CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 171.632/305/6.04.2017

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 4 aprilie 2017, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează motivat consilierii locali: Ovidiu Valeriu Florian și Marius Sorel Jurja.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate; dă cuvântul președintelui de vârstă în vederea solicitării de propuneri pentru funcția de președinte de ședință pentru următoarele trei luni.

Dl. cons. Ioan Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier Tarcea - viceprimar.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Moisin și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 298a, 298b, 298c, 298d, 298e, 298f, 298g, 298h, 298i, 298j și 298k, precum și ca punctele 298e, 298f și 298g să fie discutate cu prioritate.

Dl. cons. Morar - solicită ca punctul 298a să fie discutat după punctul 6.

Dl. primar - este de acord cu solicitarea domnului consilier Morar.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” pictorului Cornel Brudașcu.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” criticului literar Irina Petraș.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pata Rât nr. 17, identificat prin nr. cad. 323406.

 • 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1C.

 • 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 2-6, identificat prin nr. cad. 316563.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. etajare casă unifamilială, str. Patriciu Barbu nr. 64, beneficiari: Țene Ioan și Țene Florica Daniela.

'                                            5                                 5       5

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare casă existentă, str. Dunării nr. 141, beneficiare: Lucaciu Ana și Mureșan Dorina.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - restructurare urbană, str. Porțelanului latura estică, beneficiar: S.C. Kremlin Development S.R.L.

 • 13. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. 2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea S.C. „IDB GRUP” S.R.L.).

 • 14. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 3 și 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea doamnei Barbos Aurelia).

 • 15. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea domnului Moldovan Marin Gheorghe).

 • 16. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 7A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea doamnei Todica Sabina).

 • 18. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.300.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv „Universitatea”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 19. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 205.000 lei de la bugetul local pe anul 2017 în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Școlar Sportiv Viitorul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 20. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Municipal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 21. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Politehnica, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv LPS, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 95.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv CFR, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Transilvania Sport Horse, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv U-Banca Transilvania, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.100.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv de

Fotbal Alb-Negru al studenților clujeni, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea SP, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Olimpic Star, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 125.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Olimpia-Universitatea Tehnică, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 52.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Clujana, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal Club Ardealul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Fotbal Club Viitorul Mihai Georgescu, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Pro Squash, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Poli Karate, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Taraxacum, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Dumi Fitness, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Centrului și Clubului Sportiv Scoțian-Român al Handicapaților Lamont, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv BC Heroes, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 19.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Aqua 01, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv TranSilva, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Mănăștur, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal-Tenis Răzvan, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal-Tenis Nord-Vest, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Savu Racing, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Lori Racing Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Motor Home Napoca Rally Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv de Fotbal Juniorul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Runners Club, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Române de Baschet, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Lupte, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Box, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fortuna, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Române de Karate WUKF, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Clujul Pedalează, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 64.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea organizării Ligii Liceelor Clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 320.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Fabrica de Pensule - Centru de artă și cultură contemporană 2017”.

 • 63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Tineret@Cluj-Napoca2017”.

 • 64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania”.

 • 65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Colectiv A, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Temps D'Images Cluj#10, Ediție aniversară 2017”.

 • 66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Scriitorul în cetate”.

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Eikon, Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Carte Transilvania, Ediția a 5-a”.

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Ordinul Arhitecților din România filiala Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Scena Urbană 2017”.

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 190.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Peron 6: Stația pentru Avangardă Artistică”.

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 850.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,CCC 2017”.

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Conexio, în vederea realizării proiectului ,,Întâlniri Internaționale de la Cluj, ediția a VII a”.

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului ,,Mioritmic 2017”.

 • 74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 280.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Student Plus, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania Internațional Music and Arts Festival TIMAF 2017”.

 • 75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Ansamblul Folcloric Mărțișorul, în vederea realizării proiectului ,,Mărțișorul în lume ”.

 • 76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania Music Event ediția a IX a”.

 • 77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 240.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Park -secțiunea gratuită”.

 • 78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 410.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru pentru Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a VIII-a”.

 • 79. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,225 ani de teatru muzical în Cluj”.

 • 80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.700 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Pro Someșeni, în vederea realizării proiectului ,,Bal Tradițional de Recoltă a Strugurilor-Ediția a 9-a”.

 • 81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cabane de Creastă Magashegyi Menedekhazak Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Sporturi montane pentru copii 2017”.

 • 83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului ,,Les Films de Cannes a Cluj-Napoca”.

 • 84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația The Dwarfs, în vederea realizării proiectului ,,LollyBoom, Festivalul Familiei 2017”.

 • 85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Diesel Events, în vederea realizării proiectului ,,Teatru de Club”.

 • 86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Artiștilor Plastici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Satul, țăranul și natura - ediția 2017”.

 • 87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Young Actions and Abstractions, în vederea realizării proiectului ,,Instalație Artă audio-video interactivă@Cluj Never Sleeps”.

 • 88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cult.Art&Media Association, în vederea realizării proiectului ,,Supraviețuitorii - În căutarea tatălui”.

 • 89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studențească PhiloHistoRiSs, în vederea realizării proiectului „Cluj-Napoca: patrimoniu cultural în imagini”.

 • 90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Transsylvania Nostra, în vederea realizării proiectului ,,Protecția structurilor portante istorice în situații de urgență”.

 • 91. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația APEX - EDU, în vederea realizării proiectului ,,CYRCLES (Cluj Young Researchers' Challenge to Learn and Explore Science)”.

 • 92. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Sonoro, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul SoNoRo 2017 'Hide and Seek' la Cluj-Napoca”.

 • 94. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Luna creativă-ediția a III-a”.

 • 95. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația CAOLIN, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Ceramică Contemporană ~ CAOLIN 2017”.

 • 96. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Trompetiștilor din România, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Muzicii de Cameră și Interpretare Solistică ”TUDOR JARDA” al Formațiilor Instrumentale și Soliștilor din Armată, ediția a VI-a”.

5                                                                 5                   5                                                      “             5

 • 97. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Parohia Reformată Centrală I Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2017”.

 • 98. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Sigismund Toduță, în vederea realizării proiectului ,,Concursul Internațional de Compoziție 'Sigismund Toduță', ediția a II-a”.

 • 99. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Română Mozart Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXVII-a”.

 • 100. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Economiștilor Maghiari din România, în vederea realizării proiectului ,,Ediția a 26-a a Conferinței Anuale a Economiștilor”.

 • 101. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Vârâterem Projekt, în vederea realizării proiectului „Povestea mea vie”.

 • 102. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Vârâterem Projekt, în vederea realizării proiectului ,,ON STAGE 3 - microstagiune de teatru independent, ediția a 3-a”.

 • 104. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cealaltă, în vederea realizării proiectului ,,AnimaFest 2017-Festivalul internațional de animație”.

 • 105. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Reciproca, în vederea realizării proiectului ,,Focus Atelier 360°, ediția #3, Cluj”.

 • 106. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național ”CARPATICA”, în vederea realizării proiectului ,,'Orașul'- promovarea prin cultură”.

 • 107. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național ”CARPATICA”, în vederea realizării proiectului ,,Academia deschisă comunicării (dintre generații)”.

 • 108. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Universității Tehnice”.

 • 109. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,ZUT- Zilele Universității Tehnice ediția a 12-a”.

 • 110. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Primitive, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca, un oraș în mișcare!”.

 • 111. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Trompetiștilor din România, în vederea realizării proiectului ,,Tubilustrium-(Zilele aniversare ale trompetiștilor din România)-și respectiv Reuniunea corală-Concert de muzică sacră 'Preamăriți-l pe Domnul', ediția a doua, 23 Aprilie”.

 • 113. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților Sapientia Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului „Festivalul Sapientia -'În ocrotirea culturii'- ediția a II-a”.

 • 114. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Gutenberg-Organizația studenților vorbitori de limba germană, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea națională a tinerilor vorbitori de limbă germană”.

 • 115. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația pentru Educație Politică, în vederea realizării proiectului ,,Democracy School”.

 • 116. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Nativ, în vederea realizării proiectului ,,StartUP Bus-competiție de antreprenoriat pentru tineri”.

 • 117. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Nativ, în vederea realizării proiectului ,,Photo Marathon/Maraton fotografic”.

 • 118. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Clujul pentru Tineri/Cluj for Youth”.

 • 119. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Noi, în vederea realizării proiectului ,,Interferențe Cultură-Business 2017”.

 • 120. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca-Cultul Mozaic, în vederea realizării proiectului ,,Evreii în dezvoltarea economică și urbanistică a Clujului”.

 • 121. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Liga Scriitorilor Români, în vederea realizării proiectului ,,Agora Literară, revistă de literatură și cultură română”.

 • 122. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Filmtettfest - Zilele Filmului Maghiar, ediția a 17-a”.

 • 124. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în vederea realizării proiectului ,,Arta în spațiul public clujean”.

 • 125. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.300 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Szint Kulturalis Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Folclor Sfântul Ștefan ediția a XIX-a”.

 • 126. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Compania de Tango Cluj”, în vederea realizării proiectului ,,Tango Cazino - ediția a VI- a”.

 • 127. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Studenților Mediciniști din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,H.E.A.R.T. - Healthcare, Education and Research Talks - Conferința despre educație medicală, sănătate și cercetare”.

 • 128. Proiect de hotărâre privind privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Pro Janos Zsigmond”, în vederea realizării proiectului ,,Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „Kormoczi Janos” organizat la Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” în anul școlar 2016-2017”.

 • 129. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Cânt de Dragul Inimii Șimleu Silvaniei, în vederea realizării proiectului ,,Vin acasă de Crăciun”.

 • 130. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Blue Monkey, în vederea realizării proiectului ,,Facing the world”.

 • 131. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația pentru Dezvoltarea Comunicării Vizuale „Stories in Motion”, în vederea realizării proiectului ,,Reflexions of Cluj”.

 • 132. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Mihaela-Victoria Gavriș, în vederea realizării proiectului ,,Concursul de muzică de cameră DUO PIANISTIC, ediția a XI-a”.

 • 134. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Ensemble! Dima Music School”.

 • 135. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Ordogtergye, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de Muzică și Dans Popular Maghiar, ediția a 14-a”.

 • 136. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Cercul Social” pentru Dezvoltarea de Modele, în vederea realizării proiectului ,,eCoTradiții”.

 • 137. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților Ediția XXIV”.

 • 138. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Visszhang, în vederea realizării proiectului ,,Gloria de Vivaldi - colaborare internațională cu Corul Universitar din Louvain”.

 • 139. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația sportivă „Turul ijasz klub”, în vederea realizării proiectului ,,Picnicul arcașilor”.

 • 140. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților Psihologi din România, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Internațională a Studenților la Psihologie”.

 • 141. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Kifor, în vederea realizării proiectului ,,Tradițiile comunității promovată de tineri”.

 • 142. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Educație pentru Viață Montessori, în vederea realizării proiectului ,,EDU-KIT - Spațiu multicultural de educație și inovație în comunitate”.

 • 143. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Reactor de Creație și experiment, în vederea realizării proiectului ,,Exerciții de democrație. Investigarea istoriei recente”.

 • 145. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația MIK, în vederea realizării proiectului ,,MAYDAYS ediția a II-a”.

 • 146. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Clubul Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de tineret și sport ESFE - Elite Sports & Fitness Expo”.

 • 147. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Ornitologică Română, în vederea realizării proiectului ,,Atlasul Păsărilor Clujului”.

 • 148. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Transilvană pentru Literatură și Cultură Popor Român -Despărțământul Cluj, în vederea realizării proiectului ,Editarea „Astrei Clujene” și a volumului Astra și Marea Unire”.

