CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 144.138/305/23.03.2017

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 21 martie 2017, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează motivat consilierii locali: Ovidiu Valeriu Florian și Dan Ioan Morar.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. cons. Sărmaș - solicită învoire de la ședință, de la ora 15.

Dl. cons. Pop - solicită învoire de la ședință, de la ora 15.

Dl. primar - solicită învoire de la ședință, de la ora 17.20; cere retragerea punctelor 50 și 84 de pe ordinea de zi și propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 110a, 110b, 110c, 110d și 110e.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 8-10, identificat prin nr. cad. 324296.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 209/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 10, identificate prin nr. cad. 318950 și 320038).

 • 4.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Serviciului public pentru administrarea obiectivelor culturale, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, înscris în C.F. nr. 283747 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 133185), cu nr. topo. 23542/2.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 323793.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 25, identificat prin nr. cad. 324214.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voievodul Gelu nr. 1B provizoriu, identificat prin nr. cad. 323369.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 59, identificate prin nr. cad. 323523 și 323889.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 93, identificat prin nr. cad. 324137.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 324247.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 60 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321981.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 348/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Măceșului nr. 72A, identificat prin nr. cad. 320031).

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 349/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320441).

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 350/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319217).

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 356/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 115, identificat prin nr. cad. 320510).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 363/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, identificat prin nr. cad. 320045).

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 364/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 57, identificat prin nr. cad. 318931).

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 365/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 317618).

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 366/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr. 22, identificat prin nr. cad. 320859).

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 367/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320188).

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 368/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 22, identificat prin nr. cad. 321314).

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 369/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului f.n., identificat prin nr. cad. 320098).

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 370/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mioriței nr. 8, identificat prin nr. cad. 283895).

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 383/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320956).

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 384/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 126 provizoriu, identificat prin nr. cad. 318514).

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 411/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321477).

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 412/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 314141 și 320267).

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 436/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 148-152, identificat prin nr. cad. 320945).

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 437/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 124, identificat prin nr. cad. 321214).

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 438/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 15, identificat prin nr. cad. 320542).

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 439/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 321645, 321636 și 321676).

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 440/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 314946).

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 441/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318815).

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 442/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321655).

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 443/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320556).

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 444/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321127).

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 445/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 321414).

 • 41. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 446/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 317769).

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 447/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320388).

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 448/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321297).

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat), modificată prin Hotărârile nr. 609/2016 și 751/2016.

 • 45. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Budai Deleanu nr. 62A (fost nr. 38).

 • 46. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 3.

 • 47. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 52 mp, cu destinația de curte, înscris în C.F. nr. 317896 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 317896, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 27.

 • 48. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 96 mp, cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 304154 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 304154, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • 50. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construirea Centru de Transplant S+P+3E și parking auto, str. Republicii nr. 34-36, beneficiar: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire stație de distribuție carburanți, str. Câmpina nr. 51-53, beneficiară: S.C. Rompetrol Downstream S.R.L.

 • 53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 155/2017 (aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24 provizoriu; beneficiari: S.C. Doriandri Construct S.R.L. și S.C. Gero Star Impex S.R.L.).

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. dezvoltare ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Soporului, beneficiari: Jakab Alexandru, Jakab Ana-Maria, Bangur Anna și Bangur Tibor.

 • 55. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2/1 și 2/2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea domnului Cadar Sorin Marius și a doamnei Cadar Ileana).

 • 56. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 683/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentul nr. 1, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, proprietatea petentului Onac T. Ioan - Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie).

 • 57. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 701/2016 pentru apartamentul nr. 6/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 18, proprietatea S.C. COMARGENTA S.R.L.

 • 58. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 702/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 3/B/1 și 5, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 19, proprietatea S.C. Future Developments Company Impex S.R.L., S.C. Mobile Spot S.R.L.).

 • 59. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 705/2016 pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9 și 17, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 32, proprietatea S.C. Almanar Invest S.R.L.

 • 60. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 710/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentul nr. 1, situat în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 1, Piața Avram Iancu nr. 11, proprietatea petenților Szabo Arpad și Szabo Adina Elena).

 • 61. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 711/2016 pentru apartamentul nr. 15, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, proprietatea domnului Retegan Valer și a doamnei Retegan Ludovica.

 • 62. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 711/2016 pentru apartamentul nr. 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, proprietatea domnului Mureșan Vasile și a doamnei Mureșan Gabriela Cristina.

 • 63. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 711/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 19, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, proprietatea domnului Mureșan Călin Cristian).

 • 64. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/2015 (aprobarea Regulamentului privind deținerea câinilor și accesului persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca și a Regulamentului de funcționare a parcurilor publice pentru câini).

