Hotărârea nr. 871/2017

Hotărârea 871/2017 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilelor „str. Dostoievski”, „str. Muncitorilor” și actualizarea pozițiilor 1252 și 1516 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în

cartea funciară a imobilelor „str. Dostoievski”, „str. Muncitorilor” și actualizarea pozițiilor 1252 și 1516 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilelor „str. Dostoievski”, „str. Muncitorilor”;

și actualizarea pozițiilor 1252 și 1516 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 419324/45/15.09.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilelor „str. Dostoievski”, „str. Muncitorilor”, și actualizarea pozițiilor 1252 și 1516 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Ordinului Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. topo. 2510/1, în suprafață de 2251 mp., categoria de folosință „drum”, înscris în CF nr. 305846 Cluj-Napoca (CF vechi nr. 1473), în favoarea Municipiului Cluj, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 2510/1/1, în suprafață de 1315 mp., categoria de folosință „drum”, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - parcela identificată prin nr. topo. 2510/1/2, în suprafață de 936 mp., categoria de folosință „drum”, care va fi reînscrisă în CF 305846 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă întabularea în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „strada Dostoievski”, cu suprafața de 1315 mp., identificată prin nr. topo. 2510/1/1, domeniu public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește documentația topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Dostoievski”, situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de PFA Florin-Andrei Antonescu., ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă dezlipirea imobilului cu nr. topo. 2510/1/2, în suprafață de 936 mp, înscrisă în CF 305846 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 2510/1/2/1, în suprafață de 455 mp., categoria de folosință „drum”, care va fi reînscrisă în CF 305846 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - parcela identificată prin nr. topo. 2510/1/2/2, în suprafață de 481 mp., categoria de folosință „drum”, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate astfel:

 • - imobilul cu nr. topo. 3436, în suprafață de 2500 mp., categoria de folosință „drum”, înscris în CF nr. 312248 Cluj-Napoca, CF vechi 92266, în proprietatea Statului român, în administrarea GIGCL Cluj;

 • -  imobilul identificat prin nr. topo. 2510/1/2/1, în suprafață de 455 mp., categoria de folosință „drum”, înscris în CF 305846 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

(2) Prin alipirea imobilelor identificate la alin (1) va rezulta un singur corp cadastral, în suprafață de 2955 mp., cu nr. topo 3436, 2510/1/2/1, categoria de folosință „drum”, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Se aprobă întabularea în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „strada Muncitorilor”, tronsonul 1, de la capătul străzii Dostoievski, până la intersecția cu stada Septimiu Albini, cu suprafața de 2955 mp., identificat prin nr. topo. 3436, 2510/1/2/1, domeniu public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 7. Se însușește documentația topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Muncitorilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de PFA Florin-Andrei Antonescu., ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă dezlipirea imobilulului situat în municipiul Cluj-Napoca, cu nr. topo. 3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2, 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2, 3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, în suprafață totală de 19170 mp., înscris în CF nr. 301685 Cluj-Napoca, CF vechi 92266, în proprietatea Statului român, în administrarea GIGCL Cluj, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 3022/1, 3023/4, 3024/1, 3031/2/1, 3032/2/1, 3034/2/1, 3035/2/1, 3036/2/1, 3037/2/1, 3038/2/1, 3039/2/1, 3040/2/1, 3041/2/1, 3042/2/1/1, 3043/2/2/1, 3044/2/1, 3045/2/2/1, 3046/2/1, 3047/2/1, 3048/2/1, 3050/1/1, 3051/1, 3058/1, 3052/1, 3053/1, 3054/1, 3055/1, 3056/1, 3057/1, 3059/1/1, 3059/2/2/1/1, 3060/2/1/1, 3061/1/2/1/1, 3061/2/2/1, 3062/1/2/1/1, 3062/2/2/1, 3063/2/1, 3064/2/1, 3065/2/1, 3891/1, 3892/1, 3893/1, 3894/1, 3895/1, 3896/1, 3897/1, 3898/1/1, 3898/2/1, 3899/1, 3900/1, 3901/1, 3902/1, 3903/1, 3904/1, 3905/1, 3906/1, 3907/1, în suprafață de 16976 mp., care va fi reînscrisă în CF nr. 301685 Cluj-Napoca, în proprietatea în proprietatea Statului român, în administrarea GIGCL Cluj;

 • - parcela identificată prin nr. topo. 3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2/2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2, 3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2, 3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2, în suprafață de 2194 mp., care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. Se aprobă întabularea în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „strada Muncitorilor”, tronsonul 2, între strada Septimiu Albini și strada Arieșului, cu suprafața de 2194 mp., identificat prin nr. topo. 3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2/2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2, 3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2, 3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2, domeniu public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 10. Se însușește documentația topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Muncitorilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de PFA Florin-Andrei Antonescu., ce se constituie în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se aprobă actualizarea poziției 1252 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, respectiv „strada Dostoievski”, prin înscrierea suprafeței de 1315 mp. și completarea rubricii „Elemente de identificare”, cu nr. topo. 2510/1/1.

Art. 12. Se aprobă actualizarea poziției 1516 din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, respectiv „strada Muncitorilor, prin înscrierea suprafeței de 5149 mp. și completarea rubricii „Elemente de identificare”, cu nr. topo. topo. 3436, 2510/1/2/1, 3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2/2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2, 3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2, 3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2.

