Proces verbal din 28.11.2017

Ședința din 28 noiembrie 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L Nr. 550.500/305/29.11.2017

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 28 noiembrie 2017, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Mihai Drăgoescu (absent motivat), Rareș Petru Ferdean, Horvath Anna (absentă motivat), Molhem M. Bashar (absent motivat), Ioan Pop (absent motivat) și Ioan Sabin Sărmaș (absent motivat).

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și acesta este aprobat în unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali că au răspuns invitației de a participa la această ședință extraordinară, care va marca evoluția Clujului pentru următorii zece ani, deoarece pe ordinea de zi suplimentară - îi roagă pe consilierii locali să o accepte - sunt incluse două proiecte care vor debloca lucrările la centura metropolitană a municipiului Cluj-Napoca; arată că municipalitatea a obținut aprobarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru a realiza prima fază a centurii metropolitane a Clujului, în locul guvernului, „pe cheltuiala noastră inițială, cu posibilitatea, 100% aproape, de rambursare a acestor cheltuieli, din fonduri europene”; susține că proiectul centurii metropolitane, de 38 de km., de la nodul de autostradă Gilău, continuând cu Floreștiul, centura de sud a Clujului și ajungând la nodul de centură Apahida-Vâlcele, în valoare de o sută cincizeci de milioane de euro, este prevăzut în master planul de transporturi al României, în raport cu Uniunea Europeană; precizează că, potrivit legii, acest proiect trebuia realizat de Compania Națională de Investiții, din cadrul Ministerului Transporturilor, însă, din varii motive, în ultimii doi ani, nu a fost reușită demararea proiectului; reamintește că plenul consiliului local a fost de acord ca municipalitatea să solicite întocmirea, în locul guvernului, a studiului de fezabilitate, a planului urbanistic zonal și a detaliilor tehnice de execuție pentru autorizația de construire, în vederea realizării propriu-zise a centurii de către Ministerul Transporturilor, solicitare la care a fost primit un răspuns favorabil din partea factorilor de decizie de la București; arată că, pe lângă sprijinul primit din partea autorităților de la București și implicarea conducerii Primăriei municipiului Cluj-Napoca, a beneficiat de deschidere și suport din partea primarilor din Gilău, Florești și Apahida; arată că trebuie încheiate două protocoale: unul între C.N.A.I.R. și cele patru primării, precum și unul între cele patru primării pe raza cărora va trece centura metropolitană; „cheltuielile vor fi suportate, inițial, de către noi, conform fiecărui tronson aferent: fiecare, pe tronsonul respectiv, va suporta, proporțional, costurile studiilor aferente; asta ce înseamnă: că noi vom avansa, inițial, banii, iar ministrul fondurilor europene ne-a asigurat că face demersurile necesare de a fi transferați banii de la programul operațional de transporturi la programul operațional regional și, după aceea, la Primăria Cluj și la celelate primării care contribuie cu bani, pentru a achita cele aproximativ patru milioane de euro, probabil, cât va costa acest studiu de fezabilitate, plan urbanistic zonal și detaliile tehnice de execuție”; prezintă termenele negociate, și trecute în protocol, cu Ministerul Transporturilor: în perioada 2019-2020, vor fi realizate studiul de fezabilitate, planul urbanistic zonal și detaliile tehnice de execuție, în vederea obținerii autorizației de construire, lider de proiect fiind Primăria municipiului Cluj-Napoca, împreună cu celelalte primării, iar perioada 20202023 reprezintă intervalul de patru ani în care va fi realizată efectiv, construită centura metropolitană, aflată în competența Ministerului Transporturilor; consideră că centura încă mai poate fi construită din bani europeni; subliniază deschiderea pe care au manifestat-o față de acest proiect prefectul județului Cluj și președintele Consiliului Județean Cluj; susține că fără această centură metropolitană spitalulul regional de urgență nu poate fi realizat; de asemenea, centura va permite municipalității să pună în aplicare studiul de mobilitate, pentru a realiza conexiunile dintre centură și municipiul Cluj-Napoca, care sunt șapte la număr, ceea ce va determina deblocarea din punct de vedere economic a orașului; mulțumește consiliului local, care a fost de acord cu inițierea tuturor acestor demersuri; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 67a, 67b și 67c.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Horia Bădescu.

