Hotărârea nr. 890/2017

Hotărârea 890/2017 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olâh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sarmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras, Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 460084 din 10.10.2017 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 46 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017, pentru fiecare dintre cele 46 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 890 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 890/ 2017


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2017, conform Hotărârii nr. 79/2017

Nr crt Nume familie soți


Prenume soț


Prenume soție


Data căsătoriei
EUGEN


IULIANA


05.10.1967


CIPLEA


HRUȘCA


ILIEȘ

IONESCU


ȘTEFAN


MAR TA


20.09.1967GRIGORE


ILEANA


05.10.1967

GABOR-JANOS


AGNETA


MIHAI


NASTASIA


16.09.1967


DORU-IOAN


AURICA


09.09.1967


GAVRIL


VIORICA


10.03.1967


NICOLAE


CAROLINA


ALEXANDRU


GRIS TINA


VIOREL


MARIA


20.09.1967


ȘTEFAN


MARIA


IOAN


EMIL


MIHAI


GHEORGHE


MIHAIL


CAROL


ARPAD


IOAN


GHEORGHE


ALEXANDRU


LADISLAU


VASILE


LIVIU


ȘTEFAN


IOAN-PĂUNEL


ATTILA


TEOFIL


CONSTANTIN


EMIL


MARGARETA


LUCREȚIA


24.06.1967


IBOLYA


MARIA


REGHIN A


ELISABETA


MARIA


VERONICA


ANA


EUGENIA


TEREZIA


VIORICA


MARIA


MĂRGELUȘA-IUDITA


MARIA


ILEANAVIORICA09.12.1959


25.09.1967

__—_____I


21.09.1967


04.10.1967


18.07.1966


19.07.1967


03.08.1967


23.09.1967


10.08.1967
Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume sot

’ »

31

MARK

LADISLAU

ILEANA

21.06.1967

32

MIHUȚ

IOAN

SILVIA

06.05.1967

33

MLEȘNIȚE

IOAN

LENUȚA

29.07.1967

34

NICA

IULIAN

VALERIA

26.09.1967

35

ONIGA

MIHAI

VIORICA

10.08.1967

36

POJAR

CONSTANTIN

EUGENIA

25.09.1967

37

POP

VALER

MARJA

21.09.1967

38

POPA

EUGEN

MARIA

25.09.1967

39

POPA

SEVER

FLOARE

04.10.1967

40

ROCAȘ

VIOREL-OLIMPIU

NASTASIA

30.09.1967

41

1

ROGOZAN

VIOREL

EUGENIA

22.02.1967

42

ROTTA

RĂZVAN

ALIZ-IUNIANA

29.04.1967

43

SĂLEJAN

VASILE

MARIA

09.09.1967

1

44

ȘUTEU

IOAN

ELENA-GETA-IOLANDA

26.01.1967

45

URSU

TRAIAN

MARIA-CORNELIA

20.02.1967

46

VĂLEAN

TRAIAN   Z O--

--------/ A    \

yî^TORIA

27.03.1967