai Sámuel nr. 5; beneficiară: Fundația pentru Școală.
 • Hotărârea 1124/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1124/2018 - Aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1123/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1123/2018 - Aprobarea P.U.Z. introducere teren în intravilan, amenajare zonă verde și de agrement „Parcul Pădurea Clujenilor”; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1122/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1122/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2.
 • Hotărârea 1121/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1121/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 3 – platoul Sălii Sporturilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 • Hotărârea 1120/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1120/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 • Hotărârea 1119/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1119/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 • Hotărârea 1118/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1118/2018 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 996/2018 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă).
 • Hotărârea 1117/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1117/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „S.F., P.T. Rețea alimentare cu apă și instalații stins incendiu la Oser”.
 • Hotărârea 1116/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1116/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1051/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 2).
 • Hotărârea 1115/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1115/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1044/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24 și 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66).
 • Hotărârea 1114/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1114/2018 - Aprobarea unui schimb de locuințe sociale.
 • Hotărârea 1113/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1113/2018 - Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 92/2018 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018), modificată prin Hotărârea nr. 432/2018.
 • Hotărârea 1112/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1112/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2018, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2018, ora 10 (a doua convocare).
 • Hotărârea 1111/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1111/2018 - Aprobarea P.U.Z. – pentru reglementarea accesului al doilea dinspre str. Porțile de Fier la parcela pe care s-au emis A.C. nr. 476/29.04.2013 și A.C. nr. 1211/2.10.2015; beneficiară: S.C. Nathex Buildings S.R.L.
 • Hotărârea 1110/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1110/2018 - Însușirea Raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 9, ap. 22 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.
 • Hotărârea 1109/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1109/2018 - Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1108/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1108/2018 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.
 • Hotărârea 1107/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1107/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 1106/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1106/2018 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018 și nr. 976/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 1105/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1105/2018 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la realizarea proiectului de interes public: Platforma regională de investiții „INNO – rethinking business networks”, implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
 • Hotărârea 1104/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1104/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 888/2018.
 • Hotărârea 1103/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1103/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere creșă Sp+P+E cu un corp nou P+3, cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de creșă, str. Meziad nr. 4”.
 • Hotărârea 1102/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1102/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Stații de încărcare autobuze electrice și racorduri aferente pentru alimentare cu energie electrică – etapa II”, locație Gheorgheni, str. Alexandru Vaida Voevod F.N., Depou C.T.P.
 • Hotărârea 1101/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1101/2018 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Stații de încărcare autobuze electrice și branșamente/racorduri aferente pentru alimentare cu energie electrică – etapa II”, locație Mărăști, str. Aurel Vlaicu F.N., baza C.T.P.
 • Hotărârea 1100/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1100/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Stații de încărcare autobuze electrice și racorduri aferente pentru alimentare cu energie electrică – etapa II”, locație Grigorescu, b-dul 1 Decembrie 1918 F.N., baza C.T.P.
 • Hotărârea 1099/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1099/2018 - Aprobarea încheierii Acordului de Asociere pentru realizarea în parteneriat a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida”.
 • Hotărârea 1098/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1098/2018 - Numirea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.
 • Hotărârea 1097/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1097/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1067/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [cota de 3/16], 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75).
 • Hotărârea 1096/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1096/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1078/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 20-22).
 • Hotărârea 1095/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1095/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1064/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13).
 • Hotărârea 1094/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1094/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 710/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 1).
 • Hotărârea 1093/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1093/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 697/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 3) și a Hotărârii nr. 1037/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 3).
 • Hotărârea 1092/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1092/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 705/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 6, 7, 8, 11A, 11B, 12, 13 și 18, din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 32) și a Hotărârii nr. 1066/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16 și 17, din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 32).
 • Hotărârea 1091/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1091/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1B și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1090/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1090/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 11, 20 și 22, din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1089/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1089/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 2A, 2B, 2C și 27A, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1088/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1088/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1087/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1087/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, corp A și apartamentele nr. 1, 2, 3, corp B, din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 98, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1086/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1086/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1085/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1085/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ștefan Ludwig Roth nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1084/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1084/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1083/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1083/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1082/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1082/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 3, proprietatea d-lui Rusu Radu-Ionuț și a d-nei Rusu Alexandra-Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1081/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1081/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Muzeului nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1080/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1080/2018 - Otărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 38, proprietatea S.C. DUE TORRI S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1079/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1079/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 24, 25, 28 și 29, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1078/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1078/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 4A, proprietatea lui Mureșan Aurel Viorel și Mureșan Corina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1077/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1077/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 8, proprietatea S.C. ECOORE CONSTRUCTION S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1076/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1076/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1075/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1075/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 15, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1074/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1074/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Arany Janos nr. 13, proprietatea Parohiei Romano-Catolice Sf. Mihail, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1073/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1073/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 88, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1072/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1072/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 4 (cota de 1/3 parte), din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Dobrogeanu Gherea nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1071/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1071/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1070/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1070/2018 - Otărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începândH cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1069/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1069/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 27, proprietatea d-lui Gorcea Ovidiu și a d-nei Gorcea Mărioara, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1068/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1068/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 și 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1067/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1067/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 2, 2/1, 2/2, 7A, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1066/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1066/2018 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019, pentru apartamentele nr. 1/B, corp A și nr. 5, corp B din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 • Hotărârea 1065/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1065/2018 - Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiare în anii fiscali 2019-2020 de cotă de impozitare redusă la impozitul pe clădirile aflate „în clasa energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”.
 • Hotărârea 1064/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1064/2018 - Aprobarea criteriilor de delimitare a zonelor fiscale și încadrarea în zone fiscale a terenurilor din intravilanul municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1063/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1063/2018 - Atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea George Emil Palade).
 • Hotărârea 1062/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1062/2018 - Atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Boian).
 • Hotărârea 1061/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1061/2018 - Modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 952/2017.
 • Hotărârea 1060/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1060/2018 - Organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Plan Urbanistic Zonal Sopor” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate.
 • Hotărârea 1059/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1059/2018 - Prelungirea perioadei de valabilitate a documentației P.U.Z. – str. Bună Ziua sud, aprobată prin Hotărârea nr. 10/2016; beneficiar: Jerbaka Farid.
 • Hotărârea 1058/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1058/2018 - Aprobarea P.U.Z. parcelare și construire locuințe familiale, str. Eta Boeriu; beneficiar: Pintea Sorin Vasile.
 • Hotărârea 1057/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1057/2018 - Aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană – str. Trotușului-str. Fabricii și a P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+2E+T, str. Trotușului nr. 5; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1056/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1056/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt P+3E, str. Corneliu Coposu nr. 46; beneficiari: Lăcătuș Lucian și Lăcătuș Dorina.
 • Hotărârea 1055/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1055/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt de locuințe, S+P+3E+Er, str. Paris nr. 31-35; beneficiare: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L. și S.C. Miatur S.R.L.
 • Hotărârea 1054/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1054/2018 - Aprobarea P.U.D. construire hală cu spații conexe, str. Traian Vuia nr. 180A; beneficiară: S.C. Axial Construct Invest S.R.L.
 • Hotărârea 1053/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1053/2018 - Aprobarea P.U.D. mansardare locuință unifamilială, str. Bumbești nr. 7A; beneficiari: Anca Horațiu Marius și Anca Adina.
 • Hotărârea 1052/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1052/2018 - Aprobarea P.U.D. construire două locuințe unifamiliale S+P+E+Er, str. Cometei nr. 47; beneficiari: Pop Vasile, Pop Ioan și Pop Lucreția.
 • Hotărârea 1051/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1051/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiune mixtă (administrative, turism), S+P+4E+R, str. Donath nr. 53/A; beneficiar: Bărăian Alexandru.
 • Hotărârea 1050/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1050/2018 - Aprobarea P.U.D. construire hotel S+P+3E, str. Corneliu Coposu nr. 2; beneficiară: S.C. Taxi Pro Napoca S.R.L.
 • Hotărârea 1049/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1049/2018 - Aprobarea P.U.D. – construire locuință unifamilială P+E, str. Alexandru Odobescu nr. 9-11; beneficiară: Rădean Ana.
 • Hotărârea 1048/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1048/2018 - Aprobarea P.U.D. – construire imobil mixt (centru educațional, școală de dans și locuință) P+3E+Er – str. Cloșca nr. 5; beneficiar: Popa Adrian-Nicolae.
 • Hotărârea 1047/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1047/2018 - Aprobarea P.U.D. – extindere și etajare imobil, str. Patriciu Barbu nr. 72; beneficiar: Lupuțan-Oiegar Mihai-Anton.
 • Hotărârea 1046/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1046/2018 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crișan nr. 36, înscris în C.F. nr. 283751 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 283751.
 • Hotărârea 1045/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1045/2018 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Colegiului Național George Coșbuc.
 • Hotărârea 1044/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1044/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de actualizare date și dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici (fostă str. Poștei) nr. 18, ap. 1.
 • Hotărârea 1043/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1043/2018 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Valea Fânațelor din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 1042/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1042/2018 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada George Bacovia din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 1041/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1041/2018 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sergiu Celibidache din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 1040/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1040/2018 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Donici din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 1039/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1039/2018 - Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului Piața Mărăști și a imobilului Aleea Bibliotecii din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 1038/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1038/2018 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ioan Iacob din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 1037/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1037/2018 - Însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr. 7.
 • Hotărârea 1036/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1036/2018 - Însușirea Documentației tehnice pentru repoziționarea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Borza nr. 5.
 • Hotărârea 1035/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1035/2018 - Însușirea Documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1034/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1034/2018 - Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 87.
 • Hotărârea 1033/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1033/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 6, aferent Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu.
 • Hotărârea 1032/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1032/2018 - Însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Vișinilor nr. 1.
 • Hotărârea 1031/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1031/2018 - Aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea Statului Român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Vetrerinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1030/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1030/2018 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca și darea acestora, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală.
 • Hotărârea 1029/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1029/2018 - Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-construcție cu nr. topo. 20280, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 56.
 • Hotărârea 1028/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1028/2018 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018 și 799/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
 • Hotărârea 1027/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1027/2018 - Aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor și a aprobării componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor.
 • Hotărârea 1026/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1026/2018 - Reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 54/25.05.2005, încheiat cu S.C. Quick Leasing S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.
 • Hotărârea 1025/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1025/2018 - Vânzarea suprafeței de teren de 51,65 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 282345 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 282345, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 11.
 • Hotărârea 1024/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1024/2018 - Vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 1023/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1023/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 407091 din 19.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 10, încheiat cu Fundația Creștină de Ajutorare.
 • Hotărârea 1022/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1022/2018 - Atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 84, în favoarea Uniunii Salvați România, Filiala Județeană Cluj.
 • Hotărârea 1021/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1021/2018 - Reglementarea locațiunii temporare a Organizației Județene a Uniunii Democrate Maghiare din România, în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7, ce face obiectul Contractului de închiriere nr. 2631/11.02.2008.
 • Hotărârea 1020/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1020/2018 - Includerea domnului dr. Zeicu Adrian-Petrică în Contractul de închiriere nr. 1770/7.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 18, ap. 265, în locul doamnei dr. Ona Gabriela-Borbala.
 • Hotărârea 1019/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1019/2018 - Atribuirea denumirii „Dumitru Fărcaș” Casei de Cultură a Studenților din municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1018/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1018/2018 - Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1017/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1017/2018 - Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017, cu modificările și completările ulterioare (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 1016/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1016/2018 - Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2019.
 • Hotărârea 1015/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1015/2018 - Instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1014/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1014/2018 - Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1013/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.12.2018

  Hotărârea 1013/2018 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2018.
 • Hotărârea 1012/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1012/2018 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2018.
 • Hotărârea 1011/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1011/2018 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.
 • Hotărârea 1010/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1010/2018 - Revizuirea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrărilor pentru realizarea și exploatarea unor imobile cu funcțiuni complexe, pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, aprobat prin Hotărârea nr. 976/2017.
 • Hotărârea 1009/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1009/2018 - Modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 21/2018 (alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.).
 • Hotărârea 1008/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1008/2018 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, în sensul îndreptării erorii materiale strecurate la pct. 2.4.3 și 2.4.4.
 • Hotărârea 1007/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1007/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.11.2018, ora 11 și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.11.2018, ora 11.30.
 • Hotărârea 1006/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1006/2018 - Suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 200.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 451/2018.
 • Hotărârea 1005/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1005/2018 - Aprobarea P.U.D. reabilitare, extindere și modernizare Grădinița „Floare de Iris” P+2E+R, str. Războieni nr. 67A; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1004/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1004/2018 - Prorogarea termenului de depunere a formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere privind aprobarea acordării tichetelor sociale din cadrul Programului social „Alimente”.
 • Hotărârea 1003/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1003/2018 - Aprobarea P.U.Z. Remodelarea malurilor Someșului Mic în municipiul Cluj-Napoca – Zona 2 – Parcul Armătura; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1002/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1002/2018 - Aprobarea P.U.Z. Remodelarea malurilor Someșului Mic în municipiul Cluj-Napoca – Zona 1 – Lunca Someșului Mic; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 1001/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1001/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris” din municipiul Cluj-Napoca, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific 4.4.
 • Hotărârea 1000/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 1000/2018 - Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa și U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, în scopul depunerii proiectului de revitalizare a malurilor Someșului, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
 • Hotărârea 999/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.11.2018

  Hotărârea 999/2018 - Numirea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de specialiști, constituită potrivit Normelor metodologice privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum și modul de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Anexei 1, din Legea fondului funciar nr. 18/1991, norme cuprinse în Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1440 din 26 octombrie 2018.
 • Hotărârea 998/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.11.2018

  Hotărârea 998/2018 - Trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.
 • Hotărârea 997/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.11.2018

  Hotărârea 997/2018 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren în suprafață de 7505 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 13, aferent Grădiniței cu Program Prelungit Micul Prinț.
 • Hotărârea 996/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.11.2018

  Hotărârea 996/2018 - Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 • Hotărârea 995/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.11.2018

  Hotărârea 995/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare și amenajare Piața Unirii – etapa 2”.
 • Hotărârea 994/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 994/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Achiziția a 25 de autobuze electrice articulate cu încărcare în mers pe linia de troleibuze”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane.
 • Hotărârea 993/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 993/2018 - Aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport prin achiziționarea mijloacelor de transport public – autobuze electrice articulate cu încărcare în mers pe linia de troleibuze.
 • Hotărârea 992/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 992/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare b-dul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 • Hotărârea 991/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 991/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1041/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21).
 • Hotărârea 990/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 990/2018 - Însușirea Documentației tehnice, de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Baba Novac nr. 35.
 • Hotărârea 989/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 989/2018 - Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 22.11.2018, ora 12.
 • Hotărârea 988/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 988/2018 - Includerea imobilului Drum, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 987/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 987/2018 - Includerea imobilului strada Bicaz în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 986/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 986/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bolyai János din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 985/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 985/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Șesului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 984/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 984/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cantonului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 983/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 983/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Nădășel din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 982/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 982/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei de la bugetul local pe anul 2018 cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 981/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 981/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 959/2018 (aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat).
 • Hotărârea 980/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 980/2018 - Modificarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 24/2018 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu personalitate juridică și cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2018-2019).
 • Hotărârea 979/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 979/2018 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017 și nr. 912/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 978/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 978/2018 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017 și nr. 887/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 977/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 977/2018 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017 și nr. 911/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 976/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 976/2018 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017 și nr. 33/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 975/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 975/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1048/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87).
 • Hotărârea 974/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 974/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa II”.
 • Hotărârea 973/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 973/2018 - Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 972/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 972/2018 - Aprobarea P.U.D. construire parcaj public, spații servicii și administrative, str. Avram Iancu nr. 22-24; beneficiară: Casa de Pensii a Bisericii Reformate din România.
 • Hotărârea 971/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 971/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Salcâmului nr. 34; beneficiari: Arieșan Rareș și soția, Arieșan Monica.
 • Hotărârea 970/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 970/2018 - Includerea imobilului strada Aurel Ciupe în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 969/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 969/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 332268, înscris în C.F. nr. 332268 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 968/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 968/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 314196, înscris în C.F. nr. 314196 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 967/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 967/2018 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a Stațiilor de încărcare autovehicule electrice, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3 și Piața Unirii.
 • Hotărârea 966/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 966/2018 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 1 din blocul 1A.
 • Hotărârea 965/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 965/2018 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Slatina f.n.
 • Hotărârea 964/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 964/2018 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Sfântul Toma f.n.
 • Hotărârea 963/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.11.2018

