Proces verbal din 19.12.2017

Ședința din 19 decembrie 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 584076/305/20.12.2017

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 19 decembrie 2017, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Călin-Marcel Găbudean, Gergely Balazs (absent motivat) și Ioan Pop (absent motivat).

Secretarul municipiului - constată că absentează trei consilieri locali, ședința de consiliu fiind legal constituită; procesul-verbal al ședinței anterioare va fi supus aprobării în ședința următoare de consiliu local.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 2. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului-cadru cu S.C. Rosal Grup S.A., având ca obiect gestiunea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor care reprezintă drepturile de asociere a imaginii Municipiului Cluj-Napoca cu ACES Europe pentru titlul „Cluj-Napoca, Oraș European al Sportului - 2018”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobate prin Hotărârea nr. 521/2016.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 1-3, identificat prin nr. cad. 328204.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 138/2017 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2017).

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

 • 9.  Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2017, ora 10 (a doua convocare).

 • 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 15, proprietatea Parohiei Unitariene nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 34-36, proprietatea d-nei Ghita Cornelia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3/1, 3/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 112, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentul nr. 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, proprietatea d-nei Dallet Lorene Yvone Suzanne, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4-str. Brassai Samuel nr. 5, proprietatea Asociației Culturale Minerva, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și 25 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 18. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 5, proprietatea d-nei Ilca Reghina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2 și 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1 (cotă de parte), 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 14, proprietatea d-lui Bunea Dragoș și a d-nei Man Diana Paula, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13/I, 13/II, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 6, proprietatea Parohiei Unitariene nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/I, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1 și nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Fortăreței nr. 8, proprietatea d-lui Bugneriu Sebastian Ioan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Ferenc nr. 17, proprietatea Federației Comunităților Evreiești din România - Comunitatea Evreilor Cluj, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (cotă de ^), 19, 20, 21, 22, 24, 25-26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Clemenceau nr. 10, proprietatea d-nei Mureșan Ileana și a d-nei Rațiu Mihaela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 37. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 38. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 39. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 40. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 41. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 42. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 3/16), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinad nr. 33, proprietatea Companiei Naționale Poșta Română S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 30, proprietatea S.C. Transilvania Management S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 20, proprietatea Parohiei Romano-Catolice „Sf. Mihail”, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10D din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 22-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 49. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 11, Corp I, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 50. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 51. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 120, proprietatea d-nei Popa Eva Magdalena și a d-lor Remisovszky Vladimir și Teleky Bela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 52. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 3, 4, 5 și 6, Corp A și apartamentele nr. 6 și 9, Corp B din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 53. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 20-22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 54. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1/2, 1/2A și 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cotită nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 55. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 672/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31).

 • 56. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 676/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 24).

 • 57. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 681/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11).

 • 58. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 702/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3/A/1, 3/A/2, 3/B/1, 3/B/2, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19).

 • 59. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 686/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14).

 • 60. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 687/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6).

 • 61. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 695/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 și 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51).

Dl. primar - prezintă situația pe anii 2016, 2017 și 2018 cu privire la stadiul lucrărilor de refațadizare a imobilelor supuse majorării cu 500 la sută a impozitului pe clădiri; le mulțumește domnului viceprimar Dan Tarcea, domnului director general Marcel Bonțidean și echipelor aflate în subordinea dânșilor, pentru implicarea în aceste demersuri care vizează siguranța cetățenilor, dar și aspectul de estetică urbană.

Președintele de ședință - îi felicită pe colegii de la Direcția Generală poliția locală, Direcția Tehnică și Direcția Generală de urbanism „pentru eforturile pe care le-au depus, pentru prevenția și informarea cetățenilor, pe parcursul anului 2017; ce anume trebuie să facă, și cum să facă cetățenii pentru a nu fi supraimpozitați...”.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Cvorumul de ședință este de 24.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tothfalusi - propune ca mașinile și echipamentele destinate salubrizării menajere să fie reînnoite.