 • 65. Proiect de hotărâre privind concursul între asociațiile de locatari/proprietari „CURĂȚENIE GENERALĂ”.

 • 66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea pretului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj -Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013 și prin Hotărârea nr. 520/2016.

 • 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 5 lit. e) și art. 9 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 26/2010 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 și Hotărârea nr. 650/2016 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației.

 • 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

 • 69. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul de pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 26.226 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv Dallas și zona Rampei de gunoi până la sfârșitul anului școlar 2016-2017.

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 52.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 520 copii proveniți din familii defavorizate.

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2017.

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, în cadrul Programului „Alimente” - 2017.

 • 74. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 75. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 6 iulie-20 decembrie 2016.

 • 76. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 711/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ap. 5 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 77. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 673/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2, ap. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 78. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 681/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11, ap. 4, 5, 6, 8 și 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 79. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 669/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, ap. 2A și 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 80. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 711/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ap. 2A și 4A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 81. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 711/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ap. 9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 82. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 660/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădire situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 83. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Luca Marius și Luca Emeșe împotriva Hotărârii nr. 679/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 17, ap. 2, 5 și 9 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 84. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Onac T. Ioan - Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie, referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 343/2016 (Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca).

 • 85. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Barbos Aurelia, referitoare la revocarea art. 7 a Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 86. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. IDB GRUP S.R.L., referitoare la revocarea art. 7 a Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 87. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Cîmpan Sorana Eugenia, referitoare la revocarea art. 7 a Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 88. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Cadar Sorin Marius și Cadar Ileana, referitoare la revocarea art. 7 a Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 89. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Rusu Vasile, referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 695/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 90. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Hann Karin Elisabeth, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 706/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 și 13 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 91. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Perhăiță Elena și Perhăiță Florena Elena, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 708/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 și 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 92. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, înregistrată sub nr. 163863/43 din 12.04.2016.

 • 93. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tripon Traian, înregistrată sub nr. 193820/1 din 4.05.2016.

 • 94. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Giurgiu Leontin și Giurgiu Erika, înregistrată sub nr. 93091/45 din 23.02.2017.

 • 95. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sabou Emil, înregistrată sub nr. 212474/43 din 16.05.2016.

 • 96. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația pentru Adevărul Revoluției Cluj, înregistrată sub nr. 206176/43 din 11.05.2016.

 • 97. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Farcas Felician și Farcas Ana, înregistrată sub nr. 177535/3 din 20.04.2016.

 • 98. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Societatea Tetarom S.A., înregistrată sub nr. 165662/43 din 13.04.2016.

 • 99. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oltean Ioan Cristian și Oltean Sanda Alina, înregistrată sub nr. 158044/43 din 7.04.2016.

 • 100. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oltean Viorel, înregistrată sub nr. 144264/1 din 31.05.2016.

 • 101. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hathazi Elisabeta, înregistrată sub nr. 155791/3 din 6.04.2016.

 • 102. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hartau Marius, înregistrată sub nr. 151373/43 din 4.04.2016.

 • 103. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Miszti Ioan, înregistrată sub nr. 204410/43 din 10.05.2016.

 • 104. Informare privind Plângerile prealabile formulate de Mocean Florin Vasile, înregistrată sub nr. 190463/43 din 28.04.2016 și Bordea Iosif Lucian, înregistrată sub nr. 191316/43 din 28.04.2016.

 • 105. Informare privind Plângerile prealabile formulate de Toșa Georgeta-Aurora (înregistrată sub nr. 273977/43 din 21.06.2016), Naghi Sandor (înregistrată sub nr. 276672/43 din 21.06.2016) și Ghiuruțan Daniela-Marta (înregistrată sub nr. 276678/43 din 21.06.2016).

 • 106. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chicinaș Daniela-Lucia, înregistrată sub nr. 331354/3 din 8.09.2015.

 • 107. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Domșa Georgiana, înregistrată sub nr. 339801/1 din 15.09.2015.

 • 108. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Fundația Pro Roma, înregistrată sub nr. 118059/43 din 18.03.2016.

 • 109. Informare privind Raportul de evaluare nr. 7202/G/II/28.02.2017 al Agenției Naționale de Integritate.

 • 110. Diverse.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obțin 23 de voturi pentru.

110 a - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2014 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul”, din municipiul Cluj-Napoca).

110 b - Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare și completare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013 (aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare).

110 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 975.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: „Zilele Clujului”, Seri de Vară Clujene, Zilele Recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

110 d - Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar a doamnei Horvath Anna, ca urmare a demisiei.

