Hotărârea nr. 990/2017

Hotărârea 990/2017 - Aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2018,

în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Olâh Emese, Gabriela Iuliana Moldovan, Tothfalusi Andras, Corina Ecaterina Croitoru, Horvăth Anna și Constantin Ioan Tomoș;

Analizând Referatul nr. 564034/451/08.12.2017, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. 1275/2000, actualizată, ale Hotărârilor nr. 150/2013 și 868/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modul de soluționare a contestațiilor formulate împotriva Listei provizorii de priorități pentru anul 2018 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 868/2017, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista finală de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă afișarea Listei finale de priorități pentru anul 2018 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat (Anexa 2), după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și pe site-ul autorității locale, www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Biroul Mass-media.


Nr. 990 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 990 / 2017


MODUL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PRIVIND PUNCTAJUL ACORDAT CONFORM LISTEI PROVIZORII DE PRIORITĂȚI LA LOCUINȚE SOCIALE APROBATĂ PRIN HCL NR. 868/2017

Nr. crt.

CONTESTATAR

REZULTATUL

CONTESTAȚIEI

PUNCTAJ LISTĂ PROVIZORIE APROBAT PRIN HCL NR. 868/2017

PUNCTAJ LISTĂ

FINALĂ 2018

NUMELE ȘI PRENUMELE

1

ADAM ANDREEA

ADMIS

94

104

2

GIURGIU EMILIA

RESPINS

NE

NE

3

TODEAIULIUȚ

RESPINS

92

92

4

CZANKA ANA-MARIA

RESPINS

NE

NE

5

KOVACS ROMULUS

RESPINS

102

102

6

BRAD TEODOR ALEXANDRU

ADMIS

127

137

7

FERENȚI MARIA NICOLETA

RESPINS

72

72

8

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

ADMIS

123

'126

9

STĂNILOIU EVA

RESPINS

NE

NE

10

MOLDOVAN FLORIN

RESPINS

NE

NE

11

BERKI GYORGY

ADMIS

63

70

12

VARADY ZOLTAN

RESPINS

82

82

13

ZANGAR VIORICA

RESPINS

30

30

’ 14

JONAS ELEMER LUDOVIC

RESPINS

38

38

15

ELEKEȘ ELISABETA

RESPINS

38

38

16

ELEKES IULIANA

RESPINS

38

38

17

ADAM IOSIF

RESPINS

39

39

18

CSURKULYIDA

RESPINS

40

40

19

FARCAȘ ALEXANDRU

RESPINS

47

47

20

BUDI MAGDALENA

RESPINS

48

48

21

BOCRETAȘ TEODOR FLORIN

RESPINS

49

49

22

CZULI GELU ALEXANDRU

RESPINS

50

50

23

LINGURAR SONETA

RESPINS

51

51

24

CZANKA NICOLAE

RESPINS

51

51

25

ADAM IOANA LIDIA

RESPINS

51

51

26

ADAM MIHAI MIRCEA

RESPINS

52

52

27

PILI IOAN

RESPINS

52

52

28

KALO ROBERT JENO

RESPINS

52

52

29

DAVID FLORENTINA

RESPINS

52

52

30

ADAM MARIA VANDANA

RESPINS

53

53

31

MURESAN ADAM

RESPINS

53

53

32

VARGA SIMONA ANDRADA

RESPINS

53

53

33

KALAI IOAN

RESPINS

55

55

34

MUREȘAN ALEXANDRU

RESPINS

58

58

35

MĂRINCAȘ MARIUS MIRCEA

RESPINS

59

59

36

ȚANCA JANOS

RESPINS

59

59

37

VEREȘ ISIDOR

RESPINS

60

60

38

ADAM NICOLAE

RESPINS

61

61

39

FODOR SONIA

RESPINS

61

40

LINGURAR ALEXANDRU

RESPINS

61

41

ADAM TIBI

RESPINS

65

/*6E/ h

42

LINGURAR CLAUDIA

RESPINS

66

43

KALAI IOAN

RESPINS

68

lA

44

DEZMIREAN ALEXANDRU

RESPINS

73

45

COȘOCNEAN DOREL

RESPINS

76

46

BALINT ROBERT

RESPINS

86

1 V-

47

BURCEATEREZ

RESPINS

86

86

.48

CANKA IOSIF

RESPINS

90

90


49

REZMUVES ROMULUS

RESPINS

90

90

50

MICLOȘ TUDOREL

RESPINS

94

94

51

LAKATOȘ ROBERT

RESPINS

95

95

52

FOGARAȘI lazăr

RESPINS

98

98

53

MICHI ELENA

RESPINS

112

112

54

BONTEAVASILE

RESPINS

118

118

55

KALAI CRISTIAN

RESPINS

NE

NE

56

ADAM CIPRIAN

RESPINS

NE

NE

57

ADAM IOAN ADRIAN

RESPINS

NE

NE

58

FOGARAȘI BUȚO

RESPINS

NE

NE

59

LAKATOS ECATERINA

RESPINS

NE

NE

60

VARGA FRANCISC

RESPINS

NE

NE

61

NONICAVANDANA

RESPINS

NE

NE

62

BERKI SAMOIL FIUL

RESPINS

NE

NE

63

BERKI GHEORGHE

RESPINS

NE

NE

64

BOJTE JANOS

RESPINS

NE

NE

65

KALANYOS LI VIU

RESPINS

NE

NE

66

LACZI MONICA

RESPINS

NE

NE

67