Președintele de ședință - îi răspunde domnului consilier Tothfalusi că acest aspect este frecvent discutat în cadrul ședințelor cu reprezentanții regiilor și că s-au găsit soluții.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 2. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului-cadru cu S.C. Rosal Grup S.A., având ca obiect gestiunea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Clu j-Napoca, sector I.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil și avem și un amendament, respectiv, o completare la articolul unu, se va completa ultimul rând după virgulă, cu următorul conținut: acordul-cadru cu S.C. Rosal Grup nu va fi mai mare de patru ani, de la data intrării în vigoare a acestuia; este practic pentru acuratețe și pentru a elimina orice fel de interpretare”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și șe obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin de 24 voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor care reprezintă drepturile de asociere a imaginii Municipiului Cluj-Napoca cu ACES Europe pentru titlul „Cluj-Napoca, Oraș European al Sportului — 2018”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobate prin Hotărârea nr. 521/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Sărmaș - secretarul Comisiei VII - anunță următoarele amendamente: „la pagina nouă din material, punctul opt, numărul unu, o completare, după cum urmează: „toate documentele se înaintează Centrului de Informare pentru cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, strada Moților nr. 7 sau online, la adresa registratura@,priamariaclujnapoca.ro se completează cu: în atenția Serviciului Management proiecte sociale culturale și sportive; la pagina zece din material, este o îndreptare de eroare, punctul nouă, numărul trei, „Comisia pentru sănătate, muncă, protecție socială, tineret și sport” se înlocuiește cu „Comisia pentru sport, tineret, mediu și turism”; la pagina 13 din material, punctul zece, numărul unu, litera a, la „condiții și criterii de finanțare” se completează „să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii, având sediul în raza teritorială administrativă a municipiului Cluj-Napoca, vor fi acceptate și proiecte depuse de federațiile de specialitate cu sediul în alte localități, se completează cu: „dacă implementarea proiectului se desfășoară pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca”; la pagina 15, punctul zece, la „condiții și criterii de finanțare”, la numărul trei, chiar înainte de criterii de finanțare a programelor sportive, se introduce litera e), după litera d), iar amendamentul este următorul: „în cazul nejustificării de către beneficiar a cheltuielilor pentru o tranșă acordată, beneficiarul este obligat să restituie autorității finanțatoare în termen de 15 zile de la data solicitării, suma acordată precum și dobânda legală aferentă sumei acordate”; la pagina 27, articolul 13, respectiv, sub tabelul care prevede activități, acțiuni sportive inerente, mai propunem spre adăugare următorul paragraf: „limita maximă decontabilă din alocarea financiară a autorității finanțatoare per contract de activitate sportivă/contract de muncă per lună este de zece salarii minime pe economie (brute), limita prevăzută conform cerințelor O.U.G. nr. 38/2017, articolul 11”; „acestea sunt amendamentele propuse”.

Dl. cons. Moisin - îl întreabă pe domnul consilier Sărmaș „dacă în 15 zile nu se restituie suma nedatorată, împreună cu dobânda legală, ce se întâmplă?; cred că ar trebui să menționăm că această dobândă legală se aplică și după cele 15 zile în caz de refuz de restituire sumă”.

Dl. cons. Sărmaș - „formularea este în felul următor: se restituie autorităților finanțatoare, în termen de 15 zile de la data solicitării, deci de la 15 zile din momentul în care se face solicitarea recuperării sumei, suma acordată, precum și dobânda legală aferentă sumei alocate; să completăm până la data plății efective, în regulă”.

Se supun la vot amendamentele Comisiei VII și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Constantea nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Constantea nu participă la vot).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 1-3, identificat prin nr. cad. 328204.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 138/2017 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2017).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2017, ora 10 (a doua convocare).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil și avem și o propunere pentru a reprezenta interesele consiliului local, respectiv pe domnul consilier Florin Gliga, iar mandatul este „pentru””.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și șe obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin de 24 voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 15, proprietatea Parohiei Unitariene nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 34-36, proprietatea d-nei Ghita Cornelia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3/1, 3/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 112, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentul nr. 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, proprietatea d-nei Dallet Lorene Yvone Suzanne, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4-str.

Brassai Samuel nr. 5, proprietatea Asociației Culturale Minerva, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. Tiboli-Szabo Zoltan - președintele Asociației Culturale Minerva - prezintă situația juridică a clădirii, reparațiile efectuate începând cu anul 2013, la o parte din imobilul în cauză și le solicită consilierilor locali să amâne supraimpozitarea clădirii.

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Tiboli-Szabâ Zoltan pentru activitatea desfășurată și pentru aportul adus comunității clujene și precizează că fiecare proprietar, indiferent de statutul pe care îl deține, are atât drepturi cât și obligații.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - „clădirea a obținut punctajul procentual de 41,05 la sută pentru degradările care s-au constatat”.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul Florin Șandor care este situația cu privire la autorizația de construire.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - „autorizația de construire este doar pentru un singur corp de clădire din cele cinci; conform hotărârii de consiliu local, obligația proprietarului este să execute lucrările, nu parțial, ci integral; doar după aceea se consideră finalizate acele lucrări”.