 • 149. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,Strada Potaissa”.

 • 150. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Infitness, în vederea realizării proiectului ,,Living Fit”.

 • 151. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Centrul pentru Dialog European și Diplomație Culturală, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania History Days - ediția a IV-a, 2017”.

 • 152. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Organizația Tinerilor Medici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,OTM Congres 2017”.

 • 153. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor, în vederea realizării proiectului ,,Spații interioare - prezentare virtuală”.

 • 154. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Leaders Alliance, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Bebelușiada”.

 • 156. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Studenților Economiști, în vederea realizării proiectului ,,Săptămânile Studentului Economist”.

 • 157. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților”.

 • 158. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Tokos Zenekar, în vederea realizării proiectului ,,Clujul Prin Prisma folclorului și a tradițiilor etnice II”.

 • 159. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația DUA Culture, în vederea realizării proiectului ,,Napoca Music Event 2017”.

 • 160. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 11.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Corul Cadrelor Didactice Maghiare Guttman Mihaly, în vederea realizării proiectului ,,Aniversarea a 10 ani de la înființarea Corului Cadrelor Didactice Guttman Mihaly”.

 • 161. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația DE LA LUME ADUNATE ȘI-NAPOI LA LUME DATE, în vederea realizării proiectului ,,Cântec, joc și voie bună în Hoia, ca altădată!”.

 • 162. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Transylvania Art and Science, în vederea realizării proiectului „Intersecții culturale România-Spania/Intersecciones culturales Rumania-Espana”.

 • 163. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Frends pentru Dezvoltare, în vederea realizării proiectului ,,YOUthSTAR ediția a 2-a 2017”.

 • 164. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația culturală ,,Cetatea Albă” - Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Transilvania Jazz Festival, TJF 2017”.

 • 165. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Velosfera, în vederea realizării proiectului ,,Ride2Work Cluj”.

 • 166. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Tehnofrig: de la fabrica de frig la fabrica de artă ”.

 • 167. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Română de Aikido Aikikai, în vederea realizării proiectului „Seminar Internațional Aniversar - 20 de ani de Aikido”.

 • 168. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Metropolis, în vederea realizării proiectului ,,KINOdiseea Altfel”.

 • 169. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală Intact, în vederea realizării proiectului ,,Tineri Artiști Români în Arta Contemporană Europeană”.

 • 170. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Împreună pentru România Modernă, în vederea realizării proiectului ,,Educație prin Sport: Cupa Liceelor la Fotbal NeuronKid (ediția a XIII-a)”.

 • 171. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,De la reformă până-n Europa - dezvoltarea culturii și educației Clujului (Cei 500 de ani de acasă)”.

 • 172. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cultural - Artistica Hara, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Symphony Experience 2017”.

 • 173. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Clujul Cultural, în vederea realizării proiectului ,,CLUJ BLUES FEST 2017”.

 • 174. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Visszhang, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Coral VoCE2017 - Silence of Babel”.

 • 175. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru C.S. Clujul Pedalează, în vederea realizării proiectului ,,Micul Biciclist și Siguranța lui”.

 • 177. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Transylvania Cultural Community, în vederea realizării proiectului ,,Ziua Internațională a Jazzului 2017”.

 • 178. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Clubul Media Corbul Alb, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Portal de Contact Român-Maghiar ,,Corbii Albi””.

 • 179. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Studenților pentru Turismul Românesc, în vederea realizării proiectului ,,Zi-Le de Turism ediția a 10-a”.

 • 180. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală ,,Simona Noja”, în vederea realizării proiectului ,,LA OPERĂ 2017 - Concert extraordinar de prezentare a Stagiunii lirice 2017-2018”.

 • 181. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Filarmonica Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional ,,Toamna muzicală Clujeană”, ediția 51”.

 • 182. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,Studiul pieței de IT în Cluj - Analiză comparativă națională”.

 • 183. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală Etnostar, în vederea realizării proiectului ,,Dor Transilvan, mesager cultural al Clujului ”.

 • 184. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Clubul Sportiv ,,Boemdance” Cluj Napoca, în vederea realizării proiectului ,,World of Dance Romania Qualifier 2017”.

 • 185. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului - Kolozsvâri Vârosszeptto Egylet, în vederea realizării proiectului ,,Clujul cu flori”.

 • 186. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația DOR, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca Capitala Mondială a Românilor”.

 • 188. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Tineretului Român Unit - ASTRU Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Săptămâna tinerilor catolici veniți la Cluj”.

 • 189. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Congres FizioPlus Cluj 2017”.

 • 190. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Economica ,,Iulian Pop”, Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Tradiții transilvănene în spațiul european”.

 • 191. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația DUA Culture, în vederea realizării proiectului ,,Daydreaming”.

 • 192. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Studenților Economiști, în vederea realizării proiectului ,,Business Smart School”.

 • 193. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Fotopia, în vederea realizării proiectului ,,In/Out -Transylvania Photo Festival”.

 • 194. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Ad-Hoc, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul internațional de muzică medievala - Clujul renascentistului Matia Corvinul”.

 • 195. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Ad-Hoc, în vederea realizării proiectului ,,Folk în cartiere”.

 • 196.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Create. Act. Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Terapie prin artă - ediția a V- a”.

 • 197.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,ExpoMaraton”.

 • 198. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația EEMPA, în vederea realizării proiectului ,,TEDxEroilor Challenging Tomorrow”.

 • 200. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Dinamika, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Cărții Maghiare ediția a VII a”.

 • 201. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Culturală Filarmonia, în vederea realizării proiectului ,,Concursul Național de Interpretare Lauri- Ediția a II a 2017 ”.

 • 202. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Young Famous, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de concerte Young Famous”.

 • 203. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Ornitologică Română, în vederea realizării proiectului ,,Păsările Clujului prin muzică și tradiție”.

 • 204. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru pentru Asociația Reactor de Creație și experiment, în vederea realizării proiectului ,,Rezidențele Reactor”.

 • 205. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Bobină Dumitru / Dumitru Cerna (pseudonim literar), în vederea realizării proiectului ,,Editare de carte „Din însemnările lui Simion Cireneul. Publicistică (1975 - 2016)””.

 • 206. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Plai, în vederea realizării proiectului ,,ZAIN 2017”.

 • 207. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului ,,ALANDALA 2017”.

 • 208. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Szarkalab, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Folcloric de Primăvară, ediția a XII a”.

 • 209. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Re-descoperim Clujul -ediția a II a”.

 • 211. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Stand Up Comedy Festivalul Internațional de Monolog Umoristic”.

 • 212. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Comemorarea a 28 de ani de la Revoluția Română din Decembrie '89”.

 • 213. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord - DWNT, în vederea realizării proiectului ,,HERBSTFEST 2017 - Festivalul de Toamnă al Economiei Germane”.

 • 214. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe .anul 2017, pentru C.S Interteam, în vederea realizării proiectului ,,Spinning Marathon”

 • 215. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația folclorică Crăișorul, în vederea realizării proiectului ,,Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale”.

 • 216. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului ,,Leader's Academy 2017”.

 • 217. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Grupul de Inițiativă Basarabeană, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca - capitală multiculturală 2017 ”.

 • 218. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Diesel Events, în vederea realizării proiectului ,,Music of Di Meola”.

 • 219. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Photo România, în vederea realizării proiectului ,,Photo România Festival 2017”.

 • 221. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,,Clasic Junior Festival - Armonii pentru Copii”.

 • 222. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Ceramart, în vederea realizării proiectului ,,Bienala Internațională de Ceramică Cluj-Napoca 2017”.

 • 223. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Creația Contează 2017. Artă pentru activarea Someșului și a Parcului Feroviarilor”.

 • 224. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația culturală ETNOSTAR, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul internațional de folclor "SERBĂRILE TRANSILVANE””.

 • 225. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,Întărirea proiectelor culturale locale: Lecturi publice și decernarea premiilor naționale de literatura Nepotu' lui Thoreau”.

 • 226. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților din Facultatea din Agricultură, în vederea realizării proiectului ,,Simpozionul Științific Studențesc ediția a -XV-a”.

 • 227. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,THE SHADOW-Proiect de artă vizuală în cadrul programului Cluj Never Sleeps”.

 • 228. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Colectiv A, în vederea realizării proiectului ,,Mănăștur responsabil-activități cultural-comunitare La terenuri, Cinema Dacia și în cartier”.

 • 229. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Noi, în vederea realizării proiectului ,,Galeria de artă pe roți”.

 • 231. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cluj Today, în vederea realizării proiectului ,,Editarea revistei Cluj-The Heart of Transylvania în 2017”.

 • 232. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Operettissimo Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Opereta pentru toți”.

 • 233. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Lideri pentru Comunitate”.

 • 234. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Liga Scriitorilor Maghiari din Ardeal - Erdelyi Magyar lrâk Ligaja (EMIL), în vederea realizării proiectului „Întâlnirea tinerilor scriitori maghiari”.

 • 235. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru ESUA Asociația Culturală Româno-Germană, în vederea realizării proiectului ,,Parada Păpușilor - Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck - ediția a 16-a”.

 • 236. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Iuliu Hațieganu, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Internațională Progrese în Uro-Oncologie Ediția a 8-a”.

 • 237. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația ArtImage Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Salonul Internațional de Fotografie “NATURA VIE””.

 • 238. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Brillante Dance Events, în vederea realizării proiectului ,,Famous Art Festival”.

 • 239. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Young Actions and Abstractions, în vederea realizării proiectului ,,Aici Acolo Pop Up Gallery”.

 • 241. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Povești despre Cluj - ediția a IV-a”.

 • 242. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Traducerea lucrării “Istoria Clujului” scrisă de Jakab Elek -ediția I”.

 • 243. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Poți fi si tu campion, în vederea realizării proiectului ,,Campionatul național de street workout”.

 • 244. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Tradiție și Cultură George Coșbuc, în vederea realizării proiectului ,,Olimpiada Fair-Play”.

 • 245. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Colinde transilvane”.

 • 246. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Helikon, în vederea realizării proiectului ,,Alternativa Helikon”.

 • 247.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,Proiecte de tineret: Șoimii@Matca 2017”.

 • 248. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Cultural-Patriotică “Avram Iancu”, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul național “Colind Iancului”- ediția a XXIII-a”.

 • 249.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația URBANNECT, în vederea realizării proiectului ,,Orașul Acasă - 2017”.

 • 250. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Transilvania Trust, în vederea realizării proiectului ,,Program de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul reabilitării monumentelor istorice-Cursuri Deschise”.

 • 252. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Dinamika, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de Umor “Humorfeszt” din Transilvania”.

 • 253. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Studenților din Universitatea Babeș Bolyai, în vederea realizării proiectului ,,Forumul Organizațiilor Studențești din România”.

 • 254. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Organizația Studenților Economiști în Mediu și Agrobusiness-SEMA, în vederea realizării proiectului ,,Conferința -Agrobusiness în România ediția a II-a”.

 • 255. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Romanian IT Global Community, în vederea realizării proiectului ,,Romanian IT 2.0 - un ecosistem global pentru IT-ul românesc”.

 • 256. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală ,,Simona Noja”, în vederea realizării proiectului ,,Balet Transilvania în Perspectiva Europeană”.

 • 257. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Copacul Vieții - Eletfa Csaladsegito Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Proiect comunitar pentru integrarea persoanelor cu nevoi speciale”.

 • 258. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului ,,Vocea Antigonei - proiect cultural educativ-social prin technici de teatru”.