CSIKI IOAN COSTEL

RESPINS

NE

NE

68

ADAM IOSIF

RESPINS

NE

NE

69

VARGA PAUL

RESPINS

NE

NE

70

CSURKULY IDA BERTA

RESPINS

NE

NE

71

LAKATOS RODICA

RESPINS

NE

NE

72

LAKATOS IRINA

RESPINS

NE

NE

73

LINGURAR MĂRICUȚA

RESPINS

NE

NE

74

VARGA EVA

RESPINS

NE

NE

75

1 INGIJRAR VOICHITA

RESPINS

NF

NF

76

VARGA ALEXANDRU

RESPINS

NE

NE

77

CROITORU CORNELIA

RESPINS

NE

NE

78

VARGA ZELMA

RESPINS

NE

NE

79

FARKAȘ MARIA

RESPINS

NE

NE

80

ROSTAȘ MARIANA

RESPINS

NE

NE

81

DANDOȘ RENATA CLAUDIA

RESPINS

NE

NE

82

OTVOS IOSIF

RESPINS

NE

NE

83

CZANKA ALEXANDRU MARTIN

ADMIS

NE

56

84

FARKAS JANOS

RESPINS

NE

NE

85

MURESAN ALEXANDRU

RESPINS

NE

—... NE

86

VIDRIGHIN BRATU IOAN

RESPINS

83 XV

A /V

87

ORBAN MARIANA

RESPINS

■—


CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 2 la Hotărârea nr. 990 / 2017


LISTA FINALĂ DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2018 ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII, PRIN ÎNCHIRIERE, A LOCUINȚELOR SOCIALE


nr.

CRT.

NUME Șl PRENUME

ADRESA

PUNCTAJ

1

CORĂBIAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 34

165

2

GAVRILĂ CORNELIA

Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 48 ap. 2

158

3

BUZAȘ ATTILA

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Barițiu nr. 18 ap. 5

152

4

ALUAȘ EMIL

Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 46 ap. 16

150

5

TRÎNCA MIRCEA SIMION

Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 21 ap. 4

148

6

MUREȘAN DORU ANTON

Cluj-Napoca, Ale. Rășinari nr. 4 ap. 14

146

7

BERKI SAMOIL

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

145

8

PÂRLOG ANA-MARIA

Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ap. 30

143

9

MATINGO IGNAT

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 141 ap. 13

142

10

DEAC ELEONORA

Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ap. 9

141

11

VARGA RAFAEL

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 43-45 ap. 1

140

12

OPREA MARIUS CĂLIN ION

Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr. 50 ap. 1

138

13

ONAUA mARIUo MIHAI

Cluj-Napoca, dIu. 21 Dacsnibii© nr. /o ap. 2

1 oo

14

BRAD TEODOR ALEXANDRU

Cluj-Napoca str. Republicii nr. 13 ap. 2

137

15

CIORCA IULIA

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 48 ap. 14

137

16

DANI REMUS

Cluj-Napoca, str. Ghe.Barițiu nr. 16, ap. 10/1

137

17

MUREȘAN CORNEL

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 37 ap. 10

136

18

VINCZE ANA

Cluj-Napoca, str. Crișan nr. 12 ap. 6

136

19

BÎRDOG ADRIANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 34-36 ap. 15

135

20

PRIPON GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Dejului nr. 1 ap. 49

135

21

SZTOICA IOSIF

Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 27 ap. 27

134

22

VINCZI ILDIKO

Cluj-Napoca, Pța. Mihai Viteazu nr. 9A ap. 18

134

23

COROIAN ANDREEA MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță bl. Lama F ap. 24

133

24

FERCO LIVIA

Cluj-Napoca

133

25

PUCANI MARTIN

Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 1 ap. 16

*133

26

PETRUȘ OCTAVIAN ONISIE

Cluj-Napoca, str. Doinei nr. 51

132

27

TĂTAR B IAN CA

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10 ap. 12

132

28

BUCUR IOAN

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31 ap. 16

131

29

SZEKELYATILA

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 94 ap. 3

131

30

ȘAIGO LIDIA ELENA

Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 3 ap. 2

131

31

GIMAN IRINA

Cluj-Napoca, str. Gorunului nr. 6 bl. C3 ap. 13

130

32

IGNA MIHAI

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, ap. 17

130

33

ȘERBAN CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. Venus nr. 22 ap. 117

130

34

MOLDOVAN ARANKA

Cluj-Napoca

129

35

ANTAL SANDOR

Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10 ap. 52

128

36

CIOBAN LAURENȚIU

Cluj-Napoca

128.