110 e - Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - prezintă proiectul de buget și prioritățile pentru anul 2017 ale municipiului Cluj-Napoca.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - formulează următoarele amendamente: „trei amendamente, două sunt de ordin tehnic, primul amendament, se va introduce la capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale, la titlul 10, se va introduce alineat nou, alineatul nou numărul 10.03.06 cu suma de 45.000 de lei, iar la alineatul 10.03.05 se va considera valoarea zero - acesta este primul amendament; la următorul amendament se modifică Anexa 6, în sensul că se suplimentează obiectivul de la capitolul 51/C/3 - Achiziții imobile, clădiri, terenuri, exproprieri, expertize, cu suma de 1.000.000 de lei, 1.000 de mii lei și se completează denumirea cu inclusiv imobil pentru Școala Iuliu Hațieganu și se diminuează în corespondență obiectivul de la capitolul 70/B/RADP/4 - relocare linie de înaltă tensiune BAS, cu suma de 1.000.000 de lei, conform tabelului și este amendamentul formulat și în scris; și al treilea amendament la același proiect de hotărâre, la venituri, suma de 30.087.000 lei se va transfera de la subcapitolul 45.02.18, la subcapitolul 45.02.19 - sunt chestiuni de ordin tehnic”.

Dl. cons. Gergely - propune alocarea unei sume din bugetul municipal pe anul 2017 pentru „achiziționarea și amplasarea unor suporturi stradale de biciclete în jurul școlilor, piețelor agronomice și universităților”.

Dl. primar - consideră că este „o propunere foarte bună” și solicită colegilor de la Direcția Tehnică să insereze în proiectul „dotări urbane” pregătirea licitațiilor în vederea achiziționării unor astfel de suporturi stradale pentru biciclete.

Dl. cons. Mureșan - îl felicită pe domnul primar pentru expunerea proiectului de buget și ridică problema firmelor care nu pot să ducă la finalizare lucrările atribuite; prin urmare se abține de la vot.

Dl. primar - confirmă existența unor probleme la nivel de implementare a anumitor proiecte, cauza fiind „cadrul legal al României” și precizează că este nevoie de o flexibilizare la nivel de achiziții, de o îmbunătățire a „cadrului legislativ; să nu mai fim nevoiți să mergem pe prețul cel mai mic”; spune că „acum, noua lege a achizițiilor publice permite să ai în vedere și alte criterii în afară de prețul cel mai mic și am recomandat direcțiilor de specialitate ale primăriei să aibă în vedere această flexibilitate, pe care legea o oferă”.

Dl. cons. Mureșan - dă exemple de „proiecte pe care le întâlnim și care din păcate nu se realizează”, cum ar fi: „pasarela din Grigorescu și Podul Porțelanului”.

Dl. primar - precizează că „Podul Porțelanului este în proiectul de buget pe anul acesta, etapa de licitație-finalizare”.

Dl. cons. Mureșan - speră ca proiectele menționate să fie realizate.

Dl. primar - confirmă finalizarea proiectelor.

Dl. cons. Tothfalusi - expune punctul de vedere al consilierilor locali din grupul P.S.D.-A.L.D.E., referitor la proiectul de buget, motivând, astfel, abținerea de la vot.

Dl. primar - „aceleași comentarii ca la punctul anterior”.

D -na cons. Horvath - propune „includerea unui centru de găzduire” în cadrul proiectului de investiții „Centrul de consiliere pentru victimele violenței domestice”.

Dl. primar - precizează că în urma propunerii făcute de către domnul Aurel Mocan, directorul Direcției de Asistență Socială și Medicală, speră că „în locația pe care o avem să putem găsi soluția și pentru găzduirea temporară”; menționează că, referitor la această temă, există „o cameră sau două” pe strada Oașului, dar „nu acolo este locul”.

D-na cons. Horvath - „nu acolo este, pentru că are nevoie de reglementare specială”.

Dl. primar - speră ca această propunere adusă în discuție de către doamna consilier Horvath să fie implementată.

D-na cons. Horvath - „mulțumesc”.

Dl. cons. Moisin - îi roagă pe consilierii locali din grupul P.S.D.-A.L.D.E. să verifice „care sunt motivele pentru care o urgență de sănătate, că vorbim de copii, că vorbim de adulți, nu mai trebuie decontată de statul român cu 250 de lei, cum este decontată astăzi, ci de la 1 aprilie va fi decontată cu 171 de lei”; menționează că această prevedere este specificată în „Ordinul Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei de Asigurări de Sănătate 196/139/1.03.2017”.

D -na cons. Croitoru - răspunde că se documentează și că revine cu un răspuns.

Se supune la vot amendamentul numărul unu și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot amendamentul numărul doi și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot amendamentul numărul trei și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obțin 20 de voturi pentru și patru abțineri.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 8-10, identificat prin nr. cad. 324296.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - propune „amânarea acestui proiect și solicitarea unui punct de vedere de la Serviciul juridic, până la ședința următoare; aceleași concluzii le avem și pentru proiectul numărul trei”.