Dl. Tiboli-Szabo Zoltan - președintele Asociației Culturale Minerva - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „pentru lucrările de fațadizare nu este necesar P.U.Z., doar dacă vreți să faceți și alte modificări la clădiri, atunci da, dar pentru fațadizare nu este nevoie de P.U.Z.”.

Dl. Tiboli-Szabo Zoltan - președintele Asociației Culturale Minerva - reiterează solicitarea amânării de la plata impozitului majorat în vederea realizării și a celorlalte lucrări de refațadizare.

Președintele de ședință - spune că „legea nu prevede o astfel de amânare”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și cinci abțineri.

 • 16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și 25 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Molhem Mohammad-Bashar nu participă la vot).

Dl. cons. Florian - solicită învoirea de la ședință.

Dna. cons. Horvath - solicită învoirea de la ședință.

Cvorumul de ședință este de 22; domnul consilier local Ovidiu Valeriu Florian și doamna consilier local Horvath Anna părăsesc salai, fiind învoiți.

 • 17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,13A, 14, 16,17,

 • 18, 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,10B, 13,14,15,16, 17,18,

 • 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. Antonia Pop - reprezentant al Asociației de Proprietari Horea nr. 66 -prezintă stadiul lucrărilor de la nivelul clădirii de pe strada Horea nr. 66, menționând că se află în așteptarea autorizației de construire și solicită o amânare de la impozitarea majorată cu 500 la sută.

Dl. cons. Morar - precizează că anexele acestui punct de pe ordinea de zi nu sunt încărcate pe site-ul instituției; o întreabă pe doamna Antonia Pop dacă estimează că în acest an va obține autorizația de construire și dacă va dispune de timpul necesar să o comunice Inspectoratului de Stat în Construcții.

Dna. Antonia Pop - reprezentant al Asociației de Proprietari Horea nr. 66 -estimează că va obține autorizația de construire și adaugă faptul că, în imobil există două apartamente ipotecate și că „astăzi sau mâine” vor obține acordul băncilor, care au pus inițial interdicție și pe procedura de construire.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul Florin-Dumitru Șandor „ce prevede legislația în vigoare, odată ce prevede legea și ce prevede regulamentul care a fost votat de către consiliul local?”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - „obligația proprietarilor clădirilor este ca până la 30 noiembrie a anului în curs, fie să execute lucrările în integralitatea lor, fie să obțină autorizație de construire pentru lucrările de reabilitare și să declare la Primăria municipiului Cluj-Napoca, respectiv la Inspectoratul de Stat în Construcții, începerea acestor lucrări; prin urmare termenul este deja trecut”.

Președintele de ședință - „orice vot pe care l-am da noi astăzi, cu privire la o amânare, ar fi contrar legii, asta ne spuneți, da?; puteți să ne specificați care este legea care prevede acest lucru?”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciu Control urbanism și disciplina în construcții - „este Legea 227 privind Codul Fiscal”.

Dna. Antonia Pop - reprezentant al Asociației de Proprietari Horea nr. 66 -„Legea 227 este a Codului Fiscal nu este a reparațiilor”.

Președintele de ședință - „Codul Fiscal ne spune și regulamentul”.

Dl. cons. Morar - întreabă când a fost depusă prima cerere și, în cazul în care autorizația nu a fost obținută până la 30 noiembrie „din motive ale noastre interne”, propune amânarea supraimpozitării.

Președintele de ședință - spune că „încălcăm legea” și-l întreabă pe domnul Virgil Poruțiu, directorul executiv al Direcției Tehnice, care este situația cu privire la această clădire.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția Tehnică - „am aprobat indicatorii tehnico-economici în luna august, dacă nu mă înșel; după aprobarea indicatorilor, conform contractului de proiectare, urmează elaborarea D.T.A.C.-ului; atât durează elaborarea unei documentații tehnice, obținerea tuturor avizelor; am colaborat foarte bine cu asociația de proprietari, chiar sunt singurii care colaborează în situații de genul acesta”.

Președintele de ședință - precizează că autorizația de construire nu poate fi emisă din moment ce există două apartamente care nu și-au dat acordul.

Dna. Antonia Pop - reprezentant al Asociației de Proprietari Horea nr. 66 -menționează că apartamentele și-au dat acordul, însă mai este nevoie de acordul băncilor care au ipotecat acele apartamente.

Președintele de ședință - spune că există astfel o interdicție în cartea funciară și că este neapărat nevoie de acordul băncii.