37

LASKAY TUNDE

Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 10 ap. 16           >

<...128

38

SABĂUIOAN

Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 2 ap. 73

5 ... 128'

39

BELEIU AVRAM

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 148 ap A

40

LEVAY MARIA

Cluj-Napoca, str. G-ral T. Moșoiu nr. 43 ap^441

VARZĂ Ml HAI

Cluj-Napoca, str. Janos Bolyai nr. 7 ap. 14

127

42

CIOBAN ILEANA

Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 28 ap. 7

127

43

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 17, ap. 30

126

44

COCIȘ ELENA

Cluj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 10 ap. 18

126

45

HOȚIU MONICA

Cluj-Napoca, str. Orzului nr. 7

126

46

MARTOCIAN ANA

Cluj-Napoca, str. Oltului nr .40 ap. 12

126

47

VONAS VASILE DANIEL

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 17 ap. 28

126

48

NEAGOȘ MARIANA ILEANA

Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 2 ap. 54

125

49

SĂLĂGEAN VIORICA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 12 ap. 37

125

50

SIMIONESCU ROZALIA

Cluj-Napoca, str. Caracal nr. 17

125

51

POP MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19 ap. 2

124

52

LAZĂR ILEANA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr 73 ap. 6

123

53

AMZA Ml HAI

Cluj-Napoca, str. Traia'n nr. 82 ap. 4

122

54

RUS DOREL MICOLAE

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 69 ap. 2

121

55

MUZUR IOAN

Cluj-Napoca, Ale. Clăbucet nr. 11 ap. 75

121

56

CELEMEN ȘTEFANIA MIHAELA

Cluj-Napoca, str. George Byron nr. 6a ap. 3

120

57

DRĂGUȘ ROMICĂ

Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod nr. 68 ap. 4

120

58

SĂSĂRMAN CLAUDIA CRISTINA

Cluj-Napoca, str. August T. Laurian nr. 28

120

59

UNGURAȘ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 21 ap. 9

119

60

BONTEA VASILE

Cluj-Napoca

118

-trb-

DAVID ROZALIA-----------------

'Cluj-Napoca, str. Marășești nr. 42-44 ap. 3------

--H8--

62

DONDOSANA

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19, ap. 5

118

63

LĂCĂTUȘ SEBASTIAN ROMULUS

Cluj-Napoca, str. Ale. Peana nr. 13 ap. 2

118

64

LUDVIG IULIANA MIRELA

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10 ap. 17

118

65

KOVACS EMESE MELINDA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 4

117

66

MĂRGINEAN CRISTINA SAVETA

Cluj-Napoca, str. Scorțariior nr. 5 sc.1 ap. 14

117

67

ROSTAȘ REMUS OVIDIU

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68 ap. 28

117

68

VÎRLAN CATELA

Cluj-Napoca, str. Garoafelor nr. 2

116

69

MARTIN IULIANA

Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17 ap. 15

115

70

SIMA MARIANA

Cluj-Napoca, Bld.21 Decembrie nr. 73 ap. 8

115

71

SOTMARI FRANCISC

Cluj-Napoca, str. Gh. Dima, nr. 20, ap. 1

115

72

SUDER MISCHAEL

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 16 ap. 29

114

73

JUCAN VIRGINIA IOANA

Cluj-Napoca, str. București nr. 29 âp. 12

113

74

VLAD VASILE

Cluj-Napoca, str. Nădășel nr. 61

113

75

BIRTAR RALUCA

Cluj-Napoca str. Porțile de Fier nr. 2 ap. 16

112

76

KALLO IOAN

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 36

112

77

MICHI ELENA

Cluj-Napoca

112

78

MURESAN DANIEL

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 24

112

79

MOLDOVAN ANGELA

Cluj-Napoca

111

80

MOLDOVAN BOGDAN-DANIEL

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 51 ap. 7

111

81

PAȘCALĂU IOANA-DELIA

Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 2 ap. 26

111

82

SOOS IOSIF

Cluj-Napoca , str. Observatorului nr. 9 ap. 4

111

83

ȚURA GHEORGHE DĂNUȚ

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 89

111

84

ARMAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Pavel Roșea nr. 1 ap. 1A