Se supune la vot amânarea punctului 2 de pe ordinea de zi și se obține unanimitate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 209/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 10, identi ficate prin nr. cad. 318950 și 320038).

Se supune la vot amânarea punctului 3 de pe ordinea de zi și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Serviciului public pentru administrarea obiectivelor culturale, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

Președintele de ședință - anunță cvorumul de ședință de 23.

9                                    9              9                         5                                            i             »

 • 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan, înscris în C.F. nr. 283747 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 133185), cu nr. topo. 23542/2.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 323793.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 25, identificat prin nr. cad. 324214.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voievodul Gelu nr. 1B provizoriu, identificat prin nr. cad. 323369.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 59, identi ficate prin nr. cad. 323523 și 323889.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 93, identi ficat prin nr. cad. 324137.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 324247.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 60 provizoriu, identi ficat prin nr. cad. 321981.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 7-9.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 348/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Măceșului nr. 72A, identi ficat prin nr. cad. 320031).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

D-na cons. Horvath - anunță că, „de la punctul 15 până la punctul 43, inclusiv”, nu participă la vot, solicitând ca „referatele vechilor hotărâri să se atașeze la proiectele de hotărâri, ca să vedem beneficiarii”.

Președintele de ședință - solicită Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății „ca, pentru următoarele preluări, să fie scrisă strada explicit și numele celor care cedează terenul, pentru a nu pune în situații delicate, consilierii, și pentru a ști exact cine este proprietarul, pentru a nu fi un conflict de interese”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 349/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 320441). â

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 350/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 319217).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 356/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 115, identi ficat prin nr. cad. 320510).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 363/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, identificat prin nr. cad. 320045).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 364/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 57, identificat prin nr. cad. 318931).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 365/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 317618).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna și consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 366/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Săndor nr. 22, identificat prin nr. cad. 320859).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 367/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 320188).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 368/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 22, identificat prin nr. cad. 321314).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 369/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului f.n., identi ficat prin nr. cad. 320098).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 370/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mioriței nr. 8, identi ficat prin nr. cad. 283895).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 383/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 320956).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 384/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 126 provizoriu, identi ficat prin nr. cad. 318514).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 411/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321477).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 412/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identi ficate prin nr. cad. 314141 și 320267).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 436/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 148-152, identi ficat prin nr. cad. 320945).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 437/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 124, identificat prin nr. cad. 321214).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 438/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 15, identificat prin nr. cad. 320542).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 439/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identi ficate prin nr. cad. 321645, 321636 și 321676).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 440/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 314946).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 441/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 318815).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 442/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 321655).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 443/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320556).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 444/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 321127).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 445/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 321414).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 41. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 446/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 317769).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 447/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 320388).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 448/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identi ficat prin nr. cad. 321297).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat), modificată prin Hotărârile nr. 609/2016 și 751/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Budai Deleanu nr. 62A (fost nr. 38).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 3.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 52 mp, cu destinația de curte, înscris în C.F. nr. 317896 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 317896, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 27.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu-Marin Moisin nu participă la vot).

 • 48. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 96 mp, cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 304154 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 304154, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 50. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca.

Retras.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construirea Centru de Transplant S+P+3E și parking auto, str. Republicii nr. 34-36, beneficiar: Institutul Oncologic „Prof Dr. Ion Chiricuță”.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu Florin Rațiu nu participă la vot).

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze motivația votului; îi transmite domnului consilier Rațiu că, chiar dacă nu participă la vot, trebuie să completeze motivația și să precizeze motivul pentru care nu participă la vot.

Consilierul local Ioan Sabin Sărmaș părăsește sala, fiind învoit.

Președintele de ședință - anunță cvorumul de ședință de 22.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire stație de distribuție carburanți, str. Câmpina nr. 51-53, beneficiară: S.C. RompetrolDownstream S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze motivația votului.

 • 53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 155/2017 (aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24 provizoriu; beneficiari: S.C. Doriandri Construct S.R.L. și S.C. Gero Star Impex S.R.L. ).

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și o abținere.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze motivația votului.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. dezvoltare ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Soporului, beneficiari: Jakab Alexandru, Jakab Ana-Maria, Bangur Anna și Bangur Tibor.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 55. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 2/1 și 2/2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea domnului Cadar Sorin Marius și a doamnei Cadar Ileana).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 56. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 683/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentul nr. 1, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, proprietatea petentului Onac T. Ioan — Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie).

