Proces verbal din 17.10.2017

Ședința din 17 octombrie 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 476.980/305/19.10.2017

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 17 octombrie 2017, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Gergely Balazs, Molhem M. Bashar (absent motivat) și Racz Levente Zsolt (absent motivat).

Secretarul municipiului - constată că absentează trei consilieri locali, ședința de consiliu fiind legal constituită; supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și acesta este aprobat în unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 45a, 45b și 45c, pe care le prezintă și le susține; anunță înființarea Centrului de Inovare și Imaginație Civică, sub egida primăriei și a consiliului local, centru care va prelua, în vederea dezbaterii, toate propunerile care vizează dezvoltarea orașului; centrul va funcționa începând de azi, 17.10.2017, în clădirea Casino din Parcul Central, fiind coordonat de domnul Ovidiu Cîmpean (directorul Direcției Evenimente publice și informare cetățeni, n.n.), iar prima dezbatere va avea loc joi, 19.10.2017, ora 17, având ca temă un subiect de interes general -Parcul Feroviarilor; precizează că centrul va prezenta un raport trimestrial consiliului local; arată că bugetarea participativă a intrat în linie dreaptă, prima etapă a votului urmând să se desfășoare până în data de 22.10.2017; referitor la centura metropolitană a municipiului Cluj-Napoca, arată că - așa cum este cuprinsă în masterplanul privind transporturile al Guvernului României, întocmit în raport cu Uniunea Europeană - aceasta cuprinde trei tronsoane: de la nodul de autostradă Gilău până la sensul giratoriu de la hipermaketul „Cora” - tronson aflat pe teritoriul administrativ al comunei Florești, de la Bucium-Mănăștur până la „Selgros” -tronson aflat pe raza municipiului Cluj-Napoca, având aproximativ 15 km., iar ultimul tronson se află pe raza comunei Apahida, acesta vizând realizarea legăturii cu centura Vâlcele-Apahida; susține că primăria și consiliul local au reușit să includă această centură în cadrul proiectelor prioritare ale României pentru exercițiul financiar european 2014-2020; arată că, potrivit legii, sarcina de realizare a centurilor metropolitane aparține Guvernului României, prin Ministerul Transporturilor și, în subsidiar, prin Compania Națională a Infrastructurii Rutiere; afirmă că, din diverse motive, care nu fac obiectul dezbaterii de astăzi, după aproape un an de când a fost invitată, la Cluj, Comisia de dezvolare regională a Parlamentului European, care a subliniat urgența acestui proiect, precum și riscul de a pierde fondurile europene destinate realizării centurii metropolitane, Ministerul Transporturilor încă nu a luat o decizie privind începerea lucrărilor la centura metropolitană a municipiului Cluj-Napoca, potrivit obligației legale; propune consiliului local să accepte, printr-un vot de principiu, ca Primăria municipiului Cluj-Napoca să solicite, legal, Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională a Infrastructurii Rutiere, să-i aprobe dreptul de a realiza studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru partea centurii metropolitane aflată pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, adică cei aproximativ 15 km. care pornesc din Mănăștur, de la Bucium, până în zona „Selgros”; arată că, pe baza studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, Ministerul Transporturilor va trebui să organizeze licitația de execuție a centurii metropolitane; susține că solicită acest vot de principiu pentru că, dacă municipalitatea va intra în negocieri cu Ministerul Transporturilor și Compania Națională a Infrastructurii Rutiere, va fi încheiat un protocol care va trebui să fie validat de consiliul local, pentru a putea produce efecte juridice; reiterează că există această posibilitate legală, cu aprobarea Companiei Naționale a Infrastructurii Rutiere, din subordinea Ministerului Transporturilor, ca municipalitatea să realizeze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic; subliniază că printre principalele avantaje ale unui asemenea demers ar fi operativitatea, deoarece, prin realizarea centurii ocolitoare, s-ar debloca traficul, ceea ce ar stimula mobilitatea și dezvoltarea urbană și economică; de asemenea, precizează că, în acest moment, există peste 63 de proiecte de dezvoltare a orașului care sunt blocate din cauza inexistenței unor alternative de trafic în zone importante; afirmă că studiul de fezabilitate costă câteva milioane de euro; precizează că realizarea acestui proiect va permite deblocarea servituților de utilitate publică, precum și o mai bună conexiune cu Spitalul Regional de Urgență, a cărui construire este preconizată și, nu în ultimul rând, nu vor fi pierduți banii europeni; „în concluzie, v-aș ruga, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră și a colegilor, de principiu, să cereți un vot consiliului local, dacă ne mandatează să solicităm Ministerului Transporturilor, prin structurile abilitate, dreptul de a realiza studiul de fezabilitate și proiectele tehnice aferente, conform legii - subliniez asta - conform legii, pentru partea de centură care este pe raza municipiului Cluj-Napoca; noi, dacă dumneavoastră ne dați acordul de principiu, facem mâine deja această solicitare oficială, urmând să ne răspundă dacă sunt de acord sau nu; dacă vor fi de acord, se va încheia protocolul între minister și noi, urmând ca el să fie validat de către consiliul de administrație de la Compania Națională de Transporturi și de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca; când aceste două lucruri vor fi validate, a doua zi putem apăsa butonul licitației pentru studiul de fezabilitate și proiect tehnic, după o prealabilă rectificare de buget, pentru a prevedea în rectificarea de buget suma minimală prevăzută pentru acest an, pentru a putea să încep licitația, dar am ieși oarecum din această stare; deci, repet, e un demers constructiv, pozitiv și încercăm să găsim soluții”; în acest sens, solicită sprijinul tuturor - „haideți să vedem ce putem face pentru viitor”.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 3/175 parte din terenul în suprafață de 525 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, Bl. 12, înscris în C.F. 296489 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 117125), sub nr. topo. 24517.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 28 de mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 74, înscris în C.F. nr. 267745 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 157766), sub nr. cad. 6663 (topo. 24038/2).

