Proces verbal din 28.02.2017

Ședința din 28 februarie 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 109.643/305/3.03.2017

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 28 februarie 2017, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează motivat consilierul local Rareș Petru Ferdean.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - le urează consilierilor locali „O primăvară reușită, frumoasă, cu cât mai multe împliniri personale și profesionale!”, de ziua Mărțișorului; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 167a, 167b și 167c; solicită corectarea punctelor 43 și 69 de pe ordinea de zi, aceste proiecte aflate pe ordinea de zi avându-l ca inițiator pe domnul viceprimar Tarcea și nu pe primarul municipului.

D -na. cons. Horvath - solicită învoirea de la ședință, de la ora 16.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arător la Supur nr. 2, identificat prin nr. cad. 319554.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Carierei nr. 8-12, identificat prin nr. cad. 306775.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Stânișoara nr. 1, identificat prin nr. cad. 322100.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești-Masarik nr. 36-36B, 38, identificat prin nr. cad. 324099.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget nr. 16E provizoriu, identificat prin nr. cad. 323853.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cosașilor nr. 1, identificat prin nr. cad. 321572.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 136, identificat prin nr. cad. 320525.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 323756.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 12, identificat prin nr. cad. 323284.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 309/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 169, identificat prin nr. cad. 319568).

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 281/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 320924, 320729 și 307901).

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 310/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 12, identificat prin nr. cad. 320977).

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 301/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea f.n., identificat prin nr. cad. 320584).

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 300/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320036).

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 303/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319570).

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 304/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 251B provizoriu, identificate prin nr. cad. 315720, 319091 și 320973).

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 305/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului, identificat prin nr. cad. 320796).

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 306/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 314860).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 307/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 45C provizoriu, identificat prin nr. cad. 321133).

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 317/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Odobești nr. 70 provizoriu, identificate prin nr. cad. 321116 și 318215).

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 298/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320686 și 319062).

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 299/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 192, identificat prin nr. cad. 317354).

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 302/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț, identificat prin nr. cad. 320806).

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 347/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321069).

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 308/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț nr. 55, identificat prin nr. cad. 320703).

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 311/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț nr. 45, identificat prin nr. cad. 320714).

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 312/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 253 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320604).

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 313/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 292787).

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 314/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget f.n., identificate prin nr. cad. 320086 și 320129).

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 315/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget nr. 11, identificate prin nr. cad. 316949 și 319886).

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 316/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 18, identificate prin nr. cad. 307723 și 319667).

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 276/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păunului nr. 1, identificat prin nr. cad. 320516).

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 277/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320239).

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 282/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320048).

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 273/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 275A, identificat prin nr. cad. 318382).

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 283/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăului, identificat prin nr. cad. 320021).

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 286/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 268606).

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 289/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 63-69, identificat prin nr. cad. 297860).

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 290/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320598).

 • 40. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită, Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Sucursala Cluj, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6.

 • 41. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 57, ap. 10, și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

 • 42. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23, și darea acestuia, în administrare, Teatrului de Păpuși Puck.

 • 43. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1, și darea acesteia, în folosință gratuită, Asociației Municipiilor din România, Sucursala Nord-Vest.

 • 44. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere având ca obiect cabinete parlamentare.

 • 45. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1D și a garajului G11.

 • 46. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 37/1.640, parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo 14104).

 • 47. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, ap. 3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară.

 • 48. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință.

 • 49. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifuncționale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică amplasate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest.

 • 50. Proiect de hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2017, aprobată prin Hotărârea nr. 65/2017.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2017, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.

 • 53. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârea nr. 282/2014.

 • 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație), modificată prin Hotărârile nr. 753/2016 și 6/2017.

 • 55. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 460/2016 (alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122).

 • 56. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei.

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23; beneficiar: Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială - str. D.D. Roșca nr. 8; beneficiari: Surcel Mihai și Surcel Alina Cristina.

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere imobil (restaurant) cu sală de consumație și spații auxiliare, str. Clinicilor nr. 7-9A, Cluj-Napoca; beneficiar: Morariu Sorin Ștefan.

 • 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire centru de sănătate S+P+E+R, str. Corneliu Coposu nr. 13; beneficiari: Raus Iulian și Raus Alina Viorica.

 • 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte P+5E+R, str. Anton Pann nr. 28-30; beneficiară: S.C. EBS Real Estate Investment S.A.

 • 63.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință cu două unități locative - str. Blajului nr. 7; beneficiar: Rigmany Arpad.

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Ion Andreescu nr. 5A; beneficiar: Ștef Marius.

 • 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială P+E, str. Odobești nr. 16C; beneficiari: Coroian Daniel și Coroian Simona.

 • 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil (S)+P+2E+R cu spații servicii comerciale la parter și birouri la etaje, str. Alexandru Vlahuță nr. 56A; beneficiar: Chiorean Alexandru.

 • 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24 provizoriu; beneficiari: S.C. Doriandri Construct S.R.L. și S.C. Gero Star Impex S.R.L.

 • 68. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 14/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 [privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general]).

 • 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru susținerea activității Asociației Centrul Cultural Clujean (fosta „Cluj-Napoca - 2021 Capitală Culturală Europeană”), în sumă de 45.000 lei pe an.

 • 70. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează: 7.560.000 de lei, în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia din cele cinci carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS și „A card/A Kartya”, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c.; 41.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor); 242.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rât la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor); 157.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fânațelor la școlile și grădinițele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 72. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 • 73. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 518/2016 și 610/2016.

 • 74. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.02.2017, ora 19 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2017, ora 14 (a doua convocare).

 • 75. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni.

 • 76. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.

 • 77. Proiect de hotărâre privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca, care va fi parte integrantă din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II).

 • 78. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 334/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).

 • 79. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 335/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).

 • 80. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 336/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”).

 • 81. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 337/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”).

 • 82. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 338/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).

 • 83. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 339/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).

 • 84. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

 • 85. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 355/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

 • 86. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”).

 • 87. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 569/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5”).

 • 88. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).

 • 89. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 571/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).

 • 90. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 423/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca).

 • 91. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

 • 92. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Hotărârea nr. 529/2014.

 • 93. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de întreținere și amenajarea spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca, de către R.A.D.P. Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • 94. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 95. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I.

 • 96. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 702/2016 pentru apartamentele nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19, proprietatea petentei S.C. Krisrom Impex S.R.L.

 • 97. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 660/2016 pentru apartamentul nr. 2B din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, proprietatea S.C. Conarh Design S.R.L.

 • 98. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 660/2016 pentru apartamentele nr. 2A și 2C din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, proprietatea S.C. Pescarul Restaurant Bar S.R.L.

 • 99. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 660/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017), pentru apartamentul nr. 27A, situat în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3.

 • 100. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 664/2016 pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 12, proprietatea Corvinul Restaurant S.R.L.

 • 101. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 664/2016 pentru apartamentele nr. 2, 3A și 3B din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 12, proprietatea S.C. Global Ink S.R.L.

 • 102. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 705/2016 pentru apartamentul nr. 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, proprietatea S.C. Nico Claus Import Export S.R.L.

 • 103. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 705/2016 pentru apartamentele nr. 15 și 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, proprietatea S.C. Selunic S.R.L.

 • 104. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 695/2016 pentru apartamentul nr. 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, proprietatea S.C. Nessa Import Export S.R.L.

 • 105. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 697/2016 pentru apartamentele nr. 1, 2, 3B și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, proprietatea S.C. Jeunesse Salon de cosmetică S.R.L., S.C. Melux Conf S.R.L. și S.C. Platinum CSV S.R.L.

 • 106. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 661/2016 pentru apartamentele nr. 24 și 25 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, proprietatea doamnei Konczwald Zsuzsanna.

 • 107. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 704/2016 pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 23-25, proprietatea doamnei Brehar Ana.

 • 108. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 686/2016 pentru apartamentul nr. 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14, proprietatea S.C. Curățătoria Expres S.R.L.

 • 109. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 pentru apartamentul nr. 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea domnului Brehar Ioan Iacob și a doamnei Brehar Ana.

 • 110. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 696/2016 pentru apartamentul nr. 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, proprietatea domnului Floruț Florin Dan și a doamnei Roșca Daciana.

 • 111. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 696/2016 pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, proprietatea petenților Parastie Mirella Monica, Lazar Ionel-Liviu și Lazar Livia.

 • 112. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 5.691,77 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 3.585,07 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei 4.862,51 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

 • 113. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Bojan Ioan și Bojan Elena Daniela, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 649/2016 și a Hotărârii nr. 669/2016.

 • 114. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Brehar Ana, referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 115. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Brehar Ioan Iacob și Brehar Ana, referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 116. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. A A I Tara S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 649/2016 și a Hotărârii nr. 669/2016.

'                                                                                                                                         5

 • 117. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Pharmafarm S.A., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 343/2016, a Hotărârii nr. 649/2016 și a Hotărârii nr. 696/2016.

 • 118. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 661/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 28 și 29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, proprietatea doamnei Fodor Maria și a domnului Morușca Alexandru.

 • 119. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 662/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădire situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, ap. 1, 2 și 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 120. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 709/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 121. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Onac T. Ioan -Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie, referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 343/2016 și a Hotărârii nr. 683/2016.

 • 122. Informare cu privire la plângerile prealabile formulate de către Kaaboor Khalil și Kaaboor Lucia Aurora, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 343/2016, a Hotărârii nr. 649/2016 și a Hotărârii nr. 696/2016.