 • 2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Ion Pop.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 • 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, identificat prin nr. cad. 326186.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 449/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 321401).

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 450/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 272295 și 320777).

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 451/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320536).

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 452/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320572 și 276586).

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 453/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320448).

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 454/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Răsăritului nr. 49, identificat prin nr. cad. 321833).

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 455/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 25C, identificat prin nr. cad. 321470).

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 480/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 68, identificat prin nr. cad. 322070).

 • 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj.

 • 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, și reglementarea juridică a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Timotei Cipariu nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investiții „Parking subteran”.

 • 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cap. Grigore Ignat, în suprafață de 36.136 mp., înscris în C.F. nr. 327226 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 327226, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 609/2000 (concesionarea unui teren).

 • 19. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15 și revocarea Hotărârii nr. 681/2017.

 • 20. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu (fosta str. Galați) nr. 5.

 • 21. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 784/2017 (însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str.

 • I.C. Brătianu nr. 8).

 • 22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fericirii nr. 12 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 79,46% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 3, în favoarea doamnei Poka Estera.

 • 24. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 81,24% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 11, ap. 5, în favoarea doamnei Mureșan Anica.

 • 25. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 86,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu nr. 41-43, ap. 1, în favoarea doamnei Balea Maria.

 • 26. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 91,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 24, ap. 2, în favoarea domnului Czanka Romulus.

 • 27. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 87,97% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 14, ap. 6, în favoarea doamnei Molnar Maria-Magdolna.

 • 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 87,47% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, ap. 5, corp II, în favoarea doamnei Toroczkai Ileana.

 • 29. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 34, ap. 2, în favoarea doamnei Merca Cosmina-Florina.

 • 30. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (spațiu comercial+locuințe), S+P+2E+R, str. Berăriei nr. 5; beneficiară: S.C. Goikomin S.R.L.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. Eclipsei nr. 8; beneficiari: Moldovan Liviu și Moldovan Sanda Adriana.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două case unifamiliale - str. Fagului nr. 68 B provizoriu; beneficiar: Negru Dorin-Vasile.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire cabană, Colonia Făget nr. 10 R provizoriu; beneficiară: Rusu Anca Cosmina.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință unifamilială - str. Colonia Sopor nr. 8A provizoriu; beneficiari: Csiszer Vilmos și Csiszer Ilona.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+M parțial, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 96A; beneficiari: Pop-Curșeu Ștefana și Pop-Curșeu Ioan-Simion.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă D+P, str. Ionel Perlea nr. 14 provizoriu; beneficiari: Petric Andrei Cătălin și Petric Bogdan Daniel.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu servicii P+E+Er - str. Trifoiului nr. 47; beneficiari: Forna Ioan și Forna Claudia-Ioana.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire hotel 4**** S+P+E+M, str. Napoca nr. 17-str. Fortăreței nr. 4; beneficiară: S.C. Napoca 15 S.R.L.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, prelungire str. Luminii; beneficiari: Meseșan Vasile, Meseșan Cristina-Maria, Vanciu Gheorghe Ioan, Pantelimon Ioana Maria, Fărcaș Ștefan, S.C. Tiger Wood S.R.L. și Oprea Ioan.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Iancu de Hunedoara-B-dul 1 Decembrie 1918; beneficiari: Iacob Ion și Iacob Speranța Maria.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană - etapa 1, str. Primăverii-Aleea Peana și P.U.D. pentru construire parking 2S+P+2E; beneficiar Municipiul Cluj-Napoca.

 • 43. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca.

 • 44. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 694/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 și 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 50.

 • 45. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 709/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27.

 • 46. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 666/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 13.

 • 47. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 663/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 27.

 • 48. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 671/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24.

 • 49. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 668/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 (cota de 1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27.

 • 50. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 669/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10 și 12, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29.

 • 51. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 699/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12.

 • 52. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 701/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F și 6/1G, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18.

 • 53. Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • 54. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 5.12.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 6.12.2017, ora 12 (a doua convocare).

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de Sala Polivalentă S.A.

 • 56. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 183/2017 (aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I).

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrărilor pentru realizarea și exploatarea unor imobile cu funcțiuni complexe pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106.

 • 58. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 572/2017 (aprobarea prețurilor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca [R.A.D.P.] Cluj-Napoca).