110

85

KOVACSIOAN

Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie nr. 68 ap. 5

110

86

MATINGO LUDOVIC

Cluj-Napoca, Aleea Gârbău nr. 3 ap. 42

110

87

FECHETE IOSIF

Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 8 ap. 22

109

88

PLEȘA TEODOR

Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 13 ap. 2

109

89

BARIȚIU CRISTINA

Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 21 ap. 18

108

90

FABIAN TIMEA

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 94 ap. 3

108

91

MUREȘAN ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 58 ap. 30

108

92

NAGY ROBERT FERENC

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 6 ap. 142

108

93

SCHEBOR ILDIKO-JULIANNA

Cluj-Napoca, Ale. Herculane nr. 17 ap. 13

108

94

BUNACSI ANA PĂPUȘICA

Cluj-Napoca str. Paris, nr. 47 ap. 5

108

95

DAN ALIN SABIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 5 ap. 94

108

96

ANASTASIU PETRICĂ

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 66-68 ap. 55

107

97

HĂLBAC LIANA

Cluj-Napoca, str. Sportului nr. 10

107

98

KALLO ERZSEBET

Cluj-Napoca, str. loan Ghica nr. 30 ap. 2

107

99

BOLDIJAR ANGHEL

Cluj-Napoca, str. Mecanicilor nr. 26

106

100

POP RODICA ADRIANA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 92 ap. 2

106

101

URSU CAMELIA OLGUȚA

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68 ap. 104

106

102

EGRI AURELIA COSMINA

Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 10 ap. 9

105

103

KALMAN DANIELA-MARIA

Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 10, ap. 9

105

104

KEREKES SORIN

Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 2 ap. 113

105

105

ADAM ANDREEA

Cluj-Napoca, str. G. Gordon Byron nr. 6A ap. 4

104

106

MATEI ANA-GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4 ap. 349

104

107

MAXIM MONICA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 6 bl. S2 ap. 277

104

108

MOLNAR ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 50, ap. 1

104

109

POPA ROXANA MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 10 ap. 8

104

110

SZEKELY TIBERIU

Cluj-Napoca, Ale Băișoara nr. 3 ap. 47

104

111

LEGMAN ANA

Cluj-Napoca, str. Petrila nr. 21

103

112

LUKACS FLORENTINA

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 15 ap. 4

103

113

MATEI KATALIN

Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 1-3 ap. 67

103

114

CISMAȘ MARIANA

Cluj-Napoca

103

115

POP BIANCA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 152 ap. 48

103

116

KOVACS ROMULUS

Cluj-Napoca, str. G. Gordon Byron nr. 15 ap. 16

102

117

ILE MIRELA ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Cioplea nr. 17, ap. 23

102

118

OROSZ FERENCZ ARPAD

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 3 ap. 14

101

119

POP MARIUS CORNEL

Cluj-Napoca, str. Bibliotecii nr. 121

101

120

BANYAI ILDIKO

Cluj-Napoca, Ale. Padin nr. 20 ap. 80

100

121

ȘIPOȘ VASILICA

Cluj-Napoca, str. Ialomița nr. 5 ap. 40

100

122

BECHIANU DAN SEBASTIAN

Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 86-90 ap. 10B

99

123

CUIBUS RAMONA NICOLETA

Cluj-Napoca, str. Postăvarul nr. 8, ap. 2

99

124

KULCSAR ROXANA CARMEN

Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 73 bl. T1 ap. 8

99

125

NEGREA LAURA

Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 293 ap. 11

99

126

ONACIU COSMIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 34-36 ap. 2

99

127

ORBAN SEBASTIAN ALIN

Cluj-Napoca, Bld 21 Decembrie nr. 92, ap. 3

99

128

ȘOIM ANDREI OVIDIU

Cluj-Napoca, Ale. Gârbău nr. 11 ap. 19

99

129

FOGARAȘI LAZĂR

Cluj-Napoca

98

130

BACS IMRE

Cluj-Napoca, P-ța. Mihai Viteazu nr. 1 ap. 11

97

131

OTVOS ALINA-DANIELA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 23 bl. 03 ap. 31

97

132

COVĂCEAN AUGUSTIN

Cluj-Napoca, str. Alexandru Macedonski nr. 6

96

133

POP NICULINA MARCELA

Cluj-Napoca, str. Anina, nr. 3, ap. 43

96

134

ROTAR IOAN

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 83, ap. 2

96

135

SZOMMER SZABO ILDIKO

Cluj-Napoca, str. Sextil Puscariu nr. 1-3, ap. 2

96

136

CALANYOS MARGARETA

Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 43, ap. 2

95

137

CRISTUREAN EMILIA IOANA

Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 14 ap. 3

95

138

INCZE ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Ale. Micus nr. 1 ap. 70

