Hotărârea nr. 974/2017

Hotărârea 974/2017 - Aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de Sala Polivalentă S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de

Sala Polivalentă S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor de închiriere practicate de Sala Polivalentă S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 527.336/44.10, din 17.11.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de Sala Polivalentă S.A.;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Văzând avizul Comisiei de prețuri și tarife din data de 02.11.2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă prețurile și tarifele practicate de Sala Polivalentă S.A., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 340/2015.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.Nr. 974 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 974/2017


1. închiriere ”sala A” pentru eveniment (parter + etl+2+3) - 48 h (concerte, festivaluri, evenimente sportive internaționale, conferințe) = 50.000 ron

include: închiriere sala A, coridoare, vestiare, tribune și grupuri sanitare aferente, asistență personal pe durata evenimentului, 3 săli de conferință, 2 săli de ședință, zona lojă VIP, asistența electrică, demontare/montare parchet, 1.000 scaune, 1 lună rulaj spot publicitar pe cubul exterior Sălii Polivalente, utilizare bandă LED etaj 1, închiriere parcare subterană (în timpul evenimentului), servicii de curățenie (prețul poate varia în funcție de complexitatea evenimentului)

 • 2. închiriere ”sala A” pentru eveniment (parter + et.l) - 48 h (concerte - capacitate redusă) = 35.000 ron

include: închiriere sala A, coridoare, vestiare, tribune și grupuri sanitare aferente, asistență personal pe durata evenimentului, 3 săli de conferință, 2 săli de ședință, zona lojă VIP, asistența electrică, demontare/montare parchet, 1.000 scaune, 1 lună rulaj spot publicitar pe cubul exterior Sălii Polivalente, utilizare banda LED etaj 1, închiriere parcare subterană (în timpul evenimentului), servicii de curățenie(prețul poate varia în funcție de complexitatea evenimentului)

3. închiriere ”sala A” pentru târguri / expoziții - 96 h (4zile) = 64.000 ron

include: închiriere sala A, coridoare, vestiare, tribune și grupuri sanitare aferente (parter + et.l + et. 2 dacă este nevoie), asistență personal pe durata evenimentului, 3 săli de conferință, 2 săli de ședință, zona lojă VIP, asistența electrică, demontare/montare parchet, 1 lună rulaj spot publicitar pe cubul exterior Sălii Polivalente, scaune

pentru variantele 1, 2, 3: fiecare 24 h suplimentare = 9.000 ron (serviciile de curățenie prestate, asistență alectrică și închirierea parcării subterane nu sunt incluse)

4. închiriere ”sala A” pentru festivități de absolvire ( 12h/24h) = 9.000 ron / 16.000 ron

include: sala A, coridoare, tribune și grupuri sanitare aferente (parter + et.l+2+3, în funcție de specificul evenimentului)^ asistență personal pe durata evenimentului, asistență electrică, 1.000 scaune, 1 lună rulaj spot publicitar pe cubul Polivalente


 • 6. închiriere holuri =10 ron / mp / 24h

6.000ron / nivel / 24h

ll.OOOron / nivel / 48h

include: scaune, vestiare, grupuri sanitare aferente holului, asistență electrică, 1 lună rulaj spot publicitar pe cubul exterior Sălii Polivalente. în alte situații decât cele prevăzute în alte pachete.

Fiecare 24 h suplimentare = 4.500 ron

7. Servicii de asistență electrică = 2.500 ron / zi

8. închiriere scaune = 4.5 ron / scaun / eveniment (amplasarea scaunelor mobile se poate face oriunde se convine cu excepția tribunelor, unde scaunele sunt incluse)

 • 9. Demontare / montare parchet = 2.500 ron / operațiune

 • 10. Demontare + montare suprafață specială pentru handbal = 12.000 ron

 • 11. închiriere sala conferință parter (capacitate 100 de persoane) = 100 ron / h

 • 12. închiriere zona lojă VIP + 2 săli de ședință + 2 săli de conferințe (etaj 2) = 250 ron / h

 • 13. Exclusivitate servicii de publicitate = 2.500 ron / zi închiriată

 • 14. închiriere teren exterior sălii = 1.2 ron / mp / zi

15. închiriere parcare subterană = 5.000 ron / zi

 • 16. Servicii de curățenie (sala A) = 3.000 ron / zi închiriată (prețul poate varia în funcție de complexitatea evenimentului)

 • 17. Servicii de curățenie (hol / nivel) - 1.000 ron / zi / nivel

IS.Închiriere bandă LED suprafața de joc = 9.000 ron / eveniment

19. Prețuri pentru închiriere spații publicitare

Banner / sticker = 90 ron / mp / lună (locația bannerelor este exclusiv în interior)

Tarif amplasare autoturism pe holurile/terenul sălii = 2.000 ron / lună

Tarif amplasare motocicletă pe holurile/terenul sălii = 1.500 ron / lună

Bandă led, în interiorul sălii, etaj 1 + cub led interior + bandă led teren de joc =1.350 ron / eveniment (12 difuzări de 15 secunde pe oră)

Spot publicitar, cub exterior = 950 ron / lună (4 difuzări de 15 secunde / oră / fiecare față a cubului)

20. Prețuri parcare subterană

tarif parcare subterană = 1 ron / oră (08.01 - 23.59) primele 20 min. sunt gratuite

intervalul orar 24.00 - 08.00 = 1 ron

abonament pentru persoană fizică = 40 ron / lună (TVA inclusă) + cost cârd

abonament pentru persoană juridică = 80 ron / lună + cost cârd

tarif tichet pierdut =15 ron

 • 21. Preț pentru închirierea casei de bilete și a sistemului de ticketing - 7.000 ron / lună + comision 1 % / bilet

22. închiriere spații cu destinația birouri (în interiorul sălii) = 35 ron / mp / lună

23. Spațiu comercial - 100 m2 (ieșire spre Aleea Stadion): preț de pornire a licitației = 45 ron / m2

24. Spațiu restaurant - 400 m2 (ieșire spre Aleea Stadion): preț de pornire a licitației = 37 ron / m2

25.Spații comerciale - max. 5 puncte de desfacere în timpul evenimentelor, de 10 m2 = 500 ron / punct / eveniment

26. Spațiu fitness și recuperare fizică - 250 m2: preț de pornire a licitației = 30 ron / m2

Se închiriază pe o perioadă de minim un an, cu posibilitate de prelungire a termenului și o perioadă de grație de 15 zile lucrătoare.

A

 • 27. închiriere sală pentru competiții sportive de performanță, respectiv, pentru antrenamentele sportivilor de performanță. Pentru competiții sportive la care gazda este un club sportiv/asociație din municipiul Cluj-Napoca

-pentru meciuri sportive de performanță = 120 RON/oră (TVA inclus)

-pentru antrenamentele sportivilor de performanță = 100 RON/oră (TVA inclus)

 • 28. închiriere suprafață centrală de joc pentru amatori = 300 RON/oră

29. închiriere sală antrenament pentru amatori = 200 RON/oră

Prețurile sunt pentru organizarea unui singur eveniment / festivitate / conferință / festival.

Prețurile nu includ TVA.

Utilitățile (electricitate, gaz, apă, salubritate), serviciile de instructaj situații de urgență și serviciile de pază pe perioada evenimentului se vor refactura.