 • 5.  Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 63, ap. 5.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 372/2013 (însușirea documentațiilor cadastrale pentru actualizare date, dezmembrare, alipire și reapartamentare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43).

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 62, identificat prin nr. cad. 325873.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului prealabil de concesionare a 24,71% din drepturile și obligațiile dobândite din Contractul de închiriere nr. 44057/3.02.2016, încheiat cu S.C. O Peter's Pub S.R.L., către S.C. Test Bar S.R.L.

 • 10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Tehnic „Napoca”, care deține în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Frunzișului” și actualizarea poziției 1300 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Borhanciului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 11 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, în incinta Colegiului Național „George Coșbuc”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor de proprietate pentru imobilul-teren intravilan, cu nr. cadastral 323486, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 50.

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca.

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor și a aprobării componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor.

 • 20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit „Lizuca”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 93-99.

 • 21. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Timotei Cipariu nr. 2.

 • 22. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilelor „str. Dostoievski”, „str. Muncitorilor” și actualizarea pozițiilor 1252 și 1516 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. mansardare locuință familială - str. Turnu Severin nr. 3; beneficiari: Radu Sorin-Gabriel și Radu Alexandra.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. Arțarului nr. 5A; beneficiari: Precup Claudiu Cornel și Precup Maria.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E și anexă P, str. Arțarului nr. 47 A; beneficiari: Pop Mihai și Pop Ioana Emanuela.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere hală și reamenjare incintă str. Platanilor nr. 11; beneficiară: S.C. Oscartielle Est Europa S.R.L.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E, str. Jozsef Attila nr. 2; beneficiară: Drăgan Ana Viorica.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - str. Moș Ion Roată, pentru amenajare cimitir; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire hotel de apartamente, S+P+3E+R, str. Anton Pann nr. 1; beneficiară: S.C. Dafo Logistic S.R.L.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. instituire subzonă de agrement public -pensiune turistică - Drumul Sfântul Ion; beneficiari: Mariș Nicu și Mariș Ioan.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2016 (aprobarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”).

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca și a Direcției de Asistență Socială și Medicală ca membri fondatori la constituirea grupului de acțiune locală denumit Asociația Clujul Inclusiv.

 • 33. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.10.2017, ora 12 (a doua convocare).

 • 34. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • 35. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Statului

Român, administrarea Administrației Naționale Apele Române - Administrația Bazinală Someș-Tisa Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a stăvilarelor mobile amplasate pe podul peste râul Someșul Mic, de pe str. Garibaldi (Podul Garibaldi).

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, 591/2016 și 548/2017.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, 592/2016 și 549/2017.

5                               s

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, 593/2016 și 550/2017.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, 594/2016 și 551/2017.

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, 2 (1), art. 2 (2) și art. 2 (4) ale Hotărârii nr. 159/2017 (alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.).

 • 41. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 277/2017 (aprobarea alocării sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: „Zilele Clujului”, Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Tele Distribution S.R.L., înregistrată sub nr. 444009/43 din 29.09.2017.

 • 44. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Dîrjan Monica, înregistrată sub nr. 435918/43 din 26.09.2017.

 • 45. Diverse.

Ordine de zi suplimentară:

45 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2017.

45 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană - etapa 1, str. Mogoșoaia-str. Almașului și P.U.D. pentru construire parking 2S+P, str. Mogoșoaia nr. 9, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

45 c - Informarea nr. 820/17.10.2017 a Sălii Polivalente S.A., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 472.101/44, în data de 17 octombrie 2017.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obține unanimitate. Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 24.

9                                    9              9                         5                                                    i             »

Se supune la vot mandatarea reprezentanților Primăriei municipiului Cluj-Napoca în vederea începerii negocierilor pentru semnarea unui protocol cu Ministerul Transporturilor, pentru inițierea unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic și se obține unanimitate.