95

139

LAKATOS ROBERT

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

95

140

POPOVICIU ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 19 ap. 13

95

141

ZOLOG ILDIKO ADRIANA

Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund nr. 17

95

142

BOLDIJAR GHEORGHE

Cluj-Napoca

94

143

IRIMIAȘ FELICIA NELICA

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr.140 ap.187

94

144

MICLOS TUDOREL

Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 6 ap. 17

94

145

NOJE COSMINA SIMONA

Cluj-Napoca str. Tulcea nr. 16 bl. 04 ap. 12

94

146

MOLDOVAN CLAUDIA-AURORA

Cluj-Napoca, str. Dr. L. Pasteur nr. 77 ap. 35

93

147

RUS CĂTĂLINA

Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 9 ap. 45

93

148

VĂDEAN ADINA-RODICA

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31 ap. 7

93

149

VLASA ANA AURELIA

Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47 ap. 84

93

150

HOCA ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 32 ap. 3

92

151

KALLO DACIANA CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22 ap. 1

92

152

TODEAIULIUȚ

Cluj-Napoca, Cal. Dororbanților nr. 39-41 ap. 4

92

153

ZSIGA ANGELICA

Cluj-Napoca, str. Sobariior nr. 38 ap. 20

92

154

CALANYOS ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 43 ap. 2

91

155

NAGYMELINDA JULIA

Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 26, ap. 1

91

156

NEAGOTĂ NICOLETA

Cluj-Napoca, str. Teleorman nr. 65 ap. 28

91

157

TOLVAI ILDIKO IREN

Cluj-Napoca

90

158

CANKA IOSIF

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

90

159

REZMUVES ROMULUS

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

90

160

ROSTAȘ MARCELA-SILVIA

Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 32 ap. 5

90

161

Ml LAC MARIA-STANCA

Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 11-13 ap. 88

89

162

UDVARI ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. G-ral T. Moșoiu nr. 43 ap. 13

89

163

BARBU LUMINIȚA

Cluj-Napoca str. Câmpeni nr. 13 ap. 2

88

164

BOANCA DORINA ALINA

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 47 ap. 112

88

165

KOVACS ANNAMARIA

Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 4 ap. 13

88

166

RAȚ CLAUDIA

Cluj-Napoca, Ale. Brateș nr. 16 ap. 18

88

167

GOIA ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 31

87

168

BALINT ROBERT

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

86

169

BURCEATEREZ

Cluj-Napoca

86 ->

170

CHIȘ IOANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 10-12 ap. 97

86

171

FULOP MARIA

Cluj-Napoca

86

172

ROMAN MARIA

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68 ap. 53

86

173

CEACA NICOLETA GIORGIANA

Cluj-Napoca, str. Parașutiștilor nr. 4A

85

174

CUC MARCEL

Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 81 bl. V5 ap. 101

85

175

GAJI EMANUEL DAN

Cluj-Napoca, Aleea Clăbucet nr. 11 ap. 11

85

176

VOICU LILIANA

Cluj-Napoca, str. Școlii nr. 1

85

177

HARKO IOAN

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 109

84

178

KOMIVES FERENC

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 108 ap. 13

84

179

MÂNZAT IOANA ANTONIA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 22 ap. 25