Dna. Antonia Pop - reprezentant al Asociației de Proprietari Horea nr. 66 -reiterează că „astăzi trebuia să obținem documentele și încă nu au ajuns în posesia mea”.

Președintele de ședință - „astăzi nu este 30 noiembrie, din păcate”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și trei abțineri.

 • 20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 5, proprietatea d-nei Ilca Reghina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15 din clădirea situată în Clui-Napoca, str. Horea nr. 74, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2 și 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1 (cotă de % parte), 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 14, proprietatea d-lui Bunea Dragoș și a d-nei Man Diana Paula, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13/I, 13/II, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 6, proprietatea Parohiei Unitariene nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/I, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1 și nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Fortăreței nr. 8, proprietatea d-lui Bugneriu Sebastian Ioan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. Nicolas Tonco - reprezentant al Asociației de Proprietari Horea nr. 35 - le solicită consilierilor locali să retragă Asociația de Proprietari Horea nr. 35 de pe lista supraimpozitării, motivând că a depus toate diligențele necesare în vederea refațadizării clădirii monument istoric; spune că avizul și certificatul de urbanism au fost obținute, „încă de acum trei luni de zile”, iar de la „Comisia de monumente istorice” avizul favorabil a fost obținut pe data de „4 decembrie”; prezintă pașii pe care i-a parcurs până la ora actuală în realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii.

Președintele de ședință - îi răspunde domnului Nicolas Tonco faptul că „avem o legislație pe care trebuie să o respectăm” și că „noi am tratat cu celeritate orice fel de documentație care a venit legată de partea de refațadizare”; de asemenea, îi transmite că „la data de 30 noiembrie, dumneavoastră nu ați putut să faceți dovada că aveți declarate începerea lucrărilor, aveți autorizație de construire și declararea începerii lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și la primărie”.

Dl. Nicolas Tonco - reprezentant al Asociației de Proprietari Horea nr. 35 -precizează că autorizația de construire impunea și alte tipuri de avize suplimentare, clădirea fiind catalogată monument istoric.

Președintele de ședință - „sunt avizele legale conform...”.

Dl. Nicolas Tonco - reprezentant al Asociației de Proprietari Horea nr. 35 - „am rezervat și trotuarul și nu am putut începe lucrările fără avizul Monumentelor istorice”.

Președintele de ședință - „sunt avizele care sunt cerute de Legea 50 din 1991”.

Dl. Nicolas Tonco - reprezentant al Asociației de Proprietari Horea nr. 35 - „nu se pot obține într-un an”.

Președintele de ședință - menționează că există situații în care aceste avize au fost 9                                     9              9                         5                                                                  »

obținute.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și două abțineri.

 • 33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Ferenc nr. 17, proprietatea Federației Comunităților Evreiești din România — Comunitatea Evreilor Cluj, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dra. viceprimar Olah - întreabă dacă această măsură de supraimpozitare poate fi luată în cazul proprietarului care deține imobilul de pe strada David Ferenc nr. 17, ținând cont de faptul că Federația Comunităților Evreiești din România - Comunitatea Evreilor Cluj, „potrivit legii, sunt organizația unei minorități naționale și sunt și de utilitate publică”.

Dna. Liana-Mărioara Căprar - director executiv adjunct Direcția Impozite și taxe locale - „este de utilitate publică, dar nu de drept public, deci în consecință poate fi luată măsura, de aceea ne-am asigurat înainte de a face proiectul de hotărâre; este în regulă”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și trei abțineri.

 • 34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15,16, 17, 18 (cotă de V2), 19, 20, 21, 22, 24, 25-26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Clemenceau nr. 10, proprietatea d-nei Mureșan Ileana și a d-nei Rațiu Mihaela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cuz.a Vodă nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 3/16), 12, 13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinad nr. 33, proprietatea Companiei Naționale Poșta Română S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 30, proprietatea S.C. Transilvania Management S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 20, proprietatea Parohiei Romano-Catolice „Sf. Mihail”, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10D din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 22-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,14, 15,16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 49. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 11, Corp I, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 50. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - precizează că, în cazul acestui punct de pe ordinea de zi, asemenea și punctului 19 de pe ordinea de zi, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și întreabă în ce stadiu se află acest proiect și cine se va ocupa de realizarea lucrărilor respective.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția Tehnică - „la Horea numărul unu există autorizație de construire, le-am comunicat în scris proprietarilor să vină să ridice autorizația, să execute lucrările conform autorizației; au preluat doar adresa de înaintare, nu au dorit să ridice autorizația”.