 • 59. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017 și nr. 885/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 60. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 61. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Coroian Gheorghe, înregistrată sub nr. 488846/43 din 26.10.2017.

 • 62. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Barabas Tamas, înregistrată sub nr. 488729/43 din 26.10.2017.

 • 63. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Suciu Amalia și Crișan Rodica, înregistrată sub nr. 499469/3 din 1.11.2017.

 • 64. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Trif Iuliu și Moldovan Andrea-Roxana, înregistrată sub nr. 492414/43 din 27.10.2017.

 • 65. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Alb Maria și alții, înregistrată sub nr. 509406/43 din 7.11.2017.

 • 66. Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a Olimpiadei Internaționale de Matematică, în perioada 3-14 iulie 2018.

Ordine de zi suplimentară:

67 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în scopul elaborării de către U.A.T.M. Cluj-Napoca în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida a studiului de fezabilitate și a documentației tehnice necesară pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida, TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098, RTR099 (Centura Metropolitană Gilău-Apahida)”.

67 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere cu unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a P.U.Z-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire pentru obiectivul de investiții „Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida, TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098, RTR099”.

67 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Colaborare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Municipiul Karaganda din Republica Kazahtan.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Horia Bădescu.

Comisia II - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

Dl. primar - prezintă meritele culturale ale domnului Horia Bădescu.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret, anunțând următoarele rezultate: din totalul de 21 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate 21 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca scriitorului Ion Pop.

Comisia II - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei de validare - dă citire procesului-

verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret, anunțând următoarele rezultate: din totalul de 21 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate 21 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - referitor la activitatea de gestionare a deșeurilor, având în vedere că există o discuție, din partea consiliului județean, potrivit căreia din rampa municipiului ar curge levigat, îl întreabă pe domnul Ion Pantelimon cum este gestionat acel levigat.

Dl. Ion Pantelimon - directorul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - răspunde că în rampa temporară sunt depozitate deșeurile aferente municipiului Cluj-Napoca; referitor la levigat, susține că afirmația nu aparține consiliului județean, fiind vorba despre un punct de vedere al constructorului, care a determinat un val de controale din partea forurilor specializate aflate în subordinea Instituției Prefectului Județului Cluj, în urma cărora s-a constatat că nu există prelingeri de levigat din rampa municipiului Cluj-Napoca; arată că levigatul este colectat în cisterne levigante și transportat la Târgu Mureș, unde este procesat.

Dl. cons. Tothfalusi - având în vedere că amenajarea unui patinoar pe Lacul Chios nu a primit avizele necesare, dar că, totuși, se apropie iarna, iar copiii vor ieși pe Lacul Chios după ce acesta va îngheța, consideră că ar fi bine ca administratorul lacului să desemneze o echipă care să verifice calitatea lacului.

Dl. Ion Pantelimon - directorul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - prezintă motivele pentru care nu a putut fi amenajat un patinoar pe Lacul Chios.

Președintele de ședință - solicită să fie luate toate măsurile necesare pentru a fi evitate accidentele în acea zonă.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, identificat prin nr. cad. 326186.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 449/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 321401).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 450/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 272295 și 320777).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 451/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320536).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 452/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320572 și 276586).

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 453/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 320448).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 454/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Răsăritului nr. 49, identificat prin nr. cad. 321833).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 455/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 25C, identi ficat prin nr. cad. 321470).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 480/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 68, identificat prin nr. cad. 322070).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - arată că, potrivit referatului proiectului de hotărâre, terenul este solicitat pentru extinderea sediului Consiliului Județean Cluj, iar în cazul în care nu este respectată această destinație, terenul urmează să revină în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, însă, prin adresa Consiliului Județean Cluj, respectivul teren este cerut și pentru extinderea sediului Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj.

Dl. primar - consideră că observația domnului consilier Morar este corectă.

Președintele de ședință - îl roagă pe domnul consilier Morar să formuleze un amendament în acest sens; „vă rog să formulați amendamentul, la alin. 2”.

Dl. cons. Morar - „alin. 2 să fie în concordanță cu cel al consiliului județean”.

Președintele de ședință - „bun, atunci urmează să propuneți să se facă scopul realizării obiectivului investiției extinderea sediului Consiliului Județean Cluj și a Bibliotecii Octavian Goga; o să vă rog să consemnați”.

