Hotărârea nr. 917/2017

Hotărârea 917/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 273/2017 (alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, în cadrul Programului „Alimente” – 2017).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 273/2017

(alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2017

al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate,

în cadrul Programului „Alimente” - 2017)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 273/2017 (alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, în cadrul Programului "Alimente ” - 2017) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 497.883 din 31.10.2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 273/2017 (alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, în cadrul Programului "Alimente” -2017);

Reținând prevederile art. 9 alin (5), art. 11 lit. ”e”, art. 15 alin (3) și art. 94, alin (2), lit. ”d” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (1) din OUG nr. 6/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Hotărârea nr. 273/2017, după cum urmează:

„Art. 1 alin 1 lit. b. pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror drepturi lunare cumulate nu depășesc suma de 850 lei”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 273/2017 rămân neschimbate.


Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca.de ședință,

tefan TARCEA


Nr. 917 din 3 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)