  Hotărârea 963/2018 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Năsăud f.n.
 • Hotărârea 962/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 26.10.2018

  Hotărârea 962/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze – Etapa 1 – Faza 2”.
 • Hotărârea 961/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 26.10.2018

  Hotărârea 961/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze – Etapa 1 – Faza 1”.
 • Hotărârea 960/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 960/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în cuprinsul Studiului de Fezabilitate la obiectivul de investiții „Amplasare toalete publice automate racordabile în municipiul Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 959/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 959/2018 - Aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
 • Hotărârea 958/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 958/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 3”.
 • Hotărârea 957/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 957/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 2”.
 • Hotărârea 956/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 956/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 1”.
 • Hotărârea 955/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 955/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Asociația Down Centrul Educaţional Raluca, în vederea realizării proiectului ,,Incluziune prin cultură, obiceiuri, şi tradiţii şi de Crăciun”.
 • Hotărârea 954/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 954/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Fundaţia Părinţi din România, în vederea realizării proiectului ,,PEDITEL 1791 – Sfat medical pediatric prin telefon, gratuit non stop”.
 • Hotărârea 953/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 953/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Fundaţia Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale”.
 • Hotărârea 952/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 952/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Asociația Beard Brothers, în vederea realizării proiectului ,,The Beard Mobile”.
 • Hotărârea 951/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 951/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Asociația Little People România, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea de iarnă a tinerilor supravieţuitori de cancer”.
 • Hotărârea 950/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 950/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul Părinților”.
 • Hotărârea 949/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 949/2018 - Alocarea sumei de 60.000 lei, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca, oraș al tehnologiei, digitalizării și inovării”.
 • Hotărârea 948/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 948/2018 - Alocarea sumei de 25.000 lei, pentru Asociația Argumentum Nostrum, în vederea realizării proiectului ,,Sărbătorim împreună”.
 • Hotărârea 947/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 947/2018 - Alocarea sumei de 14.000 lei, pentru Asociația Mathias Rex, în vederea realizării proiectului ,,Gala Organizațiilor de Tineret”.
 • Hotărârea 946/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 946/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,Remember Cenaclul Flacăra”.
 • Hotărârea 945/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 945/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei, pentru Organizația Studenților din UBB, în vederea realizării proiectului ,,Sfertul Academic”.
 • Hotărârea 944/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 944/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei, pentru Asociația Create. Act. Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Terapie prin Artă by Create. Act. Enjoy, ediția de Crăciun”.
 • Hotărârea 943/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 943/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei, pentru Asociația Poethree Collective, în vederea realizării proiectului ,,Poethree Connections”.
 • Hotărârea 942/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 942/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei, pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,Stagiune de teatru la centenar”.
 • Hotărârea 941/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 941/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei, pentru Asociația Grupul Pont, în vederea realizării proiectului ,,Certificatul Oraș Tânăr”.
 • Hotărârea 940/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 940/2018 - Alocarea sumei de 350.000 lei, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,Cultura lucrează”.
 • Hotărârea 939/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 939/2018 - Alocarea sumei de 19.000 lei, pentru Asociația Clubul Media Corbul Alb, în vederea realizării proiectului ,,Centenar prin biblioteci româno-maghiare, Cluj-Harghita”.
 • Hotărârea 938/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 938/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei, pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul UNIFEST”.
 • Hotărârea 937/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 937/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei, pentru Asociația SHIFT-TRANSILVANIA ART GRUP, în vederea realizării proiectului ,,Caravana de Operă”.
 • Hotărârea 936/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 936/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei, pentru Asociația Transylvania Cultural Community, în vederea realizării proiectului ,,Christmas Jazz Day”.
 • Hotărârea 935/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 935/2018 - Alocarea sumei de 7.000 lei, pentru Asociația Copiii Muzicali ai Liceului Sigismund Toduță Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Aniversări sub semnul Centenarului: 70 de ani de existență a CMST, 200 de ani de învățământ muzical clujean – eveniment in memoriam Dumitru Fărcaș”.
 • Hotărârea 934/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 934/2018 - Alocarea sumei de 35.000 lei, pentru Asociația Cultural Artistică HARA, în vederea realizării proiectului ,,100 PENTRU ROMÂNIA”.
 • Hotărârea 933/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 933/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului ,,Clujul în preajma Marii Uniri: istorie, oameni, locuri”.
 • Hotărârea 932/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 932/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Folclorică Rapsodia Someșană, în vederea realizării proiectului ,,Însemnele vremii pe costumele populare din ”Hora Mare a Unirii””.
 • Hotărârea 931/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 931/2018 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Fabricii de Zahăr din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 930/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 930/2018 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 2-4, aferent Grădiniței Licurici.
 • Hotărârea 929/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 929/2018 - Alocarea sumei de 100.000 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 928/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 928/2018 - Alocarea sumei de 280.000 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. I Chiricuţă Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 927/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 927/2018 - Alocarea sumei de 157.000 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj.
 • Hotărârea 926/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 926/2018 - Alocarea sumei de 650.000 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 925/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 925/2018 - Alocarea sumei de 248.000 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 924/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 924/2018 - Alocarea sumei de 219.000 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 923/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 923/2018 - privind alocarea sumei de 200.000 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 922/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 922/2018 - Alocarea sumei de 152.000 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 921/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 921/2018 - Alocarea sumei de 159.000 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Pof. dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 920/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 920/2018 - Alocarea sumei de 6.000 lei pentru premierea sportivului Adrian Șulcă, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de Tineret Buenos Aires 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 919/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 919/2018 - Organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Handbal, a meciului de handbal masculin România-Franța, contând pentru preliminariile Campionatului European de Handbal 2020, în data de 28 octombrie 2018.
 • Hotărârea 918/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 918/2018 - Organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Kempo, a Turneului IX Colosseum, contând în calendarul internațional al Kempou-lui, în data de 29 octombrie 2018.
 • Hotărârea 917/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 917/2018 - Organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Culturism și Fitness, a Cupei Mondiale de Culturism și Fitness, în perioada 23-25 noiembrie 2018.
 • Hotărârea 916/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 916/2018 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 355/2016, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 173/2017 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).
 • Hotărârea 915/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 915/2018 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 339/2016, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 171/2017 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).
 • Hotărârea 914/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 914/2018 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 337/2016, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 169/2017 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”).
 • Hotărârea 913/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 913/2018 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 335/2016, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 167/2017 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).
 • Hotărârea 912/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 912/2018 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017 și nr. 888/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 911/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 911/2018 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017 și nr. 886/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 910/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 910/2018 - Aprobarea P.U.Z. de dezvoltare urbană – str. Frunzișului latura sudică; beneficiară: S.C. SOCAR PETROLEUM S.A.
 • Hotărârea 909/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 909/2018 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuință unifamilială, D+P+M – str. Oașului nr. 337; beneficiari: Ungvari Gabriel și Ungvari Adriana-Valeria.
 • Hotărârea 908/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 908/2018 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială, S+P+1E – str. Spătarul Milescu nr. 2; beneficiari: Otravă Ioan-Daniel și Otravă Aurelia.
 • Hotărârea 907/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 907/2018 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 2-4, în incinta Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”.
 • Hotărârea 906/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 906/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anina f.n.
 • Hotărârea 905/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 905/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n.
 • Hotărârea 904/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 904/2018 - Însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 16.
 • Hotărârea 903/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 903/2018 - Modificarea poziției nr. 392 din Anexa la Hotărârea nr. 694/2004, modificată și completată prin Hotărârile nr. 40/2005, 791/2005, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008.
 • Hotărârea 902/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 19.10.2018

  Hotărârea 902/2018 - Punerea în executare a Sentinței Civile nr. 138/2018, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 4032/211/2017, definitivă.
 • Hotărârea 901/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 901/2018 - Aprobarea alocării sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea celei de a șasea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, eveniment organizat cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 900/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 900/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 934/2017 (transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj)
 • Hotărârea 899/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 899/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Parcul Feroviarilor din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 898/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 898/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Sisteme automate de irigații în parcul Simion Bărnuțiu din municipiul Cluj-Napoca”
 • Hotărârea 897/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 897/2018 - Aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a serviciului public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Cluj-Napoca, prin contract de prestări servicii, încheiat conform prevederilor Legii nr. 98/2016
 • Hotărârea 896/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 896/2018 - Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Teleorman din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 895/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 895/2018 - Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada David Ferenc din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 894/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 894/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Molnar Piuariu din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 893/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 893/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Năsăud din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 892/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 892/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Dâmboviței din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 891/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 891/2018 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6
 • Hotărârea 890/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 890/2018 - Aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea practicării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari
 • Hotărârea 889/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 889/2018 - Aprobarea P.U.D. – Reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50; beneficiar: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
 • Hotărârea 888/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 888/2018 - Solicitarea de trecere, în condițiile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/2018 (bunurile proprietate publică, actualizată, a suprafeței de 105,10 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 272362, înscris în C.F. 272362, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Gării, din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinația accese în pasajul subteran)
 • Hotărârea 887/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 887/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă
 • Hotărârea 886/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 886/2018 - Aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca
 • Hotărârea 885/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 885/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 827/2018 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)
 • Hotărârea 884/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 884/2018 - Majorarea alocației zilnice de hrană pentru copiii beneficiari ai Centrului de zi „Țara Minunilor”
 • Hotărârea 883/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 883/2018 - Aprobarea implementării Programului „Școală după școală” în anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea 882/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 882/2018 - Aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Programul „European Energy Award – Comunitate Sustenabilă (ROEEA)” și plata cotizației anuale aferente
 • Hotărârea 881/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 881/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 175/2018 (alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca)
 • Hotărârea 880/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 880/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea Turnului Pompierilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Prioritatea de investiții 5.1
 • Hotărârea 879/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 879/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, extinderea și modernizarea grădinița Căsuța Poveștilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4
 • Hotărârea 878/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 878/2018 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 503/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”)
 • Hotărârea 877/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 877/2018 - Modificarea și completarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 452/2018 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de circulație și a Comisiei operative de circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora)
 • Hotărârea 876/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 876/2018 - Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 666/2017, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil situat pe str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32, pentru amenajarea arhivei generale a primăriei”
 • Hotărârea 875/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 875/2018 - Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 635/2017, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, demolare parțială, reconstruire, reparații capitale, compartimentare și mansardare imobil birouri B-dul Eroilor nr. 21-str. Iuliu Maniu nr. 16”
 • Hotărârea 874/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 874/2018 - Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca
 • Hotărârea 873/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 873/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1046/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74)
 • Hotărârea 872/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 872/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1079/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1/2, 1/2A și 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cotită nr. 4)
 • Hotărârea 871/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 871/2018 - Aprobarea P.U.D. Amplasarea statuii lui Iuliu Maniu, in Piața Ștefan cel Mare; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
 • Hotărârea 870/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 870/2018 - Modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 137/2017 (închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifuncționale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest)
 • Hotărârea 869/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 869/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi a locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), modificată prin Hotărârile nr. 427/2013 și 729/2016
 • Hotărârea 868/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 868/2018 - Închirierea prin licitație publică a terenurilor aferente panourilor publicitare situate în municipiul Cluj-Napoca
 • Hotărârea 867/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 867/2018 - Aprobarea de punere la dispoziția „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020” a unor imobile-terenuri pentru construirea/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, proiect ce va fi implementat de către Compania de Apă Someș S.A
 • Hotărârea 866/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 866/2018 - Darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit „Bambi”, a corpurilor de clădire B, D și a terenului în suprafață de 2.816 mp., din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 56-58
 • Hotărârea 865/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 865/2018 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Hârlețului f.n
 • Hotărârea 864/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 864/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu nr. 201
 • Hotărârea 863/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 863/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 137
 • Hotărârea 862/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 862/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Kős Károly nr. 4, identificat cu nr. cadastral 330969, înscris în C.F. nr. 330969 Cluj-Napoca
 • Hotărârea 861/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 861/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 329714, înscris în C.F. nr. 329714 Cluj-Napoca
 • Hotărârea 860/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 860/2018 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate
 • Hotărârea 859/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 03.10.2018

  Hotărârea 859/2018 - Conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca doamnei Salvia Marion Wood-Lamont
 • Hotărârea 858/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 858/2018 - Aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005.
 • Hotărârea 857/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 857/2018 - Otărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la Hobiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C3, str. Iuliu Maniu nr. 1.
 • Hotărârea 856/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 856/2018 - Aprobarea cheltuielilor pentru realizarea proiectului „Artă în curtea școlii – Lăsați artiștii stradali să coloreze Clujul”, proiect câștigător în cadrul procesului de „Bugetare Participativă”.
 • Hotărârea 855/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 855/2018 - Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Cluj și Municipiul Cluj-Napoca în vederea realizării unor facilități park&ride.
 • Hotărârea 854/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 854/2018 - Modificare a Anexei Hotărârii nr. 177/2018 (alocarea sumei de 2.700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj).
 • Hotărârea 853/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 853/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană – Modernizarea străzilor R. Ferdinand, E. Zola, S. Pușcariu, Tipografiei (tronsoanele 1 și 3) și a Scuarului C.E.C., din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 • Hotărârea 852/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 852/2018 - Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 637/2017 pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pasaj denivelat DN 1 KM 480+900 (NOD N)”.
 • Hotărârea 851/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 851/2018 - Finanțarea de la bugetul local a subproiectului „Teatru de vară și împrejmuiri”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, din etapa III, din orașul Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova.
 • Hotărârea 850/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 850/2018 - Aprobarea prețurilor de referință ale chiriei, plătite de rezidenții Parcului Industrial Cluj Innovation Park.
 • Hotărârea 849/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 849/2018 - Aprobarea schimbării destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67A.
 • Hotărârea 848/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 848/2018 - Includerea imobilului strada Regina Maria în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 847/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 847/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 846/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 846/2018 - Completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 845/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 845/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.09.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 28.09.2018, ora 12 (a doua convocare).
 • Hotărârea 844/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 844/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 561/2018 (însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 2-4, aferent Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”).
 • Hotărârea 843/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 843/2018 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 753/2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare Turnul Pompierilor, str. Tipografiei nr. 17, municipiul Cluj-Napoca”).
 • Hotărârea 842/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 842/2018 - Aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană – etapa 1, str. Gheorghe Dima – Vest; beneficiară: Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 841/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 841/2018 - Aprobarea P.U.D. Mansardare locuință, str. Minerilor nr. 30; beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Livia.
 • Hotărârea 840/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 840/2018 - Aprobarea P.U.D. Extindere și reabilitare imobil în vederea realizării unei locuințe semicolective P+E – str. Viilor nr. 4; beneficiar: Chețan Gheorghe Mircea.
 • Hotărârea 839/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 839/2018 - Aprobarea P.U.D. Construire clădire mixtă (locuințe și servicii) S+P+3E+R, str. Borhanciului nr. 8A; beneficiară: S.C. Casa cu Pietre S.R.L.
 • Hotărârea 838/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 838/2018 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Edgar Quinet nr. 23; beneficiară: S.C. Konzo Invest S.R.L.
 • Hotărârea 837/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 837/2018 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Edgar Quinet nr. 21; beneficiară: S.C. Konzo Invest S.R.L.
 • Hotărârea 836/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 836/2018 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Edgar Quinet nr. 19; beneficiară: S.C. Konzo Invest S.R.L.
 • Hotărârea 835/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 835/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1057/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32 și 35 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35).
 • Hotărârea 834/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 834/2018 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1050/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1 (cota de 1/2 parte), 2,3,4,5, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 27).
 • Hotărârea 833/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 833/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2633 din data de 22.04.2008, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 11, încheiat cu Societatea Română de Cancer.
 • Hotărârea 832/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 832/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1877/29.12.1999 pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 16/B-dul Eorilor nr. 21, ap. 8, încheiat cu S.C. Napocom S.A.
 • Hotărârea 831/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 831/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2399 din data de 20.10.2003, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, parte din ap. 7, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici.
 • Hotărârea 830/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 830/2018 - Prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 93/20.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3, ap. 12, încheiat cu S.C. Art Impex S.R.L.
 • Hotărârea 829/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 829/2018 - Punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.
 • Hotărârea 828/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 828/2018 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 408/2018 (punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca a unor terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război).
 • Hotărârea 827/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.09.2018