 • 259. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Argumentum ad Populum, în vederea realizării proiectului ,,Program de vară pentru copii din familii mari”.

 • 260. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Creștină Something New, în vederea realizării proiectului ,,Remix Culture - Școala Culturală ,,Smart Kids”, ediția IV”.

 • 262. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Muzeului Ardelean, în vederea realizării proiectului ,,XXII.Conferința științifică a tinerilor cercetători din domeniul tehnic”.

 • 263. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Internațională a Inginerilor Mecanici-OGET 2017-ediția 25-a”.

 • 264. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii cu rol de Autoritate Urbană constituită la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca prin Hotărârea nr. 165/2017 (constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca, organism care va fi parte integrantă din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II)).

 • 265. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Cluj-Napoca la „EUROCITIES” -Rețeaua marilor orașe europene și aprobarea cotizației anuale aferente.

 • 266. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016 și nr. 591/2016.

 • 267. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016 și nr. 592/2016.

 • 268. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016 și nr. 593/2016.

 • 269. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din

grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016 și nr. 594/2016.

 • 270. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.696.360 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

 • 271. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației SAGAPO, pentru proiectul ATIPIC BEAUTY 2017-Cluj-Napoca.

 • 272. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Cluj, pentru proiectul Sanitarii pricepuți.

 • 273. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Alianța Romană de Prevenție a Suicidului, pentru proiectul La un apel distanță de speranță!.

 • 274. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Mânuțe Pricepute, în vederea organizării Festivalului Altfel, ediția a III-a.

 • 275. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Babilon Travel, pentru proiectul Descoperim Europa Împreună - Budapesta (DEI-Budapesta).

 • 276. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Naționale a Interpreților Autorizați în Limbajul Mimico-Gestual, pentru proiectul Îndrăznește să crezi mai mult în tine!

 • 277. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Sfântul Nectarie Cluj - Centrul de Îngrijiri paleative “Sfântul Nectarie” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem alina suferința.

 • 278. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Filantropice Medical-Creștine Christiana - Filiala Cluj, pentru proiectul Centrul Comunitar pentru Tineret.

 • 279. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Naționale a Surzilor din România - Filiala Surzilor Cluj, pentru proiectul Grație și voie bună, adunate într-o cunună.

 • 280. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Solidaris, în vederea organizării Taberei de vară pentru copii nevoiași.

 • 281. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației AD-HOC, pentru proiectul „Bucurie în culori”.

 • 282. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Lions Club Genesis, în vederea organizării Festivalului Cultural Miraje, Ediția a X-a, 2017.

 • 283. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Secretariatul Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune, pentru proiectul IN CLUJ ART- Incluziune prin artă pentru tinerii clujeni.

 • 284. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Secretariatul Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune, pentru proiectul Clujul Inclusiv! (4).

 • 285. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Fundației caritabile “Familia Sfântă”, în vederea decontării cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru Policlinica fără plată.

 • 286. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Fundației Române pentru Copii, Comunitate și Familie, pentru proiectul “Spune NU abandonului Școlar!”.

 • 287. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Argumentum ad Populum, pentru proiectul Accesul la cultură al familiilor cu mai mulți copii.

 • 288. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 268/2017 (aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat).

 • 291. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 672/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ap. 14 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 292. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Tripon Ionuț împotriva Hotărârii nr. 674/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, ap. 7 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 293. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 658/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14, ap. 13 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, proprietatea doamnei Barbos Ana.

 • 294. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 664/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 12, ap. 8 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, proprietatea domnului Barbos Ioan.

 • 295. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Marin Moldovan Gheorghe referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 296. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Todica Sabina, referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 297. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Tripon Ionuț, referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 298. Diverse.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obțin 24 de voturi pentru.

298 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14.

298 b - Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului „Cluj Never Sleeps - Noaptea albă a culturii”.

298 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale, str. Ghimeșului”, din municipiul Cluj-Napoca.

298 d - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Cimitir cu amplasament pe str. Moș Ion Roată f.n., din municipiul Cluj-Napoca”.

298 e - Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local supleant, Nistor Daniel, din partea U.D.M.R.

298 f - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016 și 4/2017.

298 g - Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

298 h - Informare referitoare la Plângerea prealabilă nr. 150.956/3/27.03.2017 cu privire la solicitarea de modificare a tarifelor și valabilitatea abonamentelor de tip riveran pentru Zona I (art. 5 și art. 9 din Anexa Hotărârii nr. 26/2010 [aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară, aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca]).

298 i - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

298 j - Proiect de hotărâre privind plata sumei de 5.000 euro, în echivalent lei la data plății, reprezentând despăgubiri civile, a sumei de 664,18 lei, reprezentând dobândă legală aferentă despăgubirilor civile, calculată pe perioada 24.07.2015 și până la data plății efective a debitului, a sumei de 6.500 lei, reprezentând despăgubiri pentru lipsa de folosință a autoturismului avariat și a sumei de 3.994 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Olariu Florica.

298 k - Proiect de hotărâre privind plata sumei de 10.000 lei reprezentând despăgubiri morale și a sumei de 225,31 lei reprezentând dobândă legală, calculată de la data de 23.12.2015 până la data plății efective a debitului, către Cioltea Ion Adrian.

Dl. primar - prezintă aplicația, platforma care permite aprobarea și avizarea în format electronic a unor documentații de urbanism, Primăria municipiului Cluj-Napoca fiind prima din țară care a reușit acest lucru; afirmă că prezentarea va fi postată și pe siteul instituției.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

298 e - Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local supleant, Nistor Dăniel, din partea U.D.M.R.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na Loredana Pop - secretarul Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare (Anexă la dosarul de ședință), care a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierului local supleant Nistor Daniel: comisia a constatat că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea consilierului local supleant Nistor Daniel.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

Președintele de ședință - îl invită pe domnul Ovidiu Vasile Vișan, consilier local supleant, să depună jurământul de credință.

Dl. Nistor Daniel - citește și semnează jurământul de credință, după care ia loc la masă și primește mapa de ședință.

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Nistor Daniel și îi urează mult succes; anunță că, din acest moment, cvorumul de ședință este de 25 de consilieri.

298 f - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modi ficată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016 și 4/2017.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Horvath și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 25 de voturi pentru.

298 g - Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

D -na cons. Horvath - o propune pentru funcția de viceprimar pe doamna consilier Olah.

Dl. cons. Morar - anunță că grupul P.S.D.+A.L.D.E. nu formulează nicio propunere, urmând să voteze propunerea doamnei consilier Horvath; îi urează doamnei Olah Emese succes; „e o chestie de normalitate ca, după atâtea luni, Primăria municipiului Cluj-Napoca să funcționeze în mod normal”.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că noul lider de grup al consilierilor locali U.D.M.R. este doamna Horvath Anna.

Se procedează la vot secret, în cabine de vot.

Președintele de ședință - având în vedere că toți consilierii locali prezenți și-au exprimat dreptul la vot, roagă Comisia de validare să treacă la numărarea voturilor.

D-na Loredana Pop - secretarul Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, încheiat cu ocazia alegerii unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca (Anexă la dosarul de ședință) și anunță următoarele rezultate: dintr-un total de 25 de voturi valabil exprimate, doamna Olah Emese a obținut 25 de voturi pentru.

D-na cons. Olah Emese - viceprimar - rostește și semnează jurământul.

Președintele de ședință - îi dorește doamnei Olah Emese mult succes și multă putere de muncă.

D-na cons. Olah Emese - viceprimar - mulțumește pentru votul și susținerea acordate.

Dl. primar - îi urează doamnei Olah Emese bun venit în echipa executivului primăriei și este convins, ținând cont de pregătirea și experiența doamnei Olah Emese, că vor reuși să rezolve o bună parte a problemelor cu care se confruntă municipalitatea.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca”pictorului CornelBrudașcu.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret, anunțând următoarele rezultate: din totalul de 25 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate 24 de voturi pentru și unul împotrivă.

 • 2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” criticului literar Irina Petraș.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret, anunțând următoarele rezultate: din totalul de 25 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate 24 de voturi pentru și unul împotrivă.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome de Termo ficare Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - având în vedere că este propusă suplimentarea bugetului și, mai târziu, și organigrama va presupune o suplimentare de personal, întreabă care sunt, în momentul de față, toate atribuțiile regiei.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - precizează că în cadrul comisiei nu a fost discutată suplimentarea bugetului, ci aprobarea acestuia; „este o creștere de activitate, dar e cu totul altceva”.

Dl. cons. Morar - „era de bine ce am zis și eu, nu criticam”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „pentru conformitate”.

Dl. Ion Pantelimon - director general R.A.D.P. Cluj-Napoca - arată că proiectul de hotărâre vizează aprobarea bugetului Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca pe anul 2017, buget în cadrul căruia sunt cuprinse venituri în sumă de 105 milioane și cheltuieli în sumă de 103 milioane, fiind realizat un profit brut în valoare de 2,1 milioane; prezintă detalii suplimentare legate de investițiile regiei; afirmă că R.A.D.P. Cluj-Napoca își propune, în 2017, realizarea unui profit de 7 milioane de lei; oferă informații referitoare la activitățile și organigrama regiei.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2017 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Morar - solicită să-i fie prezentată situația la zi, dincolo de cifrele din buget.

Dl. Alexandru Coroian - director general S.C. Cluj Innovation Park S.A. - arată că prognoza bugetului pentru 2017 are în vedere estimarea începerii activității în a doua parte a acestui an, acest lucru presupunând realizarea unui grad de ocupare, pentru cele două structuri, de 85% în cazul C.R.E.I.C. și de 75% în cazul T.E.A.M.; informează că este în curs de implementare cel de-al treilea proiect inițiat de S.C. Cluj Innovation Park S.A., și anume Centrul de cercetare în domeniul energiilor alternative, proiect în valoare de aproximativ trei milioane de euro, de pe urma căruia societatea va beneficia de energia produsă, iar la finalul proiectului, întreaga investiție va rămâne în proprietatea S.C. Cluj Innovation Park S.A.; afirmă că este avută în vedere participarea la încă patru proiecte cu finanțare europeană: realizarea unei clădiri în cadrul Centrului de cercetare pentru energii alternative - proiect în valoare de aproximativ 4,5 milioane de euro, dotarea studioului de film din cadrul C.R.E.I.C. - proiect în valoare de aproximativ 11 milioane de euro, realizarea unui centru de transfer tehnologic - proiect în valoare de aproximativ opt milioane de euro, precum și crearea unui incubator în zona industriilor creative - proiect în valoare de aproximativ două milioane de euro; arată că, în ceea ce privește realizarea drumului, este în derulare un contract de execuție.

Dl. cons. Morar - susține că și anul trecut, când a fost votat bugetul societății, a fost anticipat un grad de ocupare de 70-80%; arată că S.C. Cluj Innovation Park S.A. a generat, anul trecut, un venit în valoare de 5.000 de lei; afirmă că, la dezbaterile privind bugetul, domnul Gheorghe Șurubaru anticipa că drumul nu va fi terminat anul acesta; arată că, în aceste condiții, nu va putea fi atins gradul de ocupare propus, iar veniturile obținute vor însuma tot 5.000 de lei.

Dl. Alexandru Coroian - director general S.C. Cluj Innovation Park S.A. -precizează că drumul are o lungime de aproximativ 1,6 kilometri și face legătura dintre str. Oașului și Centrul T.E.A.M.; pentru ca societatea să poată funcționa, trebuie finalizată partea de utilități - infrastructutura drumului, nu neapărat trama stradală - „până la nivelul de unde începe C.R.E.I.C.-ul”; susține că, potrivit ultimei adrese oficiale pe care a primit-o de la Primăria municipiului Cluj-Napoca, „în această toamnă este posibil să începem funcționarea; ori, noi, când facem o prognoză de buget, nu ne putem permite să nu ținem cont de aceste adrese oficiale”.