 • 57. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 701/2016 pentru apartamentul nr. 6/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 18, proprietatea S.C. COMARGENTA S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 58. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 702/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 3/B/1 și 5, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 19, proprietatea S.C. Future Developments Company Impex S.R.L., S.C. Mobile Spot S.R.L.).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 59. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 705/2016 pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9 și 17, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 32, proprietatea S.C. Almanar Invest S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 60. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 710/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentul nr. 1, situat în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 1, Piața Avram Iancu nr. 11, proprietatea petenților Sz.abo Arpad și Sz.abo Adina Elena).

 • 61. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 711/2016 pentru apartamentul nr. 15, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, proprietatea domnului Retegan Valer și a doamnei Retegan Ludovica.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 62. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 711/2016 pentru apartamentul nr. 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, proprietatea domnului Mureșan Vasile și a doamnei Mureșan Gabriela Cristina.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 63. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 711/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 19, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, proprietatea domnului Mureșan Călin Cristian).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 64. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/2015 (aprobarea Regulamentului privind deținerea câinilor și accesului persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca și a Regulamentului de funcționare a parcurilor publice pentru câini).

 • 65. Proiect de hotărâre privind concursul între asociațiile de locatari/proprietari „CURĂȚENIE GENERALĂ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea pretului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013 și prin Hotărârea nr. 520/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 5 lit. e) și art. 9 lit. d) din Anexa la Hotărârea nr. 26/2010 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 și Hotărârea nr. 650/2016 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2016-2017pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat.

Comisia I - „aviz favorabil și formulăm un amendament, în sensul că la art. 1 se va modifica și va avea următorul cuprins: se aprobă un număr de 15.911 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent semestrului II al anului școlar 2016-2017, după cum urmează - detalierea pe tipuri de burse: burse de merit - 12.967, burse de performanță - 173, burse de studiu - 649, burse de ajutor social -2.122; se modifică Anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse

aferent semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu aceleași date”; amendamentul este formulat și în scris.

*                             5                   *                                                                                      5

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 22 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 69. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul de pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 26.226 lei (inclusiv T. V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât, respectiv Dallas și zona Rampei de gunoi până la s fârșitul anului școlar 2016-2017.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 52.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 520 copii proveniți din familii defavorizate.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, în cadrul Programului „Alimente” — 2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 74. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 75. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 6 iulie-20 decembrie 2016.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 76. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 711/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ap. 5 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de consiliu”.

Comisia I - este de acord cu propunerea Comisiei II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru, trei împotrivă și o abținere.

 • 77. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 673/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2, ap. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de consiliu”.

Comisia I - este de acord cu propunerea Comisiei II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 78. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 681/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11, ap. 4, 5, 6, 8 și 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii de consiliu”.

Comisia I - este de acord cu propunerea Comisiei II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 79. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 669/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, ap. 2A și 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de consiliu”.

Comisia I - este de acord cu propunerea Comisiei II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 80. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 711/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ap. 2A și 4A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - este de acord cu propunerea Comisiei II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru, trei împotrivă și o abținere.

 • 81. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 711/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ap. 9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - este de acord cu propunerea Comisiei II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 82. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 660/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădire situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de consiliu local”. Comisia I - este de acord cu propunerea Comisiei II.

Dl. Miron Damian - reprezentant al Asociației de proprietari str. Universității nr.

3 - arată că în cadrul ședinței de consiliu din data de 28 februarie 2017 a prezentat motivele pentru care a formulat plângerea prealabilă; susține că art. 1, 2 și 3 „din Legea 50, legea construcțiilor” se referă la lucrările de investiții, adică la lucrările noi; art. 3 însă face trimitere, printr-o excepție, la art. 11, care reglementează lucrările care nu modifică structura de rezistență și aspectul arhitectural, precum și realizarea unor lucrări de reparații asupra tâmplăriei, acoperișurilor, învelitorilor sau teraselor; afirmă că art. 11 se referă la monumentele istorice aparținând domeniului sănătății, unui domeniu general și Ministerului Apărării Naționale; susține că art. 11.2.1 tratează lucrările efectuate asupra monumentelor istorice care sunt unități sanitare.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul Miron Damian dacă imobilul în care locuiește este spital sau centru de sănătate.

Dl. Miron Damian - reprezentant al Asociației de proprietari str. Universității nr.