  Hotărârea 827/2018 - Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 826/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 826/2018 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 849/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice).
 • Hotărârea 825/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 825/2018 - Aprobarea alocării sumei de 35.400 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „Concert aniversar – 150 de ani de la înființarea corului bărbătesc din orașul înfrățit Köln, Germania”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 824/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 824/2018 - Aprobarea alocării sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului Zilele Recoltei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 823/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 823/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 822/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 822/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI.
 • Hotărârea 821/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 821/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare/automatizare proces de producere a energiei termice la cinci unități de învățământ din municipiul Cluj-Napoca – Colegiul de Muzică Sigismund Toduță, Liceul Teoretic Avram Iancu, Colegiul Tehnic de Comunicații Augustin Maior, Grădinița Mămăruța, Grădinița Căsuța Poveștilor”, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.
 • Hotărârea 820/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 820/2018 - Aprobarea actualizării prețurilor unitare pentru activitățile de întreținere, reparare, mentenanță, dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră de pe raza municipiului Cluj-Napoca, activități încredințate la R.A.D.P. Cluj-Napoca, prin Hotărârea nr. 747/2016.
 • Hotărârea 819/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 819/2018 - Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2018.
 • Hotărârea 818/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 818/2018 - Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcului Industrial Cluj Innovation Park.
 • Hotărârea 817/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 817/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 4.09.2018, ora 11.
 • Hotărârea 816/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 816/2018 - Numirea unui administrator neexecutiv și a unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.
 • Hotărârea 815/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 815/2018 - Numirea unui administrator în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 814/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 814/2018 - Aprobarea P.U.Z. Amenajare cimitir existent – Calea Turzii nr. 154A; beneficiară: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.
 • Hotărârea 813/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 813/2018 - Aprobarea P.U.Z. construire locuințe familiale – str. Valea Chintăului; beneficiari: Porumb Ioan și Porumb Adriana.
 • Hotărârea 812/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 812/2018 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Mureșului nr. 53; beneficiari: Căpușan Violeta, Bodea Felix și Bodea Simona.
 • Hotărârea 811/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 811/2018 - Aprobarea P.U.D. – construire imobil pentru alimentație publică P și amenajare terasă, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146; beneficiară: S.C. Compania Națională a Imprimeriilor Coresi S.A. – Sucursala Imprimeria Ardealul Cluj.
 • Hotărârea 810/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 810/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective S+P+E+R, str. Tăbăcarilor nr. 15C; beneficiari: Tătar Sergiu-Lucian și Tătar Cosmina-Aurora.
 • Hotărârea 809/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 809/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere imobil și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de turism – str. General Eremia Grigorescu nr. 22; beneficiar: Felezeu Dorel.
 • Hotărârea 808/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 808/2018 - Aprobarea P.U.D. amplasarea statuii „Andrei Mureșanu”, Piața Timotei Cipariu; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 807/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 807/2018 - Aprobarea P.U.D. – extindere, etajare și construire sală de sport Colegiul Tehnic Ana Aslan, str. Decebal nr. 41; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 806/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 806/2018 - Aprobarea P.U.D. – extindere școală cu spații administrative și amfiteatru, D+P+2E, str. Grigore Alexandrescu nr. 26A; beneficiară: Fundația Creștină Pro-Deo Cluj.
 • Hotărârea 805/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 805/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere și etajare imobil existent, Sparțial+P+E – str. Drapelului nr. 8; beneficiar: Cristea Maria-Adriana.
 • Hotărârea 804/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 804/2018 - Aprobarea P.U.D. – construire sală de sport, extindere și etajare Seminarul Teologic Liceal Ortodox, str. Meseriilor nr. 18-20; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 803/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 803/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiune de turism, spații comerciale și servicii, P+2E+R, str. David Prodan nr. 6-8; beneficiar: Rusu Alexandru.
 • Hotărârea 802/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 802/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu două unități locative S+P+1, str. General Eremia Grigorescu nr. 11; beneficiari: Szentmiklosy Andrei și Danciu Virginia.
 • Hotărârea 801/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 801/2018 - modificarea Hotărârii nr. 626/2018 (aprobarea Hconstituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 40,52 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața „Avram Iancu” nr. 20).
 • Hotărârea 800/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 800/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 576/2018 (însușirea Documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cad. 272847 și 316343, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15).
 • Hotărârea 799/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 799/2018 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotătârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018 și 595/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
 • Hotărârea 798/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 798/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 62-64, identificat cu nr. cadastral 331170, înscris în C.F. nr. 331170 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 797/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 797/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 327443, înscris în C.F. nr. 327443 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 796/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 796/2018 - aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 5, identificat cu nr. cadastral 328364, înscris în C.F. nr. 328364 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 795/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 795/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petöfi Sandor nr. 6, identificat cu nr. cadastral 330538, înscris în C.F. nr. 330538 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 794/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 794/2018 - Vânzarea cotei de 95,48% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 20, ap. 5, în favoarea domnului Deiac Ioan.
 • Hotărârea 793/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 793/2018 - Prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Sucursala Cluj, asupra unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6.
 • Hotărârea 792/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 792/2018 - Prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 324 din 26.04.2005, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 7, încheiat cu Societatea Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 791/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 791/2018 - Prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 338 din 10.10.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Iris nr. 7-8, ap. 26B, încheiat cu Banca Transilvania S.A.
 • Hotărârea 790/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 790/2018 - Prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 222/28.05.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu nr. 2, ap. 1, încheiat cu S.C. Antilopa Prod S.R.L.
 • Hotărârea 789/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 789/2018 - Prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 154 din 15.09.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1, ap. 1, încheiat cu Bonea Laurian Ștefan.
 • Hotărârea 788/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 788/2018 - Prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 191054 din 30.05.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 85, încheiat cu Asociația Ferma de Zâne Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 787/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 787/2018 - Prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 322 din 25.04.2005, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, ap. 11, încheiat cu Bratu Anca Cristina.
 • Hotărârea 786/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 786/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2148 din 27.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 10, ap. 7, încheiat cu Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România – Filiala Transilvania.
 • Hotărârea 785/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 785/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 407091 din 19.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 10, încheiat cu Fundația Creștină de Ajutorare.
 • Hotărârea 784/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 784/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2645 din 10.06.2009, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, parte din ap. 3, încheiat cu Fundația Prison Fellowship România.
 • Hotărârea 783/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 783/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 30577 din data de 11.02.2010, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 16, încheiat cu Uniunea Generală a Pensionarilor din România.
 • Hotărârea 782/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 782/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2611 din 17.08.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 20, încheiat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj – Arhivele Statului.
 • Hotărârea 781/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 781/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 208131 din data de 15.09.2010, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 7, încheiat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj.
 • Hotărârea 780/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 780/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2600/30.01.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, ap. 8, încheiat cu Uniunea Scriitorilor din România.
 • Hotărârea 779/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 779/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 57490/28.02.2011, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 13-15, parte din ap. 2, încheiat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj.
 • Hotărârea 778/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 778/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2615/2.10.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 52, încheiat cu Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj.
 • Hotărârea 777/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 777/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2599/30.01.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, parte din ap. 9, încheiat cu Redacția Tribuna.
 • Hotărârea 776/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 776/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2618 din 25.10.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 21, încheiat cu Academia Română – Filiala Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 775/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 775/2018 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 407105 din 19.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 10, ap. 193B, încheiat cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.
 • Hotărârea 774/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 774/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2609/23.08.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 10, ap. 14, încheiat cu Szekernyes Peter-Martin.
 • Hotărârea 773/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 773/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2627 din 3.05.2007, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 12, ap. 17, încheiat cu Asociația de Proprietari.
 • Hotărârea 772/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 772/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2588/25.04.2005, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, parte din ap. 9, încheiat cu Uniunea Scriitorilor din România.
 • Hotărârea 771/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 771/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2097/2.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 81, ap. 14, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A.
 • Hotărârea 770/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 770/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 32995 din data de 7.02.2011, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, încheiat cu Asociația Open Bridge Consortium-Asociația Culturală de Afaceri Cluj-Suwon.
 • Hotărârea 769/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 769/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 192312 din data de 2.06.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 22, parte din ap. 10, încheiat cu Liga Scriitorilor Maghiari din Ardeal.
 • Hotărârea 768/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 768/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2359 din 14.02.2002, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 12A, ap. 3, încheiat cu Vlașin Maria-Luminița.
 • Hotărârea 767/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 767/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 175840 din 29.05.2013, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41, încheiat cu Telekom România Communications S.A.
 • Hotărârea 766/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 766/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2197 din 21.04.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 12A, ap. 2, încheiat cu S.C. Editura Kriterion S.R.L.
 • Hotărârea 765/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 765/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2145 din 21.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ștefan Octavian Iosif nr. 6, ap. 13, încheiat cu Andreea Radu.
 • Hotărârea 764/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 764/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1740 din 31.08.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 9, ap. 4, încheiat cu Pop Mircea Emil.
 • Hotărârea 763/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 763/2018 - Otărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2116/15.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 49, ap. 3, încheiat cu Ungureanu Pompeiu Radu.
 • Hotărârea 762/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 762/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2185 din 9.04.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 8, încheiat cu Sigma Societate Cooperativă Meșteșugărească.
 • Hotărârea 761/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 761/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 201672 din 12.10.2009, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu nr. 25-26, ap. 12, încheiat cu S.C. Mariflor Prodcom S.R.L.
 • Hotărârea 760/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 760/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2630 din 5.12.2007, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 33-35, ap. 6, încheiat cu Clubul Sportiv Voința.
 • Hotărârea 759/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 759/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2363 din 22.02.2002, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4, încheiat cu S.C. Ciclop Comimpex S.R.L.
 • Hotărârea 758/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 758/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1976 din 23.03.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, ap. 3, încheiat cu Cotișel Nicodim – persoană fizică autorizată.
 • Hotărârea 757/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 757/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2227/14.05.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1A, încheiat cu Societatea Cooperativa Meșteșugărească Prestarea Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 756/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 756/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2607 din 16.08.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 45, ap. 7, încheiat cu Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Cluj.
 • Hotărârea 755/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 755/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1718 din 15.07.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6, încheiat cu Asociația Națională a Surzilor – Filiala Surzilor Cluj.
 • Hotărârea 754/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 754/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 883 din 18.04.1995, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Minerilor nr. 55, încheiat cu Parohia Reformată nr. V.
 • Hotărârea 753/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 753/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2160 din 4.01.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, ap. 10, încheiat cu Aeroclubul Traian Dârjan – Entitate Fără Personalitate Juridică.
 • Hotărârea 752/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 752/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2278 din 5.10.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2, ap. 8, încheiat cu S.C. Electrica Furnizare S.A.
 • Hotărârea 751/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 751/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2048/15.05.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 10, ap. 2, încheiat cu Uniunea Creștină din România.
 • Hotărârea 750/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 750/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1801/11.11.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 2, încheiat cu Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu.
 • Hotărârea 749/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 749/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2136/14.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Sámuel nr. 7, încheiat cu Artex Societate Cooperativa Meșteșugărească.
 • Hotărârea 748/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 748/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 4 din 18.11.1994, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8, ap. 16, încheiat cu Forumul Democrat al Germanilor din România – Filiala Cluj.
 • Hotărârea 747/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 747/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1405 din 18.04.1996, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 22, încheiat cu Ciurea Gheorghe-Valentin.
 • Hotărârea 746/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 746/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2212 din 23.04.2001, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 26, încheiat cu S.C. Muriderma Profi S.R.L.
 • Hotărârea 745/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 745/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1404 din 18.04.1996, pentru cota de 61,12% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 27, încheiat cu S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.
 • Hotărârea 744/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 744/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1932 din 12.01.2000, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 19, încheiat cu S.C. Ageram S.R.L.
 • Hotărârea 743/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 743/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2223 din 14.05.2001, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 23, încheiat cu Metalurgia S.C.M.
 • Hotărârea 742/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 742/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2233 din 14.05.2001, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 25, încheiat cu S.C. Mariana Mod S.R.L.
 • Hotărârea 741/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 741/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1376 din 22.03.1996, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, încheiat cu S.C. Super Rialda Import-Export S.R.L.
 • Hotărârea 740/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 740/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2235 din 14.05.2001, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 24, încheiat cu S.C. Tulconfex Croitorie S.R.L.
 • Hotărârea 739/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 739/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1934 din 12.01.2000, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 18, încheiat cu Szekely Eugenia.
 • Hotărârea 738/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 738/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2593 din 26.05.2005, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, ap. 1, încheiat cu Kiss Mihai.
 • Hotărârea 737/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 737/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2640 din 16.02.2009, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 10, încheiat cu Fundația Creștină Salvarea.
 • Hotărârea 736/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 736/2018 - Otărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2018 din data de 21.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 21, ap. 5A, încheiat cu Uniunea Elenă din România.
 • Hotărârea 735/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 735/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2107 din data de 12.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 34, ap. 15, încheiat cu S.C. Utilart Import Export S.R.L.
 • Hotărârea 734/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 734/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 47508 din data de 4.02.2016, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 20, ap. 2, încheiat cu Fundația de Dezvoltare a Popoarelor – Filiala Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 733/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 733/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1829 din 7.12.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 25, încheiat cu Asociația Handicapaților Trauma Dum Spiro Spera.
 • Hotărârea 732/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 732/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2616 din 14.09.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 28, încheiat cu Asociația 22 Decembrie 1989.
 • Hotărârea 731/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 731/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2410 din 7.01.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 8, încheiat cu Filiala Cluj a Ligii Apărării Drepturilor Omului.
 • Hotărârea 730/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 730/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2597 din 29.09.2005, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 28, încheiat cu Asociația Partida Romilor „Pro Europa”.
 • Hotărârea 729/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 729/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1729 din 28.07.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 4-6, ap. 1, încheiat cu Gavrilaș Gavril și Gavrilaș Florin.
 • Hotărârea 728/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 728/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 195683 din 3.06.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, ap. 13, încheiat cu Fundația Estuar.
 • Hotărârea 727/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 727/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2307 din 12.12.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 23, parte din ap. 1, încheiat cu Asociația Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.
 • Hotărârea 726/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 726/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2178 din 19.04.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 23, parte din ap. 1, încheiat cu Fundația Umanitară „Augustina”.
 • Hotărârea 725/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 725/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2508 din data de 4.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 2, ap. 8, încheiat cu Asociația Română de Prietenie cu Republica Populară Chineză – Filiala Cluj.
 • Hotărârea 724/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 724/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2205 din 23.04.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4, încheiat cu Fundația Umanitară Rescue.
 • Hotărârea 723/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 723/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1899 din 31.12.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, ap. 8, încheiat cu Asociația Artiștilor Plastici Cluj-Napoca, Județul Cluj.
 • Hotărârea 722/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 722/2018 - Otărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2302 din 30.11.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 5, bl. OS3, ap. 84 și ap. 86, încheiat cu Asociația Provita.
 • Hotărârea 721/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 721/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 233079 din 24.11.2009, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 92, încheiat cu Consorțiul Studenților din România.
 • Hotărârea 720/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 720/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2002 din data de 11.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 2, ap. 2, încheiat cu Uniunea Vatra Românească.
 • Hotărârea 719/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 719/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1997/1.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu nr. 25-26, ap. 11, încheiat cu Asociația Organizația Națională Cercetașii României – Filiala Cluj.
 • Hotărârea 718/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 718/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2041 din 15.05.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sigismund Toduță nr. 13, ap. 3, încheiat cu Fundația Sigismund Toduță.
 • Hotărârea 717/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 717/2018 - Otărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2502 din 20.05.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 32, încheiat cu Asociația pentru Protejarea Handicapaților Motori.
 • Hotărârea 716/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 716/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2503 din 20.05.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 3, încheiat cu Asociația pentru Protejarea Handicapaților Motori.
 • Hotărârea 715/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 715/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2288 din 2.11.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 6, încheiat cu Borș Felicia și Borș Grigore-Andrei.
 • Hotărârea 714/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 714/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2631 din 11.02.2008, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7, încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizația Județeană Cluj.
 • Hotărârea 713/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 713/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2559 din 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 30, încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 712/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 712/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2555 din 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 25, ap. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, încheiat cu Filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
 • Hotărârea 711/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 711/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2556/16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, ap. 11, încheiat cu Filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
 • Hotărârea 710/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 710/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2557/16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Sámuel nr. 7, încheiat cu Filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
 • Hotărârea 709/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 709/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2537/16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, ap. 10, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
 • Hotărârea 708/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 708/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2552 din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ștefan Octavian Iosif nr. 6, ap. 1, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
 • Hotărârea 707/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 707/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2550 din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 4, parte din ap. 8, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
 • Hotărârea 706/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 706/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2553/16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Sámuel nr. 7, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
 • Hotărârea 705/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 705/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2548 din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 25, ap. 123-124, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
 • Hotărârea 704/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 704/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2549 din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 4, parte din ap. 8, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
 • Hotărârea 703/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 703/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 45285/16.02.2011, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Miklos Zrinyi nr. 7, ap. 1, încheiat cu Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici și Mijlocii Cluj.
 • Hotărârea 702/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 702/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1725/27.07.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 21, ap. 1 și ap. 2, încheiat cu Uniunea Studențească Maghiară din Cluj.
 • Hotărârea 701/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 701/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2421/8.03.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, ap. 2, 3, 4, 6, 8, încheiat cu Direcția Regională de Metrologie Legală Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 700/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 700/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 947 din 27.07.1995, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 38, încheiat cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca RA.
 • Hotărârea 699/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 699/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2141 din 14.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 17, ap. 11, încheiat cu Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
 • Hotărârea 698/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 698/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2140 din 14.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 5, încheiat cu Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
 • Hotărârea 697/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 697/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2109 din 12.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Alecsandri nr. 1, ap. 3, încheiat cu Școala Populară de Arte „Tudor Jarda”.
 • Hotărârea 696/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 696/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2258 din 25.06.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 22, ap. 1, încheiat cu Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 695/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 695/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2259 din 25.06.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 24, ap. 3, 4, 5, încheiat cu Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 694/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 694/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1970 din data de 22.03.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 22, ap. 11, încheiat cu Club Sportiv Municipal.
 • Hotărârea 693/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 693/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 306368 din 30.06.2017, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 18-20, ap. 46, încheiat cu Cadar Beniamin.
 • Hotărârea 692/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 692/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1874 din data de 29.12.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 35, ap. 2, încheiat cu Matiș Delia și Matiș Horațiu.
 • Hotărârea 691/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 691/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2394 din data de 18.07.2003, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 2, parte din ap. 7, încheiat cu Consiliul Național al Audiovizualului.
 • Hotărârea 690/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 690/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 404632 din 18.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 12, ap. 4, încheiat cu Cseh Gyoparka.
 • Hotărârea 689/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 689/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1749 din 24.09.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, bl. OS3, ap. 93, încheiat cu Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 688/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 688/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1744 din 1.09.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai János nr. 7, ap. 5, încheiat cu Muzeul de Artă.
 • Hotărârea 687/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 687/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2401 din 20.10.2003, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 4-6, ap. 5, încheiat cu Fundația Armonia.
 • Hotărârea 686/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 686/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2615 din 14.09.2006 pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 28, încheiat cu Asociația Luptărilor din Revoluția Română.
 • Hotărârea 685/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 685/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2099/2.06.2000 pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 78, ap. 1, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A.
 • Hotărârea 684/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 684/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2098 din 2.06.2000 pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 11, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A.
 • Hotărârea 683/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 683/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2580 din 10.02.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 7, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A.
 • Hotărârea 682/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 682/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gării nr. 4.
 • Hotărârea 681/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 681/2018 - Prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Asociației Hans Spalinger, Filiala Cluj-Napoca, asupra unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.
 • Hotărârea 680/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 680/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.
 • Hotărârea 679/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 679/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea tronsoanelor de drum din Piața Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 678/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 678/2018 - Aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 677/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.08.2018