Dl. cons. Morar - „anul trecut v-am investit cu încredere, acum mergeți de două ori cu aceeași discuție în fața consiliului local, că poate, poate o să nimerim anul acesta și finalitatea execuției unei părți din drum”; îl întreabă pe domnul Gheorghe Șurubaru dacă anul acesta porțiunea de drum necesară pentru ca S.C. Cluj Innovation Park S.A. să își desfășoare activitatea poate fi terminată sau nu.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - „susțin și confirm ceea ce am spus la acea întâlnire, că acel drum nu va fi gata integral în acest an; ceea ce spune colegul meu este corect: parte din drum, nu la stadiul final, va putea fi utilizată pentru a-și putea începe dânșii activitatea; practic, se va putea circula și pe un drum de organizare, care va fi la momentul respectiv”.

Dl. cons. Morar - „deci, în ședința de astăzi, pentru susținerea pentru buget, vă asumați, împreună, că Cluj Innovation City va avea un grad de ocupare de 80%, ceea ce înseamnă că peste două luni o parte din drum va fi gata, iar cei care vor dori să desfășoare activități acolo vor putea; este corect?”.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - „deci eu pot să-mi asum partea de drum, în care vă spun că partea de drum care va putea fi utilizată pentru a pune în funcțiune centrul va fi gata, la stadiul de organizare probabil”.

Dl. cons. Morar - „și mașinile vor putea intra și ajunge la destinație”.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - „da; asum în limita în care trebuie să ținem cont și de, știu eu, condiții majore sau care ne pot împiedica”.

Dl. cons. Morar - „atunci nu vă asumați; asumare cu dacă nu-i profesionistă; nu ne asumăm, ne asumăm că va fi la anul și vom vota bugetul, dacă ne asumăm așa, dar iar să anticipăm, să venim cu cifre în față, numai ca să treacă și acest buget, nu-i profesionist - e al treilea an”.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - „eu cred că am fost destul de clar și nu pot să-mi asum sau să spun eu sau primăria sau domnul primar sau domnul viceprimar că nu dăm drumul la acest centru”.

Dl. cons. Morar - „cine să-și asume, domnul Șurubaru - eu să-mi asum?”.

Dl. Gheorghe Șurubaru - manager public - „eu vă repet partea pe care pot să v-o confirm acum: se vor începe lucrările, vor fi diferite stadii ale lucrării până la sfârșitul anului, stadii care, din punctul nostru de vedere, dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut, va permite accesul către centrul T.E.A.M. și C.R.E.I.C.”.

Dl. cons. Gliga - arată că, astăzi, este votată o proiecție de buget, niște estimări făcute de S.C. Cluj Innovation Park S.A., pe care le-a calculat „destul de prudențial, aș spune eu”; susține că, chiar dacă drumul nu va fi finalizat în totalitate, societatea va putea funcționa; crede că acest buget este întocmit „destul de prudențial” și le recomandă consilierilor locali să voteze pentru.

Dl. cons. Morar - având în vedere că a fost menținut același număr de salariați ca și anul trecut, adică 18, afirmă că cheltuielile au crescut.

Dl. cons. Morar - afirmă că în Anexa proiectului de hotărâre apare un număr mediu de 18 angajați, atât anul trecut, cât și anul acesta.

Dl. Alexandru Coroian - director general S.C. Cluj Innovation Park S.A. -susține că și anul trecut a existat aceeași proiecție.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, trei împotrivă și două abțineri (consilierul local Radu-Marin Moisin nu participă la vot).

298 a. Poiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - îi solicită domnului Ionuț Rusu să facă o scurtă prezentare a activității și obiectivelor Sălii Polivalente.

Dl. Ionuț Rusu - director general al Societății Sala Polivalentă S.A. - arată că obiectivul principal al societății este reprezentat de administrarea Sălii Polivalente; afirmă că scopul societății este de a pune la dispoziția sportivilor - amatori, profesioniști și juniori -, precum și la dispoziția entităților care organizează concerte Sala Polivalentă spre închiriere; susține că, astfel, în 2016, din totalul de 8.000 de ore ale unui an, 4.000 de ore au fost rezervate sportului, iar 2.500 de ore evenimentelor artistice; referitor la bugetul pentru 2017, consideră că este vorba despre un an special, deoarece în Cluj-Napoca vor fi organizate două campionate europene, iar primăria realizează o investiție care are drept scop mărirea capacității sălii, de la 7.227 de locuri, la 9.300 de locuri, astfel încât Campionatul European de Baschet să se poată desfășura în condiții optime; ținând cont de această situație, arată că activitatea Societății Sala Polivalentă S.A., în primele trei luni ale anului, a fost redusă, deoarece nu au putut fi organizate evenimente, în paralel cu desfășurarea lucrărilor de extindere a sălii, iar în lunile mai, iunie și iulie activitatea va fi complet suspendată, astfel încât Campionatul European de Baschet, care se desfășoară în perioada 31 august-7

Dl. cons. Morar - arată că în Anexa 1 a proiectului de hotărâre există o eroare: cheltuielile de natură salarială, anul trecut, au fost în sumă de 903.000 de lei, iar acum apar ca fiind în scădere, la 610.000 de lei; afirmă că, din prezentarea domnului Ionuț Rusu, nu a reușit să afle nimic despre managementul societății, iar din proiectul de hotărâre nu rezultă nicio viziune; nu crede că Sala Polivalentă va avea profit, câtă vreme românii nu își permit să achite prețuri pe bilete la nivel european, dar, cu toate acestea, nu își poate da seama care este rolul domnului Ionuț Rusu în cadrul societății; consideră că Sala Polivalentă ar putea fi organizată ca direcție în cadrul primăriei, urmând să funcționeze cel puțin la fel de bine și cu cheltuieli mult mai mici; ar fi curios să vadă fișele postului domnului Ionuț Rusu și ale membrilor consiliului de administrație, pentru a afla cu ce își ocupă aceștia timpul la locul de muncă; arată că din prezentarea bugetului ar fi dorit să afle de ce recunoaștere la nivel județean și național se bucură Sala Polivalentă, ce evenimente pot fi atrase doar în Cluj-Napoca, nu doar „o înșiruire contabilicească de trei sume, care, cum am spus, nici nu dau cât trebuie; așa că, cel puțin din punctul meu de vedere, nu o să votăm bugetul de astăzi”; îi solicită domnului Ionuț Rusu ca, în viitor, să vină în fața plenului consiliului local ori de câte ori există pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care vizează Sala Polivalentă, din respect față de consilierii locali.

Dl. Ionuț Rusu - director general al Societății Sala Polivalentă S.A. - nu a înțeles ce întrebare i-a adresat domnul consilier Morar.

Dl. cons. Morar - a întrebat dacă cheltuielile cu salariile scad sau nu.

Dl. Ionuț Rusu - director general al Societății Sala Polivalentă S.A. - răspunde că cheluielile cu salariile sunt la celași nivel cu cele de anul trecut; arată că este vorba despre o eroare materială.

Dl. cons. Morar - îl întreabă pe domnul Ionuț Rusu ce viziune are pentru anul acesta, ce evenimente noi vrea să aducă la Sala Polivalentă, ce măsuri o să ia pentru ca societatea să fie pe plus.

Dl. Ionuț Rusu - director general al Societății Sala Polivalentă S.A. - îi răspunde domnului consilier Morar că plenului consiliului local nu i-a fost prezentată o viziune, deoarece este supus aprobării bugetul Societății Sala Polivalentă S.A.

Dl. cons. Morar - „nu este o viziune, nu cereți bani pentru o viziune, pentru ceva, pentru evenimente, ci cereți bani și punct”.

Dl. Ionuț Rusu - director general al Societății Sala Polivalentă S.A. - „un coleg de partid al dumneavoastră este membru în consiliul de administrație, puteți să-i puneți orice întrebare”.

Dl. cons. Morar - „ca și încă vreo șase persoane din orașul ăsta, nu?”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „de asemenea, aș vrea, mărturisesc că ieri, la comisie, am avut discuție cu reprezentanții Sălii Polivalente - societății, și am fost la fel de critici, până când ne-am lămurit și am discutat ulterior, că am căutat să fundamentez și să-mi edific inclusiv avizul pe care l-am dat la comisie, și pot să spun că, în ceea ce privește 2017, de asemenea, mi-a confirmat că, datorită evenimentelor, conducerea societății mi-a confirmat că, datorită evenimentelor pe care le desfășoară și a procesului de investiții care este în derulare, oarecum, activitatea va rămâne la nivelul anului trecut; în ceea ce privește fișa postului la consiliul de administrație, vreau doar, tot pentru conformitate, este Legea 31 și Ordonanța 109; mulțumesc”.

Președintele de ședință - anunță că trebuie mandatat un consilier local.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „avem noi o propunere pentru a reprezenta interesele consiliului în A.G.A., respectiv domnul Gliga Florin”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot mandatarea domnului consilier Gliga și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 20 de voturi pentru, trei împotrivă și două abțineri.

Dl. cons. Ioan Pop - solicită să fie învoit pentru 15 minute.

Președintele de ședință - „vă rog, domnul consilier”. Domnul consilier Ioan Pop părăsește sala, fiind învoit.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 24 de consilier locali.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pata Rât nr. 17, identificat prin nr. cad. 323406.

 • 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1C.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 2-6, identificat prin nr. cad. 316563.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, și îl propunem pe domnul viceprimar Tarcea Dan să semneze contractul în formă autentică”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. etajare casă unifamilială, str. Patriciu Barbu nr. 64, beneficiari: Țene Ioan și Țene Florica Daniela.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare casă existentă, str. Dunării nr. 141, beneficiare: Lucaciu Ana și Mureșan Dorina.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - restructurare urbană, str. Porțelanului latura estică, beneficiar: S.C. Kremlin DevelopmentS.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să completeze motivația votului pentru punctele 10, 11 și 12.

Dl. cons. Morar - solicită să fie învoit, începând cu ora 16.

Președintele de ședință - „O.K., mulțumesc, am notat”; anunță că voturile exprimate la punctele 10, 11 și 12 coincid cu cele consemnate în motivațiile voturilor.

 • 13. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. 2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea S.C. „IDB GRUP” S.R.L.).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 3 și 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea doamnei Barbos Aurelia).

 • 15. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea domnului Moldovan Marin Gheorghe).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 7A din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea doamnei Todica Sabina).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 674/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, proprietatea doamnei Cîmpan Sorana și a domnului Segura Millan).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.300.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv „Universitatea”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Domnul consilier Ioan Pop reintră în sală și ia loc la masa de ședință, în urma învoirii primite.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 25 de consilieri

9                                      9              9                            5                                                         i             »

locali.

Dl. cons. Morar - „o intervenție doar și un punct de vedere personal, al meu, distinct de al colegilor mei: ca urmare a modului cum s-au gestionat, în acest an, alocările pentru sport, a lipsei de transparență și a faptului că s-au dat bani total aleatoriu, și fără o logică pe sume, eu n-o să particip la niciun punct, de la 18 până la - tot ce ține de sport - până la 62; mulțumesc”.