84

180

ȚÎCU GALI NA

Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 24 ap. 4

84

181

STOICA DUMITRU ADRIAN

Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 60 ap. 131

83

182

TARCEA VERONICA NICOLETA

Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 14 bl. T1 ap. 57

83

183

VIDRIGHIN-BRATU IOAN

Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr.28 ap. 180

83

184

COSMAVALERIU GABRIEL

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 51 ap. 7

83

185

VARADY ZOLTAN

Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 18 ap. 2

82

186

ANTAL OCTAVIAN LUCIAN

Cluj-Napoca, str. G-ral T. Moșoiu nr. 43 ap. 3

81

187

CZIRAK NICOLAE RADU

Cluj-Napoca, str. Dr. L. Pasteur, nr. 67 ap. 11

81

188

NONICA IOSIF CRISTIAN

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43 ap. 4

81

189

POP MELINDA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 75 ap. 5

81

190

FARCAS EUGENIA ,

Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 2-12 ap. 11

78

191

KALLO CARMEN MIRABELA

Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 53 ap. 21

78

192

CHITA GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 7 ap. 1

77

193

DOBOȘ MIRCEA MARIUS

Cluj-Napoca

77

194

COȘOCNEAN DOREL

Cluj-Napoca

76

195

TONEA GABRIEL FELICIAN

Cluj-Napoca, str. Dambovitei, nr. 87 ap. 46

76

196

CIURI CĂLIN LUCIAN

Cluj-Napoca, str. București nr. 29 ap. 3

75

197

ZSIGA CARMEN

Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 157 ap. 1

75

198

COJOCNEAN MARIUS

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 24

73

199

DEZMIREAN ALEXANDRU MARINEL

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 15 ap. 17

73

200

FERENȚI MARIA-NICOLETA

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 94 ap. 3

72

201

NIMAȘ TUDOR

Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 2 ap. 22

70

202

BERKI GYORGY

Corn. Florești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10,

70

203

OTVOS DIANA ROZALIA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

70

204

RAITA LUMINIȚA DORINA

Cluj-Napoca

70

205

SVAJCZER EVA

Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 9

69

206

ȘFAIȚ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Ion Vidu nr. 8 ap. 1/1

69

207

ARMAN ȘTEFAN

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 61 ap. 9

68

208

CHIFOR AMALIA-RODICA

Cluj-Napoca, str. Bare I nr. 55A ap. 3

68

209

KALAI IO AN

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 42-44 ap. 3

68

210

BERCHI EMIL-CRISTIAN

Cluj-Napoca

66

211

CĂUCEAN NICU-CLAUDIU

Cluj-Napoca, str. Timișului, nr. 77 bl. T3 ap. 11

66

212

LINGURAR CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

66

213

SCARLAT ILIE MARIAN

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 14-16 ap. 6

66

214

ADAM TIBI

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 12 ap. 22

65

215

CIORCA MIHAELA

Cluj-Napoca, Ale. Moldoveanu nr. 12 ap. 40

64

216

DAVID RAREȘ

Cluj-Napoca, str. Fântâneie nr. 7 ap. 10

64

217

SFAIȚ ROMEO VASILE

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 57 ap. 12

64

218

CHITA FELICIAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepe, nr. 7, ap. 1-2