  Hotărârea 677/2018 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2018.
 • Hotărârea 676/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 676/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Parcul Oașului.
 • Hotărârea 675/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 675/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „La Terenuri”.
 • Hotărârea 674/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 674/2018 - Însușirea Documentației tehnice, de dezlipire a imobilului-teren intravilan identificat cu nr. cadastral 322854, înscris în CF nr. 322854 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.
 • Hotărârea 673/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 673/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2.
 • Hotărârea 672/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 672/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2.
 • Hotărârea 671/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 671/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Montare stație de tratare levigat si stație de tratare deșeuri la platforma de depozitare temporară deșeuri” – ETAPA 1.
 • Hotărârea 670/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 670/2018 - Aprobarea prețurilor și tarifelor pentru transportul urban de călători practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
 • Hotărârea 669/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 669/2018 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Bulevardul 1 Decembrie 1918, tronsonul întâi din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 668/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 668/2018 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”.
 • Hotărârea 667/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 667/2018 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.
 • Hotărârea 666/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 666/2018 - Includerea imobilului strada Septimius Severus – tronsonul întâi în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 665/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 665/2018 - Trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucium f.n. și însușirea Documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului.
 • Hotărârea 664/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 664/2018 - Aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, pe parcursul anului școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 663/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 663/2018 - Alocarea sumei de 8.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2018, pentru premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.
 • Hotărârea 662/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 662/2018 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contând pentru turul III (play-off) al Grupei Zonale II Europa/Africa a Cupei Davis, septembrie 2018.
 • Hotărârea 661/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 661/2018 - Aprobarea alocării sumei de 600.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentelor „1 Decembrie – Ziua Națională a României” și „Revelion 2019”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 660/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 660/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 659/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 659/2018 - Aprobarea Studiului de oportunitate privind fundamentarea modalității optime de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 658/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 658/2018 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 203/2017, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 465/2018 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 657/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 657/2018 - Aprobarea actualizării prețurilor unitare (poz. 1-96), cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 203/2017, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 465/2018 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.), pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 656/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 656/2018 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 571/2016, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 177/2017 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).
 • Hotărârea 655/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 655/2018 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 569/2016, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 175/2017 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”).
 • Hotărârea 654/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 654/2018 - Atribuirea contractelor de desființare pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construire amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul și depozitarea materialelor de către R.A.D.P. Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.
 • Hotărârea 653/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 653/2018 - Aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică livrată populației și agenților economici de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și a prețului local al energiei termice facturată populației.
 • Hotărârea 652/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 652/2018 - Aprobarea P.U.Z. Dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări – str. Plaiuri; beneficiari: S.C. Covidan Impex S.R.L., S.C. Central Business Plaza S.R.L., Burzo Emil și Burzo Ioan, S.C. Citadinia Real Estate S.R.L.
 • Hotărârea 651/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 651/2018 - Aprobarea P.U.Z. pentru dezvoltarea capacității de producție și depozitare la Ferma Steluța; beneficiară: S.C. Ferma Steluța S.R.L.
 • Hotărârea 650/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 650/2018 - Aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale, str. Aiudului nr. 20; beneficiară: S.C. Domus Urban Construct S.R.L.
 • Hotărârea 649/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 649/2018 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări – zona Cartodrom; beneficiar: Ministerul Apărării.
 • Hotărârea 648/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 648/2018 - Aprobarea P.U.Z. Extindere și modernizare Hotel Sport – Aleea Stadionului nr. 1; beneficiar: Hotel Sport Cluj S.A.
 • Hotărârea 647/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 647/2018 - Aprobarea P.U.Z. – str. Borhanciului-Nord, pentru parcelare și construire locuințe; beneficiar: Dudas Zoltan.
 • Hotărârea 646/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 646/2018 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Oașului – latura vestică; beneficiari: Marcu Maria, Baciu Ileana, Botiș Octavian, Botiș Anuța, Morea Anca-Mirela, Morea Alexandru Tudor, Lebaciu Maria.
 • Hotărârea 645/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 645/2018 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare, parcelare și construire locuințe individuale, str. Romaniței-nord; beneficiară: S.C. Green Imobil S.R.L.
 • Hotărârea 644/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 644/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere construcție existentă, P+M – str. D.D. Roșca nr. 12; beneficiari: Biriș Sergiu Emil și Biriș Carmen-Melinda.
 • Hotărârea 643/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 643/2018 - Aprobarea P.U.D. etajare imobil, str. Mihai Eminescu nr. 6; beneficiară: S.C. QUBIZ SOLUTIONS S.R.L.
 • Hotărârea 642/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 642/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 121; beneficiară: S.C. DIGGER CONTRACTORS S.R.L.
 • Hotărârea 641/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 641/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu spații pentru birouri, comerț și servicii, de la S+P+2E la S+P+3E+R, str. Victor Babeș nr. 5; beneficiari: Irimieș Gheorghe și Irimieș Simona-Lucia.
 • Hotărârea 640/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 640/2018 - Aprobarea P.U.D. – construire imobil de birouri și servicii S+P+2E+R, str. Cornului nr. 1; beneficiari: Lung Rareș-George, Șortan Ioan-Călin și soția, Șortan Monica-Ioana.
 • Hotărârea 639/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 639/2018 - Aprobarea P.U.D. – construire locuință semicolectivă P+E, str. Beiușului nr. 30; beneficiară: S.C. BEA&MAGDA S.R.L.
 • Hotărârea 638/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 638/2018 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuință unifamilială Sp+P+E – str. Tractoriștilor nr. 7E; beneficiară: S.C. Agroturism La Bunica S.R.L.
 • Hotărârea 637/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 637/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință cu două unități locative, S+P+E+R, Calea Turzii nr. 26; beneficiari: Petrovai Vasile și soția, Petrovai Liana Laura.
 • Hotărârea 636/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 636/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E+M, str. Donath nr. 248; beneficiari: Popoviciu Cătălin Mihai, Matei Tibor și Matei Tünde.
 • Hotărârea 635/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 635/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință S+P+E+Er – str. Rozmarinului nr. 25A prov.; beneficiari: Mureșan Sergiu-Cristian și Mureșan-Poleac Daciana.
 • Hotărârea 634/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 634/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+Er – str. Măcinului nr. 2; beneficiari: Mocanu Vasile Edgar și Mocanu Loretta.
 • Hotărârea 633/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 633/2018 - Trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia și darea în administrare, Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, a unor spații din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31-33.
 • Hotărârea 632/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 632/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 321686, înscris în C.F. nr. 321686 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 631/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 631/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada General Dragalina și a imobilului strada Mamaia din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 630/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 630/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mihai Eminescu din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 629/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 629/2018 - Includerea imobilului Drum „De 6220”, situat în Tarlaua nr. 111, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 628/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 628/2018 - Includerea imobilului Drum „De 6186/1”, situat în Tarlaua nr. 111, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 627/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 627/2018 - Aprobarea solicitării de constituire a unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 10.235,48 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața „Avram Iancu” nr. 20.
 • Hotărârea 626/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 626/2018 - Aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, asupra terenului în suprafață de 40,52 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața „Avram Iancu” nr. 20.
 • Hotărârea 625/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 625/2018 - Vânzarea suprafeței de teren de 98 m.p., cu destinația de curte, înscrisă în C.F. nr. 324375 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 324375, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 19.
 • Hotărârea 624/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.08.2018

  Hotărârea 624/2018 - Vânzarea suprafeței de teren de 267 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 324548 Cluj-Napoca, nr. cadastral 324548, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7.
 • Hotărârea 623/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 623/2018 - Vânzarea suprafeței de teren de 82,44 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 284628 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284628, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Berăriei nr. 7.
 • Hotărârea 622/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 622/2018 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.
 • Hotărârea 621/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 621/2018 - Modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 52760/6.10.1999, încheiat cu domnul Arman Ioan.
 • Hotărârea 620/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 620/2018 - Vânzarea cotei de 92,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 57, ap. 3, în favoarea doamnei Fodor Eva-Agneta.
 • Hotărârea 619/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 619/2018 - Vânzarea cotei de 67,81% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 61, în favoarea doamnei Berchi Otilia.
 • Hotărârea 618/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 618/2018 - Darea în folosință gratuită, Sindicatului liber al salariaților din administrația publică locală „Civitas” și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor spații din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Alecsandri nr. 1.
 • Hotărârea 617/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2018

  Hotărârea 617/2018 - Atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4, ap. 3, în favoarea domnului Mic Sergiu-Crinuț.
 • Hotărârea 616/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 616/2018 - Aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe.
 • Hotărârea 615/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 615/2018 - Aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din proprietatea Statului român și administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 614/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 614/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1.
 • Hotărârea 613/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 613/2018 - Însușirea Documentației tehnice de modificare limite și actualizare date de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 5-7.
 • Hotărârea 612/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 612/2018 - Însușirea Documentației tehnice de modificare limite și actualizare date de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3.
 • Hotărârea 611/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 611/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C, aferent Grădiniței „Trenulețul Veseliei”.
 • Hotărârea 610/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 610/2018 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Urb4Dan” de dezvoltare a zonelor periurbane, în cadrul Programului Operațional Transnațional „Dunărea 2014-2020”, Axa prioritară 2 – Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării și a cheltuielilor legate de acesta.
 • Hotărârea 609/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 609/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 608/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 608/2018 - Alocarea sumei de 29.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2018, din care 12.000 de lei pentru premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de Evaluare Națională și 17.000 de lei pentru premierea profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor – sesiunea 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 607/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 607/2018 - Alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului.
 • Hotărârea 606/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 606/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – Piața Muzeului.
 • Hotărârea 605/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 605/2018 - Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 604/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 604/2018 - Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 603/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 603/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.07.2018, ora 11.
 • Hotărârea 602/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 602/2018 - Aprobarea P.U.D. desființare parțială și etajare construcție existentă, str. B.P. Hasdeu nr. 3; beneficiari: Sidam Bahig și Sidam Adriana.
 • Hotărârea 601/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 601/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil P+Mez+E cu funcțiuni de vestiare, grupuri sanitare, săli de antrenament, spații tehnice, spații pentru administrare și întreținere – str. Augustin Bunea nr. 1; beneficiară: S.C. PUNCTUAL INVEST S.R.L.
 • Hotărârea 600/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 600/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu două unități locative D+P+Er – str. Grâului nr. 9A; beneficiar: Fălcușan Ioan.
 • Hotărârea 599/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 599/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+2E+M – str. F. J. Curie nr. 1; beneficiară: Parohia Unitariană nr. 1 Cluj.
 • Hotărârea 598/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 598/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt P+2E – str. Teleorman nr. 59; beneficiară: S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 597/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 597/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere și supraetajare locuință familială – str. Brăduțului nr. 10; beneficiari: Zăhan Mircea-Călin și Zăhan Narcisa-Roxana.
 • Hotărârea 596/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 596/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere, etajare, amenajare imobil S+P+2E+M cu funcțiune de turism – str. Sextil Pușcariu nr. 12; beneficiară: S.C. TEKTUM ARHITECTURA și ARTA S.R.L.
 • Hotărârea 595/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 595/2018 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018 și 448/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
 • Hotărârea 594/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 594/2018 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M3, ap. 22.
 • Hotărârea 593/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 593/2018 - Vânzarea cotei de 87,66% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 1, în favoarea domnului Oprea Gheorghe.
 • Hotărârea 592/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 592/2018 - Vânzarea cotei de 91,25% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 42, ap. 9, în favoarea domnului Godiac Petru.
 • Hotărârea 591/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 591/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Paul Ioan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 590/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 590/2018 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Gavril Muzicescu din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 589/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 589/2018 - Includerea imobilului strada Rubinului în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 588/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 588/2018 - Includerea imobilului strada Perlei în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 587/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 587/2018 - Aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a unor spații excedentare din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod.
 • Hotărârea 586/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 586/2018 - Însușirea Documentației cadastrale pentru imobilul-teren în suprafață de 3021 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n.
 • Hotărârea 585/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 585/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 12.
 • Hotărârea 584/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 584/2018 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului prof. univ. dr. Alexandru Irimie.
 • Hotărârea 583/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 583/2018 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa.
 • Hotărârea 582/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 582/2018 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului prof. univ. dr. Vasile Jucan.
 • Hotărârea 581/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 581/2018 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului prof. univ. dr. Cornel Cătoi.
 • Hotărârea 580/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 580/2018 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.
 • Hotărârea 579/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.07.2018