Președintele de ședință - „bun, deci să notez că nu veți participa la vot și la dezbateri, da? - O.K.”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 19. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 205.000 lei de la bugetul local pe anul 2017 în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Școlar Sportiv Viitorul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - „nu particip la vot și aș dori să menționez că sunt organizatorul principal al Zilelor Culturale Maghiare; avem în total în jur de 150 de colaboratori oficiali și n-o să votez la niciunul dintre ei, efectiv, din prudență sau preventiv; deci la niciunul dintre O.N.G.-urile care primesc sau au depus proiecte...”.

Președintele de ședință - „suntem la sport”.

Dl. cons. Gergely - „am vrut să menționez acest lucru; avem și de acolo parteneri; nu particip nici aici”.

Președintele de ședință - solicită ca domnul consilier Gergely să fie scos „de pe lista de inițiatori”.

Dl. cons. Drăgoescu - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și două abțineri (consilierii locali Dan Ioan Morar, Gergely Balazs și Mihai Drăgoescu nu participă la vot).

 • 20. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Municipal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 21. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Politehnica, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv LPS, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 95.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv CFR, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Transilvania Sport Horse, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv U-Banca Transilvania, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere (consilierii locali Dan Ioan Morar și Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.100.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv de Fotbal Alb-Negru al studenților clujeni, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și o abținere (consilierii locali Dan Ioan Morar, Radu-Marin Moisin și Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea SP, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Drăgoescu - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri (consilierii locali Dan Ioan Morar și Mihai Drăgoescu nu participă la vot).

 • 29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Olimpic Star, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 125.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Olimpia-Universitatea Tehnică, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 52.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Clujana, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal Club Ardealul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri (consilierii locali Dan Ioan Morar și Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Fotbal Club Viitorul Mihai Georgescu, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri (consilierii locali Dan Ioan Morar și Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Pro Squash, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Poli Karate, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Taraxacum, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Dumi Fitness, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Univers, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Centrului și Clubului Sportiv Scoțian-Român al Handicapaților Lamont, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv BC Heroes, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri (consilierii locali Dan Ioan Morar și Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 19.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Aqua 01, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv TranSilva, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri (consilierii locali Dan Ioan Morar și Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Mănăștur, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Drăgoescu - anunță că nu participă la vot.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și două abțineri (consilierii locali Dan Ioan Morar, Florin Valentin Gliga și Mihai Drăgoescu nu participă la vot).

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal-Tenis Răz.van, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal-Tenis Nord-Vest, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Savu Racing, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Lori Racing Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Motor Home Napoca Rally Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Danny Ungur Racing, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv de Fotbal Juniorul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Runners Club, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Române de Baschet, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Lupte, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Box, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fortuna, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Române de Karate WUKF, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - arată că Federația Română de Karate organizează anul acesta Campionatul European Karate și nu știe de ce este minimalizată importanța evenimentului; propune suplimentarea sumei acordate Federației Române de Karate cu 10.000 de lei.

Dl. primar - precizează că acest Campionat European de Karate este un eveniment important pentru municipiul Cluj-Napoca, primăria făcând eforturi considerabile pentru ca evenimentul să poată avea loc în Sala Polivalentă, în condițiile în care sala este în construcție; arată că, în acest moment, nu există în buget resurse financiare suplimentare.

Dl. cons. Mureșan - afirmă că la Campionatul European de Karate participă aproximativ 2.000 de persoane, foarte multe din străinătate, costurile pentru organizarea acestuia fiind extraordinar de mari.

Președintele de ședință supune la vot amendamentul domnului consilier Mureșan și anunță că amendamentul a căzut.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Clujul Pedalează, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Atletism, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz faborabil.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 64.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, în vederea organizării Ligii Liceelor Clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz faborabil.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 320.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului „Fabrica de Pensule — Centru de artă și cultură contemporană 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Dan Ioan Morar, Gergely Balazs și Radu Moisin nu participă la vot).

 • 63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului,,Tineret@Cluj-Napoca2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Colectiv A, în vederea realizării proiectului ,, Festivalul Temps D'Images Cluj#10, Ediție aniversară 2017”.

 • 66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului,,Scriitorul în cetate”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Eikon, Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului, ,Festivalul Internațional de Carte Transilvania, Ediția a 5-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Ordinul Arhitecților din România filiala Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Scena Urbană 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Domnul consilier local Ovidiu Vasile Vișan precizează că nu participă la vot. (precizarea nu se înregistrează pe bandă)

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 190.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului,, Peron 6: Stația pentru Avangardă Artistică”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 850.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului,,CCC 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

D-na cons. Croitoru - menționează că „este singurul punct la care nu am reușit să cad de acord cu restul membrilor comisiei”; consideră că „este o sumă exagerat de mare” în condițiile în care, Asociația „Centrul Cultural Clujean” primește alocări și de la Consiliul Județean Cluj; speră „ca următoarele proiecte și cele în derulare, să fie concretizate cu succes, nu așa cum a fost până acum”.

Președintele de ședință - „vă mulțumesc pentru intervenție”.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și cinci abțineri (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală „Simona Noja” , în vederea realizării proiectului,,OPERA APERTA 2017 — Spectacole lirice și coregrafice în aer liber”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Conexio, în vederea realizării proiectului ,,Întâlniri Internaționale de la Cluj, ediția a VII a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Comisia VI - aviz faborabil.

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului ,,Mioritmic 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Tothfalusi - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Tothfalusi Andras nu participă la vot).

 • 74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 280.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Student Plus, în vederea realizării proiectului,,Transylvania InternaționalMusic and Arts Festival TIMAF 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Ansamblul Folcloric Mărțișorul, în vederea realizării proiectului „Mărțișorul în lume ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului, ,Transylvania Music Event ediția a IXa”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

 • 77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 240.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,, Jazz in the Park — secțiunea gratuită”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 410.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru pentru Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului,, Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a VlII-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs, Nistor Daniel, Racz Levente Zsolt și Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 79. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului, ,225 ani de teatru muzical în Cluj”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.700 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Pro Someșeni, în vederea realizării proiectului ,,Bal Tradițional de Recoltă a Strugurilor-Ediția a 9-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Olah Emese nu participă la vot).

 • 81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cabane de Creastă Magashegyi Menedekhăz.ak Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Sporturi montane pentru copii 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Comisia VII - aviz faborabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 82. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Clubul Sportiv „Viitorul Cluj Junior”, în vederea realizării proiectului,, Turneul Fotbal â la Cluj”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Comisia VII - aviz faborabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului „Les Films de Cannes â Cluj-Napoca”.

 • 84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația The Dwarfs, în vederea realizării proiectului ,,LollyBoom, Festivalul Familiei 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

Președintele de ședință - le solicită consilierilor locali să vorbească la microfon, 9                                      9              9                                                                                                                                                                                  '

pentru a le fi astfel, consemnată, neparticiparea la vot.

 • 85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Diesel Events, în vederea realizării proiectului ..Teatru de Club”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Artiștilor Plastici Cluj, în vederea realizării proiectului ..Satul, țăranul și natura — ediția 2017”.

 • 87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Young Actions and Abstractions, în vederea realizării proiectului „Instalație Artă audio-video interactivă@Cluj Never Sleeps”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cult.Art&Media Association, în vederea realizării proiectului „Supraviețuitorii - În căutarea tatălui”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studențească PhiloHistoRiSs, în vederea realizării proiectului „Cluj-Napoca:patrimoniu cultural în imagini”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

D-na Alexandra Blendea - membră a Asociației „Studențească PhiloHistoRiSs” -prezintă proiectul cultural „Cluj-Napoca: patrimoniu cultural în imagini”, care presupune publicarea a trei cărți; menționează că suma propusă spre alocare nu acoperă costurile de tipărire, în valoarea de „38.000 lei”; solicită „majorarea sumei pentru acest proiect”; prezintă implicarea asociației în diverse activități pentru comunitatea clujeană.

Președintele de ședință - îi mulțumește doamnei Alexandra Blendea pentru

9                                     9            9                                 9            9                                                                                          V

prezentare și o felicită pentru inițiativă; precizează că „bugetele sunt atinse și au atins limita maximă”, iar în cazul în care există vreun amendament, le solicită consilierilor locali să-l menționeze.

D-na cons. Croitoru - susține inițiativa Asociației „Studențească PhiloHistoRiSs”.

Președintele de ședință - „doriți să faceți un amendament?”.

9        9   9''»     »

D -na cons. Croitoru - „dacă are șanse să treacă, să-l fac doar de dragul de a-l face”.

Președintele de ședință - „păi asta nu știm, votul este liber exprimat”.

D-na cons. Croitoru - „aș dori să-i susținem, sigur!”.

Președintele de ședință - „votul este liber exprimat, faceți amendamentul!”.

D-na cons. Croitoru - „aș zice de unde”.

Președintele de ședință - „trebuie să găsiți și sursa de unde ..., deci nu faceți amendament?”.

Dl. cons. Morar - „vă lăsăm pe dumneavoastră să găsiți sursa”.

Președintele de ședință - „sunt amendamente? nu sunt amendamente”. Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Transsylvania Nostra, în vederea realizării proiectului „Protecția structurilor portante istorice în situații de urgență”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

D-na cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Olah Emese nu participă la vot).

 • 91. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația APEX - EDU, în vederea realizării proiectului ..CYRCLES (Cluj Young Researchers' Challenge to Learn andExplore Science)”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz faborabil.

Dl. cons. Pop - solicită oricărei persoane, care este capabilă, să facă o traducere în limba română pentru titlul proiectului „CYRCLES (Cluj Young Researchers' Challenge to Learn and Explore Science)”.

Președintele de ședință - „poate să facă cineva această traducere pentru domnul consilier?”.

Dl. cons. Morar - „eu sunt de acord cu cererea domnului Pop”.

Dl. cons. Pop - „adică? cu necesitatea traducerii?”.

Președintele de ședință - „având în vedere că nu avem un traducător autorizat de față”.

Dl. cons. Pop - îi solicită președintelui de ședință să traducă în limba maghiară, titlul proiectului care se află la punctul 93 pe ordinea de zi.

Președintele de ședință - răspunde că punctul acesta nu face obiectul discuției și că nu există nicio relevență în traducerea acestor titluri în alte limbi de circulație.

Dl. cons. Pop - „aș dori traducere în limba română a textului din engleză, atât”.

D-na cons. Suciu - menționează că „în regulament nu este stipulat că denumirea proiectului nu poate fi în limba engleză”.

Dl. cons. Pop - susține utilizarea limbii române în redactarea textelor.

D -na cons. Suciu - „modificăm regulamentul”.

Dl. cons. Pop - precizează că este important ca beneficiarii să înțeleagă ce este scris în titlul unui proiect.

Președintele de ședință - spune că importanța rezidă în conținutul proiectului și nu în titlul proiectului.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

D -na cons. Croitoru - precizează că este de acord cu remarca domnului consilier Ioan Pop și propune „să fie specificat în regulament, ca proiectele care aplică să conțină diacritice și traducere în limba română”.

Președintele de ședință - îi solicită doamnei consilier local Corina Croitoru să facă

9                                     9              9

un amendament, în acest sens, „la regulament” și ulterior, să pună „regulamentul” în dezbatere publică.

D-na cons. Croitoru - „va fi o muncă de echipă, ne asumăm”.

Președintele de ședință - „forul Consiliului local poate să facă acest lucru și sigur că da, se poate modifica regulamentul”.

Dl. cons. Sărmaș - remarcă bunele intenții ale colegilor consilieri locali, însă, este de părere că într-un oraș european, cum este Cluj-Napoca, traducerile anumitor tipuri de evenimente sau festivaluri nu ar fi tocmai potrivite.

Dl. cons. Pop - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier local Ioan Pop să vorbească la microfon.