Dl. primar - „vă mulțumesc, domnule președinte; vă mulțumesc, dragi colegi; acest vot, practic, ne dă temeiul legal să solicităm Ministerului Transporturilor să ne aprobe realizarea de către noi și nu de către ei a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru centura metropolitană, componenta de pe raza municipiului Cluj-Napoca, și o să vă menținem cu informații la zi despre acest demers; vă mulțumesc foarte mult pentru votul dumneavoastră”.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil, și propune completarea Anexei 1 a Regulamentului (la pagina 23), cu Aleea Stadionului.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - „Comisia juridică, aviz favorabil, cu câteva amendamente și, după aceea, două teme de discuție, și anume: în Regulament - primul amendament - la art. 17 lit. c , o completare: forma inițială, mesele festive și evenimentele se pot organiza numai în spații autorizate - completarea este: pentru care există acord și orar de funcționare; după care, la același art., aceeași lit., 17 c, o completare: în cazul în care localul respectiv este rezervat în totalitate pentru astfel de evenimente, comerciantul este obligat să afișeze vizibil, pe lângă orarul de funcționare, anunțul rezervat, cu indicarea perioadei de rezervare; sunt preluări din Ordonanța de Guvern nr. 99 din 2000; după care, încă opt amendamente; pentru că sunt identice, voi citi... și articolele pe care le modifică sunt identice, voi citi doar textul, indicând cele patru locații în care apare această completare, și anume: vorbim de capitolul al treilea, art. 18 lit. a, b, c și d, avem același pct. 4, același alin. 2 -modificarea este în sensul completării sintagmelor se va prezenta certificatul de urbanism sau autorizația de construire, după caz, modificarea este în următorul sens: se va prezenta certificatul de urbanism și avizele și acordurile menționate în acesta sau autorizația de construire, după caz; aceasta este o modificare identică în patru articole, mă rog, identice, dar care reglementează subiecte diferite, repet: art. 18 lit. a, b, c, d - peste tot este pct. 4, peste tot alin. 2; și a doua modificare, care iarăși intervine în patru locații care reglementează aceeași problemă, dar pentru beneficiari diferiți, și anume: în capitolul al treilea, art. 18 lit. a, b, c, d și, de data aceasta, pct. 5, se completează sintagmele vor depune la dosar, pe lângă documentele prevăzute la patru, și dovada deținerii legale a spațiului, mă rog, continuarea din art. respectiv”; precizează că amendamentele există și în formă scrisă; ca temă de discuție, susține că reglementarea propusă o preia pe cea veche, în vigoare, și anume impune ca toate terasele din cartierele municipiului să aibă orar de funcționare cel mult între orele opt și 22, fără nicio excepție; consideră că problema de oportunitate se pune în cazul teraselor care funcționează în zone nelocuite, chiar dacă sunt în cartiere; afirmă că există situații în care nu exsită un bloc sau o casă în vecinătate poate nici la 400 sau 500 de m.; arată că a doua problemă pe care a descoperit-o se referă la locurile de parcare; dacă până acum, până astăzi -se referă mai ales la unitățile de alimentație publică, pentru că aici problema este mai stringentă din punctul de vedere al locurile de parcare - tuturor li se cerea dovada deținerii locurilor de parcare, dacă regulamentul va fi aprobat în forma propusă, vor exista două situații, și anume: cei care au restaurante sau magazine în spații existente în C.F. cu această destinație, de restaurant sau magazin, cărora nu li se vor mai cere aceste dovezi de locuri de parcare, respectiv a doua categorie de cetățeni, mai exact agenții economici, care fie schimbă destinația spațiului, fie realizează o construcție nouă cu destinația de magazin sau restaurant; arată că acestei a doua categorii de cetățeni i se va cere prezentarea dovezii locurilor de parcare; susține că Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca, în Anexa 2, care se referă la parcaje, aduce niște precizări în acest sens.

D-na cons. Olah - viceprimar - arată că, într-adevăr, a fost preluată acea prevedere din vechiul regulament, referitoare la funcționarea teraselor în cartiere, și consideră oportună preluarea acesteia, nu doar raportat la starea de fapt, ci și având în vedere că există numeroase plângeri în ceea ce privește respectarea ordinii și liniștii publice, raportat la funcționarea acestor terase; precizează că regulamentul a fost în dezbatere publică și nu a fost formulată nicio observație cu privire la această prevedere, după cum nici împotriva vechiului regulament nu a fost formulată nicio plângere prealabilă cu privire la acest aspect; susține că stabilirea unor reglementări specifice anumitor zone este anevoioasă, ținând cont de faptul că municipiul Cluj-Napoca este într-o continuă dezvoltare; arată că, în ceea ce privește problema parcărilor, prin acest regulament se propune eliminarea dovezii deținerii cu orice titlu a locurilor de parcare, nefăcându-se astfel nicio discriminare, însă este corect ceea ce a spus domnul consilier Moisin, că P.U.G.-ul conține prevederi în ceea ce privește autorizațiile de construire pentru schimbare de destinație sau construire de noi clădiri, dar sunt reglementări urbanistice care prevăd acest lucru; consideră oportună eliminarea acestei condiționări suplimentare, care, oricum, în momentul de față nu poate fi asigurată decât în foarte puține locații; susține că și până acum au fost emise acorduri de funcționare, pe baza negației emise de Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, potrivit căreia nu pot fi asigurate locuri de parcare.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

Se supune la vot primul amendament al Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru. Se supune la vot al treilea amendament al Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot al patrulea amendament al Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru. Se supune la vot al cincilea amendament al Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru. Se supune la vot al șaselea amendament al Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot al șaptelea amendament al Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 3/175 parte din terenul în suprafață de 525 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, Bl. 12, înscris în C.F. 296489 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 117125), sub nr. topo. 24517.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 28 de mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 74, înscris în C.F. nr. 267745 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 157766), sub nr. cad. 6663 (topo. 24038/2).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 63, ap. 5.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 372/2013 (însușirea documentațiilor cadastrale pentru actualizare date, dezmembrare, alipire și reapartamentare imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil; o propune, pentru semnarea actelor în formă autentică, pe doamna consilier Olah - viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 62, identificat prin nr. cad. 325873.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului prealabil de concesionare a 24,71% din drepturile și obligațiile dobândite din Contractul de închiriere nr. 44057/3.02.2016, încheiat cu S.C. O Peter 's Pub S.R.L., către S.C. Test Bar S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Tehnic „Napoca”, care deține în administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Frunzișului” și actualizarea poziției 1300 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la dezbateri și vot.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la dezbateri și vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Radu Marin Moisin și Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Borhanciului.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 11 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, în incinta Colegiului Național „George Coșbuc”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor de proprietate pentru imobilul-teren intravilan, cu nr. cadastral 323486, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 50.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor și a aprobării componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Grădiniței cu Program Prelungit „Lizuca”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 93-99.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Timotei Cipariu nr. 2.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilelor „str. Dostoievski”, „str. Muncitorilor” și actualizarea pozițiilor 1252 și 1516 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. mansardare locuință familială — str. Turnu Severin nr. 3; beneficiari: Radu Sorin-Gabriel și Radu Alexandra.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. Arțarului nr. 5A; beneficiari: Precup Claudiu Cornel și Precup Maria.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E și anexă P, str. Arțarului nr. 47 A; beneficiari: Pop Mihai și Pop Ioana Emanuela.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere hală și reamenjare incintă str. Platanilor nr. 11; bene ficiară: S.C. Oscartielle Est Europa S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E, str. Jozsef Attila nr. 2; beneficiară: Drăgan Ana Viorica.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — str. Moș Ion Roată, pentru amenajare cimitir; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire hotel de apartamente,