  Hotărârea 579/2018 - Modificarea și completarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 118/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 (aprobarea documentației: „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
 • Hotărârea 578/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.07.2018

  Hotărârea 578/2018 - Aprobarea alocării sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „100 de ani de relații de prietenie româno-americane”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 577/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.07.2018

  Hotărârea 577/2018 - Aprobarea acordului de radiere, din C.F. nr. 251475 Cluj-Napoca, a dreptului de proprietate a Statului Român, în administrarea operativă a Sfatului popular al orașului Cluj, asupra cotei de 11096/322500 parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Muzeului nr. 4, fostă str. Dimitrov nr. 7
 • Hotărârea 576/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.07.2018

  Hotărârea 576/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cad. 272847 și 316343, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15
 • Hotărârea 575/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.07.2018

  Hotărârea 575/2018 - Însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Galaxiei nr. 7/A
 • Hotărârea 574/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.07.2018

  Hotărârea 574/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.
 • Hotărârea 573/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.07.2018

  Hotărârea 573/2018 - Darea în administrare, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a apartamentelor nr. 6 și 9 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1
 • Hotărârea 572/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.07.2018

  Hotărârea 572/2018 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Agricultorilor nr. 38
 • Hotărârea 571/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.07.2018

  Hotărârea 571/2018 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”
 • Hotărârea 570/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.07.2018

  Hotărârea 570/2018 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 673 mp., parte din imobilul „cantină școlară”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 60, în incinta Colegiului de Muzică ”Sigismund Toduță”
 • Hotărârea 569/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.07.2018

  Hotărârea 569/2018 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două stații de încărcare”
 • Hotărârea 568/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 568/2018 - Aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, serviciu public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 567/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 567/2018 - Includerea unui teren în suprafață de 870 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 566/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 566/2018 - Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67A, aferent Grădiniței „Floare de Iris”.
 • Hotărârea 565/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 565/2018 - Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu f.n.
 • Hotărârea 564/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 564/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 415/2008 și a Anexei 3, care face parte integrantă din aceasta (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj).
 • Hotărârea 563/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 563/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Herculane nr. 7, aferent Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”.
 • Hotărârea 562/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 562/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, aferent Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu”.
 • Hotărârea 561/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 561/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 2-4, aferent Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”.
 • Hotărârea 560/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 560/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de alipire și repoziționare a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.
 • Hotărârea 559/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 559/2018 - Vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 4, ap. 25, în favoarea doamnei Zaharia Margareta.
 • Hotărârea 558/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 558/2018 - Aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România.
 • Hotărârea 557/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 557/2018 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 249/2015 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public şi modernizarea sistemului de iluminat în două clădiri ale primăriei, folosind tehnologia LED”).
 • Hotărârea 556/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 556/2018 - Aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat Strategic pentru Mobilitate și Orașe Inteligente din Regiunea Nord-Vest 2021-2027.
 • Hotărârea 555/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 555/2018 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „InnovaTO-r”, în cadrul Programului Oprerațional URBACT III, Axa prioritară 1: Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă și a cheltuielilor legate de acesta.
 • Hotărârea 554/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 554/2018 - Darea în administrare, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca a sistemului de alimentare cu energie termică ce deservește unitățile de învățământ situate în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 553/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 553/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 552/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 552/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate.
 • Hotărârea 551/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 551/2018 - Înființarea unei noi creșe pe str. Donath nr. 238, în subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, cu denumirea Căsuța Iepurașilor.
 • Hotărârea 550/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 550/2018 - Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018.
 • Hotărârea 549/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 549/2018 - Însușirea protocolului de colaborare și aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 8-10 octombrie 2018.
 • Hotărârea 548/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 548/2018 - Aprobarea participării și a contribuției proprii aferente Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Răspuns coordonat în cazurile de abuz și neglijare a copilului, prin baze de date minimale: de la planificare la practică – Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice” (CAN-MDS II).
 • Hotărârea 547/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 547/2018 - Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2018.
 • Hotărârea 546/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 546/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.06.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 26.06.2018, ora 12 (a doua convocare).
 • Hotărârea 545/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 545/2018 - Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 544/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 544/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Alimentare cu energie termică a corpurilor de clădire A1, A2, B și C la Colegiul Național George Coșbuc”, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.
 • Hotărârea 543/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 543/2018 - Aprobarea P.U.Z. – str. Croitorilor nr. 19-21 – str. Iașilor nr. 16 Extindere Complex Medicala III – Chirurgie III; beneficiar: Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor.
 • Hotărârea 542/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 542/2018 - Aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice cu caracter terțiar, str. Traian Vuia nr. 222E, F; beneficiar: S.C. Acord Com S.A.
 • Hotărârea 541/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 541/2018 - Aprobarea P.U.D. – extindere clădire de birouri cu spațiu de garaj aferent funcțiunii de bază, str. Sobarilor nr. 33; beneficiară: S.C. Profi Construct S.A.
 • Hotărârea 540/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 540/2018 - Aprobarea P.U.D. mansardare locuință unifamilială – str. Madach Imre nr. 21; beneficiari: Șandor Sorin Sabin și Todea Leontina.
 • Hotărârea 539/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 539/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, S+P+E – str. Vrancea nr. 13A; beneficiar: Tălnaci Gabriel.
 • Hotărârea 538/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 538/2018 - Aprobarea P.U.D. Extindere casă unifamilială (corp C1) cu o unitate locativă, P+1E+R, str. Ilie Măcelaru nr. 22A; beneficiari: Grigorovici Călin și Grigorovici Cecilia Catrinel.
 • Hotărârea 537/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 537/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere și etajare corp administrativ, str. B.P. Hasdeu nr. 6; beneficiar: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 536/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 536/2018 - Aprobarea P.U.D. construire casă familială P+E, str. Livezeni nr. 6A; beneficiari: Tutaș Adrian Florin și soția, Tutaș Olimpia Loredana.
 • Hotărârea 535/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 535/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil birouri, 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59; beneficiari: Oprean Voicu și soția, Oprean Delia Alina.
 • Hotărârea 534/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 534/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte, S+P+3E+R – str. Croitorilor nr. 27; beneficiari: Gorcea Ovidiu și Gorcea Marioara.
 • Hotărârea 533/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 533/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere și etajare hală de producție S+P+2E – Calea Baciului nr. 81-83; beneficiară: S.C. Cina Carmangerie S.R.L.
 • Hotărârea 532/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 532/2018 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 101/1.730 parte din terenul în suprafață de 1.730 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10, bl. 13, înscris în C.F. 251414 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 123781), sub nr. topo. 23708/3.
 • Hotărârea 531/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 531/2018 - Trecerea unui teren din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al acestuia și modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 530/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 530/2018 - Însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cuza Vodă din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 529/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 529/2018 - Însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Emil Racoviță din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 528/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 528/2018 - Însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Daniil P. Bărceanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 527/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 527/2018 - Însușirea documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 526/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 526/2018 - Însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 525/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 525/2018 - Însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Piața Abator din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 524/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 524/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 35, identificat cu nr. cadastral 328803, înscris în C.F. nr. 328803 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 523/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 523/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr. 33, identificat cu nr. cadastral 328867, înscris în C.F. nr. 328867 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 522/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.06.2018

  Hotărârea 522/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 120A, identificat cu nr. cadastral 325714, înscris în C.F. nr. 325714 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 521/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 31.05.2018

  Hotărârea 521/2018 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului „Parking suprateran”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Negoiu f.n.
 • Hotărârea 520/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 30.05.2018

  Hotărârea 520/2018 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două stații de încărcare”.
 • Hotărârea 519/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 519/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca utilizând tehnologie LED și panouri fotovoltaice pe străzile: Republicii, Clinicilor, Victor Babeș, Frunzișului”.
 • Hotărârea 518/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 518/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A., din data de 29.05.2018, ora 11.
 • Hotărârea 517/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 517/2018 - Finanțarea nerambursabilă de la bugetul local în anul 2018 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017.
 • Hotărârea 516/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 516/2018 - Aprobarea contractului de administrare a parcului industrial Cluj Innovation Park.
 • Hotărârea 515/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 515/2018 - Aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”.
 • Hotărârea 514/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 514/2018 - Propunerea de participare a municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a trei autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț.
 • Hotărârea 513/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 513/2018 - Darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit „Parfum de Tei”, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gării nr. 4.
 • Hotărârea 512/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 512/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 150/2014 (darea în folosinţă gratuită, Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25), astfel cu a fost modificată prin Hotărârea nr. 497/2016.
 • Hotărârea 511/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 511/2018 - Aprobarea Programului social „O masă caldă”.
 • Hotărârea 510/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 510/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 509/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 509/2018 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a programului multianual Liga Liceelor Clujene pentru anul 2018.
 • Hotărârea 508/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 508/2018 - Modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 64/2016 și 597/2016.
 • Hotărârea 507/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 507/2018 - Numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare (R.A.T.) Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 506/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 506/2018 - Numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 505/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 505/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 29 mai 2018, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 30 mai 2018, ora 10 (a doua convocare).
 • Hotărârea 504/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 504/2018 - Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior și strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 • Hotărârea 503/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 503/2018 - Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific 4.4.
 • Hotărârea 502/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 502/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Arany Janos, în municipiul Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 501/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 501/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Nuferilor, în municipiul Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 500/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 500/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Cișmigiu, în municipiul Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 499/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 499/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Arany Janos”.
 • Hotărârea 498/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 498/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Nuferilor”.
 • Hotărârea 497/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 497/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Cișmigiu”.
 • Hotărârea 496/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 496/2018 - Aprobarea P.U.Z. amenajare parc de conservare a biodiversității – zona I – „Modernizare infrastructură educațională Hoia pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol”; beneficiară: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 495/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 495/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două apartamente, P+E – Calea Turzii nr. 32; beneficiară: S.C. Axa Imob Invest S.R.L.
 • Hotărârea 494/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 494/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt, S+P+2E+R – Calea Baciului nr. 22; beneficiar: Iacob Dan-Mihai.
 • Hotărârea 493/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 493/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt – str. Gh. Șincai nr. 13-str. Samuil Micu nr. 8; beneficiari: Mădăian Mircea-Ovidiu și Mădăian Felicia-Silvia.
 • Hotărârea 492/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 492/2018 - Aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.
 • Hotărârea 491/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 491/2018 - Atribuirea unei locuințe de necesitate persoanelor afectate de incendiul de pe str. Cantonului f.n. din data de 13.04.2018.
 • Hotărârea 490/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 490/2018 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017 și 894/2017.
 • Hotărârea 489/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 489/2018 - Punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1910/A/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 3633/211/2016.
 • Hotărârea 488/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 488/2018 - Revocarea Hotărârii nr. 8/2018 (vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 39, ap. 5, în favoarea doamnei Smical Andreea-Ioana).
 • Hotărârea 487/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 487/2018 - Revocarea art. 1 al Hotărârii nr. 444/2011, retragerea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania”, asupra imobilului Cămin II, scara II și darea în administrare, Școlii Gimnaziale de Muzică „Augustin Bena”, a imobilului Cămin II, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21.
 • Hotărârea 486/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 486/2018 - Însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 485/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 485/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cepei f.n.
 • Hotărârea 484/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 484/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicoale Titulescu f.n.
 • Hotărârea 483/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 483/2018 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea f.n.
 • Hotărârea 482/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 482/2018 - Însușirea documentațiilor cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sigismund Toduță și imobilului strada Țebei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 481/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 481/2018 - Darea în folosință gratuită, Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1.
 • Hotărârea 480/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 480/2018 - Darea în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 479/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 479/2018 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.
 • Hotărârea 478/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 478/2018 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 31/254 parte din terenul în suprafață de 254 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, înscris în C.F. 285914 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 285914.
 • Hotărârea 477/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 477/2018 - Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 23185 din 27.07.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 • Hotărârea 476/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 476/2018 - Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5841 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 • Hotărârea 475/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 475/2018 - Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5840 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 • Hotărârea 474/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 474/2018 - Acceptarea unei succesiuni vacante.
 • Hotărârea 473/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 473/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 433/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia locală de ordine publică).
 • Hotărârea 472/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 472/2018 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 24.05.2018, ora 12.
 • Hotărârea 471/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 471/2018 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 470/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 470/2018 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 469/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 469/2018 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 468/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 468/2018 - Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017.
 • Hotărârea 467/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 14.05.2018

