Hotărârea nr. 907/2017

Hotărârea 907/2017 - Solicitarea de transmitere din domeniul public al Statului Român, administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a suprafețelor de teren identificate cu numerele cadastrale 299621, 299254, 299250 (acestea fiind în proprietatea Statului Român, în administrarea Ministerului Transporturilor).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de transmitere din domeniul public al statului român, administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a suprafețelor de teren identificate cu numerele cadastrale 299621, 299254, 299250 (acestea fiind in proprietatea Statului Român în administrarea ministerului Transporturilor)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere din domeniul public al statului român, administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a suprafețelor de teren identificate cu numerele cadastrale 299621, 299254, 299250 (acestea fiind în proprietatea Statului Român în administrarea ministerului Transporturilor) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.485448 din 24.10.2017 al Direcției Tehnice, prin care se propune solicitarea de transmitere din domeniul public al statului roman, administrarea Ministerului Transporturilor, in domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a suprafețelor de teren identificate cu numerele cadastrale 299621, 299254, 299250 (acestea fiind în proprietatea Statului Român în administrarea ministerului Transporturilor);

în conformitate cu disp. art.9 alin.l din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al statului român, administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a suprafețelor de teren identificate cu numerele cadastrale 299621, 299254, 299250 (acestea fiind in proprietatea Statului Român în administrarea ministerului Transporturilor).

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


de ședință, Dan Ștefan Tarcea

Nr. 907 din 3 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)