Hotărârea nr. 892/2017

Hotărârea 892/2017 - Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2017- proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea;

Analizând Referatul nr. 470011/462 din 16.10.2017 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi prin care se propune aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2017;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 12 și 36 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

  • - ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin Hotărârea nr. 252/2009;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 alin.(l), 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cotizația Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2017 în vederea susținerii activităților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în cuantum de 80439 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Cluj, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj.Nr. 892 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)