 • 123. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Pecsi Ibolya Marta și Pecsi Vinzenz, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 124. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Szekely Gheorghe și Szekely Magdalena, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 125. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Lukacs Melinda-Gabriela și Duca Agnes, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 126. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Halmagyi Ștefan-Vasile, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 127. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Rădulescu Angela, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 128. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Botez Liana Aurelia, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 129. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Salamon Francisc Arpad, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 130. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Năstase Marius, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 131. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Maembe Emoke-Gabriela, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 132. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Oancea Paul, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 133. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Mareș Andra, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 134. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Bagyula Krisztina Karolina, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 135. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Crișan Mircea-Vasile, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 136. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Vamoș Traian și Mureșan Denisa, împotriva Hotărârii nr. 701/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ap. 6/1F, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 137. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Parastie Mirella Monica, împotriva Hotărârii nr. 701/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ap. 2A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 138. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 660/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ap. 39, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 139. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Tomoiag Aurora și Tomoiag Călin Horea împotriva Hotărârii nr. 701/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ap. 1, 3A, 4 și 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 140. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Popa Elena și Popa Gelu împotriva Hotărârii nr. 701/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 141. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Pap Edita împotriva Hotărârii nr. 702/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19, ap. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 142. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 706/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ap. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 143. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 706/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ap. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 144. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Biro Iozsef-Laszlo referitoare la revocarea Hotărârii nr. 706/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 și 13, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 145. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Tiotiu Epaminonda Cristian, Marin Moldovan, Maier Nicolae și Maier Carmen împotriva Hotărârii nr. 674/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, ap. 9, 10, 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 146. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Iancu Cornel, Iancu Monica-Florița, Bartos Dana-Monica și Todea Emil, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 675/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 3, 4, POD 1, POD 2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45.

 • 147. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Petcu Andreea Ștefania, Pop Domnica Ana, Popa Liviu, Gaal Gyorgy Elemer, Gaal Magdalena Palma Viola, S.C. Dolomiti S.R.L., Cociș Ioan și Szekely Gertrud, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 670/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 148. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Ciurtin Traian, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 661/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 149. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Mălai Marius Valeriu Dan, Barbos Gabriela, Nemeti Adela, Morar Dacian, referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 658/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 150. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 660/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 151. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 689/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 152. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 688/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 153. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 694/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 50, ap. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 154. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Nicoară Maria, înregistrată sub nr. 143762/43 din 30.03.2016.

 • 155. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Miclea Daniel Cristian, înregistrată sub nr. 101.462/3 din 10.03.2016.

 • 156. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hărțău Marius, înregistrată sub nr. 151365/43 din 4.04.2016.

 • 157. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. TCI Invest S.A., înregistrată sub nr. 299804/3 din 7.07.2016.

 • 158. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Crișan Pavel, înregistrată sub nr. 453628/43 din 28.10.2016.

 • 159. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bucur Ana, înregistrată sub nr. 451480/1 din 27.10.2016.

 • 160. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Sun Fast S.R.L., înregistrată sub nr. 426627/43 din 10.10.2016.

 • 161. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lupău Liviu și alții, înregistrată sub nr. 49101/1 din 6.02.2015, completată prin Adresa nr. 214728/43 din 17.05.2016.

 • 162. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Șugar Liviu-Claudiu și alții, înregistrată sub nr. 410480/3 din 5.11.2015, completată cu Adresa nr. 103314/43 din 11.03.2016.

 • 163. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 51108/6.02.2017.

 • 164. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Tiotiu Epaminonda Cristian, Marin Moldovan, Maier Nicolae și Maier Carmen, referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 165. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, pentru anul 2016.

 • 166. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizare a subvențiilor de către asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit finanțare din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală în anul 2016.

 • 167. Diverse.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimetarea aprobată, și se obțin 25 de voturi pentru.

167 a - Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima f.n.

167 b - Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor privind activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca către R.A.D.P. Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

167 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arător la Supur nr. 2, identificat prin nr. cad. 319554.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Carierei nr. 8-12, identi ficat prin nr. cad. 306775.

Comisia III - aviz favorabil

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Stânișoara nr. 1, identificat prin nr. cad. 322100.

Comisia III - aviz favorabil

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești-Masarik nr. 36-36B, 38, identificat prin nr. cad. 324099.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget nr. 16E provizoriu, identi ficat prin nr. cad. 323853.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cosașilor nr. 1, identificat prin nr. cad. 321572.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 136, identi ficat prin nr. cad. 320525.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 323756.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Dl. cons. Molhem M. Bashar - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Molhem M. Bashar nu participă la vot).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 12, identi ficat prin nr. cad. 323284.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 309/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 169, identi ficat prin nr. cad. 319568).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

D-na. cons. Horvath - anunță că „de la punctul 10 până la punctul 39, având în vedere faptul că în proiectele de hotărâre de consiliul de modificare nu apar denumirile beneficiarilor, neavând timp și posibilitatea să verific din notele inițiale, eu nu particip la vot la același tip de hotărâre".

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 281/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 320924, 320729 și 307901).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 310/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 12, identificat prin nr. cad. 320977).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 301/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea f.n., identi ficat prin nr. cad. 320584).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 300/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320036).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 303/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 319570).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 304/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 251B provizoriu, identificate prin nr. cad. 315720, 319091 și 320973).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 305/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului, identificat prin nr. cad. 320796).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 306/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 314860).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 307/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 45C provizoriu, identi ficat prin nr. cad. 321133).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 317/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Odobești nr. 70 provizoriu, identi ficate prin nr. cad. 321116 și 318215).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 298/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320686 și 319062).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 299/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 192, identi ficat prin nr. cad. 317354).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 302/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț, identificat prin nr. cad. 320806).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 347/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321069).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 308/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț nr. 55, identi ficat prin nr. cad. 320703).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 311/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț nr. 45, identi ficat prin nr. cad. 320714).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 312/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 253 provizoriu, identi ficat prin nr. cad. 320604).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 313/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 292787).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 314/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget f.n., identificate prin nr. cad. 320086 și 320129).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 315/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget nr. 11, identificate prin nr. cad. 316949 și 319886).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 316/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 18, identificate prin nr. cad. 307723 și 319667).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 276/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păunului nr. 1, identi ficat prin nr. cad. 320516).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 277/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 320239).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 282/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 320048).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 273/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 275A, identificat prin nr. cad. 318382).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 283/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăului, identi ficat prin nr. cad. 320021).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 286/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 268606).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 289/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 63-69, identi ficat prin nr. cad. 297860).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 290/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 320598).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Anna Horvath nu participă la vot).

Președintele de ședință - "o să rog să se consemneze, de la punctul 10 până la 39, doamna Horvath nu a participat la vot".

 • 40. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită, Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Sucursala Cluj, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 57, ap. 10, și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str.

 • I.C. Brătianu nr. 21-23, și darea acestuia, în administrare, Teatrului de Păpuși Puck.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune amendament "cotele din sume 50-50%, 50 în favoarea bugetului Consiliului local".

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Gliga - președintele Comisiei I, și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 43. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1, și darea acesteia, în folosință gratuită, Asociației Municipiilor din România, Sucursala Nord-Vest.

Președintele de ședință - "o să vă rog să se consemneze că proiectul de hotărâre 43 este din inițiativa viceprimarului, nu din inițiativa primarului".

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - "propunem 4 ani".

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Gliga - președintele Comisiei I și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere având ca obiect cabinete parlamentare.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Dl. cons. Molhem M. Bashar - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierii locali Radu Marin Moisin și Molhem M. Bashar nu participă la vot).

 • 45. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1D și a garajului G11.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 37/1.640, parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo 14104).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, ap. 3, în favoarea Partidului Mișcarea Populară.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două voturi împotrivă.

 • 48. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte având ca obiect spații cu altă destinație decât cea de locuință.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 49. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifuncționale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică amplasate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest.

Comisia I - aviz favorabil

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune amendamente privind criteriile de calificare, respectiv la punctul 15 din Anexa 2 al Fișei de date; forma inițială a punctului 15, „Dovada deținerii unui spațiu care să asigure funcțiunea de alimentație publică...", să fie modificată, astfel: „Dovada deținerii pe întreaga perioadă de derulare a contractului de închiriere a unui spațiu care să asigure funcțiunea de alimentație publică..." și tot ceea ce este subsecvent; totodată, propune ca acest amendament să fie preluat și în contractul de închiriere, la art. 4 lit. k, cu mențiunea: „se va stabili în mod expres ca și motiv de încetare a contractului".

Dl. cons. Morar - propune o altă modificare privind criteriile de calificare, respectiv documentele care trebuie să fie prezentate de către solicitant, copie după statutul societății și al actului constitutiv; consideră că o societate care s-a înființat în urmă cu "n" ani, poate, până în prezent, să-și modifice actul constitutiv; susține că este mai oportun să fie solicitat certificatul constatator de la Registrul Comerțului, deoarece prin acest document se cunoaște situația la zi al societății.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier Morar să formuleze

9                                          9              9

amendamentul.

Dl. cons. Morar - propune să fie solicitat bilanțul pentru anul 2015, bilanț care poate fi vizualizat și pe site-ul Ministerului de Finanțe; consideră că „ar trebui ca să fim mai clari pentru ceea ce cerem și pentru ceea ce avem nevoie de un bilanț".

Dl. cons. Gliga - precizează, referitor la bilanț, că „în anul 2017, nimeni nu poate să participe la licitație sau la o altă formă, dacă se cere pentru an încheiat, exercițiu încheiat decât la 2016; deci, ca atare, vor trebui, implicit, să-și depună, să-și înregistreze bilanțul la Finanțe, acestea se pot depune începând de mâine".

Dl. cons. Morar - solicită clarificarea punctului j din contractul de închiriere; la acest punct se menționează că trebuie să fie depusă o garanție pentru chioșc, în valoare de 24.530 de lei, reprezentând 10 % din valoarea chioșcului; valoarea unui chioșc este de 245.000 de lei.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența

9                                                       9                                               r            9                 9

proprietății - referitor la problemele prezentate de către domnul consilier Morar, precizează că: „bilanțul este o practică generală în legislația națională, la toate tipurile de licitații se cer aceste documente financiar-contabile, și ele se depun în funcție de data la care se organizează licitația, ultimul bilanț contabil valabil; el arată comisiei, cu privire la situația financiară generală globală a societății, datele publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe, sunt date restrânse, nu oferă chiar o imagine generală; cu privire la garanția pentru chioșcuri, avem două tipuri de garanții: este o garanție de 10% din valoarea chioșcului și, după aceea, din chirie".