Dl. cons. Rațiu - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Morar și se obține unanimitate (consilierul local Radu Florin Rațiu nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu Florin Rațiu nu participă la vot).

 • 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, și reglementarea juridică a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Timotei Cipariu nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investiții „Parking subteran”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă suprafața transmisă, cu titlu gratuit, prin acest proiect de hotărâre, în proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, este identică cu cea dezmembrată și concesionată inițial, pentru 99 de ani, în vară.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - răspunde că, în acest moment, întreaga suprafață de teren este în folosința gratuită a bisericii; precizează că, prin proiectul de hotărâre, se propune ca, pentru o parcelă să fie retras, de comun acord, dreptul de folosință conferit cultului religios; arată că respectiva parcelă va rămâne în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca, urmând să fie înscrisă în domeniul public cu destinația de accese și drumuri; arată că, pentru terenul pe care sunt edificate catedrala și curtea propriu-zisă a acesteia, dreptul de folosință gratuită este convertit în drept de proprietate, în baza legii, iar în ceea ce privește ultima parte a terenului, de 3.300 mp., pentru care există dreptul de folosință în favoarea lăcașului de cult, partea supraterană va rămâne în folosința lăcașului de cult, cu destinația de esplanadă publică, iar, potrivit unei declarații notariale, există posibilitatea ca în subteranul acestui imobil-teren municipalitatea să realizeze un parking, iar accesele în acesta pot fi construite suprateran.

Dl. primar - arată că proiectul de hotărâre reprezintă materializarea unui efort de doi ani al colegilor săi, pentru ca, dincolo de reglementarea acestei situații juridice, municipalitatea să poată realiza un parking subteran acolo, pentru a pune în aplicare planul de mobilitate urbană.

Dl. cons. Mureșan - afirmă că, din câte a înțeles, în subteranul acestei zone există o magistrală sau un canal colector cu diamterul de 3,4 m. și ar vrea să știe în ce măsură acesta va influența realizarea parkingului subteran.

Dl. primar - arată că primul lucru pe care l-a făcut, înainte de a începe toate aceste demersuri, a fost să facă un studiu de prefezabilitate, care a stat la baza proiectului de hotărâre, prin care s-a analizat dacă acolo poate fi realizat un parking subteran, fără a fi afectate structura de rezistență a catedralei și canalul colector; precizează că proiectul nu afectează canalul corector și, în consecință, poate fi realizat parkingul.

Președintele de ședință - informează că există și avizul Companiei de Apă Someș.

Dl. cons. Mureșan - întreabă care este situația parkingului din Piața Mihai Viteazu și care este nivelul discuțiilor cu firma constructoare.

Dl. primar - răspunde că „noi suntem în faza de instanță; astăzi, instanța de judecată analizează ofertele depuse de primărie pentru realizarea parkingului; noi am spus: acolo se poate face parking, ei spun: nu se poate”; arată că municipalitatea a venit cu trei variante alternative, prin care atestă că parkingul poate fi realizat; „pe ei îi interesează, deocamdată, la prima citire, doar să obțină despăgubiri bănești și să nu realizeze parkingul” ori toate analizele făcute de specialiști arată că sunt trei alternative prin care acest parking poate fi realizat.

Dl. cons. Mureșan - susține că, ultima dată când a avut loc o discuție pe această temă, domnul primar a afirmat că poartă discuții și negocieri cu firma constructoare.

Dl. primar - arată că da, bineînțeles, negocierile continuă.

Dl. cons. Mureșan - „dar v-ați mai întâlnit cu firma respectivă?”.

Dl. primar - „în ultimele șase luni, nu; pentru că suntem în faza de instanță, sunt documentele care acum vorbesc”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă firma a venit cu vreo propunere.

Dl. primar - „nu, deocamdată s-au restrâns la a merge pe opțiunea despăgubirilor -asta este opțiunea lor principală - fără a spune concret că au renunțat la realizare; asta este opțiunea pe care ei merg în instanță, din câte am văzut în momentul de față, dar invitația noastră este permanentă, disponibilitatea la dialog este menținută pentru a putea continua”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă firma ar putea continua lucrările fără o altă licitație.