S+P+3E+R, str. Anton Pann nr. 1; beneficiară: S.C. DafoLogistic S.R.L.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar, președintele de ședință - îl roagă pe domnul consilier Ioan Pop - președintele de vârstă, să preia conducerea ședinței la acest punct, deoarece el nu va participa nici la dezbateri, nici la vot.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Florian - anunță că nu participă la vot și dezbateri.

D-na Lucia Gogea - petentă - își exprimă dezacordul cu privire la acest proiect de hotărâre, potrivit Adresei nr. 472.594/43/17.10.2017 (Anexă la dosarul de ședință, n.n.), pe care o prezintă și căreia îi dă citire; își manifestă dorința, în imposibilitatea rezolvării conflictului pe cale amiabilă, de a apela la instanțele de judecată.

Dl. Kozma Zsolt - arhitect - arată că locuiește în vecinătatea imobilului care face obiectul proiectului de hotărâre; consideră că proiectul încalcă prevederile Regulamentului Local de Urbanism referitoare la amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor; susține că, potrivit regulamentului, dacă vecinul are o curte, și cel care construiește trebuie să facă o curte; „a făcut o curte, dar nu integral; este un triunghi unde nu este curte, este construcție”; consideră că realizarea unui bloc într-o zonă de case provoacă dezordine și strică unitatea ansamblului de clădiri; precizează că nu își dă acordul pentru construirea imobilului care face obiectul proiectului de hotărâre.

D-na Ana Melania Pop - avocat - solicită să nu fie luate în considerare plângerile vecinilor, care reclamă că este construit un hotel „P+3, al patrulea retras” într-o zonă preponderent de case, dar aceasta se învecinează cu Piața Abator, unde sunt edificate blocuri de patru etaje - vecinii direcți, iar pe str. Someșului sunt edificate blocuri de șapte etaje -vecinii indirecți, deci zona nu este una preponderent de case; susține că vecinii solicită, în pofida Regulamentului P.U.G., care stipulează că zona este una de restructurare, RrM1, ca clădirea ce urmează a fi construită să fie una de garsoniere, care să fie vândute pe parcurs, nu în regim hotelier, cu toate că regulamentul stipulează clar, pentru zonele de restructurare, obligativitatea ca destinația acestora să fie mixtă, adică să existe și spații cu altă destinație decât aceea de locuire; afirmă că nu este posibil ca clădirea să nu fie lipită de calcanul existent, deoarece acest lucru este stipulat explicit în regulamentul zonei; menționează că parcelarul terenului și al vecinătăților a fost stabilit încă din 1952 și consideră nulă și neavenită orice plângere privind limitele de proprietate, acestea fiind clar stipulate în istoricul terenului.

D-na Lucia Gogea - petentă - susține că beneficiarii proiectului de hotărâre nu au niciun plan de situație, realizând niște întabulări ulterioare vânzării; afirmă că „noi avem o situație cadastrală acolo, avem un plan de situație”.

Dl. cons. Gliga - o întreabă pe doamna Lucia Gogea dacă situația cadastrală pe care o are deține viza O.J.C.P.I. (Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, n.n.).

D -na Lucia Gogea - petentă - răspunde că da.

Dl. cons. Gliga - arată că, potrivit referatului proiectului de hotărâre, proprietar este solicitantul - S.C. Dafo Logistic S.R.L.

D-na Lucia Gogea - petentă - susține că deține un extras de carte funciară, pe care poate să i-l arate domnului consilier Gliga, în care se vorbește de convenție - „el nu este cumpărător, nu este proprietar; vă arăt”.

Dl. cons. Gliga - „nu trebuie să îmi arătați nimic, eu îi întreb pe cei care au întocmit referatul”.

D-na Lucia Gogea - petentă - afirmă că „nu s-a făcut vânzare” și, de aceea, întreabă pe cine trebuie să atace în justiție.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - arată că în extrasul de carte funciară anexat dosarului și proiectului apare, din data de 18.09.2017, S.C. Dafo Logistic S.R.L., ca proprietar, „cotă 1/1; este terenul cu nr. cadastral 281519, în suprafață de 507 mp.”.

D-na Lucia Gogea - petentă - susține că nu s-a făcut contract de vânzare-cumpărare; întreabă pe cine trebuie să acționeze în judecată „pentru problema litigioasă”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „eu cred că nu vă pot răspunde eu la această întrebare”.

D-na Lucia Gogea - petentă - „dar vă rog”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „nu pot răspunde eu la această întrebare”.

Dl. Ioan Pop - președintele de vârstă - consideră că aceasta este problema avocatului doamnei Lucia Gogea.