Dl. cons. Morar -- „vorbiți de chioșcuri de 9,45 mp?".

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența

9                                                       9                                               r            9                 9

proprietății - precizează că este suprafața unui chioșc cu toate dotările aferente.

Dl. cons. Morar - face un calcul și precizează că valoarea unui chioșc este de 245.000 de lei, respectiv între 55.0000-60.0000 de euro.

Președintele de ședință - propune să se treacă peste acest punct până se verifică situația în concret, urmând a reveni la punctul 49, inclusiv cu partea de amendamente.

Discuțiile la punctul 49 de pe ordinea de zi au fost reluate după punctul 167c.

 • 50. Proiect de hotărâre privind lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2017, aprobată prin Hotărârea nr. 65/2017.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Comisia V - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2017, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia V - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 53. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârea nr. 282/2014.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Nu se înregistrează. Preluare din însemnări lapidare.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație), modificată prin Hotărârile nr. 753/2016 și 6/2017.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

D-na. cons. Olah - o propune pe doamna consilier Horvath Anna. Doamna consilier Horvath Anna a fost mandatată cu 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 55. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 460/2016 (alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122).

Comisia I - aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier Tarcea Dan - viceprimar.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Moisin și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 56. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca. aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014. cu modificările și completările ulterioare.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia III - aviz favorabil

Se reia înregistrarea.

Dl. cons. Tothfalusi - primul pas pentru operarea modificărilor din P.U.G.?".

Dl. primar - precizează că, datorită modificărilor legislative care au avut loc în toamna anului trecut, prin ordonanță de urgență, la legislația privind urbanismul, prin care s-a introdus și obligația de motivare a votului de către consilierii locali, s-au precizat în mod explicit modalitățile de actualizare a planurilor urbanistice generale; de asemenea, este prevăzut ce se întâmplă după adoptarea unui plan urbanistic general, la un interval de timp, pe parcursul celor 10 ani, în raport de schimbările intervenite în dezbaterea urbană a orașului, în raport de strategiile existente în dezbatere sau adoptate, în raport de plângerile prealabile validate în consiliul local, în raport de obiectivele pe care comunitatea locală și le stabilește; ținând cont de evoluțiile care au avut loc în perioada anterioară, se inițiază, la propunerea arhitectului șef, cu semnătura primarului, procedura de actualizare a planului urbanistic general; această procedură presupune parcurgerea acelorași etape ca și aprobarea unui plan urbanistic general, respectiv, organizarea unei licitații pe baza temei stabilite; participantul declarat câștigătorul licitației va include aceste obiective stabilite în hotărârea de inițiere a actualizării P.U.G.-ului, respectiv, plângerile prealabile aprobate de consiliul local, actualizarea cu strategiile diferite ale orașului, revizuirea regimului de servituți publice și alte propuneri pe care consiliul local le poate stabili; ca primă etapă, intră în consiliul local, se validează, se supune dezbaterii publice, în urma dezbaterii publice se întocmește un raport final, se obține avizul de la Ministerul Dezvoltării Regionale și de la Ministerul Transprturilor, iar la nivel județean, de la Consiliul județean, după care se votează din nou în consiliul local; procedura poate dura între un an și un an și jumătate, respectând cadrele și termenele prevăzute de lege; arată că, în conformitate cu actul normativ, precum și cu practicile existente în țară de actualizare a planurilor urbanistice generale, acestea vor deveni operabile din momentul în care planul urbanistic general va fi actualizat; precizează că există o dispoziție din partea prefectului și a arhitectului șef al județului, care confirmă punctul de vedere din noua lege în materie de urbanism și care spune că prin simpla plângere prealabilă nu poate fi modificat conținutul planului urbanistic general, urmându-se aceeași procedură ca la adoptarea inițială a P.U.G.-ului; precizează că: „suntem la faza de inițiere, urmează să parcurgem procedurile pe care le-am precizat".

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei.

Comisia III- aviz favorabil

Comisia II - aviz favorabil

Se procedează la vot secret.

Dl. cons. Tothfalusi - „documentațiile care au trecut prin comisia operativă și s-a făcut analiza preliminară...".

Președintele de ședință - „discutăm la acest punct?".

Dl. cons. Tothfalusi - „da"

Președintele de ședință - „acesta nu mai este punctul, este cu stabilirea comisiei, componenței comisiei și al regulamentului; o să vă rog să-l discutăm ori la diverse ori la punctul care...".

Președintele de ședință - solicită Comisiei de validare să se retragă pentru a se vedea rezultatul votului; propune trecerea la punctul 58, urmând a se reveni la punctul 57.

Dl. primar - invocă necesitatea actualizării componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a subcomisiilor acesteia, conform modificărilor survenite în legislația de specialitate, prin O.U.G. nr. 100/2016.

Discuțiile la punctul 57 de pe ordinea de zi au fost reluate după punctul 59.

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23; beneficiar: Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Comisia III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să motiveze votul și să completeze formularele aferente.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

Dl. primar - răspunde obsevației făcută de către domnul consilier Florian și precizează că „noua lege prevede, în mod expres, interdicția pentru cei care sunt membri în comisia de urbanism de a avea contracte cu autoritatea contractantă, adică cu primăria; deci nu vor mai putea semna și avea relații contractuale pentru proiecte pe care primăria le avansează în procedură publică, cum ar fi Turnul Pompierilor, cum ar fi Someșul, cum ar fi Parkingul, Cetățuia”; astfel, membrii comisiei tehnice de urbanism „trebuie în mod obligatoriu să dea declarații în acest sens”.

Președintele de ședință - la numărarea formularelor, anunță că lipsește o motivare a votului pentru punctul 58 de pe ordinea de zi și, în urma verificării, îi solicită domnului consilier Moisin să completeze motivația.

D-na cons. Horvath - cere permisiunea de a se retrage din sala de ședință.

Președintele de ședință - „vă rog”.

Președintele de ședință - după primirea celei de-a 25-a motivații, anunță că proiectul cu numărul 58 de pe ordinea de zi a trecut cu 25 de voturi pentru.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială — str.

D.D. Roșca nr. 8; bene ficiari: Surcel Mihai și Surcel Alina Cristina.

Comisia III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - anunță cvorumul de 24.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

Președintele de ședință - revenind la punctul 57, solicită Comisiei de validare să anunțe rezultatul votului.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret de la punctul 57, anunțând următoarele rezultate: din totalul de 25 de voturi valabil exprimate, „cu o singură excepție și anume, la Comisia de estetică urbană, la o singură poziție, există doar 24 de voturi valabil exprimate; revenind: Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, președinte Arh. Daniel Pop, 25 de voturi, deci unanimitate; la fel, unanimitate și la Prof. dr. arh. Adrian Iancu, Prof. dr. ing. Nicolae Burnete; la Arh. Claudia Salanță, 23 de voturi pentru, două împotrivă; la Arh. Vlad Negru, 23 de voturi pentru, două împotrivă; la Arh. Voicu Bozac, 24 de voturi pentru, unul împotrivă; la Arh. Romulus Zamfir, 24 de voturi pentru, unul împotrivă; Arh. Marcel Crișan, unanimitate, 25 de voturi; Arh. Mihai Racu, 23 de voturi pentru, două împotrivă; dr. Norbert Petrovici, 23 de voturi pentru, două împotrivă; iar la următorii, unanimitate, 25 de voturi și anume: Arh. exp. Ligia Subțirică, Ing. Corina Ciuban, Ing. Virgil Poruțiu, Jr. Alina Rus, Ing. Mirela Mărincean; la Comisia operativă de urbanism, primii patru și anume: președinte Arh. Daniel Pop, membri: Prof. dr. arh. Adrian Iancu, Arh. exp. Ligia Subțirică și Ing. Corina Ciuban, câte 25 de voturi; apoi Arh. Voicu Bozac, 24 de voturi pentru, unul împotrivă; Arh. Vlad Negru, 23 de voturi pentru, două împotrivă; la Comisia de estetică urbană, președinte, Arh. Daniel Pop, 25 de voturi, unanimitate; arh. exp. Ligia Subțirică, 24 de voturi din 24, unul fiind nul; Arh. Mihai Racu, Voicu Bozac și Vlad Negru, 23 de voturi din 25, fiecare a avut câte două voturi împotrivă; la Secretariatul Comisiei Tehnice de Urbanism, Ing. Doina Tripon 25 de voturi, unanimitate, Arh. Andreea Mureșan, 24 de voturi pentru, unul împotrivă, Adina Bîrjac 24 la unu; mulțumim; toți membrii supuși votului pe aceste buletine au fost numiți, prin hotărârea consiliului local, în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, respectiv în cele două subcomisii, cea operativă și cea de estetică urbană, de asemenea și Secretariatul Comisiei Tehnice de Urbanism; felicitări și succes!”.

Președintele de ședință - constată „că toți au îndeplinit numărul de voturi minim”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere imobil (restaurant) cu sală de consumație și spații auxiliare, str. Clinicilor nr. 7-9A, Cluj-Napoca; beneficiar: Morariu Sorin Ștefan.

Președintele de ședință - dă cuvântul președintelui de vârstă, domnului consilier Pop Ioan, neparticipând la vot și la dezbateri la punctul 60 și la punctul 61 de pe ordinea de zi.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Dan Ștefan Tarcea nu participă la vot).

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele.

Dl. cons. Pop - președintele de vârstă - solicită consilierilor locali să completeze motivațiile votului.

 • 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire centru de sănătate S+P+E+R, str. Corneliu Coposu nr. 13; beneficiari: Raus Iulian și Raus Alina Viorica.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Dan Ștefan Tarcea nu participă la vot).

Președintele de ședință - transmite consilierilor locali să completeze formularele cu motivarea votului, până la punctul 67 de pe ordinea de zi.

 • 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte P+5E+R, str. Anton Pann nr. 28-30; beneficiară: S.C. EBS Real Estate Investment S.A.

Comisia III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință cu două unități locative — str. Blajului nr. 7; beneficiar: Rigmany Arpad.