3 - răspunde că este un imobil de locuințe, dar afirmă că articolul de lege pe care l-a invocat se referă și la monumentele istorice în general; arată că clădirea în care locuiește este monument istoric de peste o sută de ani „și, bineînțeles că ea nu întrunește condițiile de a fi clasificată la îngrijite, pentru că ea trebuie împrospătată, mă refer la fațade”; afirmă că nu este necesară autorizația de construire, ci doar asumarea obligației, față de „Direcția de Monumente Istorice”, că nu va fi modificat niciun element arhitectural al clădirii, acesta fiind motivul pentru care solicită admiterea plângerii prealabile; susține că asociația de proprietari pe care o reprezintă nu își permite să finanțeze lucrările de refațadizare, deoarece fațada clădirii însumează peste 3.000 de mp., durata de realizare a unor asemenea lucrări fiind de peste o jumătate de an, putând ajunge până la un an; arată că acesta este motivul pentru care nu s-au putut încadra în termenul din somație - 30 noiembrie -, dar au început lucrările; susține că „noi am început lucrările; am avut avizul Monumentelor Istorice, pentru care am prezentat o documentație tehnică și am anunțat începerea lucrărilor la Direcția Județeană de Cultură; aceste trei criterii ar fi egale cu excepția prevăzută de Codul fiscal, respectiv pct. 168 din Normele de aplicare ale Codului fiscal, care exceptează de la majorare acele lucrări care se încadrează în începerea lucrărilor, au comunicat și se încadrează în criteriile art. 11”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șeful Serviciului Control urbanism și disciplina în construcții - precizează că imobilul în cauză este încadrat ca monument istoric, figurând la poziția 136 în Lista monumentelor istorice, fiind vorba despre Palatul Sebestyen; arată că punctul de vedere al departamentului juridic al Direcției Generale Poliția locală este inclus în informarea atașată plângerii prealabile; consideră că este necesară obținerea autorizației de construire, deoarece este vorba despre un monument istoric.

Dl. Miron Damian - reprezentant al Asociației de proprietari str. Universității nr. 3 - afirmă că nu este vorba despre lucrări de renovare, cum figurează în documentele Direcției Generale Poliția locală, ci despre lucrări de zugrăvire și vopsitorie.

Președintele de ședință - arată că a studiat această speță, având în vedere că a fost amânată în ședința trecută, și consideră că această clădire nu se încadrează în categoria clădirilor scutite de obținerea autorizației de construire pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirii, cu atât mai mult cu cât este vorba despre un monument istoric aflat pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 83. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Luca Marius și Luca Emeșe împotriva Hotărârii nr. 679/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 17, ap. 2, 5 și 9 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - este de acord cu propunerea Comisiei II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 84. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Onac T. Ioan — Cabinet medical de recuperare, medicină fizică și balneologie, referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 343/2016 (Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca).

Retrasă.

 • 85. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Barbos Aurelia, referitoare la revocarea art. 7 a Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 86. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către S.C. IDB GRUP S.R.L., referitoare la revocarea art. 7 a Hotărârii nr. 649/2016privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 87. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Cîmpan Sorana Eugenia, referitoare la revocarea art. 7 a Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 88. In formare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Cadar Sorin Marius și Cadar Ileana, referitoare la revocarea art. 7 a Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 89. In formare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Rusu Vasile, referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 695/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 8,10,11, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 90. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Hann Karin Elisabeth, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 706/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

10, 11, 12 și 13 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 91. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Perhăiță Elena și Perhăiță Florena Elena, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 708/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 și 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și patru împotrivă.

 • 92. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, înregistrată sub nr. 163863/43 din 12.04.2016.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile, în sensul modificării încadrării urbanistice a terenului situat în str. Borhanciului, înscris în C.F. nr. 272309, 272310 și 252556, din U.T.R. ULic/ P.U.Z. în U.T.R. UM4, în limita adâncimii parcelei adiacente cu același U.T.R., această admitere urmând să-și producă efectele odată cu Actualizare P.U.G.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 93.  Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tripon Traian, înregistrată sub nr. 193820/1 din 4.05.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii, fiind rămasă fără obiect”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 21 de voturi pentru și o abținere.

 • 94. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Giurgiu Leontin și Giurgiu Erika, înregistrată sub nr. 93091/45 din 23.02.2017.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 95. In formare privind Plângerea prealabilă formulată de Sabou Emil, înregistrată sub nr. 212474/43 din 16.05.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 96. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația pentru Adevărul Revoluției Cluj, înregistrată sub nr. 206176/43 din 11.05.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 97. In formare privind Plângerea prealabilă formulată de Farcas Felician și Farcas Ana, înregistrată sub nr. 177535/3 din 20.04.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 98. In formare privind Plângerea prealabilă formulată de Societatea Tetarom S.A., înregistrată sub nr. 165662/43 din 13.04.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Jurja - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Marius Sorel Jurja nu participă la vot).