Dl. cons. Pop - nu vorbește la microfon.

Dl. cons. Moisin - îi solicită Comisiei IV - Comisia pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă, ca la momentul discutării „regulamentului” să țină cont și să identifice și cine sunt beneficiarii proiectelor, respectiv, beneficiarii sumelor alocate sau cine sunt membrii consiliului director al asociației sau fundației solicitante,

Președintele de ședință - îi roagă pe membrii Comisiei IV - Comisia pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă, să țină cont de toate aceste precizări și la „o propunere de modificare a regulamentului să fie inserate și acestea, după care, sigur, forul consiliului local va hotărî dacă validează sau nu acest regulament”.

Dl. cons. Găbudean - precizează că a făcut o muncă individuală de informare cu privire la tema proiectelor și la identificarea asociațiilor.

Președintele de ședință - îi mulțumește domnului consilier local Călin-Marcel Găbudean, pentru precizările făcute.

 • 92. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Sonoro, în vederea realizării proiectului „Festivalul SoNoRo 2017 'Hide andSeek' la Cluj-Napoca”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 93. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ..Tineri de succes-oraș de succes: serie de evenimente pentru tineri talentați, ediția a V-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 94. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Create.Act.Enioy, în vederea realizării proiectului ,,Luna creativă-ediția a IlI-a”.

 • 95. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația CAOLIN, în vederea realizării proiectului „Festivalul Internațional de Ceramică Contemporană ~ CAOLIN 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 96. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Trompetiștilor din România, în vederea realizării proiectului ,.Festivalul Muzicii de Cameră și Interpretare Solistică ”TUDOR JARDA” al Formațiilor Instrumentale și Soliștilor din Armată, ediția a VI-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 97. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Parohia Reformată Centrală I Cluj, în vederea realizării proiectului „Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 98. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Sigismund Toduță, în vederea realizării proiectului ,Concursul Internațional de Compoziție 'Sigismund Toduță' , ediția a II-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 99. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Română Mozart Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului „Festivalul InternaționalMoz.art, ediția a XXVII-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 100.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Economiștilor Maghiari din România, în vederea realizării proiectului ,,Ediția a 26-a a Conferinței Anuale a Economiștilor”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Racz Levente, Gergely Balazs și Nistor Daniel nu participă la vot).

Președintele de ședință anunță că plenul consiliului local va lua o pauză de zece minute.

Domnul consilier Morar părăsește sala, fiind învoit.

Domnul consilier Moisin părăsește sala, fiind învoit, și revine la punctul 224.

Se reiau lucrările ședinței, după pauza de zece minute.

Președintele de ședință - „aș vrea să anunț noul cvorum, care este de 23; avem doi colegi care s-au învoit”.

 • 101.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Văroterem Projekt, în vederea realizării proiectului „Povestea mea vie”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 102.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Văroterem Projekt, în vederea realizării proiectului ,,ONSTAGE 3 - microstagiune de teatru independent, ediția a 3-a”. Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 103.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală ”Notes&Ties”, în vederea realizării proiectului, , Concursul Internațional de Muzică Gheorghe Dima, ediția a XV-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 104.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cealaltă, în vederea realizării proiectului ,,AnimaFest 2017-Festivalul internațional de animație”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 105.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Reciproca, în vederea realizării proiectului ,,Focus Atelier 360°, ediția #3, Cluj”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 106.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local

pe anul 2017, pentru Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național   ”CARPATICA” ,   în vederea realizării

proiectului, , 'Orașul'- promovarea prin cultură”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 107.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local

pe anul 2017, pentru Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național   ”CARPATICA” ,   în vederea realizării

proiectului „Academia deschisă comunicării (dintre generații) ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 108.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului „Festivalul Universității Tehnice”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 109.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3 0.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,ZUT- Zilele Universității Tehnice ediția a 12-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 110.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Primitive, în vederea realizării proiectului „Cluj-Napoca, un oraș în mișcare! ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 111.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Trompetiștilor din România, în vederea realizării proiectului ,,Tubilustrium-(Zilele aniversare ale trompetiștilor din România)-și respectiv Reuniunea corală-Concert de muzică sacră ' Preamăriți-l pe Domnul', ediția a doua, 23 Aprilie”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 112.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația de Futnet, în vederea realizării proiectului „Cluj-Napoca capitala tenisului cu piciorul-sportul tuturor”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

 • 113.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților Sapientia Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului „Festivalul Sapientia - 'În ocrotirea culturii - ediția a II-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 114.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Gutenberg-Organizația studenților vorbitori de limba germană, în vederea realizării proiectului „Întâlnirea națională a tinerilor vorbitori de limbă germană”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 115.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația pentru Educație Politică, în vederea realizării proiectului ,,Democracy School”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 116.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Nativ, în vederea realizării proiectului ,,StartUP Bus-competiție de antreprenoriatpentru tineri”.

 • 117.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Nativ, în vederea realizării proiectului „Photo Marathon/Maraton fotografic ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 118.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului „Clujulpentru Tineri/Cluj for Youth”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - face referire la titlul bilingv al proiectului - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „s-a marcat domnule consilier”.

9          9    9**

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

Președintele de ședință - asigură menținerea ordinii în sala de ședință.

 • 119.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Noi, în vederea realizării proiectului „Interferențe Cultură-Business 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 120.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca- Cultul Mozaic. în vederea realizării proiectului „Evreii în dezvoltarea economică și urbanistică a Clujului”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 121.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Liga Scriitorilor Români, în vederea realizării proiectului ,Agora Literară, revistă de literatură și cultură română”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 122.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Filmtettfest — Zilele Filmului Maghiar, ediția a 17-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 123.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Minerva, în vederea realizării proiectului ,,Arta Clujului la Casa Minerva (Kolozsvăr muveszete a Minerva-hăzban) ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 124.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în vederea realizării proiectului „Arta în spațiul public clujean”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 125.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.300 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Szint Kulturălis Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Folclor Sfântul Ștefan ediția a XlX-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 126.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25,000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Compania de Tango Cluj”, în vederea realizării proiectului,,Tango Cazino — ediția a VI- a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 127.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Studenților Mediciniști din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,H.E.A.R.T. - Healthcare, Education and Research Talks — Conferința despre educație medicală, sănătate și cercetare”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Președintele de ședință - „da, domnule Pop, știm, v-ar place să vedeți același scris; vă rog”.

Dl. cons. Pop - face referire la titlul bilingv al proiectului - nu vorbește la microfon.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 128.      Proiect de hotărâre privind privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Pro Jănos Zsigmond”, în vederea realizării proiectului „Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „K drmdcz.i Jănos” organizat la Liceul Unitarian „Jănos Zsigmond” în anul școlar 2016-2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 129.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Cânt de Dragul Inimii Șimleu Silvaniei, în vederea realizării proiectului ,, Vin acasă de Crăciun”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 130.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Blue Monkey, în vederea realizării proiectului,,Facing the world”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Ioan Pop nu participă la vot).

 • 131.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația pentru Dezvoltarea Comunicării Vizuale „Stories in Motion” , în vederea realizării proiectului, , Reflexions of Cluj”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Ioan Pop nu participă la vot).

 • 132.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Mihaela-Victoria Gavriș, în vederea realizării proiectului, ,Concursul de muzică de cameră DUO PIANISTIC, ediția a Xl-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 133.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cealaltă, în vederea realizării proiectului ,,Masterclass depăpușerie”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 134.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării proiectului,, Cluj Ensemble! Dima Music School”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 135.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Ordogtergye, în vederea realizării proiectului,,Festivalul de Muzică și Dans Popular Maghiar, ediția a 14-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs, Nistor Daniel și Olah Emese nu participă la vot).

 • 136.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația „Cercul Social”pentru Dezvoltarea de Modele, în vederea realizării proiectului,, eCoTradiții”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 137.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului, .Zilele Studenților Ediția XXIV”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs, Horvath Anna, Racz Levente Zsolt și Olah Emese nu participă la vot).

 • 138.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Vissz.hang, în vederea realizării proiectului,, Gloria de Vivaldi — colaborare internațională cu Corul Universitar din Louvain”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 139.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația sportivă „Turul ijasz klub” , în vederea realizării proiectului, ,Picnicul arcașilor”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 140.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților Psihologi din România, în vederea realizării proiectului, . Conferința Internațională a Studenților la Psihologie”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 141.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Kifor, în vederea realizării proiectului ,, Tradițiile comunității promovată de tineri”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs, Horvath Anna, Racz Levente Zsolt și Olah Emese nu participă la vot).

 • 142.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Educație pentru Viață Montessori, în vederea realizării proiectului , ,EDU-KIT — Spațiu multicultural de educație și inovație în comunitate”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 143.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Reactor de Creație și experiment, în vederea realizării proiectului, , Exerciții de democrație. Investigarea istoriei recente”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 144.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Tranzit — Tranzit Alapitvăny, în vederea realizării proiectului „ TRANZITXX — 20 de ani de Casa Tranzit”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 145.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația MIK, în vederea realizării proiectului ,. MAYDAYS ediția a II-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Olah Emese și Horvath Anna nu participă la vot).

 • 146.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Clubul Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,, Festivalul de tineret și sport ESFE - Elite Sports & Fitness Expo”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 147.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Ornitologică Română, în vederea realizării proiectului ,.AtlasulPăsărilor Clujului”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 148.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Transilvană pentru Literatură și Cultură Popor Român - Despărțământul Cluj, în vederea realizării proiectului .Editarea „Astrei Clujene” și a volumului Astra și Marea Unire”.

 • 149.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,Strada Potaissa”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 150.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Infitness, în vederea realizării proiectului ..Living Fit”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Ioan Pop nu participă la vot).

 • 151.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017. pentru Asociația Centrul pentru Dialog European și Diplomație Culturală. în vederea realizării proiectului Transylvania History Days — ediția a IV-a, 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 152.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Organizația Tinerilor Medici Cluj, în vederea realizării proiectului,, OTM Congres 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 153.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor, în vederea realizării proiectului, , Spații interioare — prezentare virtuală”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 154.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Leaders Alliance, în vederea realizării proiectului ,,FestivalulBebelușiada”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 155.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Platforma absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 156.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Studenților Economiști, în vederea realizării proiectului, ,Săptămânile Studentului Economist”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 157.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului, ,Zilele Studenților”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 158.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Tokos Zenekar, în vederea realizării proiectului,, Clujul Prin Prisma folclorului și a tradițiilor etnice II”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 159.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația DUA Culture, în vederea realizării proiectului „Napoca Music Event 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 160.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 11.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Corul Cadrelor Didactice Maghiare Guttman Mihăly, în vederea realizării proiectului „Aniversarea a 10 ani de la înființarea Corului Cadrelor Didactice Guttman Mihăly ” .

Comisia I - aviz favorabil.

 • 161.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația DE LA LUME ADUNATE ȘI-NAPOI LA LUME DATE, în vederea realizării proiectului „Cântec, joc și voie bună în Hoia, ca altădată! ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 162.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Transylvania Art and Science, în vederea realizării proiectului „Intersecții culturale România-Spania/Intersecciones culturales Ruman ia-Espana ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 163.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Frends pentru Dezvoltare, în vederea realizării proiectului ,,YOUthSTAR ediția a 2-a 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 164.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația culturală „Cetatea Albă” - Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Transilvania Jazz, Festival, TJF 2017”.

 • 165.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Velosfera, în vederea realizării proiectului ,,Ride2Work Cluj”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Ioan Pop nu participă la vot).