62

219

ADAM NICOLAE

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

61

220

FODOR SONIA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

61

221

LINGURAR ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

61

222

RICZI ADALBERT

Cluj-Napoca, Str. G. G. Byron nr. 15 ap. 19

61

223

VERES ISIDOR

Cluj-Napoca

60

224

ISTIC MARINEL

Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 6 bl. E3 ap. 22

59

225

BUNACSI MARGARETA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

59

226

MARINCAȘ MARIUS MIRCEA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

59

227

ȚANCAJANOS

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96 ap. 3

59

228

MURESAN ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 25 ap. 5

58

229

HOȚIU ANICA

Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 36

57

230

CZANKA ALEXANDRU MARTIN

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

56

231

KALAI IOAN

Cluj-Napoca

55

232

RUNCAN BLĂNCUȚA

Cluj-Napoca, str. Cosașilor nr. 36

55

233

ADAM MARI A-VAN DANA

Cluj-Napoca, str. G.G. Byron nr. 15 ap. 18

53

234

BARTUS ATTILA

Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63 bl. B3 ap. 4

53

235

BERECZKI IOSIF

Cluj-Napoca

53

236

MICHI RADU

Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 14 ap. 8

53

237

MUREȘAN ADAM

Cluj-Napoca

53

238

VARGA SIMONA-ANDRADA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 16

53

239

ADAM MIHAI-MIRCEA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 7

52

240

DAVID FLORENTINA

Cluj-Napoca

52

241

KALO ROBERTJENO

Cluj-Napoca

52

242

LINGURAR LEONTINA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

52

243

PILI IOAN

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron, nr. 10, ap. 41

52

244

ADAM IOANA-LIDIA

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 25 ap. 93

51

245

CZANKA NICOLAE

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

51

246

LINGURAR SONETA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 12 ap. 22

51

247

CZULI GELU ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 15 ap. 19

50

248

KOROSI FLORIN

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

’ 50

249

LINGURAR PAVEL

Cluj-Napoca

50

250

BOCRETAȘ TEODOR FLORIN

Cluj-Napoca, str. Cantonului

49

251

BUDI MAGDALENA

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 3

48

252

CHERECHES LUANA

Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 200

47

253

FARCAS ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Cantonului

47

254

FARKAȘ Ml HAI

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 1

47

255

PÎCLIȘAN RAFILA

Cluj-Napoca, str. Prof. T. Ciortea nr. 3 ap. 33

47

256

CSURKULY IDA

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 3

40

257

ADAM IOSIF

Cluj-Napoca, str. M. Piuaru nr. 5 ap. 17

39

258

MUREȘAN IOAN

Cluj-Napoca

39

259

ELEKES IULIANA

Cluj-Napoca

38

260

ELEKEȘ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 125Aap. 15

38

261

JONAS ELEMER LUDOVIC

Cluj-Napoca

38

262

COJOCNEAN NICOLAE

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 15 ap. 10

36

263

LASZLO MIKLOS

Cluj-Napoca, str. Marasesti nr. 31 ap. 3

35

264

SIMILEAC VIOREL

Cluj-Napoca, str. G. Gordon Byron nr. 15 ap. 10

32

265

ZANGAR VIORICA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

30

266

CRĂCIUN ANCA

Cluj-Napoca, Ale.Bizușa nr. 8 ap. 80

NE

267

CSOMORTANI ERZSEBET

Cluj-Napoca, Ale.Gârbău nr. 10 ap. 40

NE

268

FOGARAȘI BUȚO

Cluj-Napoca

NE

269

BERKI SAMOIL

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

270

BERKI GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

271

MOLDOVAN FLORIN

Cluj-Napoca, str. Bethlen Gabor nr. 3 ap. 28

NE

272

KOROSI PETRU

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 7

NE

273

TOBA ADRIAN

Cluj-Napoca

NE

274

CSURKULY IDA BERTA

Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 15 ap. 1

NE

275

POP ANDREEA-ROXANA

Cluj-Napoca, Bld. Eroilor nr. 34 ap. 13

NE

276

DICHER VASILE FLORIN

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 10 ap. 21

NE

277

DEJAN FLOAREA

Cluj-Napoca

NE

278

VARGA FRANCISC

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

NE

279

FARKAS JANOS

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 1

NE

280

ADAM IOSIF

Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10 ap. 84

NE

281

LAKATOS VILMOS

Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 3 ap. 6

NE

282

BOJTE JANOS

Cluj-Napoca, str. Gării nr. 2 ap. 4

NE

283

LAKATOS ECATERINA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

284

LAKATOS IRINA

Cluj-Napoca

NE

285

ELEKES RUDOLF

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 14

NE

286

FARKAS MARIA

Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 15 ap. 3

NE

287

KALAI GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 12 ap. 22

NE

288

LAKATOS RODICA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

289

VARGA ZELMA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

290

CROITORU CORNELIA

Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 15 ap. 1

NE

291

LABO AURELIA ANA-MARIA

Cluj-Napoca

NE

292

LINGURAR VOICHITA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

NE

293

NONICAVANDANA

Cluj-Napoca

NE

294

VARGA EVA

Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 6 ap. 3

NE

295

FERENCZI ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 42-44 ap. 19

NE

296

LINGURAR MĂRICUȚA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

297

MOLDOVAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

298

MUREȘAN ALEXANDRU

Cluj-Napoca

NE

299

ROZMARIN PAUL ANDREI

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

300

VĂSCAN IRINA

Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund nr. 17

NE

301

MOLDOVAN CARMEN RAMONA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

302

GEREBEREȘ MAGDALENA ANDRADA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

303

ROSTAS MARIANA

Cluj-Napoca, str. Taberei, nr. 4 ap. 47

NE

304

VARGA ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 1

NE

305

ZSIGA MAGDALENA

Cluj-Napoca

NE

306

OTVOS IOSIF

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

307

DANDOȘ RENATA-CLAUDIA

Cluj-Napoca, Ale. Clăbucet nr. 2 ap. 86

NE

308

VARGA PAUL

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 16

NE

309

ADAM CIPRIAN

Sat Apahida, str. Libertății nr. 323A ap. 26

NE

310

ADAM IOAN-ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Sportului nr. 18

NE

311

ARGHELUȘ FLORIN

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

NE

312

BERECZ ȘTEFAN

Cluj-Napoca, str. Orăștie nr. 10 ap. 41

NE

313

BERKI ANDREI

Cluj-Napoca, str. Albiei nr. 3

NE

314

BIRIS GIORGIANA-ANDRADA

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 12 ap. 5

NE

315

COJOCARIU CONSTANTIN ALIN

Oraș Teiuș, str. M. Kogălniceanu nr. 16

NE

316

CORPODEAN ALINA RODICA

Cluj-Napoca, Str. Trascăului nr. 1 ap. 19

NE

317

CSIKI IOAN COSTEL

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 3

NE

318

CSULI LUCREȚIA

Cluj-Napoca

NE

319

CSURKULY MARGIT

Cluj-Napoca

NE

320

CZANKA ANA MARIA

Cluj-Napoca

NE

321

CZANKA CĂLIN

Cluj-Napoca

NE

322

DANCIU DARIUS

Cluj-Napoca, str. Donath bl. XIII ap. 76

NE

323

DOBOȘ GYONGY

Cluj-Napoca

NE

324

ELEKES ALADAR

Cluj-Napoca, str. Spicului nr. 34

NE

325

ELEKES IULIU

Cluj-Napoca, str. Mikloș Zrinyi nr. 7 ap. 8

NE

326

FABIAN GYONGYI

Cluj-Napoca, Bld. Muncii nr. 85 ap. 22

NE

327

FARCAȘ PAULI NA

Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 4 ap. 41

NE

328

FODOR ADELA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

329

HODINĂ MIHAIELA LIANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 10-12 ap. 97