Comisia III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Ion Andreescu nr. 5A; beneficiar: Ștef Marius.

Comisia III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială P+E, str. Odobești nr. 16C; beneficiari: Coroian Daniel și Coroian Simona.

Comisia III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil (S)+P+2E+R cu spații servicii comerciale la parter și birouri la etaje, str. Alexandru Vlahuță nr. 56A; beneficiar: Chiorean Alexandru.

Comisia III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele. Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24 provizoriu; beneficiari: S.C. Doriandri Construct S.R.L. șiS.C. Gero Star ImpexS.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele. Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 68. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 14/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 [privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general]).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier local Constantin Tomoș, în funcția de președinte.

Președintele de ședință - „alte propuneri?”.

Dl. cons. Gergely - o propune pe doamna consilier local Olah Emese.

Președintele de ședință - „membru, da?”.

D -na cons. Croitou - îl propune, ca membru, pe domnul consilier local Dan Morar.

Secretarul municipiului - răspunde că domnul consilier Dan Morar este deja membru.

D-na cons. Croitou - „atunci, nu-l mai propunem”.

Președintele de ședință - supune la vot înlocuirea domnului Gheorghe Șurubaru, cu domnul consilier local Constantin Tomoș și a domnului Csoma Botond, cu doamna consilier local Olah Emese.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru susținerea activității Asociației Centrul Cultural Clujean (fosta „Cluj-Napoca — 2021 Capitală Culturală Europeană”), în sumă de 45.000 lei pe an.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Comisia I - aviz favorabil.

Președintele de ședință - menționează că „acest punct este din inițiativa viceprimarului”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 70. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară de la bugetul local a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare — clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - propune următoarele amendamente: „art. 2 (2), elevii pot beneficia în cazul în care îndeplinesc condițiile, de o legitimație gratuită, pe maximum două linii de transport în comun, pentru deplasarea spre/de la unitatea de învățământ, respectiv, spre/de la activități extrașcolare, dacă este cazul; la art. 4 (1), transportul elevilor, în condițiile art. 2 lit. a și b, va fi făcut în baza unei legitimații de călătorie pentru elevi, eliberată de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.; nu beneficiază de legitimație de călătorie, eliberată în condițiile art. 2 lit. a și b, elevii care au avut nota scăzută la purtare, în anul școlar anterior; art. 5 (1), eliberarea legitimației de călătorie va fi făcută de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în baza următoarelor acte transmise de către unitățile de învățământ: copia carnetului de elev vizat la zi de către unitatea de învățământ, adeverința eliberată de unitatea de învățământ, din care să rezulte că beneficiarul elev nu intră sub incidența condițiilor prevăzute la art. 4 (2), declarația pe propria răspundere a părintelui/tutorelui care să ateste linia/liniilor, maxim două, de mijloace de transport în comun, pe care elevul le folosește spre/de la școală, respectiv spre/de la activitățile extrașcolare, dacă este cazul, adeverință care să ateste faptul că elevul frecventează cursul unei activități extrașcolare, dacă este cazul; Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va distribui legitimație de călătorie, unităților de învățământ, pe bază de proces-verbal; costul legitimaților de călătorie nominale și netransmisibile va fi suportat în întregime de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.; toate aceste amendamente sunt venite pentru a reduce problemele legate de eliberarea acestora și acordarea acestor gratuități pe transportul public și am înțeles că este în beneficiul inclusiv a instituților de învățământ și se pot realiza”.

Dl. primar - susține clarificările propuse de către doamna consilier Olah, precizând că că sunt „binevenite și în relația școală - C.T.P.”.

Se supune la vot amendamentul comisiei I și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează: 7.560.000 de lei, în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia din cele cinci carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS și „A card/A Kărtya”, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c.; 41.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Clu j-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor); 242.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rât la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor); 157.000 de lei pentru transportul elevilor din Valea Fânațelor la școlile și grădinițele din Clu j-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - motivează abținerea la vot, astfel propune „să nu condiționăm eliberarea abonamentului de existența unui card emis de n asociație”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și trei abțineri (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 72. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 73. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modi ficată și completată prin Hotărârile nr. 518/2016 și 610/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propuneri din partea grupurilor P.S.D. și U.D.M.R. Dl. cons. Morar - „P.S.D. + A.L.D.E. propune pe Mihai Drăgoescu”.

D-na cons. Olah - îl propune pe domnul consilier local Racz Levente.

Se supun la vot cele două propuneri și sunt aprobate.

Se supune la vot proiectul, cu propunerile aprobate, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 74. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.02.2017, ora 19 (prima convocare) și, respectiv, 1.03.2017, ora 14 (a doua convocare).

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - îl propune pe domnul consilier local Tomoș Constantin, iar votul este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință - „supun la vot mandatarea domnului Tomoș cu votul „pentru”, cine este pentru? împotrivă? abțineri?; domnul Tomoș a fost mandatat”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 75. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale și a terenului aferent teraselor de alimentație publică, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement — Bază Sportivă Gheorgheni.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 76. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 77. Proiect de hotărâre privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca, care va fi parte integrantă din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 20142020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 78. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 334/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 79. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 335/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 80. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 336/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 81. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 337/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 82. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 338/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 83. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 339/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 84. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 85. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 355/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - „îmi cer scuze, domnule Tomoș, ce înseamnă unu: aviz favorabil?”. Dl. cons. Tomoș - „comisia I”.

Dl. cons. Morar - „votăm cinci ...

Dl. cons. Tomoș - „comisia I”.

Dl. cons. Morar - „da, toți colegii dinaintea dumneavoastră au avut să zică comisia VI, comisia ...”.

Dl. cons. Tomoș - „comisia de finanțe menționez”.

Președintele de ședință - răspunde că în momentul prezentării avizului comisiei de specialitate, poate fi indicat ori numărul comisiei ori denumirea comisiei de specialitate.

Dl. cons. Morar - menționează că există posibilitatea ca cetățenii să nu înțeleagă ce înseamnă „unu: aviz faborabil”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 86. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Clui-Napoca, Grup 5”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 87. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 569/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Clui-Napoca, Grup 5”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 88. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Clui-Napoca, Grup 6”).

 • 89. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 571/2016 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 90. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 423/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca).

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - „vrem să-l propunem pe domnul consilier local Florin Gliga, ca și membru titular, și am înțeles de la colegii de la U.D.M.R. că-l propun pe domnul Racz Levente, ca și membru supleant”.

Președintele de ședință - supune la vot cele două propuneri și „cei doi au fost mandatați”.

Se supune la vot proiectul, cu propunerile aprobate, și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Constantea nu participă la vot).

 • 91. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 208/1997privind cantinele de ajutor social.

 • 92. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Hotărârea nr. 529/2014.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D -na cons. Croitoru - face o serie de observații cu privire la „strategia locală în sine, în ansamblul ei”, care se dovedește a fi „plină de contradicții și de informații neactualizate”; sesizează mai multe tipuri de erori materiale, de logică și de conținut, pe care le-a întâlnit în conținutul strategiei; atrage atenția asupra faptului că strategia, actualizată în decembrie 2016, ia ca reper anul 2013, pentru populația stabilă, neținând cont și de populația activă, prin numărul de studenți existent în fiecare an în Cluj-Napoca; de asemenea, arată că „procentul de reciclare de 50 la sută din cantitatea deșeurilor, propus să fie atins până în anul 2018”, nu poate fi targetat în condițiile în care „nu avem stație de transfer, nu avem stație de compostare, nu avem stație de tratare mecano-biologică, ci numai o platformă temporară”; identifică în strategia propusă spre dezbatere, că obiectivul de colectare selectivă, pe cote și pe fracții, nu poate fi atins în condițiile în care „avem niște contracte valabile până anul viitor, cu niște operatori de salubritate care nu doresc să investească în propriile utilaje, fiindcă nu sunt siguri că vor mai câștiga licitațiile sau contractele”; contestă modalitatea în care a fost elaborată această strategie și propune încurajarea colectării selective prin a condiționa „proiectul noilor clădiri să acopere suprafața de depozitare pentru viitoarea colectare pe fracții”.

Dl. primar - răspunde că „această strategie este actualizată astăzi pentru a ne permite implementarea în municipiul Cluj-Napoca a sistemului de colectare selectivă prin îngroparea punctelor gospodărești pe patru fracții”; precizează că „primele 40 de puncte gospodărești se află într-o procedură de lucru pentru implementare, pe parcursul acestui an”; menționează că „Centrul Județean de depozitare a deșeurilor” este responsabil cu gestionarea contractelor de salubritate și cu rampa temporară de depozitare a deșeurilor, structură care nu intră în competența și în administrarea primăriei; afirmă că până la finalizarea „Centrului de Management al deșeurilor”, aflat sub egida Consiliului Județean Cluj, va fi utilizată rampa provizorie, sperând ca „această situație temporară să fie cât mai scurtă”, iar la „sfârșitul anului 2018, prima celulă a depozitului să fie operațională”; conchide că „toate proiectele de urbanism, începând cu acest an, în mod obligatoriu au incluse în structura lor punct gospodăresc îngropat”.

D -na cons. Croitoru - îi mulțumește domnului primar pentru onestitatea cu care a expus „dificultățile și slăbiciunile” situației și precizează că se va abține de la vot, motivul fiind raportul care stă la baza strategiei elaborate.

Președintele de ședință - „votul este al dumneavoastră și nu trebuie să-l explicați”.

D-na cons. Croitoru - „am ținut să-l justific, pentru că sunt de acord cu domnul primar, dar cei care au redactat raportul nu par să fie de acord cu domnul primar”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și trei abțineri.