Dl. primar - îi transmite doamnei Lucia Gogea că, dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, poate ataca hotărârea de consiliu rezultată, iar instanța de judecată urmează să se pronunțe, putând să valideze sau să invalideze decizia consiliului local.

D-na Lucia Gogea - petentă - reiterează că va ataca hotărârea, dacă va fi cazul, „pentru problema litigioasă”.

Dl. primar - arată că, din câte știe, acest proiect a fost în analiza permanentă a comisiei și au fost cerute foarte multe clarificări, existând și foarte multe solicitări ca proiectul să fie încadrat „la sânge” în limitele și în prevederile legale, astfel încât, în momentul în care a înaintat proiectul de hotărâre consiliului local, a primit asigurări din partea departamentelor de specialitate că acesta îndeplinește rigorile prevăzute de lege, dar îi roagă pe colegii săi să răspundă întrebărilor doamnei Lucia Gogea; precizează că acest proiect a fost extrem de serios analizat în foarte multe ședințe ale Comisiei de urbanism și au fost cerute foarte multe corecturi, reduceri, astfel încât el să se încadreze în limitele legii; „dacă există totuși scăpări, suntem dispuși să le discutăm, înainte de a vă supune votului; dacă există - dacă nu, să aveți informația corectă, la zi”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - precizează că acest proiect nu necesită nicio derogare de la prevederile Regulamentului de urbanism, din contră, în U.T.R.-ul respectiv pot fi construite șase etaje; arată că proiectul a prevăzut inițial cinci niveluri, reduse ulterior la patru, după cum a fost redus și numărul „așa-ziselor apartamente” - camere de hotel, de la 14 sau 16 la opt; susține că locurile de parcare vor fi asigurate în subsolul clădirii, niciun loc de parcare neurmând să fie la suprafață, în curtea respectivă; mai mult, proiectul include o suprafață de 21,36% de spații verzi; arată că, pentru parcelele comune, coeficientul de utilizare maxim este de 2,6, în condițiile în care coeficientul propus prin proiectul de hotărâre este de 1,5, mult mai mic decât cel admis; „la fel, procentul de ocupare, vă zic acum exact cât este admis - este 34,4, când este admis 50 în zonă”; prezintă caracterul zonei, așa cum prevede Regulamentul local de urbanism: spații cu caracter rezidențial de tip periferic, dezvoltate pe un parcelar cu clădiri de factură modestă, situate în lungul unei străzi care, odată cu dezvoltarea orașului și a traficului urban, au devenit culoare importante de circulație, dar și de interes; amplasarea clădirilor față de aliniament - clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu închis; aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul P.U.G. prevede realiniere; conformarea clădirilor pe parcelă - potrivit art. 6 din Regulamentul local de urbanism - va fi determinată de contextul general, de cadrul construit adiacent; principiul constă în acoperirea calcanelor existente -afirmă că acesta este cazul actual, deoarece există un calcan pe limita de proprietate, după cum reiese din documentele avizate de oficiul de cadastru, care sunt incluse în documentație -și, respectiv, contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine; susține că așa este proiectată construcția, cel puțin în faza de P.U.D.; arată că aspectele sesizate referitoare la normele I.S.U. vor fi verificate în faza de autorizare, precum și că proiectul va fi, inevitabil, supus avizării I.S.U. și va avea o expertiză tehnică privind construirea pe limită.

D-na Lucia Gogea - petentă - nu vorbește la microfon.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „este o limită de U.T.R.-uri acolo”.

D-na Lucia Gogea - petentă - afirmă că, peste tot în lume, cel puțin înseamnă că sub acel cel puțin nu se poate.

Dl. primar - are rugămintea să i se dea posibilitatea și doamnei Ligia Subțirică, fost arhitect-șef, să ia cuvântul.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - arată că, prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune, local, deschideri în frontul străzii, pe fiecare dintre cele două parcele adiacente retragerea față de limitele laterale comune va fi mai mare sau egală cu 4,5 -„așa și este, față de blocurile care se află și în alt U.T.R., acele blocuri de patru etaje”; consideră că proiectul se mulează perfect pe Regulamentul de urbanism.

D-na Ligia Subțirică - arhitect - susține că U.T.R.-ul în care este amplasat atât imobilul doamnei Lucia Gogea, cât și hotelul de apartamente care face obiectul proiectului de hotărâre, este RrM1, ceea ce înseamnă că este un parcelar riveran unor artere de trafic principale și este destinat restructurării integral; ca atare, au fost impuse niște reguli pentru această restructurare - „nu se acceptă zgârie-nori, P+20 sau așa ceva; se limitează înălțimea la

P+6”; de asemenea, se impune un front continuu, pentru că se consideră că artera Anton Pann va deveni una importantă, având în vedere că există deja blocuri cu patru etaje acolo, „dar dumneavoastră contestați o chestiune legată de proprietate, de limita de proprietate, și nu este rolul nostru să analizăm corectitudinea avizelor date de O.C.P.I.; noi constatăm că există, urmărim dacă se suprapune propunerea peste planul vizat de O.C.P.I.; mai departe, este o prerogativă exclusiv a instanțelor investite cu acest gen de cauze să se pronunțe relativ la subiectul litigios”; menționează că, față de când a fost începută analizarea acestui proiect, „trebuie și dumneavoastră să fiți de acord că s-a redus foarte mult, și ca înălțime, și ca număr **                       5                                                              5                                                                                                   * S                        »           7 S