 • 99. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oltean Ioan Cristian și Oltean Sanda Alina, înregistrată sub nr. 158044/43 din 7.04.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 100.  Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oltean Viorel, înregistrată sub nr. 144264/1 din 31.05.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 101. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hathazi Elisabeta, înregistrată sub nr. 155791/3 din 6.04.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 102. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hartau Marius, înregistrată sub nr. 151373/43 din 4.04.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 103. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Miszti Ioan, înregistrată sub nr. 204410/43 din 10.05.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 104. Informare privind Plângerile prealabile formulate de Mocean Florin Vasile, înregistrată sub nr. 190463/43 din 28.04.2016 și Bordea Iosif Lucian, înregistrată sub nr. 191316/43 din 28.04.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 105. Informare privind Plângerile prealabile formulate de Toșa Georgeta-Aurora (înregistrată sub nr. 273977/43 din 21.06.2016), Naghi Sandor (înregistrată sub nr. 276672/43 din 21.06.2016) și Ghiuruțan Daniela-Marta (înregistrată sub nr. 276678/43 din 21.06.2016).

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

D-na Toșa Aurora - petentă - solicită ca un reprezentant al dânsei să ia cuvântul. Președintele de ședință - „nu doriți să luați dumneavoastră?”.

D-na Toșa Aurora - petent - precizează că reprezentantul său se află încă pe drum. Președintele de ședință - menționează că punctul poate fi amânat momentan.

D-na Toșa Aurora - petent - solicită ca verișoara dânsei să ia cuvântul, fiind vorba despre „aceeași parcelă”.

Președintele de ședință - „cum?”.

9          9    9**

D-na Toșa Aurora - petentă - solicită ca verișoara dânsei să ia cuvântul, fiind vorba despre „aceeași parcelă; 106”.

Președintele de ședință - amână punctul 105, „până când doamna va beneficia de o reprezentare”.

Discuțiile la punctul 105 au fost reluate după punctul 106.

 • 106. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chicinaș Daniela-Lucia, înregistrată sub nr. 331354/3 din 8.09.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

D-na Daniela-Lucia Chicinaș - petentă - arată că prin plângerea prealabilă a solicitat îndreptarea unei erori materiale, de proiectare, și nu extinderea intravilanului, deoarece, potrivit actelor pe care le deține, terenul său este în intravilan.

Dl. Ion Buligă - consilier Biroul Strategii urbane - arată că, potrivit vechiului P.U.G., limita intravilanului „era o linie foarte groasă”, nefiind clar dacă terenul în speță a fost sau nu a fost în intravilan; „pare să fie extravilan, după părerea mea; este adevărat că acolo există o construcție autorizată, înscrisă în Cartea Funciară, și că parcela respectivă are, în Cartea Funciară, înscris intravilan”.

Președintele de ședință - „în comisie, discuția a fost în felul următor: în vechiul P.U.G., având în vedere și adeverințele care s-au dat în vechiul P.U.G., terenul apărea în intravilan, iar prin noul P.U.G. s-a votat restrângerea intravilanului; este corect?”.

Dl. Ion Buligă - consilier Biroul Strategii urbane - „nu, nu sunt adeverințe că terenul este intravilan, doar că este înscris în Cartea Funciară; nu știu cum a ajuns să se înscrie”.

Președintele de ședință - propune amânarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru o ședință ulterioară.

Se supune la vot amânarea punctului 106 de pe ordinea de zi și se obține unanimitate.

Se reiau discuțiile la punctul 105.

Președintele de ședință - fiind vorba de aceeași speță, propune amânarea punctului 105 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot amânarea punctului 105 de pe ordinea de zi și se obține unanimitate.

 • 107. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Domșa Georgiana, înregistrată sub nr. 339801/1 din 15.09.2015.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Ioan Domșa - petent - precizează că este soțul doamnei Georgiana Domșa, cea care a formulat plângerea prealabilă; arată că au solicitat modificarea încadrării terenului lor din ULiu în Liu, pentru a putea construi o casă; „și aș vrea să spun că, în 2014, când am cerut ca să mi se dea o autorizație, același lucru s-a întâmplat, cu linia groasă; ar trebui să fie o explicație pentru linia groasă, dar nu am nevoie de ea, în momentul de față”; afirmă că, în imediata vecinătate a terenului pe care îl deține, există două case care nu apar în P.U.G.; arată că pentru terenul său are acces la drum, iar utilitățile sunt la 20 de metri distanță; susține că ar fi întocmit un P.U.Z., dar are vecini care nu își doresc acest lucru, deoarece doresc să planteze porumb pe terenurile lor.

Președintele de ședință - „deci dumneavoastră ne spuneți că zona nu este urbanizată, dacă vecinii dumneavoastră cultivă porumb acolo, nu?”.

Ioan Domșa - petent - răspunde că nu este în măsură să spună acest lucru, dar afirmă că în zonă sunt multe case; susține că a cumpărat o parcelă mică pentru a-și construi o casă.