 • 93. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de întreținere și amenajarea spațiilor verzi în municipiul Clui-Napoca, de către R.A.D.P. Clui-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. Florea Valerică - avocat - în calitate de reprezentat convențional al S.C. Garden Center Grup S.R.L., societate care este „parte contractantă într-un acord de achiziții publice, având ca obiect amenajarea și întreținerea spațiilor verzi pe raza municipiului Cluj-Napoca”, expune punctul de vedere al societății în raport cu proiectele de hotărâre 93 și 94 de pe ordinea de zi; precizează că, prin adoptarea acestor hotărâri, societatea va fi lăsată fără obiectul contractelor „pe o durată de patru ani de zile”, îi va fi adus un prejudiciu de ordin financiar și, prin urmare, se dorește preîntâmpinarea vătămării intereselor legale ale societății Garden Center Grup.

Dl. primar - răspunde că „ceea ce se află astăzi pe ordinea de zi nu este o formă de sancționare a primăriei, față de o firmă aflată într-o relație contractuală, până astăzi, cu Primăria municipiului Cluj-Napoca”; expune situația din punct de vedere juridic: înregistrarea la Tribunalul Cluj a acțiunii „în nulitate absolută a acordurilor-cadru încheiate între Garden Center și Municipiul Cluj-Napoca, având ca obiect întreținerea și amenajarea spațiilor verzi pe raza municipiului Cluj-Napoca, în urma licitațiilor organizate”, emiterea sentinței de constatare a nulității absolute a acordurilor-cadru „cu numărul 75716/2016 și 75718/2016, încheiate cu Garden Center, contracte care expiră potrivit legii”, aplicarea procedurii de recurs, prin atacarea sentinței de către toate părțile implicate și nepublicarea „până la data prezentei” a unor termene de judecată pentru dosarele aflate în discuție; afirmă că nu mai există „temeiul legal” pentru încheiarea unui alt acord-cadru subsecvent, „întrucât a fost prin sentință declarat cu nulitatea absolută cel anterior”; conchide că se așteaptă sentința judecătorească de pe urma aplicării recursului.

Dl. Florea Valerică - avocat - afirmă că anularea acordului-cadru și nu a acordului-cadru subsecvent, a fost dată în temeiul „Legii 554/2004”, iar recursul a fost formulat în baza „art. 20 din Legea 554”.

Dl. primar - răspunde că sentința dată de instanța de judecată va fi respectată.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri.

Președintele de ședință - propune „o pauză de zece minute”.

 • 94. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și patru abțineri.

 • 95. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - întreabă care este diferența dintre un contract-cadru și o concesiune.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - răspunde că cele două soluții care pot fi propuse, potrivit Legii nr. 51/2006, sunt acordul-cadru sau delegarea gestiunii directe prin concesiune; arată că au fost efectuate, de către o comisie din cadrul primăriei, un studiu de oportunitate și o analiză S.W.A.T.; precizează că ceea ce le-a fost prezentat consilierilor locali la această ședință reprezintă o propunere a respectivei comisii, cu recomandarea de a fi selectat acordul-cadru, pe patru ani; punctele tari, punctele slabe, amenințările și oportunitățile sunt trecute în proiectul de hotărâre.

Dl. cons. Morar - susține că a citit materialul, dar întreabă ce înseamnă, din punct de vedere juridic, un acord-cadru: înseamnă că primăria încheie un contract, prin licitație, cu o societate comercială?

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - răspunde că da, cu contracte subsecvente pe câte un an de zile.

Dl. cons. Morar - afirmă că termenul de un an nu era precizat.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - răspunde că acordul-cadru pe patru ani va fi însoțit de contracte subsecvente de câte un an de zile; contractul de concesiune este acel contract prin care delegi sau concesionezi un serviciu societății care va câștiga licitația, iar societatea respectivă poate să presteze serviciul și pentru terți, astfel încât să-și genereze venituri.

Dl. cons. Morar - arată că a studiat și analiza S.W.A.T. din urmă cu patru ani, iar potrivit acesteia, un atu în favoarea concesiunii era faptul că municipalitatea încasa o redevență, iar prin acordul-cadru această redevență nu mai este încasată.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - răspunde că, într-adevăr, nu mai este încasată o redevență, dar poate fi stipulată reținerea unei garanții din partea operatorului.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă acest lucru este trecut sau va fi stipulat atunci când va fi încheiat contractul-cadru.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - răspunde că acest aspect este trecut în analiză și, desigur, va fi stipulat, dacă se optează pentru acest tip de achiziție, și în contract; arată că municipalitatea a optat pentru acest tip de achiziție, deoarece contractul în vigoare expiră în luna octombrie a acestui an, iar acordul-cadru permite câștigarea unei licitații, chiar dacă există o singură ofertă eligibilă; de asemenea, se dorește corelarea celor două contracte, la un moment dat; arată că, de asemenea, pentru acordul-cadru procedura este relativ mai simplă, iar dacă lucrurile decurg normal, există posibilitatea ca, până la încheirea acestui contract, să fie finalizată procedura de achiziție.

Președintele de ședință - precizează că acum este supus aprobării studiul de oportunitate, celelate detalii urmând să facă obiectul unui alt proiect de hotărâre.

Dl. cons. Morar - susține că, prin studiul de oportunitate, sunt aprobate durata contractului și tipul acestuia.

Președintele de ședință - arată că discuția pe fond va avea loc în cadrul altei ședințe de consiliu.

Dl. cons. Morar - afirmă că, în urmă cu patru ani, atunci când a fost aprobat studiul de oportunitate, a fost aprobată și durata contractului, moment în care consilierii locali P.S.D. și o parte dintre cei P.N.L. au fost acuzați că au „o mentalitate de salariați”; susține că, acum patru ani, domnul Gheorghe Șurubaru a propus ca durata contractului să fie de opt ani.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - nu știe dacă el a făcut respectiva propunere.

Dl. cons. Morar - „eu am citit din nota ședinței de atunci”.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - „O.K., este posibil, dar este posibil și ca, în timp, să-ți dai seama că un anumit tip de procedură nu funcționează cum trebuie și, atunci, să vii în fața consiliului local cu o propunere pe care noi o considerăm mai bună”.

Dl. cons. Morar - „nu era nicio formă de critică, ci doar o recunoaștere că s-ar fi putut ca, în trecut, să avem și noi dreptate: noi propuneam atunci un termen și știu că domnul Florian se lupta pentru un termen pe șase ani - cred că și dumneavoastră îl susțineați pe cel de zece, după aceea ați scăzut la opt ani”; arată că el, personal, susține acet proiect și își dorește ca municipalitatea să dețină controlul asupra acestui serviciu; dorește să știe când vor fi egalizate cele două loturi, deoarece lotul 1 expiră în octombrie, iar lotul 2, în 2024.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - arată că lotul 1 va expira în 2024, iar dacă va funcționa în continuare, urmează să aibă o întârziere de un an, pentru început; „mergem pe patru ani și, cu încă un acord-cadru de trei ani, le egalizăm”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 96. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 702/2016 pentru apartamentele nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19, proprietatea petentei S.C. Krisrom Impex S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Radu-Marin Moisin și Molhem M. Bashar nu participă la vot).

 • 97. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 660/2016 pentru apartamentul nr. 2B din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, proprietatea S.C. Conarh Design S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 98. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 660/2016 pentru apartamentele nr. 2A și 2C din clădirea situată în Clui-Napoca, str. Universității nr. 3, proprietatea S.C. Pescarul Restaurant Bar S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 99. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 660/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017), pentru apartamentul nr. 27A, situat în Clui-Napoca, str. Universității nr. 3.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 100. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 664/2016 pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Clui-Napoca, Piața Unirii nr. 12, proprietatea Corvinul Restaurant S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 101. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 664/2016 pentru apartamentele nr. 2, 3A și 3B din clădirea situată în Clui-Napoca, Piața Unirii nr. 12,proprietatea S.C. GlobalInkS.R.L.

 • 102. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 705/2016 pentru apartamentul nr. 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, proprietatea S.C. Nico Claus Import Export S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 103. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 705/2016 pentru apartamentele nr. 15 și 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, proprietatea S.C. Selunic S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 104. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 695/2016 pentru apartamentul nr. 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, proprietatea S.C. Nessa Import Export S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 105. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 697/2016 pentru apartamentele nr. 1, 2, 3B și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, proprietatea S.C. Jeunesse Salon de cosmetică S.R.L., S.C. Melux Conf S.R.L. și S.C. Platinum CSVS.R.L.

 • 106. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 661/2016 pentru apartamentele nr. 24 și 25 din clădirea situată în Clui-Napoca, Piața Unirii nr. 13, proprietatea doamnei Konczwald Zsuzsanna.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 107. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 704/2016 pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Clui-Napoca, B-dul Eroilor nr. 23-25, proprietatea doamnei Brehar Ana.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 108. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 686/2016 pentru apartamentul nr. 6 din clădirea situată în Clui-Napoca, str. Horea nr. 14, proprietatea S.C. Curățătoria Expres S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Adrian Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 109. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 pentru apartamentul nr. 12 din clădirea situată în Clui-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea domnului Brehar Ioan Iacob și a doamnei Brehar Ana.

 • 110. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 696/2016 pentru apartamentul nr. 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, proprietatea domnului Floruț Florin Dan și a doamnei Roșca Daciana.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 111. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 696/2016 pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, proprietatea petenților Parastie Mirella Monica, Laz.ar Ionel-Liviu și Lazar Livia.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 112. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 5.691,77 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 3.585,07 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei 4.862,51 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 113. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Bojan Ioan și Bojan Elena Daniela, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 649/2016 și a Hotărârii nr. 669/2016.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 114. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Brehar Ana, referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Dl. cons. Tothfalusi - afirmă că, potrivit depoziției avocatului, familia Brehar nu a primit înștiințarea.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - arată că familia Brehar a primit înștiințarea pentru unul dintre imobile, iar pentru celălalt, nu.

Dl. cons. Tothfalusi - precizează că avocatul susține că nu a primit.

Dl. cons. Morar - întreabă, referitor la punctul 114 de pe ordinea de zi, dacă Brehar Ana a primit sau nu înștiințarea.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - răspunde că nu a primit.

Președintele de ședință - „la punctul 114 nu și la 115, da?”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - „da”.

Președintele de ședință - solicită să fie verificate punctele 114 și 115 de pe ordinea de zi, urmând să se revină ulterior la discutarea acestora.