Dl. primar - răspunde că bineînțeles, firma fiind titulara unei licitații câștigate; „ei, astăzi, din câte am înțeles, nu mai au o soluție financiară, nu au banii necesari de a realiza parkingul și, atunci, au spus: hai să vedem dacă nu putem câștiga ceva din despăgubiri, pe care să le cerem ori astăzi, ei, după părerea noastră, foarte precis fundamentată, nu au dreptul la despăgubiri, pentru că soluții tehnice de realizare a parkingului există”; reiterează că municipalitatea își menține în continuare disponibilitatea la dialog și de a găsi soluții, dar, până atunci, parkingul este blocat ca proiect de investiție.

Președintele de ședință - solicită o propunere pentru mandatarea unei persoane la art. 8 al proiectului de hotărâre (semanrea, în formă autentică, a tuturor actelor necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri, n.n.).

Comisia II - o propune pe doamna consilier Olah - viceprimar.

Se supune la vot propunerea Comisei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cap. Grigore Ignat, în suprafață de 36.136 mp., înscris în C.F. nr. 327226 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 327226, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil; propune o taxă de concesiune de 170 de lei/mp.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 609/2000 (concesionarea unui teren).

Comisia I - aviz favorabil; propune o taxă de concesiune de 950 de lei/mp.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15 și revocarea Hotărârii nr. 681/2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 20. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu (fosta str. Galați) nr. 5.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 784/2017 (însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 8).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil; o propune, pentru semnarea actului de alipire în formă autentică, pe doamna consilier Olah - viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fericirii nr. 12 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.

Comisia II - aviz favorabil; o propune, pentru semnarea actului în formă autentică, pe doamna consilier Olah - viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 79,46% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 3, în favoarea doamnei Poka Estera.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 81,24% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 11, ap. 5, în favoarea doamnei Mureșan Anica.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 86,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu nr. 41-43, ap. 1, în favoarea doamnei Balea Maria.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 91,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 24, ap. 2, în favoarea domnului Czanka Romulus.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 87,97% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 14, ap. 6, în favoarea doamnei Molnar Maria-Magdolna.

 • 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 87,47% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, ap. 5, corp II, în favoarea doamnei Toroczkai Ileana.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 34, ap. 2, în favoarea doamnei Merca Cosmina-Florina.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuințe construite din fondurile

Agenției Naționale pentru Locuințe.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Dna. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „aviz favorabil și formulează două amendamente, respectiv modificarea art. 2.4 din Anexele 2 și 3 la proiectul de hotărâre, care va avea următorul conținut: Anexa 2, art. 2.4 „Contractul de închiriere nr. ... din ..., existent pentru locuința A.N.L., încetează de drept la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare, fără punere în întârzire și fără nicio altă formalitate”; Anexa 3, art. 2.4 „Contractul de închiriere nr. ... din ..., existent pentru locuința A.N.L., încetează de drept la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare, fără punere în întârzire și fără nicio altă formalitate”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei I și se obțin 19 voturi pentru și două neparticipări la vot (consilierii locali Nistor Daniel și Loredana Pop nu participă la vot).

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei I și se obțin 19 voturi pentru și două neparticipări la vot (consilierii locali Nistor Daniel și Loredana Pop nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 19 voturi pentru și două neparticipări la vot (consilierii locali Nistor Daniel și Loredana Pop nu participă la vot).

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (spațiu comercial+locuințe), S+P+2E+R, str. Berăriei nr. 5; beneficiară: S.C. Goikomin S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. Eclipsei nr. 8; beneficiari: Moldovan Liviu și Moldovan Sanda Adriana.

Comisia III - „aviz favorabil, cu un amendament: se interzice parcelarea suprafeței de teren studiată prin P.U.D.”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două case unifamiliale — str. Fagului nr. 68 Bprovizoriu; beneficiar: Negru Dorin-Vasile.