NE

330

HOPÎRTEAN CONSTANTIN

Cluj-Napoca, Pța. Mihai Viteazu nr. 1 ap. 16

NE

331

IGNA RAMONA

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75 ap. 21

NE

332

KALAI CRISTIAN

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 22

NE

333

KALANYOS LI VIU

Sat Doboșeni Jud. Covasna nr. 366

NE

334

KICU MARIUS

Cluj-Napoca

NE

335

KONCZ LIVIA

Cluj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 28 ap. 1

NE

336

KOVACS AGNES EVA

Sat Nearșova Jud. Cluj nr. 51

NE

337

LACZI MONICA

Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10 ap. 84

NE

338

LAKATOS LIVIA SIBIANCA

Cluj-Napoca, str. Orăștie nr. 10 ap. 59

NE

339

LAKO JANOS

Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 21 ap. 1

NE

340

LĂCĂTUȘ VOICHIȚA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 16

NE

341

LOWI ELISABETA MARIA

Cluj-Napoca, str. Madach Imre nr, 82 ap. 3

NE

342

LUNG ADRIAN

Satu-Mare, str. Ion Vidu bl. UA4 ap. 14

NE

343

MĂRCUȘ MONICA

Cluj-Napoca, str. Govora nr. 20

NE

344

MĂRGĂUAN MIRCEA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 47-49 ap. 59

NE

345

MIRON DELIA MIHAIELA

Cluj-Napoca, Cal. Florești nr. 135 ap. 42

NE

346

MOLDOVAN SÎRBIAN

Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 29A

NE

347

MOROCOȘ TUDOREL FLORIN

Cluj-Napoca, str. Moș Ion Roată nr. 10 ap. 2

NE

348

MUREȘAN ELENA

Cluj-Napoca, Ale. Rășinari nr. 4 ap. 14

NE

349

MURESAN GHEORGHE

Cluj-Napoca. str. Traian Mosoiu nr. 43 ap. 11

NE

350

ORBAN MARIANA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 36

NE

351

PIHODI RAVEICA

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 7

NE

352

POCZO ROXANA-LUIZA

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 3

NE

353

PREDA GIANI

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 14 ap. 1

NE

354

ROȘU FLAVIU VIRGIL

Cluj-Napoca, str. G-ral T. Moșoiu nr. 16 ap. 16

NE

355

RUSU MIHAI PETRU

Cluj-Napoca, Ale. Neptun nr. 6

NE

356

SALIMI METI

Cluj-Napoca, str. C. Brâncoveanu nr.58 ap.36

NE

357

STĂNILOIU EVA

Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 76B

NE

358

SZABO ERZSEBET MERCEDES

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21 et. 3 ap. 90

NE

359

SZAPANYOS ENIKO MARIA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 42-44 ap. 120

NE

360

SZILAGYI CRISTIAN LAURENȚIU

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15 ap. 7

NE

361

SZILAGYI MĂRIOARĂ

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15 ap. 7

NE

362

TU FAR IOANA

Cluj-Napoca, Ale Padin nr. 4 ap. 6

NE

363

ȚICO NICOLAE

Cluj-Napoca

NE

364

UJVARI ROBERT CLAUDIU

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13 ap. 7

NE

365

VARGA ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 16

NE

366

VINAȘI DANIELA

Cluj-Napoca, Col. Becaș nr. 6B

NE

367

ZAGOR IOSIF

Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 14, ap. 23

NE

368

PARDl KLARA REKA

Cluj-Napoca, str. A. Șaguna nr. 34-36 ap. 41

NE

369

PISARENCO VLADIMIR

Cluj-Napoca, str. Pajiștei nr. 37

NE

370

SABĂU EMILIA

Cluj-Napocaj str. Horea nr. 5 ap. 10

NE

371

OTVOS ZOLTAN

Cluj-Napoca

NE

372

SIMON ENIKO

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 129 ap. 73

NE

373

GIURGIU EMILIA

Cluj-Napoca, str. I C Brătianu, nr. 43, ap.J^.—

NE

374

MAJLAT MARIA

Cluj-Napoca

ID^DAT

375

HORHAT VIRGIL-GABRIEL

Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17 ,ăp^5/ .

B^^AT

376

MURESAN VIOREL VASILE

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 35 ap. 2 /

țp^ȘED|T