Discuțiile la punctul 114 de pe ordinea de zi au fost reluate după punctul 167c.

 • 115. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Brehar Ioan Iacob și Brehar Ana, referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Președintele de ședință - solicită să fie verificate punctele 114 și 115 de pe ordinea de zi, urmând să se revină ulterior la discutarea acestora.

Discuțiile la punctul 115 de pe ordinea de zi au fost reluate după punctul 167c.

 • 116. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. A A I Tara S.R.L., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 649/2016 și a Hotărârii nr. 669/2016.

Comisia II - propune „respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 117. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Pharmafarm S.A., referitoare la revocarea Hotărârii nr. 343/2016, a Hotărârii nr. 649/2016 și a Hotărârii nr. 696/2016.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Președintele de ședință supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și anunță la microfon că s-au obținut 19 voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 118. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 661/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Clui-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 28 și 29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, proprietatea doamnei Fodor Maria și a domnului Morușca Alexandru.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 119. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 662/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădire situată în Clui-Napoca,

Piața Unirii nr. 31, ap. 1, 2 și 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 120. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 709/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 121. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Onac T. Ioan — Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie, referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 343/2016 și a Hotărârii nr. 683/2016.

Comisia II - „propune amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, având în vedere faptul că în cursul zilei de astăzi s-au depus documente justificative, care nu au fost studiate în comisie”.

Se supune la vot amânarea și se obține unanimitate.

 • 122. Informare cu privire la plângerile prealabile formulate de către Kaaboor Khalil și Kaaboor Lucia Aurora, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 343/2016, a Hotărârii nr. 649/2016 și a Hotărârii nr. 696/2016.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 123. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Pecsi Ibolya Marta și Pecsi Vinzenz, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8,10,11,12,16,17, 18,19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”. Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 124. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Sz.ekely Gheorghe și Sz.ekely Magdalena, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8,10,11,12,16,17, 18,19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 125. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Lukacs Melinda-Gabriela și Duca Agnes, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8,10,11,12,16,17, 18,19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de consiliu local”.

Președintele de ședință supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și anunță la microfon că s-au obținut „20 de voturi pentru și cinci voturi împotrivă”.

 • 126. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Halmagyi Ștefan-Vasile, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10,11,12, 16,17,18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de consiliu local”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 127. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Rădulescu Angela, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10,11,12, 16,17,18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de consiliu local”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 128. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Botez Liana Aurelia, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de consiliu local”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 129. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Salamon Francisc Arpad, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10,11,12, 16,17, 18,19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de consiliu local”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin

 • 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 130. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Năstase Marius, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8,10, 11, 12, 16,17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin

 • 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 131. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Maembe Emoke-Gabriela, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu

500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 132. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Oancea Paul, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8,10, 11, 12, 16,17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 133. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Mareș Andra, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8,10, 11, 12, 16,17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 134. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Bagyula Krisztina Karolina, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1,

 • 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 135. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Crișan Mircea-Vasile, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 696/2016privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10,11,12, 16,17,18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Jurja - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și cinci împotrivă (consilierul local Marius Sorel Jurja nu participă la vot).

 • 136. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Vamoș Traian și

Mureșan Denisa, împotriva Hotărârii nr. 701/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ap. 6/1F, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Dl. Tudor Vidrean - avocat - arată că reprezintă familia Popa și dorește să se refere, cu aceleași argumente juridice, și la punctul 140 de pe ordinea de zi; susține că, potrivit pct. 168 lit. e din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, precum și potrivit prevederilor art. 489 alin. 5 din Codul fiscal, termenul pe care autoritatea publică locală trebuie să-l acorde contribuabilului care deține un imobil aflat în stare avansată de degradare este până la sfârșitul anului fiscal, acesta fiind, potrivit art. 10 din Codul fiscal, similar anului calendaristic, adică termenul trebuie să fie până în 31 decembrie; cu toate acestea, în regulamentul aprobat de consiliul local prin Hotărârea nr. 343/2016, termenul-limită este până în 30 noiembrie; afirmă că, astfel, se pune întrebarea care act normativ trebuie respectat: hotărârea de guvern prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal sau hotărârea de consiliu local; apreciază că hotărârea de guvern trebuie să aibă prioritate față de hotărârea de consiliu; având în vedere că atât hotărârea de consiliu, cât și nota de constatare, au fost emise încă din 2016, consideră că acestea se află într-o contradicție evidentă cu prevederile hotărârii de guvern, astfel contribuabilii fiind încă în termenul-limită în care pot remedia neregulile referitoare la imobile; susține că o altă problemă este reprezentată de absența unui punctaj în cazul celei de-a doua note de constatare; arată că ambelor familii le-a fost emisă o notă de constatare în iulie 2016, fiind somate să repare imobilul în cauză; cele două familii, prin notificarea din 9 noiembrie 2016, au adus la cunoștința autorității publice locale că au efectuat respectivele reparații, însă, în urma unei a doua verificări, care a avut loc în data de 7 decembrie 2016, a fost emisă o notă de constatare potrivit căreia ar mai exista deficiențe la fațada exterioară și la acoperișul din partea interioară, dar, cu toate acestea, nu a fost menționat un punctaj în baza căruia cele două familii au fost sancționate; potrivit acestor argumente, precum și în baza art. 7 din Codul fiscal, consideră că ar trebui admisă plângerea fiscală formulată; arată că cele două familii au dat curs somației din iulie 2016 și au efectuat lucrările care le-au fost puse în vedere, lucru necontestat în informare; precizează că aceste constatări sunt realizate de către „împuterniciți din cadrul poliției locale”, care nu au pregătirea necsară pentru a efectua evaluarea tehnică a unui imobil, având în vedere că trebuie acordate anumite punctaje; susține că plângerea este întemeiată, iar hotărârea trebuie revocată.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot la punctele 136 și 140 de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință - îi precizează domnului consilier Moisin că această mențiune trebuie făcută la fiecare punct în parte.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - arată că, în urma întocmirii fișei de evaluare, a rezultat un punctaj procentual de 45,26%, adică nesatisfăcător; precizează că în cadrul Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții există personal cu studii superioare, inclusiv ingineri constructori, serviciul ocupându-se cu verificarea respectării disciplinei în construcții.

Dl. Tudor Vidrean - avocat - întreabă când a fost stabilit respectivul punctaj, în cadrul evaluării din iulie 2016 sau în cadrul celei din decembrie 2016.

Președintele de ședință - precizează că atât legea, cât și regulamentul, sunt foarte precise atunci când este vorba despre starea în care se află un imobil; arată că nu trebuie să ai studii de specialitate pentru a constata, de exemplu, că unei clădiri îi lipsește hornul sau are tencuiala căzută.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - arată că, în momentul inițial, când a fost efectuată verificare, în luna iulie, a fost întocmită nota de constatare, prin care a fost evaluat imobilul respectiv; susține că la finalul perioadei în care persoana notificată avea obligația să-și repare imobilul este întocmită doar o notă de constatare, nefiind obligatorie realizarea unei noi evaluări.

Dl. primar - constată că domnul Tudor Vidrean are clienți care își permit un avocat, dar nu au bani să-și repare fațadele clădirilor; afirmă că, dacă aduni banii plătiți pentru impozitul majorat cu cei pe care îi plătești pentru avocat, îți refațadizezi clădirea.

Dl. cons. Gliga - din câte a înțeles, odată cu împlinirea termenului de 30 noiembrie, prin constatările ulterioare a fost stabilit dacă s-a remediat sau nu ceea ce a fost propus, „în acest sens, da?”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - „da”.

Dl. cons. Gliga - întreabă dacă această procedură a fost aplicată în cazul tuturor clădirilor.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - răspunde că respectiva procedură a fost aplicată pentru absolut toate cele 354 de imobile „care au intrat în etapa 2016, referitor la supraimpozitare”.

Dl. cons. Gliga - consideră că, în vederea întocmirii unui viitor regulament, ar trebui luate în considerare situațiile în care punctajul minim a fost realizat la limită sau cele care, în urma realizării lucrărilor, și-au îmbunătățit punctajul.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - precizează că ei au ținut cont de prevederile hotărârii în vigoare; arată că există proprietari care și-au reabilitat doar parțial imobilul, care nu înseamnă doar fațada, ci și curtea interioară sau calcanele.

Dl. Tudor Vidrean - avocat - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „va trebui făcută o modificare de regulament”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și cinci împotrivă (consilierul local Radu-Marin Moisin nu participă la vot).

 • 137. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Parastie Mirella Monica, împotriva Hotărârii nr. 701/2016privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ap. 2A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 138. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 660/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ap. 39, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 139. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Tomoiag Aurora și Tomoiag Călin Horea împotriva Hotărârii nr. 701/2016privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ap. 1, 3A, 4 și 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 140. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Popa Elena și Popa Gelu împotriva Hotărârii nr. 701/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin

 • 18 voturi pentru și cinci împotrivă (consilierul local Radu-Marin Moisin nu participă la vot).

