Hotărârea nr. 886/2017

Hotărârea 886/2017 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016 și nr. 549/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016 și nr. 549/2017

(repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016 și nr. 549/2017 (privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 419714/424/25.09.2017 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016 și nr. 549/2017 (privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016 și nr. 549/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

I. Grădinițe particulare:

  • - modificarea poziției nr. 7, prin schimbarea denumirii Grădiniței cu Program Prelungit Hcippy Kids în Grădinița „ Hcippy Kids ”;

  • - eliminarea, de la poziția nr. 10 a Grădiniței cu Program Prelungit „Gina”, urmare a desființării acesteia;

  • - modificarea poziției nr. 15, prin schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale „Spectrum” în Școala Gimnazială Internațională „ Spectrum ”;

  • - modificarea poziției nr. 16, prin schimbarea denumirii Gădiniței cu Program Prelungit „Arykindergarten” în Grădinița cu Program Prelungit „Ary”;

  • - eliminarea de la poziția nr. 21 a Grădiniței cu Program Prelungit „Dischus Kindergarten”, urmare a desființării acesteia;

  • - înființarea unei noi poziții, urmare a înființării Grădiniței cu Program Prelungit „Miko” și numirea doamnei consilier local Horvath Anna, ca membru în Consiliul de administrație.

  • - înființarea unei noi poziții, urmare a înființării Grădiniței cu Program Prelungit „Playful Learning” și numirea domnului consilier local Tothfalusi Andras, ca membru în Consiliul de administrație.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Președinte de ședință,

Nr. 886 din 17 octombrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 886/2017


CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de Administrație ale grădinițelor de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca

1. Grădinițe de stat

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Molhem Mohammad-

Bashar

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Sărmaș Ioan Sabin

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" (nr. 53) str. Târnavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4) str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Ferdean Rareș Petru

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027, Cluj-Napoca

5

Moldovan    Gabriela

Iuliana

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Nistor Dâniel

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Marius Sorel Jurja

  • 1. Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca

  • 2. Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63)

str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 11, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Racz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. Moților nr. 58, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Rațiu Radu-Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Pop Loredana

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr. 20) str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

16

Suciu Mihaela Rodica

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" (nr. 69) str. Bucureșri nr. 22, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca     , <L

17

Croitoru        Corina

Ecaterina

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58) str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca ;

\ * \

J-T4 1

1 o • \

18

Gergely Balâzs

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541, Cluj-Napoca

20

Drăgoescu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit"Micul Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

21

Horvath Anna

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

22

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Războieni nr. 67, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

23

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Găbudean Călin Marcel

Grădinița cu Program Prelungit „Helen” str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Jurja Marius Sorel

Grădinița „Țăndărică”/Școala Gimnazială „ELF” str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

3

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal între Lacuri str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium” str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională cu Program Prelungit „Sfânta

Ana”

str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

6

Pop Loredana

Grădinița cu Creșă „Kinderland”

str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Moldovan Gabriela Iuliana

Grădinița „Happy Kids”

str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Jurja Marius Sorel

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventli Haven ” str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gergely Balâzs

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete” (fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Csemete”)

str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

10

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

11

Nistor Daniel

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

str. Alvemanr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

12

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor”, str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

13

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian” str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

14

Molhem Mohammad-Bashar

Grădinița cu Program Prelungit „Panda”

str. Mircea Eliade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

15

Croitorii Corina Ecaterina

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, Cluj-Napoca

16

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Ary”

str. D. Comșanr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

17

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia” str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

18

Horvath Anna

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent

Imre”

Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

19

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland” str. Voltaire nr. 3, 0740/232508, Cluj-Napoca

20

Moldovan Gabriela Iuliana

Grădinița cu Program Prelungit „Magic Land One” str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897, Cluj-Napoca

21

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Camigo”

str. Al. Vlahuță, nr. 31-3 IA, 0746/023898, Cluj-Napoca

22

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Montessori Schule”

str. Brașov nr. 33, 0740/558418, Cluj-Napoca

23

Horvath Anna

Grădinița cu Program Prelungit „Miko” str. Aviator Bădescu nr. 35, tel. 0745/372672, Cluj-Napoca

24

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „Playful Learning” str. Fagului nr. 33/A, 0364/838907, 0730/082808, Cluj-Napoca