Hotărârea nr. 889/2017

Hotărârea 889/2017 - Modificarea art. 1, 2.(1), art. 2.(2) și 2.(4) ale Hotărârii nr. 159/2017 (alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

modificarea art. 1, 2.(1), 2.(2) și 2.(4) ale Hotărârii nr. 159/2017

(alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1, 2.(1), 2.(2) și 2.(4) ale Hotărârii nr. 159/2017 (alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 431869/424/22.09.2017 al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea art. 1, 2.(1), 2.(2) și 2.(4) ale Hotărârii nr. 159/2017 (alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 92/2007 privind trasportul public și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1, 2.(1), 2.(2) și 2.(4) ale Hotărârii nr. 159/2017 (alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.), în sensul că prevederile acesteia sunt aplicabile și studenților posesori ai cârdului Cz'/y Ccird Student.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 159/2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr. 889 din 17 octombrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)