  Hotărârea 467/2018 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2018.
 • Hotărârea 466/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 466/2018 - Prelungirea valabilității contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare menajeră din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contract nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu societatea Rosal Grup S.A. și Contract nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.
 • Hotărârea 465/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 465/2018 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 203/2017 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 464/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 464/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gh. Lazăr nr. 3, identificat prin nr. cad. 328710.
 • Hotărârea 463/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 463/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gh. Lazăr nr. 1/A, identificat prin nr. cad. 328683.
 • Hotărârea 462/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 462/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gh. Lazăr nr. 1, identificat prin nr. cad. 329521.
 • Hotărârea 461/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 461/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 157/2017, în sensul majorării cuantumului cotizației de membru al Asociației „Centrul Cultural Clujean”.
 • Hotărârea 460/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 460/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Aurel Vlaicu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 459/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 459/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Nuferilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 458/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 458/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Octavian Petrovici din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 457/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 457/2018 - Aprobarea solicitării de transmitere a imobilului nr. 3192 parțial, identificat prin nr. cadastral 294211, din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și revocarea Hotărârii nr. 375/2016.
 • Hotărârea 456/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 456/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” – intersecție strada Fericirii-Pod Locomotivei.
 • Hotărârea 455/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 455/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” – intersecție Calea Dorobanților-strada Progresului.
 • Hotărârea 454/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 454/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca” Intersecție strada Traian Vuia-Căpitan Grigore Ignat.
 • Hotărârea 453/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 453/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, semaforizare 17 treceri de pietoni.
 • Hotărârea 452/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 452/2018 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Circulație și a Comisiei operative de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora.
 • Hotărârea 451/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 451/2018 - Aprobarea suportării din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 200.000 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea implementării Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie.
 • Hotărârea 450/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 450/2018 - Organizarea concursului de soluții, finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru „Amenajare urbană str. Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate.
 • Hotărârea 449/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 449/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa priopritară 4 – Sprjinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2.
 • Hotărârea 448/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 448/2018 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018 și 146/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
 • Hotărârea 447/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 447/2018 - Unele modificări ale Anexei la Hotărârea nr. 106/2018 (alocarea sumei de 2.107.370 lei din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială).
 • Hotărârea 446/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 446/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa I”.
 • Hotărârea 445/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 445/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice aferente Școlii gimnaziale Nicolae Iorga”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1.b.
 • Hotărârea 444/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 444/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Liceul Onisifor Ghibu, clasele V-VIII”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1.b.
 • Hotărârea 443/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 443/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Seminarul Liceal Ortodox – clasele V-VIII”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1.b.
 • Hotărârea 442/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 442/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5.
 • Hotărârea 441/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 441/2018 - Aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport, prin achiziționarea mijloacelor de transport public – troleibuze.
 • Hotărârea 440/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 440/2018 - Aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport, prin achiziționarea mijloacelor de transport public – tramvaie.
 • Hotărârea 439/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 439/2018 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Onisifor Ghibu (zona Argos); beneficiară: S.C. Argo Development S.R.L.
 • Hotărârea 438/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 438/2018 - Aprobarea P.U.D. – reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța poveștilor, P+E+R, str. București nr. 22; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 437/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 437/2018 - Aprobarea P.U.D. – construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Cometei nr. 2-4; beneficiară: S.C. Autosincron S.R.L.
 • Hotărârea 436/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 436/2018 - Aprobarea P.U.D. amenajare zonă de recreere – Cartier Între Lacuri; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 435/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 435/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere locuință, P+M – str. Sălajului nr. 3; beneficiar: Moldovan Romulus-Valerian.
 • Hotărârea 434/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 434/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.04.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 27.04.2018, ora 12 (a doua convocare).
 • Hotărârea 433/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 433/2018 - Aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a unui spațiu excedentar din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu.
 • Hotărârea 432/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 432/2018 - Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 92/2018 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018).
 • Hotărârea 431/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 431/2018 - Modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 2394/18.07.2003, încheiat cu Consiliul Național al Audiovizualului.
 • Hotărârea 430/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 430/2018 - Aprobarea schimbării destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.
 • Hotărârea 429/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 429/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Meseriilor nr. 18-20.
 • Hotărârea 428/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 428/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Teodor Mihali, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 427/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 427/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Lombului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 426/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 426/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Emile Zola, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 425/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 425/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sextil Pușcariu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 424/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 424/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Ion Creangă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 423/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 423/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Hermann Oberth, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 422/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 422/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Porumbului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 421/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 421/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Kovacs Dezso, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 420/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 420/2018 - Însușirea Documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Arany Janos, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 419/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 419/2018 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome a Domeniului (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 418/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 418/2018 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.
 • Hotărârea 417/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.04.2018