Comisia III - „aviz favorabil, cu un amendament: se avizează, cu condiția realizării drumului de acces pe toată lungimea lui împreună cu alveolele de întoarcere la strat de uzură, înaintea emiterii autorizației de construcție pentru imobile”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire cabană, Colonia Făget nr. 10 R provizoriu; beneficiară: Rusu Anca Cosmina.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință unifamilială — str. Colonia Sopor nr. 8A provizoriu; beneficiari: Csiszer Vilmos și Csiszer Ilona.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+M parțial, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 96A; beneficiari: Pop-Curșeu Ștefana și Pop-Curșeu Ioan-Simion.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă D+P, str. Ionel Perlea nr. 14 provizoriu; beneficiari: Petric Andrei Cătălin și Petric Bogdan Daniel.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu servicii P+E+Er — str. Trifoiului nr. 47; beneficiari: Forna Ioan și Forna Claudia-Ioana.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire hotel 4**** S+P+E+M, str. Napoca nr. 17-str. Fortăreței nr. 4; beneficiară: S.C. Napoca 15 S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, prelungire str. Luminii; beneficiari: Meseșan Vasile, Meseșan Cristina-Maria, Vanciu Gheorghe Ioan, Pantelimon Ioana Maria, Fărcaș Ștefan, S.C. Tiger Wood S.R.L. și Oprea Ioan.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. Barabas Bella - cetățean - îl întreabă pe domnul Daniel Pop, arhitect-șef, cum anume se poate garanta, prin hotărâre de consiliu local, ca drumul de pe strada Luminii, asfaltat printr-o investiție privată, să nu fie folosit și stricat de către echipamentele de utilaj greu ale dezvoltatorilor acestui P.U.Z.

Dl. Daniel Pop - arhitect-șef - îi răspunde domnului Barabas Bella că investitorul va acoperi toate cheltuielile investiției, că prelungirea străzii Luminii este reglementată la o „ampriză de nouă metri” și că investitorul nu va folosi „drumul dumneavoastră de acces”.

Dl. Barabas Bella - cetățean - „știm, tocmai de aceea, noi am și susținut acest

9                  ” 5         5                                            5                        S             »

P.U.Z. în această condiție”.

Dl. Daniel Pop - arhitect-șef - menționează că circulația nou-propusă va fi realizată înaintea investiției.

Dl. Barabas Bella - cetățean - „bun, teoretic să sperăm că se va și folosi acea porțiune”.

Dl. Daniel Pop - arhitect-șef - „ca și traseu este mai scurt, va fi normal să se folosească ...”.

Dl. cons. Rațiu - „haideți să facem un amendament la articolul 2 și înlocuim:

9             ”            5                                                                                                     9

circulația nou-propusă prin P.U.Z. va fi realizată de către investitori la strat de uzură, în loc de piatră cilindrată”.

Președintele de ședință - „înaintea emiterii autorizației de construire”.

9            9    9**                        9

Dl. cons. Rațiu - „înaintea autorizației de investiție”. Președintele de ședință - solicită consemnarea acestui aspect.

Dl. cons. Florian - menționează că, în cazul utilizării stratului de uzură, trebuie să se țină cont și de existența utilităților de pe stradă.

Președintele de ședință - precizează că „există un protocol semnat între noi și regii” și că „noi am creat cadrul legal” pentru ca investitorul, mai apoi, să-și lege utilitățile, prin intermediul protocolului încheiat cu regiile.

Se supune la vot amendamentul făcut de către domnul consilier local Radu Florin Rațiu și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Iancu de Hunedoara-B-dul 1 Decembrie 1918; beneficiari: Iacob Ion și Iacob Speranța Maria.

Comisia III - aviz favorabil. Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană — etapa 1, str. Primăverii-Aleea Peana și P.U.D. pentru construire parking 2S+P+2E; beneficiar Municipiul Cluj-Napoca.

 • 43. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 694/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 și 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 50.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 709/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 666/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 13.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 663/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și 20, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 27.

 • 48. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 671/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Nistor

Daniel nu participă la vot).

 • 49. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 668/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 (cota de 1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 50. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 669/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10 și 12, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 699/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 52. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 701/2016 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, 6/2, 6/1A, 6/1B, 6/1C, 6/1D, 6/1E, 6/1F și 6/1G, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 53. Proiect de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, iar în ceea ce privește componența, propunerea este menținerea aceleiași componențe care i-a avut și până în prezent”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru.

Dl. cons. Morar - îl întreabă pe unul dintre reprezentanții S.C. Cluj Innovation Park S.A. „care este planul celor două centre și când se va deschide accesul auto la investiție?”.