de unități locative; conformarea este calcan la calcan, curte la curte; asta se vede de pe planul de situație”; reiterează că este vorba despre o Unitate Teritorială de Referință supusă restructurării; precizează că toate sesizările privind expertiza, zidul despărțitor, pericolul de incendiu, alimentarea cu gaz, „toate acestea se reglează în proiectul de autorizare de construire”; arată că niciun proiect nu trece fără să aibă toate avizele necesare și dă asigurări că toți membrii comisiei au încercat să găsească soluția cea mai corectă și mai onestă pentru a fi apărate interesele tuturor celor implicați; reiterează că toate aspectele sesizate de doamna Lucia Gogea fac obiectul expertizelor care însoțesc autorizația de construire; arată că în cazul documentației urbanistice este analizată doar intervenția urbanistică, dacă ea se încadrează în reglementările specifice zonei; „în opinia fostei Comisii de urbanism și a actualei Comisii de urbanism, în momentul de față nu numai că se încadrează, ci este sub standardele cerute de Regulamentul local de urbanism”.

Dl. cons. Tothfalusi - susține că a reținut că în cadrul primei ședințe a C.T.A.T.U. (Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, n.n.), au fost făcute observații și întreabă în ce măsură acestea au fost luate în considerare.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - răspunde că toate observațiile făcute de comisie în respectiva ședință au fost implementate în noul proiect.

Dl. Kozma Zsolt - arhitect - susține că P.U.D.-ul, în această formă, nu respectă în totalitate prevederile Regulamentului local de urbanism.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - afirmă că un P.U.D. poate și deroga regulamentul, ceea ce nu este cazul acestui P.U.D.

Dl. Kozma Zsolt - arhitect - consideră că un P.U.D. care se încadrează în Regulamentul local de urbanism nu înseamnă neapărat și că este bun și trebuie aprobat.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - susține că această lucrare a fost analizată și evaluată de două comisii de urbanism.

Dl. Kozma Zsolt - arhitect - crede că nu orice mod de construire duce într-adevăr la dezvoltarea unui oraș; consideră că o dezvoltare proastă, care blochează anumite lucruri, este mai nocivă decât o nedezvoltare.

Dl. cons. Gliga - întreabă dacă există două planuri cadastrale vizate de O.J.C.P.I. pentru aceeași suprafață și care să fie diferite.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „la dosarul nostru este doar o singură planșă vizată de O.J.C.P.I., care este cu terenul pe care se propune construcția, așa cum este propusă ea acum; altă planșă noi nu avem”.

D-na cons. Olah - viceprimar - întreabă dacă C.U.T.-ul și P.O.T.-ul sunt respectate.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - răspunde că da, sunt respectate, și sunt cu mult sub cele maxim admise.

Dl. cons. Rațiu - președintele Comisiei III - anunță că avizul comisiei este favorabil; „pot să spun și eu că în Comisia de urbanism am verificat indicii urbanistici - se încadrează atât în C.U.T., cât și în P.O.T., mai mult, sunt mult dați în jos, și de aceea am convenit, văzând că toate aspectele de legalitate sunt întrunite, să dăm aviz favorabil”.

D-na Lucia Gogea - petentă - susține că, în general, clădirile dintr-o anumită zonă trebuie să aibă un regim de înălțime apropiat, iar beneficiarul nu putea construi un imobil cu șase etaje pe o suprafață care, de fapt, nici nu-i aparține; afirmă că, față de ședința C.T.A.T.U. din 24 mai, „în afară de treaba cu garajele” - nimic nu s-a respectat; afirmă că proiectul a fost respins, în cadrul C.T.A.T.U., cu multe amendamente, în 2 noiembrie 2016 și 24 mai curent.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Dan-Ștefan Tarcea, viceprimar, și Ovidiu Valeriu Florian nu participă la vot).

Dl. cons. Sărmaș - solicită să fie învoit de la ședință.

Domnul consilier Ioan Sabin Sărmaș părăsește sala, fiind învoit.

Președintele de ședință - anunță cvorumul de ședință de 23.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. instituire subzonă de agrement public —pensiune turistică - Drumul Sfântul Ion; beneficiari: Mariș Nicu și Mariș Ioan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2016 (aprobarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca și a Direcției de Asistență Socială și Medicală ca membri fondatori la constituirea grupului de acțiune locală denumit Asociația Clujul Inclusiv.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.10.2017, ora 12 (a doua convocare).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil; pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca în

A.G.A., îl propune pe domnul consilier Tomoș Constantin, iar mandatul este pentru.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Statului Român, administrarea Administrației Naționale Apele Române — Administrația Bazinală Someș-Tisa Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a stăvilarelor mobile amplasate pe podul peste râul Someșul Mic, de pe str. Garibaldi (Podul Garibaldi).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raz.a municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, 591/2016 și 548/2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Horvath - președintele Comisiei IV - prezintă următoarele patru amendamente: „propunem modificarea poziției numărul 44, Liceul Greco-Catolic Inochentie Micu, înlocuirea domnului profesor Furtună Marius cu domnul preot Titus Simion Sas; la poziția 25, la Liceul Waldorf, unde crește numărul membrilor în Consiliul de administrație, îl propunem pe domnul Radei Roșca; respectiv, la poziția 32, la Școala Gimnazială Emil Isac, este propus, ca membru al Consiliului de administrație, domnul consilier Radu Florin Rațiu”; „de asemenea, solicit, pentru trei școli nou-înființate, propuneri din partea colegilor din consiliu, pentru Școala Primară Kinderland, reprezentant în Consiliul de administrație”.

Dl. cons. Moisin - o propune pe doamna consilier Gabriela Iuliana Moldovan.