  Hotărârea 417/2018 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca prof. univ. dr. Dan Fornade.
 • Hotărârea 416/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 416/2018 - Partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ialomiței nr. 12, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra construcției.
 • Hotărârea 415/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 415/2018 - Aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea flotei de transport prin achiziționarea mijloacelor de transport public – autobuze electrice.
 • Hotărârea 414/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 414/2018 - Însușirea Documentației tehnice de actualizare date de carte funciară și dezlipire a imobilului în suprafață de 220.876 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „Pădurea Clujenilor”, includerea în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca a parcelei în suprafață de 213.004 mp. și punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a parcelei în suprafață de 7.872 mp., în vederea punerii în aplicare a Sentinței civile nr. 7.213/2010.
 • Hotărârea 413/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 413/2018 - Modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 2399/20.10.2003, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici.
 • Hotărârea 412/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 412/2018 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.
 • Hotărârea 411/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 411/2018 - Organizarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari sub genericul „CURĂȚENIE GENERALĂ”.
 • Hotărârea 410/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 410/2018 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Eugen Ionesco – latura estică; beneficiară: Stoica Alexandra-Vasilica.
 • Hotărârea 409/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 409/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „Bulevardul 21 Decembrie 1989”.
 • Hotărârea 408/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 408/2018 - Punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unor terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.
 • Hotărârea 407/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 407/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației SAGAPO, pentru proiectul ATIPIC BEAUTY 2018 – Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 406/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 406/2018 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Organizația Studenților Mediciniști din Cluj, în vederea realizării proiectului „EMSA Autumn Assembly 2018”.
 • Hotărârea 405/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 405/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Audiovizuală Transilvană, în vederea realizării proiectului „Ziua Mondială a Patrimoniului Audiovizual. 200 de ani de sport organizat la Cluj în imagini”.
 • Hotărârea 404/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 404/2018 - Alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Schola Catholica, în vederea realizării proiectului „Jocuri de Cunoștințe Biblice ediția a VII-a, 2018”.
 • Hotărârea 403/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 403/2018 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Ornitologică Română, în vederea realizării proiectului „Să ne împrietenim cu păsările Clujului”.
 • Hotărârea 402/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 402/2018 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația pentru Cercetări Sociale „Max Weber”, în vederea realizării proiectului „Schimbări socio-culturale în deceniile de după 1990 în revista „Erdélyi Társadalom / Societatea Transilvăneană”.
 • Hotărârea 401/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 401/2018 - Alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Gutenberg – Organizația Studenților vorbitori de limba germană, în vederea realizării proiectului „Întâlnirea elevilor vorbitori de limba germană”.
 • Hotărârea 400/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 400/2018 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesület, în vederea realizării proiectului „Simpozion cu ocazia centenarului, privind conviețuirea româno-maghiară în Transilvania”.
 • Hotărârea 399/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 399/2018 - Alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Etnografică Kriza János, în vederea realizării proiectului „Bibliografia rezultatelor științelor sociale referitoare la Cluj. Ediția a IV-a.”.
 • Hotărârea 398/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 398/2018 - Alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația pentru Adevărul Revoluției Cluj, în vederea realizării proiectului „Comemorarea a 29 de ani de la revoluția Română din decembrie 1989”.
 • Hotărârea 397/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 397/2018 - Alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația „Bogáncs-Zurboló Egyesület”, în vederea realizării proiectului „Ziua Mondială a Dansului (ediția a XIV-a) – ZURBOLÓ 25”.
 • Hotărârea 396/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 396/2018 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Profesorilor de Limba Română „Ioana Em. Petrescu”, în vederea realizării proiectului „Simpozion de didactică: Un secol de limbă și literatură română”.
 • Hotărârea 395/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 395/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Cabane de Creastă, în vederea realizării proiectului „Sporturi Montane pentru copii”.
 • Hotărârea 394/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 394/2018 - Alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Emerita Egyesület, în vederea realizării proiectului „Fenomenul Bullying: Împreună stopăm hărțuirea în școli!”.
 • Hotărârea 393/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 393/2018 - Alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului „Editarea revistei Gyopárka (Floricica de colț) pentru copii”.
 • Hotărârea 392/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 392/2018 - Alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația „Pro János Zsigmond”, în vederea realizării proiectului „Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „Körmöczi János” organizat la Liceul Unitarian „János Zsigmond” în anul școlar 2017-2018”.
 • Hotărârea 391/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 391/2018 - Alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru „Báthory Szülői Szövetség„ – Asociația Părinților Báthory, în vederea realizării proiectului „ IT 2018”.
 • Hotărârea 390/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 390/2018 - Alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Cluj, în vederea realizării proiectului „Cluj Youth @ INTC 2018”.
 • Hotărârea 389/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 389/2018 - Alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj, în vederea realizării proiectului „Ziua Franței la Cluj, ediția 2018”.
 • Hotărârea 388/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 388/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului „Zilele EKE-SCA”.
 • Hotărârea 387/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 387/2018 - Alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Media Index, în vederea realizării proiectului „Cultură la puterea Z (Culturăz): preferințele culturale ale generației Z”.
 • Hotărârea 386/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 386/2018 - Alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Helikon, în vederea realizării proiectului „Alternativa Helikon”.
 • Hotărârea 385/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 385/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru C.S Clujul Pedalează, în vederea realizării proiectului „Micul Biciclist și Siguranța Lui”.
 • Hotărârea 384/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 384/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului „Veto manipulării”.
 • Hotărârea 383/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 383/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru C.S. Interteam, în vederea realizării proiectului „O Sută de Kilometri cât un Veac de Unire”.
 • Hotărârea 382/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 382/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului „Rădăcini românești ale Clujului după Marea Unire”.
 • Hotărârea 381/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 381/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Muzeului Ardelean, în vederea realizării proiectului „Conferințe Științifice în Domeniul Tehnic”.
 • Hotărârea 380/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 380/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului „Valorile identitare ale unei lumi: Clujul și Ardealul în epoca Marii Uniri”.
 • Hotărârea 379/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 379/2018 - Alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici, în vederea realizării proiectului „Arta vizuală – Unitate și diversitate”.
 • Hotărârea 378/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 378/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Restituiri Muzicale Tradiționale”.
 • Hotărârea 377/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 377/2018 - Alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală „Floare de Colț”, în vederea realizării proiectului ,„Flori de Cântec Popular Clujean”.
 • Hotărârea 376/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 376/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Atelier interetnic de creație cinematografică Transfilmania”.
 • Hotărârea 375/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 375/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Parohia Reformată Centrală I Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2018”.
 • Hotărârea 374/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 374/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Clubul Media Corbul Alb, în vederea realizării proiectului ,,Itinerarii de Centenar cu Biblioteca Româno-Maghiară Corbii Albi din Cluj”.
 • Hotărârea 373/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 373/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Transsylvania Nostra, în vederea realizării proiectului ,,Patrimoniu cultural de excepție: patrimoniul construit”.
 • Hotărârea 372/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 372/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Mario Atelier – Coregrafie, Teatru, Muzică, în vederea realizării proiectului ,,Othello’s Touch (Atingerea lui Othello)”.
 • Hotărârea 371/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 371/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Filmtettfest – Zilele Filmului Maghiar, ediția a 18-a”.
 • Hotărârea 370/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 370/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Folclorică Crăișorul, în vederea realizării proiectului ,,Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale”.
 • Hotărârea 369/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 369/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,Poezii cu suflet”.
 • Hotărârea 368/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 368/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,NU EXISTĂ EXISTĂ – Proiect de artă vizuală în cadrul programului Cluj Never Sleeps”.
 • Hotărârea 367/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 367/2018 - Alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului – Kolozsvári Városszépitő Egylet, în vederea realizării proiectului ,,Clujul cu flori 2018”.
 • Hotărârea 366/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 366/2018 - Alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Robert Schuman, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca 100/Kolozsvár”.
 • Hotărârea 365/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 365/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Re-descoperim Clujul – ediția a III-a”.
 • Hotărârea 364/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 364/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Românașul-Bum, în vederea realizării proiectului ,,Culturi și Tradiții – Promovarea Folclorului Românesc în Europa”.
 • Hotărârea 363/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 363/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Organizația Studenților Economiști, în vederea realizării proiectului ,,Business Smart School”.
 • Hotărârea 362/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 362/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Poți fi și tu campion, în vederea realizării proiectului ,,Campionatul Național de Street Workout”.
 • Hotărârea 361/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 361/2018 - Alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Dialógus Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca ediția a 4-a”.
 • Hotărârea 360/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 360/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Povești despre Cluj – ediția a V-a”.
 • Hotărârea 359/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 359/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Traducerea lucrării „Istoria Clujului” scrisă de Jakab Elek – ediția a II-a”.
 • Hotărârea 358/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 358/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Transformator. Colaborare și sustenabilitate în sectorul ONG și sectorul cultural independent din Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 357/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 357/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Colegiului Național „Emil Racoviță”, în vederea realizării proiectului ,,Colegiul Național „Emil Racoviță” – EXCELLO”.
 • Hotărârea 356/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 356/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Visszhang, în vederea realizării proiectului ,,Visszhang40 – VoCE2018”.
 • Hotărârea 355/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 355/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Institutul pentru Studii Transdisciplinare în Știință, Spiritualitate, Societate, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Internațională (T3) Transdisciplinară-Transnațională-Transculturală ATLAS 2018”.
 • Hotărârea 354/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 354/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Culturală Filarmonia, în vederea realizării proiectului ,,Concursul Național de Interpretare Lauri – Ediție festivă dedicată Centenarului Unirii”.
 • Hotărârea 353/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 353/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Universitart, în vederea realizării proiectului ,,Platforma absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 352/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 352/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea Studenților Păpușari – Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete”.
 • Hotărârea 351/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 351/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru ESUA – Asociație Culturală Româno-Germană, în vederea realizării proiectului ,,1918 Trăiască România dodoloață! – Marea Unire povestită copiilor”.
 • Hotărârea 350/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 350/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală Echinox, în vederea realizării proiectului ,,Echinox 50”.
 • Hotărârea 349/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 349/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Sigismund Toduță, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Sigismund Toduță, ediția a IV-a”.
 • Hotărârea 348/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 348/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Operettissimo Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Concert la Palat”.
 • Hotărârea 347/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 347/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Studenților Economiști în Mediu și Agrobusiness, în vederea realizării proiectului ,,Treasure Hunt – 100 de ani alături de Cluj”.
 • Hotărârea 346/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 346/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Reciproca, în vederea realizării proiectului ,,Focus Atelier Ediția #4 – Cluj”.
 • Hotărârea 345/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 345/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Organizația Studenților pentru Natură, în vederea realizării proiectului ,,SciFest Cluj-Napoca – Știința lucrurilor The Science of things”.
 • Hotărârea 344/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 344/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,Proiecte de tineret: Șoimii 2018”.
 • Hotărârea 343/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 343/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Etnocor. Centru de Studii Etnocoreologice, în vederea realizării proiectului ,,ALT+TAB+JOC. O altfel de tabără de joc”.
 • Hotărârea 342/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 342/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Örgdögtérgye, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de Muzică și Dans Popular Maghiar, ediția a 15-a”.
 • Hotărârea 341/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 341/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului ,,Les Films de Cannes à Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 340/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 340/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Creative Ways, în vederea realizării proiectului ,,TEDxEroilor – Mind the Gap”.
 • Hotărârea 339/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 339/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Argumentum Ad Populum, în vederea realizării proiectului ,,Grădiniță de Vară 2018”.
 • Hotărârea 338/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 338/2018 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Organizația Tinerilor Medici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Congres Pluridisciplinar”.
 • Hotărârea 337/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 337/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Tradiții, în vederea realizării proiectului ,,Promovarea identității culturale și a patrimoniului cultural imaterial local”.
 • Hotărârea 336/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 336/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român. ASTRA, în vederea realizării proiectului ,,Editarea revistei Astra clujeană și a două volume dedicate Marii Uniri”.
 • Hotărârea 335/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 335/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Artiștilor Plastici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Satul, țăranul și natura, ediția 2018 – Centenar: unitate, continuitate și evoluție”.
 • Hotărârea 334/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 334/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Terapie prin artă – ediția a VI-a”.
 • Hotărârea 333/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 333/2018 - Alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Română Mozart Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXVIII-a”.
 • Hotărârea 332/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 332/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Congresul FizioPlus Cluj 2018”.
 • Hotărârea 331/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 331/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Studenților din Facultatea de Agricultură, în vederea realizării proiectului ,,Simpozionul Științific Studențesc ediția a-XVI-a”.
 • Hotărârea 330/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 330/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,,Classic Junior Festival”.
 • Hotărârea 329/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 329/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,100 de ani de România. Istorii secundare”.
 • Hotărârea 328/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 328/2018 - Alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Launloc, în vederea realizării proiectului ,,Changes has a Hundred Faces – 100 de personalități care au marcat istoria României”.
 • Hotărârea 327/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 327/2018 - Alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația pentru Dezvoltarea Comunicării Vizuale „Stories in Motion”, în vederea realizării proiectului ,,City Virtual Tour”.
 • Hotărârea 326/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 326/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Organizația Studenților pentru Turismul Românesc, în vederea realizării proiectului ,,Turist la Cluj”.
 • Hotărârea 325/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 325/2018 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării proiectului ,,Concursul Internațional de Muzică „Gheorghe Dima”, ediția XVII, secțiunea DIRIJAT CORAL”.
 • Hotărârea 324/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 324/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația EL, în vederea realizării proiectului ,,ARHETIPURI – Expoziție de sculptură”.
 • Hotărârea 323/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 323/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,100 of youth in Cluj – Cluj 100”.
 • Hotărârea 322/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 322/2018 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală „Simona Noja”, în vederea realizării proiectului ,,Balet Transilvania în anul Centenarului Marii Uniri”.
 • Hotărârea 321/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 321/2018 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Luna Creativă–ediția a IV-a”.
 • Hotărârea 320/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 320/2018 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația 11 even, în vederea realizării proiectului ,,Bucurie în mișcare 2018”.
 • Hotărârea 319/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 319/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,Strada Potaissa”.
 • Hotărârea 318/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 318/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Folclorică Someșul Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Activități culturale în țară și străinătate pentru păstrarea identității naționale”.
 • Hotărârea 317/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 317/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Studenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Arts Summer University 2018”.
 • Hotărârea 316/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 316/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea realizării proiectului ,,Tineri Inovatori Sociali”.
 • Hotărârea 315/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 315/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Cânt de Dragul Inimii Șimleu Silvaniei, în vederea realizării proiectului ,,Vin Acasă de Crăciun”.
 • Hotărârea 314/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 314/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,Rezidențele Reactor 2018”.
 • Hotărârea 313/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 313/2018 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Clujul Cultural, în vederea realizării proiectului ,,CLUJ BLUES FEST 2018”.
 • Hotărârea 312/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 312/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,ZUT-„Zilele Universității Tehnice ediția a XIII-a””.
 • Hotărârea 311/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 311/2018 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului ,,Cursuri de măiestrie de talie internațională și serie de concerte dedicate tinerelor talente”.
 • Hotărârea 310/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 310/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Culturală Myrobiblion, în vederea realizării proiectului ,,Oameni care au făcut Unirea în memoria documentelor”.
 • Hotărârea 309/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 309/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, în vederea realizării proiectului ,,Moții și Marea Unire”.
 • Hotărârea 308/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 308/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală și de Caritate pentru Protecția Patrimoniului Cultural Național „Carpatica”, în vederea realizării proiectului ,,COMUNICAREA DINTRE GENERAȚII Rolul Marii Uniri în conștiința românilor, 100 ani de edificare a României de azi”.
 • Hotărârea 307/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 307/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Romanian IT Global Community în vederea realizării proiectului ,,Romanian IT 3.0 – Cluj și Liderii IT din Europa”.
 • Hotărârea 306/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 306/2018 - Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,LIGHTS ON”.
 • Hotărârea 305/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 305/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Basarabia ediția a XV-a, 100 de ani de la Marea Unire”.
 • Hotărârea 304/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 304/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația pentru Leadership, Comunicare și Profiling, în vederea realizării proiectului ,,Cluj 100. Imaginile Centenarului. 1918 și 2018”.
 • Hotărârea 303/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 303/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația de Chitară Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Chitară Transilvania”.
 • Hotărârea 302/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 302/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Res Bibliothecaria, în vederea realizării proiectului ,,Credenționalul – Cartea Marii Uniri”.
 • Hotărârea 301/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 301/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,NAFA 2018 – Festivalul Internațional de Film Etnografic, ediția a 38-a”.
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 300/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Organizația Tinerilor Medici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,3 zile de SĂNĂTATE”.
 • Hotărârea 299/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 299/2018 - Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Casa Tinerilor 2018. Întâlniri interculturale Pata-Cluj”.
 • Hotărârea 298/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 298/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Peisagiștilor din România-AsoP, Filiala Teritorială Nord-Vest, în vederea realizării proiectului „Peisaj! Regenerări urbane în Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 297/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 297/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Apuseni Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Bartolomeu Anania în memoria contemporanilor”.
 • Hotărârea 296/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 296/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Club Sportiv Viitorul Cluj Chichi Renghe, în vederea realizării proiectului ,,Turneul „Fotbal à la Cluj”, ediția 5””.
 • Hotărârea 295/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 295/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Clubul Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de tineret și sport ESFE – „Elite Sports & Fitness” ediția a II-a”.
 • Hotărârea 294/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 294/2018 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru ESUA – Asociație Culturală Româno-Germană, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Stradal WonderPuck – Ediția a-II-a”.
 • Hotărârea 293/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 293/2018 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților ediția a XXV-a”.
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 292/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Sabot, în vederea realizării proiectului ,,Cluj After-School (După-Școala de la Cluj)”.
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 291/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului ,,Someș Delivery 2018”.
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 290/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Română de Aikido Aikikai, în vederea realizării proiectului ,,Seminar Internațional de Aikido de Copii”.
 • Hotărârea 289/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 289/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului ,,Leader’s Academy 2018”.
 • Hotărârea 288/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 288/2018 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația „Compania de Tango Cluj”, în vederea realizării proiectului ,,Tango Cazino – ediția a VII-a”.
 • Hotărârea 287/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 287/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Tineri de succes- Oraș de succes: serie de evenimente pentru tineri talentați, ediția a VI-a”.
 • Hotărârea 286/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 286/2018 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Specialiștilor de Autovehicule Rutiere și Transporturi, în vederea realizării proiectului ,,Congresul Internațional „Automobiles, Mobility, Modeling and Alternative solutions – AMMA 2018”.
 • Hotărârea 285/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 285/2018 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,FISC- Festivalul Internațional de Stand Up Comedy ediția a 6-a”.
 • Hotărârea 284/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 284/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Diesel Events, în vederea realizării proiectului ,,Teatru de Club”.
 • Hotărârea 283/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 283/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Clubul Sportiv Boemdance, în vederea realizării proiectului ,,World of Dance – Transylvania Dance Events 2018”.
 • Hotărârea 282/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 282/2018 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Young Famous, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de concerte Young Famous 2018 – Cluj 100”.
 • Hotărârea 281/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 281/2018 - Alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Street 2018 – secțiunea gratuită”.
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 280/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România, în vederea realizării proiectului ,,Kwork și spațiul comunitar K+”.
 • Hotărârea 279/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 279/2018 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Societatea Filarmonica Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional „Toamna Muzicală Clujeană”, ediția a 52-a”.
 • Hotărârea 278/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 278/2018 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Centrul pentru Dialog European și Diplomație Culturală, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania History Days 2018”.
 • Hotărârea 277/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 277/2018 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului „Orașul Acasă – 2018”.
 • Hotărârea 276/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 276/2018 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația PLAI – Laborator de Arhitectură, Inovație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,DAY 15 2018”.
 • Hotărârea 275/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 275/2018 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală Etnostar, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul internațional de folclor „Serbările Transilvane – Serbările Centenarului”.
 • Hotărârea 274/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 274/2018 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Armonia, în vederea realizării proiectului ,,Berăria culturală în vremurile centenarului. Cluj 100”.
 • Hotărârea 273/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 273/2018 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Never Sleeps 2018”.
 • Hotărârea 272/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 272/2018 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Culturală Intact, în vederea realizării proiectului ,,Creația Tânără (JCE) Europeană la Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 271/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 271/2018 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Made in Cluj: Fabricanții de Artă”.
 • Hotărârea 270/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 270/2018 - Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația PLAI – Laborator de Arhitectură, Inovație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,ZAIN EXPO 2018@CLUJ100”.
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 269/2018 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților”.
 • Hotărârea 268/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 268/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului ,,Cultură la Street Food Festival 2018”.
 • Hotărârea 267/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 267/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Creația Conectează 2018. Inovare Socială în Parcul Feroviarilor”.
 • Hotărârea 266/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 266/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Good Events, în vederea realizării proiectului ,,Septemberfest – ediție aniversară 20 ani”.
 • Hotărârea 265/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 265/2018 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă” – Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Transilvania Jazz Festival – TJF 2018” .
 • Hotărârea 264/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 264/2018 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală „Opera 2 You”, în vederea realizării proiectului ,,LA OPERĂ 2018: Concert de prezentare ”.
 • Hotărârea 263/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 263/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru ASC Cluj Raving Society, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de muzică electronică Delahoya 2018”.
 • Hotărârea 262/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 262/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului ,,Music For All”.
 • Hotărârea 261/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 261/2018 - Alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea realizării proiectului ,,COM’ON Cluj-Napoca `18”.
 • Hotărârea 260/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 260/2018 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația de Futnet, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca capitala tenisului cu piciorul”.
 • Hotărârea 259/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 259/2018 - Alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația PhotoRomânia, în vederea realizării proiectului ,,PhotoRomânia Festival 2018”.
 • Hotărârea 258/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 258/2018 - Alocarea sumei de 190.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Cultural-Artistică HARA, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Symphony Experience – ediția a II-a”.
 • Hotărârea 257/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 257/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului ,,Mioritmic 2018”.
 • Hotărârea 256/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 256/2018 - Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Uniunea Scriitorilor din România, în vederea realizării proiectului ,,Scriitorul în cetate”.
 • Hotărârea 255/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 255/2018 - Alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,100 de ani a muzicii maghiare clujene (1918-2018)”.
 • Hotărârea 254/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 254/2018 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Ansamblul Folcloric Mărțișorul, în vederea realizării proiectului ,,Mărțișorul în lume”.
 • Hotărârea 253/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 253/2018 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,Clujul Digital, la 100 de ani de la Marea Unire”.
 • Hotărârea 252/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 252/2018 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Conexio, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirile internaționale de la Cluj, ediția a VIII-a, Viziuni”.
 • Hotărârea 251/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 251/2018 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Alpha IT Events, în vederea realizării proiectului ,,Techsylvania. Cel mai mare eveniment de tehnologie și inovație din Estul Europei”.
 • Hotărârea 250/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 250/2018 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Creative Ways, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Comedy Cluj ediția a IX-a”.
 • Hotărârea 249/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 249/2018 - Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Tineret@Cluj-Napoca 2018”.
 • Hotărârea 248/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 248/2018 - Alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului ,,ALANDALA 2018”.
 • Hotărârea 247/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 247/2018 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania Music Event ediția a X-a – TME”.
 • Hotărârea 246/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 246/2018 - Alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Fabrica de Pensule – Centru de Artă și Cultură Contemporană (2018)”.
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 245/2018 - Alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,Cultură-Comunitate-Impact”.
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 244/2018 - Alocarea sumei de 270.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Park 2018 – secțiunea gratuită”.
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 243/2018 - Alocarea sumei de 450.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Fundația Corvineum, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Teatru. Interferențe, ediția VI-Memoriile Războiului”.
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 242/2018 - Alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală Eikon, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ediția a VI-a”.
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 241/2018 - Alocarea sumei de 240.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Arta drept Centru de Interes”.
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 240/2018 - Alocarea sumei de 450.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a IX-a”.
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 239/2018 - Alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Cultural-Artistică Vulturii Carpaților, în vederea realizării proiectului ,,Marea Unire”.
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 238/2018 - Alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Student Plus, în vederea realizării proiectului ,,TIMAF – Transylvania International Music and Artts Festival, ediție dedicată centenarului Marii Uniri”.
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 237/2018 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Ordinul Arhitecților din România filiala Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Scena Urbană 2018 – Perspective pentru 100 de ani”.
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 236/2018 - Alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Culturală „Opera 2 You”, în vederea realizării proiectului ,,OPERA APERTA 2018 @ CLUJ100”.
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 235/2018 - Alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania – Ediția a XVII-a”.
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 234/2018 - Alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Sportive Fotbal Club Universitatea Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 233/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Dumi Fitness, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 232/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Mănăștur Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 231/2018 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Hipic Taraxacum, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 230/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv „Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 229/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv „Olimpic Star” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 228/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 227/2018 - Alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Clujul Pedalează, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 226/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Lori Racing Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 225/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Luceafărul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 224/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv de Fotbal Juniorul Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 223/2018 - Alocarea sumei de 405.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Motorhome Napoca Rally Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 222/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal Tenis Răzvan, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 221/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv TranSilva, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 220/2018 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Univers, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 219/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 219/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Aqua 01 Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 218/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 218/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv ,,Prosquash’’ Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 217/2018 - Alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Clujana, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 216/2018 - Alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv Runners Club, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 215/2018 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Centrului și Clubului Sportiv Scoțian Român al Handicapaților Lamont, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 214/2018 - Alocarea sumei de 135.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin „Olimpia-Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 213/2018 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea-Servicii Publice, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 212/2018 - Privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv CFR Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 211/2018 - Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 210/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Poli Karate, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 209/2018 - Alocarea sumei de 95.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 208/2018 - Alocarea sumei de 420.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Municipal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 207/2018 - Alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Școlar Viitorul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 206/2018 - Alocarea sumei de 1.550.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 205/2018 - Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 204/2018 - Propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Rugby Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 203/2018 - Propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 202/2018 - Alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Judo Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 201/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Atletism Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 200/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Lupte Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 199/2018 - Alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de Popice, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 198/2018 - Alocarea sumei de 170.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de Handbal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 197/2018 - Alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de Tenis de Masă, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 196/2018 - Alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Baschet Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 195/2018 - Alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Universitatea, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 194/2018 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Sfântul Nectarie Cluj – Centrul de Îngrijiri Paleative „Sfântul Nectarie” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem alina suferința.
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 193/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Cluj, pentru proiectul Sanitarii pricepuți.
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 192/2018 - Alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Babilon Travel, pentru proiectul Studiu privind Accesibilitatea Mijloacelor de Transport în Comun pentru Nevăzători.
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 191/2018 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației AD-HOC, pentru proiectul „Zâmbet și culoare”.
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 190/2018 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Fundației caritabile „Familia Sfântă”, în vederea decontării Cheltuielilor de întreținere și funcționare a Fundației „Familia Sfântă”, Policlinica fără plată.
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 189/2018 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Alianța Romană de Prevenție a Suicidului, pentru proiectul La un apel distanță de speranță!
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 188/2018 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Aga Down Sindrom Cluj, în vederea organizării Taberei Internaționale de Judo adaptat persoanelor cu nevoi speciale.
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 187/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Handicope, pentru proiectul „Enklava.ro – Primul magazin realizat exclusiv de persoane cu dizabilități”.
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 186/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Lions Club Genesis, în vederea organizării Festivalului Cultural Miraje, ediția a XI-a, 2018.
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 185/2018 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din România – Filiala Cluj, în vederea organizării Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgență.
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 184/2018 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Filantropice Medical-Creștine Christiana – Filiala Cluj, pentru proiectul Centrul Comunitar pentru Tineret.
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 183/2018 - Alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Solidaris, în vederea organizării Taberei de vară pentru copii nevoiași.
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 182/2018 - Alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 181/2018 - Alocarea sumei de 250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 180/2018 - Alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.
 • Hotărârea 179/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 179/2018 - Alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj.
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 178/2018 - Alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 177/2018 - Alocarea sumei de 2.700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 176/2018 - Alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal.
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 175/2018 - Alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 174/2018 - Alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454).
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 173/2018 - Alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-S.M.U.R.D.
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 172/2018 - Alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”.
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 171/2018 - Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 170/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 29 martie 2018, ora 10 (prima convocare) și în data de 30 martie 2018, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 29 martie 2018, ora 11 (prima convocare) și în data de 30 martie 2018, ora 11 (a doua convocare).
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 169/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – Parcul Central.
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 168/2018 - Atribuirea denumirii unei piațete din municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 167/2018 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Scorțarilor, pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte – locuințe colective, comerț, servicii; beneficiară: S.C. Stemmer Development S.R.L.
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 166/2018 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciu; beneficiar: Luca Alexandru.
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 165/2018 - Aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale – str. Luncii nr. 61-63; beneficiari: Boldijar Iosif, Boldijar Maria și Butnar Radu-Adrian.
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 164/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință – str. Oașului Fundătură nr. 6; beneficiari: Vaida Ioan Lucian și Vaida Mariana Adriana.
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 163/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință individuală P+E – str. Ioan Buteanu nr. 12 provizoriu; beneficiară: Popovici Mirela-Liliana.
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 162/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E+R – str. Prof. Gh. Marinescu nr. 76B; beneficiară: Deji Annamaria-Elena.
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 161/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E+R – str. Prof. Gh. Marinescu nr. 76A; beneficiară: Deji Annamaria-Elena.
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 160/2018 - Aprobarea P.U.D. amplasarea statuii Cardinalului Iuliu Hossu, b-dul Eroilor (în zona Catedralei „Schimbarea la Față”) – beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 159/2018 - Aprobarea P.U.D. construire ansamblu mixt, (S)+P+2E+R – str. B.P. Hasdeu nr. 63; beneficiară: S.C. Boia Invest S.R.L.
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 158/2018 - Aprobarea P.U.D. etajare hală existentă cu schimbare de destinație în clădire de birouri, str. Vlad Țepeș nr. 2; beneficiară: S.C. Secpral Pro Instalații S.R.L.
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 157/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E – str. Fagului nr. 52; beneficiară: S.C. Pront Cons S.R.L.
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 156/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil P+E+Er cu două unități locative cu birou la parter – str. Ecaterina Teodoroiu nr. 41; beneficiari: Popan Vasile și Popan Maria Raveca.
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 155/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere locuință P+E – str. Prislop nr. 6; beneficiari: Petruț Andrei-Ioan și Petruț-Mihaela Beatrice.
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 154/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, S+P+E+M, str. Bujorului nr. 27; beneficiari: Laze Marinel și soția, Laze Monica Eugenia.
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 153/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, S+P+E, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 13-13A; beneficiari: Colceriu Vlad Doru și Colceriu Marius Emil.
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 152/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere și mansardare casă existentă, str. Partizanilor nr. 129B; beneficiari: Cuibus Marius Viorel și soția, Cuibus Iulia.
 • Hotărârea 151/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 151/2018 - Aprobarea P.U.D. construire sediu firmă „Das Welt Auto”, Calea Turzii nr. 223; beneficiară: S.C. Compexit Trading S.R.L.
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 150/2018 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuință familială cu două unități locative, str. Plevnei nr. 172; beneficiari: Silvășan Mihai Vlad și Silvășan Catinca Ioana.
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 149/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere și mansardare locuință în vederea realizării a două unități locative – str. René Descartes nr. 40; beneficiară: Pamfilie Rodica Lanna.
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 148/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 1002/2017 (însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Mihail Kogălniceanu”).
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 147/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 1000/2017 (însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Tipografiei”).
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 146/2018 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018 și 53/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 145/2018 - Radierea parțială a dreptului de servitute de trecere instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 76, înscris în C.F. nr. 256831 Cluj-Napoca, în favoarea imobilelor cu nr. topo 9454, 9452, 9477.
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 144/2018 - Atribuirea unei parcele de teren cu suprafața de 300 mp. din zona Lomb, înscrisă în C.F. nr. 306351 Cluj-Napoca, nr. cadastral 306351, în favoarea numitei Chilea Maria-Irina.
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 143/2018 - Însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 25.
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 142/2018 - Însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12.
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 141/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 12-14.
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 140/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „Piața Lucian Blaga”.
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 139/2018 - Însușirea Documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „Piața Unirii”.
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 138/2018 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 1 din blocul 1D.
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 137/2018 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 6 din blocul 1A.
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 135/2018 - Modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 389/2016, prin Hotărârea nr. 417/2016 și prin Hotărârea nr. 585/2017.
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 134/2018 - Aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, care vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
 • Hotărârea 133/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 29.03.2018