 • 166.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Tehnofrig: de la fabrica de frig la fabrica de artă ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 167.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Română de Aikido Aikikai, în vederea realizării proiectului,.Seminar Internațional Aniversar — 20 de ani de Aikido ” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 168.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Metropolis, în vederea realizării proiectului ,,KINOdiseea Altfel

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 169.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală Intact, în vederea realizării proiectului ,.Tineri Artiști Români în Arta Contemporană Europeană”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 170.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Împreună pentru România Modernă, în vederea realizării proiectului „Educație prin Sport: Cupa Liceelor la Fotbal NeuronKid (ediția a XlII-a) ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Drăgoescu- anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Mihai Drăgoescu nu participă la vot).

 • 171.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,De la reformă până-n Europa - dezvoltarea culturii și educației Clujului (Cei 500 de ani de acasă) ”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 172.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cultural — Artistica Hara. în vederea realizării proiectului ..Cluj Symphony Experience 2017” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 173.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2017. pentru Asociația Clujul Cultural. în vederea realizării proiectului ..CLUJBLUES FEST2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 174.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2017. pentru Asociația Visszhang. în vederea realizării proiectului ..Festivalul Internațional Coral VoCE2017 — Silence of Babel”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 175.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017. pentru C.S. Clujul Pedalează. în vederea realizării proiectului ..Micul Biciclist și Siguranța lui ” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 176.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația ,,Românașii” din Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului,, 'Primăvara Românașilor' ediția a VI-a ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 177.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Transylvania Cultural Community, în vederea realizării proiectului ..Ziua Internațională a Jazzului 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 178.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8' 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Clubul Media Corbul Alb, în vederea realizării proiectului „Conferința Portal de Contact Român-Maghiar ,,Corbii Albi””.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 179.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10' 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Studenților pentru Turismul Românesc, în vederea realizării proiectului ,,Zi-Le de Turism ediția a 10-a”.

 • 180.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală ,,Simona Noja”, în vederea realizării proiectului ,,LA OPERĂ 2017 — Concert extraordinar de prezentare a Stagiunii lirice 2017-2018”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 181.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Filarmonica Transilvania, în vederea realizării proiectului,.Festivalul Internațional „Toamna muzicală Clujeană”, ediția 51 ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 182.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului „Studiul pieței de IT în Cluj — Analiză comparativă națională ” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 183.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală Etnostar, în vederea realizării proiectului ,,Dor Transilvan, mesager cultural al Clujului ”.

 • 184.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Clubul Sportiv ..Boemdance'' Cluj Napoca, în vederea realizării proiectului ,,World of Dance Romania Qualifier 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 185.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului — Kolozsvări Vărosszepitd Egylet , în vederea realizării proiectului ..Clujul cu flori ” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 186.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația DOR. în vederea realizării proiectului ..Cluj-Napoca Capitala Mondială a Românilor ” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 187.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Kilometrul 0. în vederea realizării proiectului ..Cultură la Street Food Festival”.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Vișan- anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 188.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Tineretului Român Unit - ASTRU Cluj, în vederea realizării proiectului „Săptămâna tinerilor catolici veniți la Cluj ” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 189.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Cluj, în vederea realizării proiectului „Congres FizioPlus Cluj 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 190.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Economica „Iulian Pop”, Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului, .Tradiții transilvănene în spațiul european ” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 191.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația DUA Culture, în vederea realizării proiectului , Daydreaming ”.

 • 192.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Studenților Economiști, în vederea realizării proiectului „Business Smart School”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Ioan Pop nu participă la vot).

 • 193.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Fotopia, în vederea realizării proiectului „In/Out — Transylvania Photo Festival”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Ioan Pop nu participă la vot).

 • 194.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Ad-Hoc, în vederea realizării proiectului „Festivalul internațional de muzică medievala — Clujul renascentistului Matia Corvinul”.

 • 195.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Ad-Hoc. în vederea realizării proiectului ,,Folk în cartiere”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 196.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Create. Act. Enjoy. în vederea realizării proiectului „Terapieprin artă — ediția a V- a” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 197.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ..ExpoMaraton ” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 198.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017. pentru Asociația EEMPA. în vederea realizării proiectului ..TEDxEroilor Challenging Tomorrow” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Ioan Pop nu participă la vot).

 • 199.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Student Plus, în vederea realizării proiectului . .Napoca Avenue”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 200.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017. pentru Asociația Dinamika. în vederea realizării proiectului ..Zilele Cărții Maghiare ediția a VII a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 201.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017. pentru Societatea Culturală Filarmonia. în vederea realizării proiectului..ConcursulNațional de Interpretare Lauri- Ediția a II a 2017 ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 202.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2017. pentru Asociația Young Famous. în vederea realizării proiectului ..Stagiunea de concerte Young Famous”.

 • 203.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Ornitologică Română, în vederea realizării proiectului , Păsările Clujului prin muzică și tradiție”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 204.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru pentru Asociația Reactor de Creație și experiment, în vederea realizării proiectului „Rezidențele Reactor”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 205.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Bobină Dumitru / Dumitru Cerna (pseudonim literar), în vederea realizării proiectului „Editare de carte „Din însemnările lui Simion Cireneul. Publicistică (1975 - 2016)””.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Consilierii locali Dan Ștefan Tarcea, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca și Horvath Anna, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca (la data întocmirii procesului-verbal de acordare a împrumutului nerambursabil) precizează că nu participă la vot. (precizarea nu se înregistrează pe bandă)

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Horvath Anna și Dan Ștefan Tarcea, viceprimari ai municipiului Cluj-Napoca, nu participă la vot).

 • 206.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Plai, în vederea realizării proiectului ,,ZAIN 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 207.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Unusual Suspects Media, în vederea realizării proiectului „ALANDALA 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 208.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Szarkalăb, în vederea realizării proiectului „Festivalul Folcloric de Primăvară, ediția a XII a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 209.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului „Redescoperim Clujul -ediția a II a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 210.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Noi, în vederea realizării proiectului ,,Cupa Orca 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

 • 211.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului „Festivalul Internațional de Stand Up Comedy Festivalul Internațional de Monolog Umoristic”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 212.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj, în vederea realizării proiectului „Comemorarea a 28 de ani de la Revoluția Română din Decembrie '89”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 213.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord — DWNT, în vederea realizării proiectului ,HERBSTFEST 2017 — Festivalul de Toamnă al Economiei Germane”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 214.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe .anul 2017, pentru C.S Interteam, în vederea realizării proiectului „Spinning Marathon”.

 • 215.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația folclorică Crăișorul, în vederea realizării proiectului „Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 216.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului ,,Leader's Academy 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 217.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Grupul de Inițiativă Basarabeană, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca — capitală multiculturală 2017 ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 218.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Diesel Events, în vederea realizării proiectului ,,Music of Di Meola”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 219.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Photo România, în vederea realizării proiectului ,,Photo România Festival 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 220.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Ziua Franței la Cluj, ediția 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 221.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului, , Clasic Junior Festival — Armonii pentru Copii ” .

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 222.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Ceramart, în vederea realizării proiectului,,Bienala Internațională de Ceramică Cluj-Napoca 2017”.

 • 223.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului,,Creația Contează 2017. Artă pentru activarea Someșului și a Parcului Feroviarilor”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

Domnul consilier Radu Moisin reintră în sală și ia locul la masa de ședință, în urma învoirii primite.

Președintele de ședință - anunță cvorumul de ședință de 24.

9                                    9              9                         5                                            i             »

 • 224.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația culturală ETNOSTAR, în vederea realizării proiectului,, Festivalul internațional de folclor "SERBĂRILE TRANSILVANE””.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 225.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,Întărirea proiectelor culturale locale: Lecturi publice și decernarea premiilor naționale de literatura Nepotu' lui Thoreau

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 226.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Studenților din Facultatea din Agricultură, în vederea realizării proiectului, , Simpozionul Științific Studențesc ediția a -XV-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 227.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,, THE SHADOW-Proiect de artă vizuală în cadrul programului Cluj Never Sleeps”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 228.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Colectiv A, în vederea realizării proiectului „Mănăștur responsabil-activități cultural-comunitare La terenuri. Cinema Dacia și în cartier”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 229.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Noi, în vederea realizării proiectului, ,Galeria de artă pe roți”.

 • 230.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului,, Jazz in the Street 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 231.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Cluj Today, în vederea realizării proiectului „Editarea revistei Cluj-The Heart of Transylvania în 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 232.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Operettissimo Egyesulet, în vederea realizării proiectului, , Opereta pentru toți”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 233.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului „Lideripentru Comunitate”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 234.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Liga Scriitorilor Maghiari din Ardeal — Erdelyi Magyar îrok Ligaja (EMIL), în vederea realizării proiectului .. Întâlnirea tinerilor scriitori maghiari”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 235.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru ESUA Asociația Culturală Româno-Germană, în vederea realizării proiectului ,,Parada Păpușilor — Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck — ediția a 16-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 236.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50,000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Iuliu Hațieganu, în vederea realizării proiectului,,Conferința Internațională Progrese în Uro-Oncologie Ediția a 8-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 237.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația ArtImage Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului . . Salonul Internațional de Fotografie “NATURA VIE””.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 238.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Brillante Dance Events, în vederea realizării proiectului,,Famous Art Festival”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 239.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Young Actions and Abstractions, în vederea realizării proiectului ..Aici Acolo Pop Up Gallery”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 240.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Music Camp International, în vederea realizării proiectului ,,ProgramulMusic Plus”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 241.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Povești despre Cluj — ediția a IV-a”.

 • 242.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului, ,Traducerea lucrării “Istoria Clujului” scrisă de Jakab Elek —ediția I”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 243.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Poți fi si tu campion, în vederea realizării proiectului ,, Campionatul național de street workout”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 244.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Tradiție și Cultură George Coșbuc, în vederea realizării proiectului ,, Olimpiada Fair-Play”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 245.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,, Colinde transilvane”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 246.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Helikon, în vederea realizării proiectului „Alternativa Helikon ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 247.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului „Proiecte de tineret: Șoimii@Matca 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 248.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Cultural-Patriotică “Avram Iancu” , în vederea realizării proiectului ,, Festivalul național “Colind Iancului”- ediția a XXIII-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 249.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația URBANNECT, în vederea realizării proiectului,, Orașul Acasă — 2017”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 250.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Transilvania Trust, în vederea realizării proiectului ,,Program de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul reabilitării monumentelor istorice-Cursuri Deschise”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Olah Emese și Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 251.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Română de Dialectologie, în vederea realizării proiectului, ,Conferința Internațională “Zilele SextilPușcariu”. Ediția a IlI-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 252.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Dinamika, în vederea realizării proiectului,,Festivalul de Umor “Humorfeszt” din Transilvania”.

 • 253.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Studenților din Universitatea Babeș Bolyai, în vederea realizării proiectului,, Forumul Organizațiilor Studențești din România”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 254.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Organizația Studenților Economiști în Mediu și Agrobusiness-SEMA, în vederea realizării proiectului ,, Conferința -Agrobusiness în România ediția a Il-a”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 255.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Romanian IT Global Community, în vederea realizării proiectului ,,Romanian IT 2.0 — un ecosistem global pentru IT-ul românesc”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 256.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația Culturală ,,Simona Noja” , în vederea realizării proiectului,,Balet Transilvania în Perspectiva Europeană”.

pe anul 2017, pentru Asociația Copacul Vieții — Eletfa Csalădsegito' Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Proiect comunitar pentru integrarea persoanelor cu nevoi speciale”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs, Racz Levente Zsolt și Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 258.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului „Vocea Antigonei — proiect cultural educativ-social prin technici de teatru ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 259.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Asociația Argumentum ad Populum, în vederea realizării proiectului „Program de vară pentru copii din familii mari”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs, și Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 260.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Organizația Creștină Something New, în vederea realizării proiectului,,Remix Culture — Școala Culturală ,,SmartKids”, ediția IV”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 261.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului,,Casa Tinerilor. Întâlniri interculturale Pata-Cluj”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și unul împotrivă.