Dna. cons. Horvath - președintele Comisiei IV - solicită propuneri pentru un reprezentant în Consiliul de administrație la Școala Germană Friedrich Schiller.

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier Radu Mihai Constantea.

Dna. cons. Horvath - președintele Comisiei IV - solicită propuneri pentru un reprezentant în Consiliul de administrație la Royal School in Transylvania.

Dl. cons. Morar - o propune pe doamna consilier Corina Ecaterina Croitoru.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei IV și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei IV și se obțin 23 de voturi pentru. Se supune la vot al treilea amendament al Comisiei IV și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot al patrulea amendament al Comisiei IV și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Clui-Napoca), astfel cum a fost modi ficată prin Hotărârile nr. 560/2016, 592/2016 și 549/2017.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. cons. Horvath - președintele Comisiei IV - aviz favorabil și solicită numirea unui consilier local ca membru în Consiliul de administrație al unei grădiniței nou-înființate -„Grădinița cu Program Prelungit Miko”.

Dna. cons. Olah - o propune pe doamna consilier Horvath Anna.

Dna. cons. Horvath - președintele Comisiei IV - solicită numirea unui consilier local ca membru în Consiliul de administrație al unei grădinițe private nou-înființate -„Grădinița cu Program Prelungit Playful Learning”.

Dl. cons. Pop - îl propune pe domnul consilier Tothfalusi Andras.

Se supune la vot mandatarea celor doi consilieri și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Clui-Napoca). astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016. 593/2016 și 550/2017.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. cons. Horvath - președintele Comisiei IV - aviz favorabil și solicită „aceleași trei propuneri pentru aceleași trei școli nou-înființate, în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, respectiv în această comisie a Școlii Primare Kinderland”.

Președintele de ședință - afirmă: „cei trei care merg și la grădiniță să meargă și la partea de școală; aș propune să păstrăm aceeași structură”.

Se supune la vot mandatarea celor trei consilieri (propuși și votați la punctul 36 de pe ordinea de zi) și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, 594/2016 și 551/2017.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot mandatarea celor doi consilieri (propuși și votați la punctul 38 de pe ordinea de zi) și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

Președintele de ședință - le solicită consilierilor locali ca, în cadrul ședințelor

9                                        9              9                                                                                                                 "                                    9             »

comisiilor de specialitate, acolo unde este cazul, să dezbată și să facă propuneri pentru numirea consilierilor locali, tocmai pentru a se evita dezbaterile lungi din plen.

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, 2 (1), art. 2 (2) și art. 2 (4) ale Hotărârii nr. 159/2017 (alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.).

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - întreabă care este necesitatea introducerii unui nou card și ce aduce acesta în plus pentru studenți, dar și ce se va întâmpla în viitor, în cazul în care mult mai multe bănci vor opta pentru demararea unui asemenea proiect - „nu am ajunge la un blocaj, astfel încât noi am finanța 40 de tipuri de carduri versus 40 de carduri ce oferă, în principiu, aceeași gratuitate?”.

Președintele de ședință - răspunde că studentul are posibilitatea de a alege din multitudinea de carduri existente pe piață, în funcție de avantajele pe care acestea le oferă; susține că, odată cu implicarea mai multor bănci în oferirea unor astfel de beneficii studenților, va crește automat și concurența, dar și „libertatea de acces la mai multe servicii”.

9  *      9         9        9*9**

Dl. cons. Morar - menționează că „poate, pe viitor, ar trebui să eliminăm obligativitatea unui card pentru a beneficia de transportul în comun și să dăm, așa cum este logic, tuturor studenților din municipiul nostru”.

Președintele de ședință - precizează că, în trecut, au existat dezbateri pe această temă în plenul consiliului local și că „s-a ajuns la concluzia că este un lucru benefic pentru comunitatea studențească”.

Dl. Attila Kiraly - reprezentant al Asociației „Clujul Văzut Altfel” - menționează că acest card, „City Card Student”, ar aduce unele schimbări în rândul cardurilor existente pe piață și că nu este un card bancar.

Dl. cons. Morar - „se oferă împreună cu un card bancar, este corect?”.

Dl. Attila Kiraly - reprezentant al Asociației „Clujul Văzut Altfel” - „nu este obligatoriu”.

Dl. cons. Morar - „pentru a beneficia de avantajele programului...”.

Dl. Attila Kiraly - reprezentant al Asociației „Clujul Văzut Altfel” - precizează că City Card Student este un card individual și „studentul poate să aplice pentru acest card fără să aibă un card bancar obligatoriu”.

Președintele de ședință - „deci, să înțeleg că acest card bancar este bonus?; dacă dorește să îl ia, îl ia, dacă nu, nu”.

Dl. Attila Kiraly - reprezentant al Asociației „Clujul Văzut Altfel” - „exact!”.

Președintele de ședință - „acest card se eliberează contra cost sau este gratuit?”.

Dl. Attila Kiraly - reprezentant al Asociației „Clujul Văzut Altfel” - „este gratuit!”.

Dl. cons. Morar - „dar avantajele din tot City Card și acea aplicație se oferă fără un card bancar?”.

Dl. Attila Kiraly - reprezentant al Asociației „Clujul Văzut Altfel” - „da”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 277/2017 (aprobarea alocării sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: „Zilele Clujului”, Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - propune ca, în momentul în care va exista un calendar cu evenimentele propuse pentru anul 2018, să fie organizată o dezbatere publică, la care să fie invitați atât consilierii locali, cât și cetățenii.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Tele Distribution S.R.L., înregistrată sub nr. 444009/43 din 29.09.2017.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 44. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Dîrjan Monica, înregistrată sub nr. 435918/43 din 26.09.2017.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

D-na cons. Suciu - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Mihaela-Rodica Suciu nu participă la vot).