 • 141. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Pap Edita împotriva Hotărârii nr. 702/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19, ap. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin

 • 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 142. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 706/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ap. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 143. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 706/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ap. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 144. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Biro Iozsef-Laszlo referitoare la revocarea Hotărârii nr. 706/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11,12 și 13, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 145. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Tiotiu Epaminonda Cristian, Marin Moldovan, Maier Nicolae și Maier Carmen împotriva Hotărârii nr. 674/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, ap. 9,10, 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 146. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Iancu Cornel, Iancu Monica-Florița, Bartos Dana-Monica și Todea Emil, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 675/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 3, 4, POD 1, POD 2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 147. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Petcu Andreea Ștefania, Pop Domnica Ana, Popa Liviu, Gaal Gyorgy Elemer, Gaal Magdalena Palma Viola, S.C. Dolomiti S.R.L., Cociș Ioan și Sz.ekely Gertrud, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 670/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin

 • 18 voturi pentru și cinci împotrivă (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 148. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Ciurtin Traian, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 661/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin

 • 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 149. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Mălai Marius Valeriu Dan, Barbos Gabriela, Nemeti Adela, Morar Dacian, referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 658/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 150. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 660/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Clui-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Dl. Miron Damian - reprezentant al Asociației de proprietari str. Universității nr. 3 - arată că clădirea situată pe str. Universității nr. 3 este pe lista monumentelor istorice și susține că, potrivit prevederilor regulamentului consiliului local și ale Codului fiscal, monumentele istorice au un statut diferit față de celelalte clădiri, pentru care trebuie urmată o altă procedură de autorizare; afirmă că, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct. 168 lit. c, sunt exceptați de la majorarea impozitului acei proprietari care dețin o autorizație de construire valabilă, au început lucrările și au anunțat Inspectoratul de Stat în Construcții și autoritatea locală despre începerea lor; susține că, potrivit Legii nr. 148/2016, în cazul monumentelor istorice nu este urmată aceeași procedură de autorizare; afirmă că, imediat după ce au primit somația, s-au adresat în scris „Comisiei monumentelor istorice”, în data de 11 august 2016; „comisia a fost în concediu și am primit avizul favorabil ceva mai târziu”; arată că au început lucrările în luna noiembrie, continuându-le și în luna decembrie, însă nu le-au putut termina; solicită admiterea plângerii prealabile, precum și să fie asimilați cu acei proprietari care urmează procedura autorizării construcțiilor.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul Miron Damian dacă în luna noiembrie au început lucrările fără autorizație de construire.

Dl. Miron Damian - reprezentant al Asociației de proprietari str. Universității nr. 3 - răspunde că da; afirmă că Legea nr. 148/2016 prevede că pentru monumentele istorice nu mai este necesară autorizația de construire, ci doar o documentație din care să rezulte tipul lucrărilor, cu condiția ca structura de rezistență a construcției și culorile fațadelor, ale tâmplăriei să nu fie modificate.

Președintele de ședință - arată că, din contră, și în cazul clădirilor care sunt monumente istorice este necesară autorizația de construire; solicită și punctul de vedere al departamentului de specialitate.

Dl. Miron Damian - reprezentant al Asociației de proprietari str. Universității nr. 3 - precizează că lucrările vizau doar finisajele exterioare.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - susține că „orice lucrări care se execută la monumentele istorice necesită obținerea avizului de la Monumente istorice, respectiv autorizația de construire”; arată că au fost pe teren pentru a verifica situația imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice, permițând, în conformitate cu prevederile legii, executarea lucrărilor de reparații în cazul zugrăvelilor exterioare și a tencuielilor plane; precizează că în situația imobilului situat pe str. Universității nr. 3 este vorba despre lucrări care aduc atingere monumentului istoric și, prin urmare, este necesară obținerea unei autorizații de construire; arată că Legea nr. 50/1991, republicată, stabilește că pentru imobilele care sunt monumente istorice sunt necesare atât avizul de la „Monumente istorice”, cât și autorizația de construire; susține că Legea nr. 50/1991, republicată, mai prevede, referitor la monumentele istorice, că orice lucrări efectuate asupra unui monument istoric necesită obținerea avizului Comisiei zonale a monumentelor istorice; ar dori să vadă, după ședință, dacă se poate, ce anume a primit domnul Miron Damian de la Comisia zonală a monumentelor istorice, însă consideră că autorizația de construire este necesară.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul Florin-Dumitru Șandor dacă schimbă cu ceva datele problemei consultarea acelui aviz.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - răspunde că nu, dar ar fi vrut să vadă ce conține acel aviz, având în vedere că domnul Miron Damian a susținut că nu au nevoie de autorizație de construire, lucru de care el se îndoiește.

Președintele de ședință - precizează că nu cei de la „Monumente istorice” stabilesc dacă autorizația de construire este necesară sau nu.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - arată că există o listă a monumentelor istorice, aprobată prin Legea nr. 422/2001, a monumentelor istorice, imobilul în cauză aflându-se pe acea listă.

Dl. cons. Moisin - propune amânarea; „domnul Șandor nu este jurist, nu sunt liniștit cu această explicație, aș vrea și eu să citesc aceste prevederi până la ședința următoare”.

Se supune la vot amânarea și se obțin 23 de voturi pentru și unul împotrivă.

 • 151. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 689/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

Dl. cons. Morar - întreabă de ce nu sunt amânate și aceste puncte, la fel ca punctul anterior.

Președintele de ședință - răspunde că sunt anumite chestiuni care sunt clare și altele care nu sunt clare.

Dl. cons. Morar - „intervenția unui domn în plen, atâta tot, asta-i singura diferență, să fim serioși”.

 • 152. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 688/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Clui-Napoca, str. Horea nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și patru împotrivă (consilierul local Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 153. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 694/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Clui-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 50, ap. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 154. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Nicoară Maria, înregistrată sub nr. 143762/43 din 30.03.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 155. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Miclea Daniel Cristian, înregistrată sub nr. 101.462/3 din 10.03.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. Daniel Cristian Miclea - petent - arată că a înțeles, în 4 august, că era necesară întocmirea unui P.U.Z. pentru acea zonă, însă, la propunerea domnului consilier Florian, urma să se întâlnească cu arhitectul-șef de la acea vreme, pentru a stabili parametrii în care se încadrează, deoarece acolo există un litigiu cu primăria, pentru nepunere în posesie; „țin să precizez că acea întâlnire a avut loc, dar nu ne-am mai întâlnit cu doamna arhitect-șef de la acea vreme, deoarece era în concediu, urmând a fi contactat ulterior; acest lucru nu s-a mai întâmplat”; ulterior, i s-a transmis că va fi chemat atunci când o să fie cazul, dar precizează că nu a primit niciun răspuns.

Dl. cons. Florian - afirmă că, într-adevăr, în luna iulie sau august a propus ca domnul Daniel Cristian Miclea să aibă o întâlnire cu doamna arhitect-șef, însă în luna decembrie a fost modificată legea, fiind solicitată întocmirea P.U.Z.-urilor pe întreg U.T.R.-ul.

Dl. Daniel Cristian Miclea - petent - este de acord, însă atâta timp cât există un litigiu între primărie și proprietarul care nu poate intra în posesie, întreabă cum poate să întocmească P.U.Z.-ul.

Președintele de ședință - arată că cunoaște situația de acolo și, pe lângă cele expuse, mai există și o problemă legată de acces: în cazul în care ar fi admisă plângerea prealabilă, cei din spate nu ar mai avea acces în zonă; arată că, la fel cum domnul Daniel Cristian Miclea nu poate să treacă peste normele legale, nici consiliul local nu poate să facă acest lucru, ci trebuie să aplice legile în vigoare.

Dl. Daniel Cristian Miclea - petent - precizează că proprietatea se află la marginea drumului principal, iar pentru cei care trebuie să aibă acces în spatele acesteia, el împreună cu ceilalți vecini au cedat o fâșie de 12 metri pe toată lungimea proprietății, în vederea realizării unui drum, pentru care nu a mai fost făcută recepția.

Președintele de ședință - specifică faptul că un P.U.Z. nu reglementează doar circulațiile, ci și spațiile verzi, spațiile de joacă pentru copii, spațiile pentru biserică și pentru școală, iar zona pe care domnul Daniel Cristian Miclea vrea să o reglementeze este în suprafață de 22 de hectare, zonă care, pentru a evita eventuale aglomerații și disfuncționalități, trebuie să fie urbanizată ori procedura de urbanizare presupune și școli, grădinițe, spații de joacă.

Dl. Daniel Cristian Miclea - petent - menționează că a început procedura, a ajuns la avizul de oportunitate, însă nu a putut merge mai departe, deoarece primăria nu i-a pus în posesie pe cei trei proprietari.

Președintele de ședință - „cât timp există un litigiu pe rol, lucrurile stau sub forma pe care am expus-o”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 156. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hărțău Marius, înregistrată sub nr. 151365/43 din 4.04.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

157.Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. TCI Invest S.A., înregistrată sub nr. 299804/3 din 7.07.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 158. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Crișan Pavel, înregistrată sub nr. 453628/43 din 28.10.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 159. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bucur Ana, înregistrată sub nr. 451480/1 din 27.10.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

160.Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Sun Fast S.R.L., înregistrată sub nr. 426627/43 din 10.10.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 161. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lupău Liviu și alții, înregistrată sub nr. 49101/1 din 6.02.2015, completată prin Adresa nr. 214728/43 din 17.05.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 162. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Șugar Liviu-Claudiu și alții, înregistrată sub nr. 410480/3 din 5.11.2015, completată cu Adresa nr. 103314/43 din 11.03.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 163. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 51108/6.02.2017.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârilor ca fiind legale”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârilor și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 164. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Tiotiu Epaminonda Cristian, Marin Moldovan, Maier Nicolae și Maier Carmen, referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 165. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, pentru anul 2016.

Raportul a fost luat la cunoștință.

 • 166. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizare a subvențiilor de către asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit finanțare din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală în anul 2016.

Raportul a fost luat la cunoștință.

 • 167. a. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Clui-Napoca, str. Gheorghe Dima f.n.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

167 b. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor privind activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raz.a municipiului Clui-Napoca către R.A.D.P. Clui-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

167 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Clui-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raz.a municipiului Clui-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

Se reiau discuțiile la punctul 49 de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință - arată că a existat un amendament din partea Comisiei I.

Dl. cons. Morar - „discuția aceea pe prețul chioșcului, nu?”.

Președintele de ședință - solicită un punct de vedere în acest sens.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - susține că valoarea este corect trecută în referat; în documentația de licitație, aceasta este valoarea de achiziție a chioșcului.

Dl. cons. Morar - arată că, astfel, un chioșc de 9,45 mp. va fi recepționat și plătit cu un preț de 55.000 de euro, adică un cost/mp. de 5.820 de euro; arată că ar vota proiectul de hotărâre, dar nu sub forma în care include o garanție de 25.000 de lei.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - afirmă că aceasta este o practică curentă a autorității locale, ca atunci când închiriază acest tip de mobilier aferent comerțului stradal, să includă în contractele de închiriere o garanție, la această valoare, pentru eventualele distrugeri pe care le poate suferi acest mobilier.

Dl. cons. Morar - arată că, astfel, municipalitatea va imputa suma de 25.000 de lei în cazul în care se întâmplă ceva cu acest chioșc, care apare în evidențe la o valoare de 55.000 de euro; „ceva îmi scapă mie și cred că nu doar mie, colegilor mei, cel puțin, e clar, probabil și celeilalte părți a sălii de ședințe”.

Dl. cons. Gliga - îi solicită domnului consilier Morar să formuleze o propunere în acest sens.

Dl. cons. Morar - nu știe ce propunere ar putea să facă, însă își exprimă mirarea față de aceste valori.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - arată că valoarea, potrivit documentelor atașate referatului, este cea care a rezultat în urma licitației publice de achiziție a tuturor lucrărilor și dotărilor pentru Piața Unirii; precizează că executivul primăriei nu poate modifica această valoare.

Dl. cons. Morar - afirmă că nu doamnei Iulia Ardeuș are să-i reproșeze ceva, însă ia adresat această întrebare pentru că departamentul condus de doamna Iulia Ardeuș se ocupă de această activitate.

Președintele de ședință - arată că este vorba despre un mobilier urban care se află în centrul orașului, nu despre un chioșc dintr-o piață; reiterează că a fost organizată o licitație publică.

Dl. cons. Morar - consideră că nu este suficient să fie legal pentru a „arunca” 55.000 de euro, iar acest cost să fie acceptat în mod tacit, fără a pune nicio întrebare; afirmă că prețul de 55.000 de euro pentru un chioșc este revoltător de mare; dă exemplul parkingului din Mănăștur, unde prețul unui loc de parcare a fost de 37.000 de euro.

Dl. primar - arată că, referitor la parkingul din Mănăștur, nici la prețul acesta nu a venit proiectantul în termenul legal și a trebuit să fie reziliat contractul, procedura trebuind reluată; precizează că este greu de evaluat cât valorează centrul Clujului, însă a fost organizat un concurs de soluții de către experți, specialiști, iar chioșcurile din centrul orașului trebuie avizate de către Comisia de monumente; domnul consilier Morar are dreptul de a accepta sau de a refuza propunerea făcută; arată că municipalitatea a făcut totul ca la carte, potrivit legii; afirmă că chioșcurile respective vor fi reprezentative pentru oraș în următorii 50 de ani, nefiind niște banale chioșcuri de ziare; îi recomandă domnului consilier Morar să verifice cât

5                                                5                                           “

costă astfel de chioșcuri în Munchen sau în Paris; arată că el nu are alt reper decât ceea ce au spus specialiștii.

Dl. cons. Morar - consideră că ar trebui să existe și un alt reper.

Dl. primar - arată că specialiștii au spus că acesta este standardul de calitate pe care trebuie să-l avem; „aduceți o cutie de carton și puneți în centrul Clujului, dacă asta-i părerea P.S.D.-ului”.

Președintele de ședință - pentru a face o comparație, întreabă dacă ne dorim o mașină germană sau una chinezească.

Dl. cons. Morar - „dacă cumpărăm pentru S.R.L.-ul oricui de-aici, nimeni nu se întreabă nimic; în speța în care noi nu cheltuim banii noștri din buzunar, avem tot dreptul și trebuie să ne întrebăm de unde vin aceste sume”; susține că de un an se luptă pentru a obține o sumă mai mare pentru investiții pentru o școală din Mănăștur și nu a reușit acest lucru, însă în fiecare ședință de consiliu vede acest tip de proiecte, la care se dă din umeri: „dacă așa spune proiectul, n-avem ce face”.

Dl. cons. Drăgoescu - întreabă dacă firmei care închiriază respectivele chioșcuri i se reține o garanție de 25.000 de lei pentru eventuale daune, dacă, de exemplu, se sparge un geam, i se execută o parte din garanție sau firma respectivă va trebui să schimbe geamul.

Președintele de ședință - răspunde că firma va trebui să schimbe geamul, pe propria cheltuială și, dacă refuză, i se execută garanția.

Președintele de ședință supune la vot amendamentul Comisiei I și anunță la microfon că acesta a trecut cu „19 voturi pentru și patru abțineri”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 19 voturi pentru și cinci abțineri.

Se reiau discuțiile la punctul 114 de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Tothfalusi - arată că a citit documentația avocatului și i s-a părut că petenții nu au primit notificarea.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul consilier Tothfalusi dacă i s-a clarificat această problemă.

Dl. cons. Tothfalusi - răspunde că domnul Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții, i-a oferit răspunsurile necesare.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

Se reiau discuțiile la punctul 115 de pe ordinea de zi.

Comisia II - „a propus respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și cinci împotrivă.

167. Diverse.

Dl. cons. Mureșan - întreabă când și în ce mod se va desfășura Campionatul European de Karate, programat inițial înaintea Campionatului European de Gimnastică, în Sala Polivalentă.

Dl. primar - răspunde că își dorește ca acest eveniment să aibă loc în Sala Polivalentă, însă trebuie luate toate măsurile de precauție necesare pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a Campionatului European de Gimnastică în Sala Polivalentă; precizează că este imperios necesar ca lucrările la Sala Polivalentă să fie terminate în vederea organizării Campionatului European de Baschet din luna august; arată că organizatorii Campionatului European de Karate au fost informați, prin contractul pe care l-au semnat, ca în cazul în care Sala Polivalentă, dintr-un motiv sau altul, nu va putea fi disponibilă, să rezerve și o altă sală; potrivit clauzei respective din contract, cu 30 de zile înainte de desfășurarea evenimentului, contractul poate fi reziliat, organizatorilor recomandându-li-se să rezerve și Sala „Horia Demian”; dă asigurări că va face tot ce-i va sta în putință pentru organizarea în Sala Polivalentă a Campionatului European de Karate, dar mai există și celelalte două evenimente, Campionatul European de Gimnastică și Campionatul European de Baschet, care sunt obligații ale României, asumate la cel mai înalt nivel.

Dl. cons. Tothfalusi - având în vedere că în cadrul acestei ședințe au fost votate Comisia Tehică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și Comisia operativă, întreabă dacă documentațiile care au intrat până acum în Comisia operativă și au primit aviz favorabil și urmează să intre în Comisia Tehică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nu ar trebui să fie gestionate de comisia veche, pentru a nu exista un blocaj.

Dl. primar - răspunde că, „din punct de vedere legal, regulile de procedură sunt de imediată aplicare; colegii mei juriști știu acest lucru; și într-un parlament, când parlamentul anterior are înregistrate niște proiecte de legi, nu se cheamă parlamentul vechi să le dezbată; parlamentul nou le ia, le aprobă sau le respinge; la fel și aici, aceste proiecte care sunt pe ordinea de zi își continuă parcursul, își parcurg procedura firească în noua comisie; legal, nu este altă alternativă”.

Dl. cons. Tothfalusi - „să nu fie un blocaj, dar o să fie, bănuiesc”.

Dl. primar - arată că nu are de ce să fie un blocaj, deoarece membrii comisiei discută chestiuni tehnice, oportunitatea fiind dezbătută în consiliul local; precizează că răspunderea pentru un proiect de hotărâre le aparține arhitectului-șef și primarului; arată că această Comisie opertaivă este un instrument de lucru ajutător pentru Comisia Tehică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, care este singura din țară care a menținut dezbaterile publice; îi invită pe toți consilierii locali să participe la ședințele Comisiei Tehice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, pentru a-și fundamenta votul din plen.

D-na cons. Loredana Pop - arată că, în urma audiențelor pe care le-a ținut în cartierul Someșeni, foarte mulți cetățeni i-au adus la cunoștință problemele pe care le au referitoare la fondul funciar, foarte multe terenuri din acea zonă nefiind încă măsurate, iar, pe de altă parte, mulți dintre ei dețin adeverințe și nu titluri de proprietate; de asemenea, cetățenii i-au reclamat și că, în momentul în care vin la primărie, la departamentul de specialitate, întâlnesc un comportament necorespunzător și nu primesc răspunsuri la toate întrebările pe care le adresează; arată că foarte mulți cetățeni i-au arătat petiții pe care le-au adresat primăriei și la care nu au primit răspuns, într-un interval de timp mai îndelungat de 60 de zile; solicită să primească un răspuns la aceste întrebări, pentru a-l oferi mai departe cetățenilor din cartierul Someșeni.

Dl. primar - precizează că are cunoștință de aceste probleme, legate de suprapuneri de suprafețe sau comisii care au dat decizii diferite, aceștia reprezentând factori obiectivi care îngreunează munca municipalității în anumite zone ale orașului; a luat la cunoștință și factorii subiectivi pe care i-a sesizat doamna consilier Loredana Pop, cum ar fi comportamentul nepotrivit sau neemiterea răspunsurilor în termenul legal, pe care le va analiza împreună cu colegii săi în ședințele operative „și o să vă oferim răspunsul instituțional; vă mulțumesc”.

Dl. cons. Florian - arată că a primit un mail din partea unui cetățean care locuiește pe str. Cătinei și care i-a reclamat că au probleme mari; întreabă dacă str. Cătinei și Fânațelor sunt publice sau private.

Președintele de ședință - îi precizează domnului consilier Florian că nu poate primi un răspuns pe loc la această întrebare, deoarece trebuie făcute verificările necesare, dar că îl va primi pentru ședința următoare.

Dl. primar - „e o dezbatere bună, pregătitoare pentru buget, și e un lucru pe care îl vom avea în vedere la elaborarea bugetului”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                Jr. Aurora Roșca

Acest proces-verbal a fost întocmit de către Consilier Raul Pușcaș, Inspector de specialitate Ramona Nistor și Inspector de specialitate Brigita Bereschi.

Nota 1. Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

Nota 2. Fișele cu motivația votului la proiectele de urbanism sunt anexe și fac parte integrantă din prezentul proces-verbal, conform legii2.

1

 Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.

2

 Art. 56 alin. 7'1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.