  Hotărârea 133/2018 - Aprobarea Regulamentului de amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 132/2018 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.03.2018, ora 12.
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 131/2018 - Indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, cu rata inflației, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 130/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor nr. 11 provizoriu, identificat prin nr. cad. 326301.
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 129/2018 - Numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare (R.A.T.) Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 128/2018 - Numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 127/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 127/2018 - Modificarea Anexei 3 din Metodologia de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice aprobată prin Hotărârea nr. 473/2016.
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 126/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Mihail Kogălniceanu nr. 9.
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 125/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – B-dul Eroilor nr. 1.
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 124/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Emmanuel de Martonne.
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 123/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – str. Potaissa.
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 122/2018 - Aprobarea Listei finale pentru anul 2018, cu tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii.
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 121/2018 - Aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2018.
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 120/2018 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Cișmigiu”.
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 119/2018 - Însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Baba Novac”.
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 118/2018 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Gaal Gabor”.
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 117/2018 - Prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Asociației Hans Spalinger, Filiala Cluj-Napoca, asupra unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 116/2018 - Aprobarea modificării și completării Anexei 1 din Hotărârea nr. 850/2017 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018).
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.03.2018

  Hotărârea 115/2018 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 114/2018 - Aprobarea P.U.Z. restructurare urbană, str. Sobarilor, pentru construire imobil de locuințe și servicii (hotel de apartamente); beneficiară: CH Transbeton Construcții S.R.L.
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 113/2018 - Aprobarea P.U.Z. imobil mixt de locuințe colective, spații de birouri, spații comerciale și parking subteran cu regim de înălțime 2S+P+5E+R+Et, str. Henri Barbusse nr. 44-46; beneficiară: S.C. Felinvest S.A.
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 112/2018 - Aprobarea P.U.Z. restructurare unitate economică str. Fabricii de Zahăr-str. Plevnei; beneficiară: Societatea Comercială de Costrucții Napoca S.A.
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 111/2018 - Unele modificări ale Anexei 1 la Hotărârea nr. 70/2018 (aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 110/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (1-2)S+P+5E+R, str. Cosașilor nr. 3-7; beneficiară: S.C. GPA Real Estate Invest S.R.L.
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 109/2018 - Aprobarea suportării din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 75.339 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv „Dallas” și zona rampei de gunoi.
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 108/2018 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis România-Maroc, contând pentru turul II al Grupei Zonale II Europa/Africa a Cupei Davis și a meciului de tenis România-Elveția, contând pentru turul II al Grupei Mondiale II a Fed Cup, aprilie 2018.
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 107/2018 - Alocarea sumei de 43.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2018.
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 106/2018 - Alocarea sumei de 2.107.370 lei din bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 105/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 104/2018 - Modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru plata cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016 și Hotărârea nr. 266/2017.
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 103/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca, imobil str. Regele Ferdinand nr. 37”.
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 102/2018 - Aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucărilor de intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 101/2018 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare-dezvoltare zonă locuințe unifamiliale, str. Petre Dulfu; beneficiari: Botezan Marius și Botezan Ruxandra.
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 100/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E – str. Minerilor nr. 35; beneficiari: Negru Aurel, Negru Maria și Negru Camelia-Simona.
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 99/2018 - Aprobarea P.U.D. construire două case unifamiliale, P+E – str. Fagului nr. 68C; beneficiară: Negru Daniela.
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 98/2018 - Aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială, P+E+M, str. Iasomiei nr. 1A; beneficiară: Nicolae Iuliana.
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 97/2018 - Aprobarea P.U.D. etajare și extindere locuință în vederea realizării a două unități locative P+E – str. Roșiori nr. 25; beneficiari: Sukosd Karoly și Sukosd Annamaria.
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 96/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+3E, str. Oașului nr. 42; beneficiară: S.C. Modena Prodcom S.R.L.
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 95/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiunea de hotel de apartamente, S+P+5E+R, str. Edgar Quinet nr. 5; beneficiară: Societatea Bentiana S.R.L.
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 94/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă P+E – str. Mateiu Caragiale nr. 13; beneficiar: Matyas Dan-Florin.
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 93/2018 - Aprobarea listei de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 92/2018 - Lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea nr. 990/2017.
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 91/2018 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Victor Babeș”.
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 90/2018 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Clinicilor”.
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 89/2018 - Aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a trei spații din imobilul în care funcționează unitatea de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Teoretic Lucian Blaga.
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 88/2018 - Prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință.
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 87/2018 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1A.
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 86/2018 - Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5838 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 85/2018 - Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5837 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 84/2018 - Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5835 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 83/2018 - Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16097 din 23.05.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 82/2018 - Reglementarea locațiunii contractului de închiriere, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 11, ap. 42.
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 81/2018 - Aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 80/2018 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 79/2018 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 28.02.2018

  Hotărârea 78/2018 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 77/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”.
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 76/2018 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913/2017 (prin care au fost aprobate documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”).
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 75/2018 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912/2017 (prin care au fost aprobate documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”).
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 74/2018 - Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „La Terenuri”.
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 73/2018 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Emmanuel de Martonne”.
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 72/2018 - Organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Revitalizarea și activarea Parcului Feroviarilor” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate.
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 71/2018 - Aprobarea alocării sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 70/2018 - Aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 69/2018 - Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, pe anul 2018.
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 68/2018 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 67/2018 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a Olimpiadei Internaționale de Matematică, în perioada 3-14 iulie 2018.
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 66/2018 - Aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 65/2018 - Aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 64/2018 - Numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 63/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.02.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 28.02.2018, ora 12 (a doua convocare).
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 62/2018 - Aprobarea P.U.Z., Calea Turzii – Est; beneficiari: Salahoru Marcel și soția, Salahoru Daniela-Elena și Vlas Ioana Liana.
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 61/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere și supraetajare locuință unifamilială, S+P+E+Er – str. Vasile Cîrlova nr. 1A; beneficiar: Hopîrtean Doru-Sorin.
 • Hotărârea 60/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 60/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, P+E+R(M) – str. Rahovei nr. 11; beneficiari: Pop-Buia Pavel și Pop-Buia Daniela Diana.
 • Hotărârea 59/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 59/2018 - Aprobarea P.U.D. supraetajare imobil existent, Calea Mănăștur nr. 68A; beneficiari: Buduru Rareș și Buduru Smaranda Dana.
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 58/2018 - Aprobarea P.U.D. pentru construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Traian Vuia nr. 22; beneficiari: Kiss Gyozo, Kiss Viorica și S.C. Comanda Tâmplărie S.R.L.
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 57/2018 - Aprobarea P.U.D. extindere locuință în vederea realizării unei locuințe semicolective, str. Câmpului nr. 127; beneficiari: Boțoc Pavel Marin, Boțoc Rodica și Diacughiorgachis Andrada Flavia.
 • Hotărârea 56/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 56/2018 - Aprobarea P.U.D. construire capelă și spații administrative, S+P+E, str. Avram Inacu nr. 26; beneficiară: Biserica Evanghelică Lutherană din România – Parohia Cluj.
 • Hotărârea 55/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 55/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+M – str. Ady Endre nr. 23; beneficiari: Pop Iosif și Pop Ghedalia.
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 54/2018 - Aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 • Hotărârea 53/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 53/2018 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017 și 10/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 52/2018 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 215/2017 (însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9).
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 51/2018 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 295/2012 (dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă şi însuşirea documentaţiei topografice, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vişinilor nr. 1, în suprafaţă de 45 m.p., în vederea extinderii şi etajării garajului).
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 50/2018 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile în care își desfășoară activitatea Consiliul local, Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice și darea în administrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 3.
 • Hotărârea 49/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 49/2018 - Însușirea Raportului de evaluare a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 48/2018 - Partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea (fostă str. Petroșani) nr. 15, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 47/2018 - Punerea în executare a Sentinței Civile nr. 8926/2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunțată în Dosar nr. 20012/211/2015.
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 46/2018 - Demolarea unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 27.
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 45/2018 - Demolarea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 20, ap. 2.
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 44/2018 - Însușirea Documentației tehnice pentru modificarea suprafeței, repoziționare și actualizarea adresei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, cu nr. cad. 15842, înscris în C.F. nr. 283849 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 43/2018 - Însușirea Documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.
 • Hotărârea 42/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 42/2018 - Aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a unei suprafețe de 305,46 mp., parte din corpul de clădire C1 din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Teoretic Avram Iancu.
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 41/2018 - Vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Patriciu Barbu nr. 48, ap. 3, în favoarea doamnei Szabo Enikó Réka.
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 40/2018 - Vânzarea spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai Janos nr. 4, ap. 4, în favoarea domnului Tokes Endre Gabor.
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 39/2018 - Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5834 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 38/2018 - Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5833 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 37/2018 - Darea în administrare, Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a corpurilor de clădire A, A și a terenului în suprafață de 2.016 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 56-58.
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 36/2018 - Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 12.02.2018

  Hotărârea 35/2018 - Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 34/2018 - Aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar preșcolarilor și elevilor Colegiului Național Pedagogic Gheorghe Lazăr pentru anul școlar 2017-2018.
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 33/2018 - Modificarea Anexei Hotrârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017 și nr. 978/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 32/2018 - Aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 31/2018 - Acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 30/2018 - Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 29/2018 - Organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet masculin România-Italia din 26 februarie, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de Baschet 2019.
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 28/2018 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciurilor de rugby România-Germania din 10 februarie și România-Rusia din 3 martie, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de Rugby 2019.
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 27/2018 - Organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Handbal, a Turneului de calificare al Lotului Național de Handbal Feminin U21 pentru Campionatul Mondial 2018 și a meciului de handbal feminin România-Rusia, contând pentru preliminariile Campionatului European 2018, în perioada 22-26 martie 2018.
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 26/2018 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contânt pentru primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, februarie 2018.
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 25/2018 - Aprobarea alocării sumei de 75.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 24/2018 - Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu personalitate juridică și cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 23/2018 - Aprobarea pentru anul 2018 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 22/2018 - Aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2018 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 21/2018 - Alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează: 7.560.000 de lei, în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 20/2018 - Alocarea sumei de 120.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 19/2018 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”.
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 18/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare rețele termice” din municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 17/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C2, str. Iuliu Maniu nr. 3.
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 16/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Primăverii nr. 8”.
 • Hotărârea 15/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 15/2018 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – strada Borhanciului – latura nordică; beneficiari: Hathazi Elisabeta, Oros Marius-Alin și soția, Oros Roxana-Maria.
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 14/2018 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, S+P+E – str. Sibiului nr. 12; beneficiari: Tăuțan Cristian și Tăuțan Cristina Maria.
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 13/2018 - Aprobarea P.U.D. etajare și extindere locuință – str. Sanatorului nr. 34; beneficiari: Pălăcian Mihai-Nicolae și Pălăcian Andreea-Bianca.
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 12/2018 - Aprobarea P.U.D. construire două imobile S+P+2E, str. Corneliu Coposu nr. 18; beneficiari: Bathori Ștefan și Bathori Rozalia.
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 11/2018 - Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective 2S+P+3E, str. Romul Ladea nr. 19 provizoriu; beneficiari: Rus Călin și Rus Ana-Roxana.
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 10/2018 - Modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată prin Hotărârea nr. 1033/2017 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 9/2018 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 100 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Unirii f.n., înscris în C.F. 267350 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119967), sub nr. topo. 23038/2.
 • Hotărârea 8/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 8/2018 - Vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 39, ap. 5, în favoarea doamnei Smical Andreea-Ioana.
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 7/2018 - Acordul de închiriere prin licitație a unei suprafețe de teren din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Tehnic Napoca.
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 6/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 68-70, identificat prin nr. cad. 327759.
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 5/2018 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 10-12, identificate prin nr. cad. 327183 și 327709.
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 4/2018 - Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului f.n.
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 3/2018 - Însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meseriilor nr. 18-20.
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 2/2018 - Însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 52.
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Cluj-Napoca - 17.01.2018

  Hotărârea 1/2018 - Aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca.