Hotărârea nr. 979/2017

Hotărârea 979/2017 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvăth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olâh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sarmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras, Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 524726 din 16.11.2017 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 35 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 35 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția

Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 979 din 28 noiembrie 2017

/Hotărârea a fost adontată cu 21 voturi 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 979/2017


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/20178

9

10

11

12

13

14

L

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

IEPURE

LUNG


Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume sot

______________________ 5      _____________ ,

BAKOS

MIKLOS

ILEANA

15.10.1967

BALOGH

!___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

ADAM-NICOLAE

ECATARENA-MARIA

14.10.1967

BERCIA

IOAN

ILEANA

26.10.1967

BERINDEAN

SIMION

MARJA

09.10.1967

BORZ

ALEXANDRU

LIDIA

03.11.1967

BOTEZAN

IGNAT

ELENA-ANA

11.11.1967

CĂPRAR

IOAN

SILVIA

11.11.1967

COLCERIU

SIMION

PAULINA

28.10.1967

COSMA

PETRU

FLOAREA-ELENA

21.10.1967

CRIȘAN

IOAN

ROZALIA

08.11.1967

DANCIU

IOAN

ANA

12.10.1967

FAGARAȘ

NICOLAE

LUCIA

12.10.1967


IOAN


VALERIA


21.10.1967
NICOLAE


VASILE-ALEXANDRU-IOSIF


ROZALIA

ILDICO


28.10.1967


30.09.1967


ȘTEFAN


ILEANA


05.06.1967


TEODOR


_

JANOS


MARFA


12.10.1967


EVA


20.10.1967


TEOFIL


NICOLAE


TEODOR

I

SANDORPOMPILIU


VASILEIOAN


VIOREL


GHEORGHE


VASILE


IOANMAGDOLNA


CORNELIA


MARFA


ILDIKO


LIGIA-GEORGETA


VIORICA


LUCREȚIA


VERONICA


RAVECA04.11.1967


11.11.1967


03.11.1967


02.11.1967


17.04.1967


11.11.1967


03.11.1966


08.11.1967


27.10.1967Data căsătoriei

Prenume soție

Nr crt Nume familie soți Prenume sot

_____ ______ ’           ___________ _____ 9

SZABO

ALEXANDRU

MARIA-MAGDALENA

16.10.1967

TALAS

FRANCISC

ILEANA

09.10.1967

TÂRZIU

ȘTEFAN

MARFA

09.10.1967

ȚEGEAN

AUGUSTIN

LUCREȚIA

29.07.1967

VLAICU

TEODOR

MARIANA

21.10.1967