Dl. cons. Morar - „deci, faptul că noi am aprobat indicatorii, nu înseamnă că noi ne asumăm că vor reabilita aceste clădiri; noi suntem proprietari și la aceste adrese sau suntem coproprietari?”.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția Tehnică - „suntem coproprietari cu șase la sută”.

Dl. cons. Morar - „deci, noi am aprobat indicatorii, proiectarea”.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția Tehnică - „avem proiect, avem tot; și dânșii nu au anunțat lucrările la Inspectoratul de Stat în Construcții, motivând că nu au bani să plătească taxa, pe care am calculat-o și ar fi trebuit să plătească nouă mii de lei”.

Dl. cons. Morar - „și când noi am aprobat indicatorii, nu noi ne-am asumat că o să facem aceste lucrări?; aici îmi scapă mie personal”.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția Tehnică - „da, pe cheltuiala dânșilor; dar, dânșii nu sunt de acord cu nimic; contestă soluția dată de proiectant, expertizele, orice nu este...”.

Dl. cons. Morar - „deci, noi ne-am asumat că se vor face aceste lucrări, de către noi, pe banii dânșilor, pe proiectarea noastră”.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția Tehnică - „conform articolului nouă din Legea 153”.

Dl. cons. Morar - „și cum se vor plăti aceste sume?; acum, scuzați că am intrat într-un dialog, dar chiar nu înțeleg în detaliu; deci, noi am proiectat, ulterior autorizația a ieșit pe numele dânșilor, pe asociație”.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția Tehnică - „pe numele municipiului și al asociației”.

Dl. cons. Morar - „așa; și dânșii vor trebui să plătească aceste lucrări pe indicatorii care sunt aprobați de către noi, corect?”.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția Tehnică - „dânșii pot aplica proiectul pe care noi l-am pus la dispoziție și nu au dorit să-l preia”.

Președintele de ședință - precizează că există două variante: pe de o parte, „dacă dânșii vor să facă lucrările pot să negocieze cu orice fel de firmă și să facă lucrările la un preț pe care l-au negociat cu firma”; pe de altă parte, „dacă nu vor să facă aceste lucrări și se pare că nu vor să le facă, atunci noi va trebui să organizăm o licitație, prin care să desemnăm un constructor în baza unei licitații și va fi prețul rezultat din licitație, care poate să fie mai mare sau mai mic decât un preț direct negociat”.

Dl. cons. Morar - „și cine va plăti aceste lucrări în varianta a doua?”.

Președintele de ședință - „în varianta a doua, le va plăti municipalitatea, urmând să recupereze banii de la proprietar; noi am considerat că este mult mai ușor să-și facă dânșii lucrările, pot să fie mult mai ieftine aceste lucrări, pentru că o licitație, categoric duce la un preț mai mare decât o negociere directă; dacă au refuzat până în acest moment, ne aflăm în situația în care acest proiect este supus spre aprobare”.

Dl. cons. Morar - „și același lucru este valabil și la punctul 19, corect?; la Horea 66?”.

Președintele de ședință - „da, exact!”.

9        9   9***

Dl. cons. Morar - „nu am apucat să mă duc până în capăt cu ideea”.

Președintele de ședință - „exact; la Horea 66 este posibil ca domnii, după cum și-au exprimat aici disponibilitatea de a face dânșii și să negocieze dânșii”.

Dl. Virgil Poruțiu - director executiv Direcția Tehnică - „mă refer la Horea 66; este altfel situația, dânșii doresc să facă, la Horea numărul unu nu se dorește nimic”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din clădirea situată în Clui-Napoca, str. Moților nr. 120, proprietatea d-nei Popa Eva Magdalena și a d-lor Remisovszky Vladimir și Teleky Bela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 52. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 3, 4, 5 și 6, Corp A și apartamentele nr. 6 și 9, Corp B din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 53. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 20-22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1/2, 1/2A și 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cotită nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 55. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 672/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 56. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 676/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 24).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 57. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 681/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 58. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 702/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3/A/1, 3/A/2, 3/B/1, 3/B/2, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Molhem Mohammad-Bashar nu participă la vot).

 • 59. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 686/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 60. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 687/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 61. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 695/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 și 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

Președintele de ședință - le urează consilierilor locali „Sărbători fericite!”.

9                         9          9                                                                ”

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali pentru colaborare și le urează „La mulți ani!”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

9


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Prezentul Proces-verbal nr. 584076/305/20.12.2017 a fost întocmit de către Dipl. în adm. Ramona Nistor, Inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.