Dl. cons. Rațiu - arată că toată zona respectivă este încadrată în ULiu; „problema este că dacă noi dăm voie la toți care au parcele la drumul principal, la str. Oașului, să fie în Liu, să-și construiască case, automat, toate parcelele din spate nu mai au acces și, atunci, ne-am gândit că tot acest U.T.R. trebuie gândit împreună; nu sunteți așa mulți vecini în zonă, cred că puteți face un P.U.Z. împreună și să vă reglementați fiecare parcela”.

Ioan Domșa - petent - afirmă că în spatele terenului său este pădure; reiterează că ar fi întocmit un P.U.Z., însă nu a identificat nicio posibilitate în acest sens, deoarece vecinii săi nu își doresc acest lucru, nu doresc să cedeze nicio suprafață din terenurile pe care le dețin.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 19 voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri.

 • 108. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Fundația Pro Roma, înregistrată sub nr. 118059/43 din 18.03.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii” Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 109. Informare privind Raportul de evaluare nr. 7202/G/II/28.02.2017 al Agenției Naționale de Integritate.

Informarea a fost luată la cunoștință.

110 a — Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2014 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul”, din municipiul Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

110 b — Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare și completare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013 (aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

110 c — Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 975.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: „Zilele Clujului”, Seri de Vară Clujene, Zilele Recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

110 d — Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar a doamnei Horvăth Anna, ca urmare a demisiei.

D-na cons. Horvath - „vă mulțumesc mult, stimați colegi; aș dori doar, înainte de votarea acestui proiect de hotărâre, să vă spun câteva cuvinte: astăzi, evident, pentru mine se încheie o etapă din viața mea și n-aș vrea să se încheie fără să exprim câteva mulțumiri: în primul rând, pentru dumneavoastră, domnule primar, și pentru colegii consilieri, care, în iunie 2012 și, ulterior, în iunie 2016, m-au onorat cu încrederea lor; și, evident, la fel de mult aș vrea să mulțumesc colegilor din primărie, cu care am format, am simțit eu și sper că și dânșii, am format o echipă extraordinară, trecând prin momente grele, trecând prin momente frumoase, dar am format o echipă”; mărturisește că „a fost cea mai frumoasă și cea mai fascinantă perioadă din viața mea profesională, acești ani petrecuți alături de dumneavoastră, în Primăria municipiului Cluj-Napoca, și sper doar că, prin munca mea, prin felul meu de-a fi, am putut contribui, cât de puțin, la procesele, tendințele, evoluțiile prin care trecem și pe care le trăim cu toții în acest oraș; vă mulțumesc mult”.

Dl. primar - „doamnă viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri, respect, evident, decizia dumneavoastră unilaterală, dar în același timp vreau, cu aceeași sinceritate, să vă mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o, mulți ani, aproape cinci, în Primăria municipiului Cluj-Napoca, alături de mine, alături de colegii mei, împreună aici, în consiliul local, pentru ca lucrurile să meargă un pic mai bine în acest oraș; și pentru tot acest efort, și pentru zilele, nopțile nedormite, de multe ori, pentru suferințele, pentru grijile, pentru problemele pe care le-ați avut și pe care am încercat, împreună, să le rezolvăm, încă o dată, vă mulțumesc”.

Președintele de ședință - „permiteți-mi să vă spun și eu câteva cuvinte: aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru perioada în care am colaborat împreună, și cea din momentul în care eu am fost consilier local; o simt pe propria piele că nu este o muncă ușoară, este grea și solicitantă; și eu vreau să vă mulțumesc și să vă doresc mult succes în continuare”.

Dl. cons. Gergely - dorește ca, în nume personal și în numele grupului de consilieri locali U.D.M.R., să-i mulțumească doamnei Horvath Anna și să o asigure că beneficiază de sprijinul lor, indiferent ce s-ar întâmpla.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

110 e — Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

Președintele de ședință - având în vedere că un post de viceprimar este vacant, întreabă formațiunile politice reprezentate în consiliul local dacă au propuneri pentru ocuparea acestui post; „constat că nu sunt propuneri în momentul de față; atunci, punctul rămâne fără obiect și vom amâna pentru o altă ședință ocuparea acestui post vacant”.

Comisia II - aviz favorabil.

Mapa președintelui de ședință

1. Sesizarea domnului Mihai Daniel Pop, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 118.735/3, în data de 9 martie 2017.

Sesizarea este repartizată Comisiei II.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Acest proces-verbal a fost întocmit de către Consilier Raul Pușcaș și Inspector de specialitate Ramona Nistor.

Nota 1. Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

Nota 2. Fișele cu motivația votului la proiectele de urbanism sunt anexe și fac parte integrantă din prezentul proces-verbal, conform legii2.

1

 Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.

2

 Art. 56 alin. 7'1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.