Președintele de ședință - întreabă dacă în sala de ședință există vreun reprezentant

9                                9            9                                                                        5           >                                          V

al S.C. Cluj Innovation Park S.A.; în caz contrar, discuția va fi reluată la următoarea ședință de consiliu local.

Dl. cons. Gliga - solicită S.C. Cluj Innovation Park S.A. să întocmească o informare către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Morar - întreabă cui să adreseze aceste întrebări.

Președintele de ședință - „... o să primim, întreg consiliul local, o informare scrisă de la directorul/administratorul Cluj Innovation Park, pentru ședința următoare, va fi peste câteva săptămâni ...”.

Dl. cons. Morar - consideră că nu există transparență.

Președintele de ședință - reiterează că, în ședința următoare de consiliu local, vor fi

9                                    9              9                                               *          î             >                                                                                   *

prezentate în scris informațiile - dovadă de transparență - solicitate de către domnul consilier Dan Ioan Morar.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 5.12.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 6.12.2017, ora 12 (a doua convocare).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, iar în ceea ce privește reprezentarea intereselor consiliului local, reprezentant este domnul consilier local Tomoș Constantin, iar votul este pentru”.

Președintele de ședință - „și componența comisiei?”.

Dna. cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „în ceea ce privește componența comisiei, propunem să lăsăm aceeași componență, având în vedere faptul că este mandat de patru luni”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de Sala Polivalentă S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - prezintă următoarele amendamente referitoare la Anexa proiectului de hotărâre:

 • 1.  La punctul 6 al Anexei (închiriere holuri) se introduce precizarea „În alte situații decât cele prevăzute în alte pachete”;

 • 2. La punctul 23 al Anexei (spațiu comercial) se elimină „Se închiriază pe o perioadă de minim un an, cu posibilitatea de prelungire a termenului și o perioadă de grație de 15 zile lucrătoare”;

 • 3. La punctul 24 al Anexei (spațiu restaurant) se elimină „Se închiriază pe o perioadă de minim doi ani, maxim patru ani, cu posibilitatea de renegociere anuală și o perioadă de grație de 30 de zile lucrătoare”;

 • 4.  La punctul 27 al Anexei se modifică titlul, astfel: „Închiriere sală pentru competiții sportive de performanță, respectiv, pentru antrenamentele sportivilor de performanță. Pentru competiții sportive la care gazda este un club sportiv/asocație din municipiul Cluj-Napoca”;

 • 5.  La punctul 19, locația bannerelor este exclusiv în interior;

 • 6. La punctul 8, amplasarea scaunelor mobile se poate face oriunde se convine, cu excepția tribunelor unde scaunele sunt incluse.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - propune, ca posibilitate, închirierea Sălii Polivalente pe câte o singură zi, referindu-se „la variantele 1, 2 și 3” din Anexa la proiectul de hotărâre.

Dl. Ionuț Rusu - director general Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca - propune un „pachet de minim 48 de ore”, motivând această inițiativă.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă „nu există nicio șansă ca un concert să țină trei zile”.

Dl. Ionuț Rusu - director general Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca - „nu a fost cazul”.

Dl. cons. Morar - menționează că, în cazul de față, există posibilitatea să taxăm pe cineva suplimentar și propune ca fiecare zi de concert să fie plătită individual.

Dl. Ionuț Rusu - director general Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca - spune că există varianta închirierii Sălii Polivalente „pentru 24 de ore sau pentru 12 ore, dar nu include categoria concertelor; repet: concertele au nevoie de o perioadă de pregătire și de ...”.

Dl. cons. Morar - „ ... dar poate fi de trei zile, de patru zile, de cinci zile, de un festival, de o săptămână”.

Dl. Ionuț Rusu - director general Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca - singurul caz este cel al festivalurilor.

Dl. cons. Morar - reiterează ideea de taxare a trei zile, astfel: „50.000 plus extensia de o zi, de 9.000”.

Dl. Ionuț Rusu - director general Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca - îi răspunde domnului consilier Morar că oferta de prețuri a fost realizată ținându-se seama și de practica celorlalte săli polivalente din zonă.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul director Ionuț Rusu dacă a aliniat prețurile la cele practicate de alte săli de talie internațională.

Dl. Ionuț Rusu - director general Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca - răspunde că a creat aceste pachete diferențiale pentru o cât mai mare varietate de beneficiari.