 • 262.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Muzeului Ardelean, în vederea realizării proiectului „XXILConferința științifică a tinerilor cercetători din domeniul tehnic”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 263.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania, în vederea realizării proiectului ,, Conferința Internațională a Inginerilor Mecanici-OGET2017- ediția 25-a”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 264.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii cu rol de Autoritate Urbană constituită la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca prin Hotărârea nr. 165/2017 (constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul polului de creștere Municipiul Cluj-Napoca, organism care va fi parte integrantă din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar secundar (de nivel II)).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 265.  Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Cluj-Napoca la „EUROCITIES” - Rețeaua marilor orașe europene și aprobarea cotizației anuale aferente.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil și avem și două amendamente, respectiv două completări după cum urmează: la art. 4 din preambulul hotărârii se va completa în sensul următor: pe lângă adresa Ministerului Afacerilor Externe, se va avea în vedere și Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și a Fondurilor Europene, înregistrată sub nr. 45593/2017 la Primăria municipiului Cluj-Napoca; și al doilea amendament se referă la următorul aspect: la alin. (5), tot din preambulul hotărârii, se va avea în vedere și art. 16 alin. (1) din Legea 215/2001, completată și modificată; deci, pe lângă art. 11 alin. (4) se va avea în vedere și art. 16 alin. (1)”.

Se supune la vot amendamentul numărul unu al Comisiei II și se obțin 24 de voturi.

Se supune la vot amendamentul numărul doi al Comisiei II și se obțin 24 de voturi.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 266.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016 și nr. 591/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Horvath - „avem un amendament, domnule președinte, la poziția 26 punctul unu, înlocuirea domnului consilier local Csoma Botond cu domnul consilier local Nistor Daniel și la poziția 50, punctul trei, la fel, în locul domnului Csoma Botond cu domnul consilier Nistor Daniel”.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 267.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raz.a municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modi ficată prin Hotărârile nr. 560/2016 și nr. 592/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

D -na cons. Horvath - „la fel avem un amendament, la poziția numărul șase, în locul domnului Csoma Botond, domnul consilier Nistor Daniel și la poziția numărul 12, tot în locul domnului Csoma Botond, domnul consilier Nistor Daniel”.

Se supune la vot amendamentul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

 • 268.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Clui-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016 și nr. 593/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

D -na cons. Horvath - „la modificarea poziției numărul 26, la fel, în locul domnului consilier Csoma Botond, îl propunem pe domnul consilier Nistor Daniel”.

Se supune la vot amendamentul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

 • 269.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Clui-Napoca). astfel cum a fost modi ficată prin Hotărârile nr. 562/2016 și nr. 594/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

D -na cons. Horvath - „la modificarea poziției 12, în locul domnului consilier Csoma Botond, pe domnul consilier Nistor Daniel, îl propunem”.

Se supune la vot amendamentul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

 • 270. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.696.360 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017. pentru acordarea de subvenții. în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 271.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației SAGAPO, pentru proiectul ATIPIC BEAUTY 2017-Cluî-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 272.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Cluj, pentru proiectul Sanitarii pricepuți.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 273.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Alianța Romană de Prevenție a Suicidului, pentru proiectul La un apel distanță de speranță!.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 274.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Mânuțe Pricepute, în vederea organizării Festivalului Altfel, ediția a IlI-a.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 275.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Babilon Travel, pentru proiectul Descoperim Europa Împreună — Budapesta (DEI-Budapesta).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - întreabă despre ce este vorba în proiect, pe motiv că nu există un material atașat la proiectul de hotărâre.

D -na Carmen-Marcela Ciornei - șef Serviciul Protecție socială - răspunde că Asociația „Babilon Travel” organizează trasee pentru nevăzători, iar în acest an, optează pentru „o întâlnire cu nevăzători și cu văzători, în diverse puncte din țară și vor să iasă și la Budapesta”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

 • 276.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Naționale a Interpreților Autorizați în Limbajul Mimico-Gestual, pentru proiectul îndrăznește să crezi mai mult în tine!

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 277.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Sfântul Nectarie Cluj — Centrul de îngrijiri paleative “Sfântul Nectarie ” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem alina suferința.

 • 278.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Filantropice Medical-Creștine Christiana - Filiala Cluj, pentru proiectul Centrul Comunitar pentru Tineret.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 279.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Naționale a Surzilor din România — Filiala Surzilor Cluj, pentru proiectul Grație și voie bună, adunate într-o cunună.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 280.     Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Solidaris, în vederea organizării Taberei de vară pentru copii nevoiași.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 281.     Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației AD-HOC, pentru proiectul „Bucurie în culori”.

 • 282.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Lions Club Genesis, în vederea organizării Festivalului Cultural Miraje, Ediția a X-a, 2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Vișan- anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 283.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Secretariatul Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune, pentru proiectul IN_CLUJ_ART—Incluziune prin artă pentru tinerii clujeni.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 284.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Secretariatul Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune, pentru proiectul Clujul Inclusiv! (4).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 285.      Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Fundației caritabile “Familia Sfântă”, în vederea decontării cheltuielilor de întreținere și funcționare pentru Policlinica fără plată.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 286.    Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Fundației Române pentru Copii, Comunitate și Familie, pentru proiectul “Spune NU abandonului Școlar!

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 287.    Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Argumentum ad Populum, pentru proiectul Accesul la cultură al familiilor cu mai mulți copii.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs, și Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 288.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 268/2017 (aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2016-2017pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 289.       Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 • 290.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 291.     Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 672/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ap. 14 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „și aceeași propunere și din partea Comisiei de buget”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și obțin 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 292.     Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Tripon Ionuț împotriva Hotărârii nr. 674/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40, ap. 7 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - „aceeași propunere”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și obțin 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 293.     Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 658/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca. Piața Unirii nr. 14, ap. 13 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. proprietatea doamnei Barbos Ana.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - „aceeași propunere”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și obțin 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 294.     Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 664/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Clui-Napoca. Piața Unirii nr. 12. ap. 8 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. proprietatea domnului Barbos Ioan.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - „aceeași propunere”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și obțin 20 de voturi pentru și patru împotrivă.

 • 295.      Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Marin Moldovan Gheorghe referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile. impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - „și Comisia de buget, la fel”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și obțin 20 de voturi pentru și patru abțineri.

 • 296.       Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Todica Sabina. referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile. impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

 • 297.     Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Tripon Ionuț, referitoare la revocarea art. 7 al Hotărârii nr. 649/2016privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia I - „aceeași propunere”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și obțin 20 de voturi pentru și patru abțineri.

 • 298. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 6.04.2017, ora 14.

Discutat după punctul șase de pe ordinea de zi.

298 b - Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului „ClujNever Sleeps — Noaptea albă a culturii”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

298 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale, str. Ghimeșului”, din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

298 d - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Cimitir cu amplasament pe str. Moș Ion Roată f.n., din municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

298 e - Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local supleant, Nistor Dăniel, din partea U.D.M.R.

Discutat înainte de punctul unu de pe ordinea de zi.

298 f - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modi ficată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016 și 4/2017.

Discutat înainte de punctul unu de pe ordinea de zi.

298 g - Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

Discutat înainte de punctul unu de pe ordinea de zi.

298 h - Informare referitoare la Plângerea prealabilă nr. 150.956/3/27.03.2017 cu privire la solicitarea de modificare a tarifelor și valabilitatea abonamentelor de tip riveran pentru Zona I (art. 5 și art. 9 din Anexa Hotărârii nr. 26/2010 [aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară, aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca]).

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - răspunde că „regulamentul” rămâne în dezbatere „până când ajungem la un cadru legislativ general destul de stabil astfel încât, să nu fim nevoiți să modificăm foarte des regulamentul”.

Dl. primar - „întrebarea era dacă aceasta este prinsă în modificare”.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - „da, este prinsă și apare în propunerea de regulament”.

D -na cons. Horvath - „înainte, poate, de începerea sezonului de terase, pentru că și funcționarea și autorizarea teraselor ...”.

Dl. primar - consideră că „observația este corectă” și că regulile trebuie „compatibilizate”.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - „sunt deja, în propunerea de regulament sunt compatibilizate aceste aspecte”.

Dl. primar - propune „să compatibilizăm aceste aspecte” ale proiectului aflat în dezbatere publică, până la o viitoare ședință de consiliu; menționează că „după 16 iunie expiră termenul acela guvernamental pentru legislația, într-adevăr, pe siguranța la incendiu”.

D-na Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - „din aceste considerente s-a amânat”.

Dl. primar - menționează că pentru a nu fi create „probleme suplimentare pentru acreditarea lor în sistemul local sau național, putem avea în vedere această modificare și cu acel pachet mininal, care este deja acreditat; cred că pentru următoare ședință de Consiliu local putem să-l punem pe ordinea de zi”.

Dl. cons. Gergely - propune reînființarea unor locuri de parcare pentru autocarele cu turiști, având în vedere că locația destinată opririi și debarcării autocarelor cu turiști, aflată pe strada Avram Iancu, lângă cimitirul central, a fost desființată.

Dl. primar - le solicită domnului Virgil Poruțiu, director executiv la Direcția Tehnică, și domnului Gheorghe Șurubaru, administrator public, să țină cont de această propunere și să reprezinte temă de discuție în „Comisia de circulație, din luna aprilie”; precizează că „este firesc să dai un loc legal ... unde să poate avea parcarea”.

D -na cons. Horvath - „debarcare doar, deci, oprire temporară, că ei se duc”.

298 i - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baza materială a unităților de învățământpreuniversitar de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Croitoru - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Corina Croitoru și Nistor Daniel nu participă la vot).

298 j - Proiect de hotărâre privind plata sumei de 5.000 euro, în echivalent lei la data plății, reprezentând despăgubiri civile, a sumei de 664,18 lei, reprezentând dobândă legală aferentă despăgubirilor civile, calculată pe perioada 24.07.2015 și până la data plății e fective a debitului, a sumei de 6.500 lei, reprezentând despăgubiri pentru lipsa de folosință a autoturismului avariat și a sumei de 3.994 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Olariu Florica.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

298 k - Proiect de hotărâre privind plata sumei de 10.000 lei reprezentând despăgubiri morale și a sumei de 225,31 lei reprezentând dobândă legală, calculată de la data de 23.12.2015până la data plății efective a debitului, către Cioltea Ion Adrian.

298. Diverse

Domnul consilier local Ovidiu Vasile Vișan reiterează faptul că nu a participat la vot la punctul 68 de pe ordinea de zi și cere să fie consemnat la punctul respectiv.

Dl. primar - „să se consemneze vocea, să se știe că este vocea dânsului la punctul 68; numele dumneavoastră!”.

Dl. cons. Vișan - „Vișan Ovidiu”.

Președintele de ședință - „neparticipare la vot la punctul 68, a domnului Vișan

Ovidiu”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară

lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

9


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Acest proces-verbal a fost întocmit de către Consilier Raul Pușcaș și Inspector de specialitate Ramona Nistor.

Nota 1. Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

Nota 2. Fișele cu motivația votului la proiectele de urbanism sunt anexe și fac parte integrantă din prezentul proces-verbal, conform legii2.

1

 Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.

2

 Art. 56 alin. 7'1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.