Hotărârea nr. 919/2017

Hotărârea 919/2017 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 714/2017 (alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 714/2017 /alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276 din 21 martie 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 714/2017 (alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276 din 21 martie 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Vasile Vișan, Molhem M. Bashar, Mihai Drăgoescu și Răcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 500918/426/02.11.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 714/2017 (alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276 din 21 martie 2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj)-,

Având în vedere prevederile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și procesul-verbal al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor din data de 2.11.2017;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 95/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 714/2017, în sensul diminuării sumei de 1.485.000 de lei alocată inițial, cu suma de 826,69 de lei, rezultând suma de 1.484.179,31 de lei, urmând ca poziția 1 să se modifice, în sensul alocării sumei de 249.179,31 de lei către Secția Clinică Medicală I, cu destinația „Lucrări de renovare saloane secția clinică Medicină Internă I”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Anexei Hotărârii nr. 714/2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 919 din 3 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 919/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

REPARTIZAREA

sumei de 1.484.179,31 lei pentru asigurarea asistenței de sănătate publică în municipiul Cluj-Napoca

Nr. crt.

Instituția medicală

Destinația alocării

Suma alocată 2017 -LEI-

SPITALUL CLINIC

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ

1.484.179,31

1

Secția Clinică Medicală I

Lucrări de renovare saloane secția clinică Medicină Internă I

249.179,31

2

Secția Clinică Medicală I

Lucrări de renovare saloane la secția clinică Cardiologie I

300.000

3

Clinica Oftalmologie

Lucrări de proiectare, procurare și montare ascensor

300.000

4

Clinica Neurochirurgie

Lucrări de modemizare/înlocuire ascensor transport bolnavi

120.000

5

Clădirea Palat

Lucrări de modemizare/înlocuire a tabloului electric general

70.000

6

Secția Clinică Psihiatrie I -Pavilion II

Lucrări de reparații curente și renovare

100.000

7

Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie II

Lucrări de reamenajare saloane etaj I

200.000

8

Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie II

Lucrări de instalații termice Corp C

55.000

9

Secții Clinice-SCJU Cluj (Psihiatrie I, II, III, Neurologie

II, Maxilo-Facială II, CSM, Ortopedie și Ginecologie-Stanca)

Lucrări de proiectare sisteme de detecție și semnalizare incendiu, avizat MLPAT, conform normativelor în vigoare

-----------/A. /—\ >

90.000