 • 45. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

45 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană — etapa 1, str. Mogoșoaia-str. Almașului și P.U.D. pentru construire parking 2S+P, str. Mogoșoaia nr. 9, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

45 c. Informarea nr. 820/17.10.2017 a Sălii Polivalente S.A., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 472.101/44, în data de 17 octombrie 2017.

Dl. primar - îi solicită domnului Petru Călian, președintele Consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca, să informeze consiliul local cu privire la derularea procedurii de ofertare privind naming-ul Sălii Polivalente.

Dl. Petru Călian - președintele Consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca - descrie procedura de ofertare privind naming-ul Sălii Polivalente.

Dl. cons. Morar - îl întreabă pe domnul Petru Călian în ce perioadă Banca Transilvania a făcut prima ofertă.

Dl. Petru Călian - președintele Consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca - răspunde că datele exacte pot fi oferite de către domnul director Ionuț Rusu; precizează că, la finalul procedurii de cerere de ofertă, consiliul de administrație a fost convocat de îndată, luând act de oferta primită și urmând ca domnul director Ionuț Rusu să participe la o negociere cu Banca Transilvania, „în vederea suplimentării acestei sume”; spune că, pentru operativitate și pentru atragerea acestor fonduri, „ultimul consiliu de administrație l-am avut azi, de dimineață”; conchide că „nu vindem Sala Polivalentă; în orice țară civilizată din Europa există această procedură de stabilire a unui naming, astfel încât să atragi resurse suplimentare, pe lângă cele existente”.

Dl. cons. Morar - întreabă din nou când a fost obținută prima ofertă în valoare de „100.000 de euro plus T.V.A.”.

Dl. cons. Drăgoescu - „dar, prima ofertă a fost de 500.000, plătiți într-o tranșă în primul an, așa scrie aici, 100.000 pe an, dar plătiți în avans toți”.

Dl. cons. Morar - „reiau întrebarea: când s-a primit prima ofertă, cea de 100.000 de euro pe an?; mulțumesc!”.

Dl. Ionuț Rusu - director general Societatea Sala Polivalentă S.A. Cluj-Napoca -răspunde că „perioada de depunere a ofertelor a fost între întâi septembrie și nouă octombrie, prin urmare, aproximativ 36 de zile au avut la dispoziție firmele interesate de a-și manifesta intenția de a depune ofertă concretă; prima ofertă concretă și singura a fost a Băncii Transilvania și a fost depusă, dacă nu mă-nșel, în data de șapte octombrie, după care, în data de 10 octombrie, s-a convocat Consiliul de administrație, în care s-a mandatat directorul general de a purta negocieri cu Banca Transilvania, iar în urma acelei discuții, Banca Transilvania a revenit cu oferta upgradată azi-dimineață, când am și convocat Consiliul de administrație și am venit în fața dumneavoastră cu această propunere financiară pentru a o aproba”.

Dl. cons. Morar - justifică faptul că a adresat în mod repetat această întrebare, având în vedere că, în corespondența cu Banca Transilvania, una dintre cele două adrese nu este datată.

Președintele de ședință - felicită atât Consiliul de administrație, cât și conducerea executivă a Sălii Polivalente pentru acțiunea de negociere, respectiv, Banca Transilvania, pentru implicarea în activitățile sportive din Cluj-Napoca.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Se supune la vot punctul 45c de pe ordinea de zi, de luare la cunoștință și acordarea unui aviz favorabil pentru încheierea acestui protocol și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin și consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

45. Diverse.

D-na cons. Croitoru - îi transmite domnului primar că firma de curierat „Rapid Pay”, care se ocupă de corespondența primăriei, „nu este deloc rapidă”, invocând cazul unei invitații lansate de domnul primar la întâlnirea cu asociațiile de proprietari, „pentru data de 11, la ora 10”; spune că „plicurile, două la număr, au fost trimise în 5 și au ajuns chiar în 11, chiar la ora 10, la destinatar”; prin urmare, dorește să afle ce s-a discutat la această dezbatere publică, făcând referire la „autoritatea de supraveghere financiară cu privire la posibilitatea ca primăria să condiționeze plata impozitului cetățenilor de existența P.A.D.-ului, acea poliță de asigurare obligatorie”.

Dl. primar - confirmă că la dezbaterea publică au participat „peste 200 de oameni, 250 dacă nu greșesc”; precizează că s-au făcut propuneri și recomandări, „urmând ca ele să fie puse în plan legislativ, pentru a da dreptul legal primăriei de a putea să facă această solicitare”.

Dna. cons. Croitoru - „am înțeles, deci există o posibilitate”.

Dl. primar - „este o posibilitate în acest sens și a fost un succes această dezbatere”; își cere scuze pentru întârzierea plicurilor.

Dna. cons. Croitoru - „nu este vina dumneavoastră, ci a firmei de curierat”.

Dl. primar - confirmă că există anumite probleme cu această firmă de curierat și că vor fi luate măsuri.

Dna. cons. Croitoru - „vă mulțumesc!”.

Dl. primar - îl felicită pe domnul Constantin Corega, directorul Colegiului Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, și îi mulțumește domnului consilier Radu Moisin pentru implicarea sa și a domnului director în procesul de descongestionare a traficului urban, prin începerea cursurilor la ora 8.30.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Dipl. în adm. Raul Pușcaș, Consilier și Dipl. în adm. Ramona Nistor, Inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.