Hotărârea nr. 891/2017

Hotărârea 891/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 277/2017 (aprobarea alocării sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: „Zilele Clujului”, Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 277/2017 (aprobarea alocării sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente:

"Zilele Clujului", Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 277/2017 (aprobarea alocării sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: "Zilele Clujului", Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 461630/42/11.10.2017, al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 277/2017 (aprobarea alocării sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: "Zilele Clujului", Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), în sensul modificării sumei, de la 975.000 lei, la 1.250.000 lei;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 277/2017 (alocarea sumei de 975.000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru organizarea următoarelor evenimente: "Zilele Clujului", Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Revelion 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), în sensul modificării sumei, de la 975.000 lei, la 1.250.000 lei.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Tehnică.

Nr. 891 din 17 octombrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)