Dl. cons. Morar - dorește să afle informații cu privire la varianta concertului care ține patru zile și întreabă dacă „nu ar fi normal să se închirieze pe 100.000 de lei”.

Dl. Ionuț Rusu - director general Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca - răspunde că un concert în sine durează „două-trei ore ... în rest a fost pregătirea sălii”.

Dl. primar - consideră că ar trebui să se țină cont de planul de investiții propus de către consiliul de administrație al Sălii Polivalente Cluj-Napoca; „ei au propus, ei să fie responsabili”.

Dl. Ionuț Rusu - director general Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca -precizează că, prin pachetele propuse, se dorește creșterea gradului de ocupare a Sălii Polivalente.

Dl. cons. Morar - „nu este cumva logic și legal, haideți să spunem, vine cineva și spune ...”.

Președintele de ședință - „stați puțin, legal, legal, care parte nu este legală ...?”.

Dl. cons. Morar - îl întreabă pe domnul Ionuț Rusu cum închiriază sala pentru un concert care va ține patru zile; „... și creați artificial varianta de suplimentare ...”.

Dl. Ionuț Rusu - director general Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca - „nu artificial”.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul consilier Morar care parte nu este legală și ce înseamnă pentru dânsul „a crea artificial”.

Dl. cons. Morar - întreabă cum va fi facturată o persoană juridică pentru un concert care va ține patru zile.

Președintele de ședință - prezintă mai multe exemple diferențiate privind închiriere de bunuri sau oferte de dobândă la credit.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei I și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei I și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot al treilea amendament al Comisiei I și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot al patrulea amendament al Comisiei I și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot al cincilea amendament al Comisiei I și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot al șaselea amendament al Comisiei I și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

 • 56. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 183/2017 (aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrărilor pentru realizarea și exploatarea unor imobile cu funcțiuni complexe pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 58. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 572/2017 (aprobarea prețurilor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca [R.A.D.P.] Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 59. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017 și nr. 885/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 60. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 61. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Coroian Gheorghe, înregistrată sub nr. 488846/43 din 26.10.2017.

Comisia III - „propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile”.

Se supune la vot menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 62. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Barabas Tamas, înregistrată sub nr. 488729/43 din 26.10.2017.

Comisia III - „propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile”.

Se supune la vot menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 63. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Suciu Amalia și Crișan Rodica, înregistrată sub nr. 499469/3 din 1.11.2017.

Comisia III - „propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile”.

Se supune la vot menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 64. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Trif Iuliu și Moldovan Andrea-Roxana, înregistrată sub nr. 492414/43 din 27.10.2017.

Comisia III - „propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile”.

Se supune la vot menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 65. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Alb Maria și alții, înregistrată sub nr. 509406/43 din 7.11.2017.

Comisia III - „propune menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile”.

Se supune la vot menținerea hotărârii și respingerea plângerii prealabile și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 66. Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a Olimpiadei Internaționale de Matematică, în perioada 3-14 iulie 2018.

Președintele de ședință - le solicită consilierilor locali acordarea unui vot de 9                                        9              9

principiu.

Dl. primar - precizează că acest eveniment este foarte important pentru municipiul Cluj-Napoca.

Se supune la vot informarea și se obține unanimitate în susținerea organizării acestui parteneriat.

67 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în scopul elaborării de către U.A.T.M. Cluj-Napoca în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida a studiului de fezabilitate și a documentației tehnice necesară pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida, TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098, RTR099 (Centura Metropolitană Gilău-Apahida)”.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

67 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere cu unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a P.U.Z-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire pentru obiectivul de investiții „Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida, TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098, RTR099”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

67 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Colaborare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Municipiul Karaganda din Republica Kaz.ahtan.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

Mapa președintelui de ședință

1. Adresa membrilor Comitetului de Inițiativă Feleacu, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 543843/3/24.11.2017, privind situația juridică a Stațiunii Horticole Polocsay.

Adresa a fost repartizată Serviciului Revendicări, fond funciar și registru agricol, în vederea întocmirii unei informări către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

9


Secretarul municipiului, Jr. Aurora Roșca


Prezentul Proces-verbal nr. 550.500/305/29.11.2017 a fost întocmit de către Raul Pușcaș, Consilier și Ramona Nistor, Inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.