Art. 13. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 871 din 17 octombrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Antonescu Florin-Andrei                 anexă la hotărârea NR. 871/2017

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054

e-mail:afaflorin@yahoo.com,

tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU

INTABULAREA STRĂZII MUNCITORILOR

(porțiunea dintre str. Septimiu Albini si str. Ariesului),

CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap. 1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054

e-mail:afaflorin@yahoo.com,

tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobilului

Imobilul care face obiectul prezentei lucrări se află în localitatea Cluj Napoca, jud. Cluj si este reprezentat de str. Muncitorilor. *

 • 2. Tipul lucrării

Documentația cadastrală a fost întocmită în vederea eliberării unei Hotarari de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, prin care sa se dispună intabularea imobilului intr-o carte funciara noua, in favoarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Prezentarea situației din teren

 • a.) Faza de documentare pentru efectuarea lucrării:

 • - s-au studiat actele necesare pentru realizarea lucrării puse la dispoziție de către beneficiar;

 • - s-au coroborat actele cu informațiile actualizate din baza de date electronica a OCPI Cluj;

 • - s-a stabilit data efectuării măsurătorilor.

 • b. ) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - limitele au fost indicate de către proprietar si s-au efectuat măsurătorile necesare;

 • - imobilul este localizat in intravilanul loc. Cluj Napoca, str. Muncitorilor, jud. Cluj si este neimprejmuit;

 • - imobilul se identifica pe nomenclatura: L-34-48-C-a-4-IV .

 • c. ) Situația juridica a imobilului:

Imobilul se identifica in regim de carte funciara cu CF 301685 - Cluj-Napoca, nr. top. 3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2, 3037/2, 3038/2, 3039/2. 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2, 3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907. Astfel se va crea o carte funciara noua avand o suprafața totala de 2194mp si se va înscrie in favoarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Cu cerere legata de acest dosar se va înregistra o alta lucrare pentru intabularea străzilor Do stoievski si Muncitorilor.                                                                      C.’ff.'--...

întocmit:
Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213 tel/fax: 0264425642

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Metoda si aparatura folosita la măsurători: s-a stationat pe GPS -1 cu vize pe GPS -2, din care s-a efectuat o drumuire pentru masurarea punctelor radiate. Aparatul folosit la măsurători a fost statia totala Trimble 3305 DR cu precizia unghiulara de 1.5mgon=5” si la distante cuprinse intre 1.5-7500m de ± (2mm+2ppm), iar datele au fost prelucrate cu ajutorul programului Terramodel.

Legătură in sistem național de referința Stereografic 1970 si Sistem de cote Marea Neagra 1975 s-a realizat cu aparatura GPS ROVER GNSS South S82-T:


■ ridicarea detaliilor planimetrice s-au realizat in mod cinematic prin metoda RTK-cinematic in timp real prin utilizarea in timp real de corecții diferențiate provenind de la statia de referința integrata in RGN - GNSS, Cluj Napoca si de la serviciul specializat ROMPOS;

 • •  măsurătorile s-au efectuat cu ajutorul gps-ului Rover Gnss South S82-T cu dubla frecventa;

 • •  ROVER-ul GNSS South S82-T recepționează semnalele: GPS L1,L2, L2C si L5, GLONASS LI si L2, SBAS;

 • •  prin intermediul software-ului Surv CE, măsurătorile se fac direct in sistemul de proiecție național Stereo 70, iar cotele in sistemul de referința Marea Neagra 1975, avand implementat programul TransDat Ro versiunea 4.01;

 • •  acuratețea de poziționare, in mod RTK, pe orizontala = lcm ± lppm (RMS);

 • •  acuratețea de poziționare, in mod RTK, pe verticala = 2cm ± lppm (RMS).


Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr. 12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054

e-mail:afaflorin@yahoo.com,

tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

Inventar de coordonate - fișier ASCII

Județul: Cluj

Denumirea unitatii administrative teritoriale: Cluj Napoca

Pct

X[m]

Y[m]

Z[m]

1

586377.122

393855.525

353.390

st

2

586385.305

393909.216

353.542

st

3

586384.344

393899.391

353.405

4

586381.889

393897.590

353.598

5

586381.556

393896.408

353.635

6

586383.380

393895.544

353.801

7

586371.650

393896.727

353.992

8

586368.579

393899.256

354.109

9

586365.587

393899.951

354.328

10

586366.329

393897.625

354.370

11

586369.210

393895.928

354.234

12

586371.414

393892.609

354.088

13

586373.299

393894.038

353.871

14

586372.088

393889.300

353.931

15

586374.264

393888.285

354.103

16

586380.182

393886.646

353.711

17

586382.016

393885.573

353.860

18

586380.503

393874.254

353.738

19

586381.021

393873.382

353.642

20

586381.883

393872.743

353.425

21

586381.799

393871.246

353.334

22

586379.546

393871.918

353.413

23

586378.575

393873.906

353.566

«

24

586371.982

393872.414

353.608

25

586369.780

393872.556

353.758

26

586368.344

393861.483

353.569

27

586367.289

393860.404

353.550

28

586364.490

393860.272

353.489

29

586364.303

393859.327

353.321

30

586367.426

393859.367

353.343

31

586369.845

393860.523

353.400

32

586370.448

393861.385

353.414

33

586365.006

393854.331

353.305

34

586367.459

393853.533

353.480

35

586367.929

393853.899

353.327

36

586368.990

393853.426

353.322

37

586369.107

393851.998

353.324

38

586367.592

393852.529

353.463

39

586381.143

393855.683

352.996

40

586378.964

393856.328

353.135

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

41

586375.638

393853.832

353.356

42

586379.617

393852.611

353.310

43

586377.724

393852.858

353.493

44

586375.636

393840.427

353.235

45

586373.644

393840.704

353.135

46

586367.226

393839.744

353.146

47

586365.480

393839.878

353.297

48

586364.686

393835.186

353.273

49

586359.110

393836.280

353.285

50

586363.908

393833.767

353.064

51

586365.370

393834.091

353.065

52

586366.092

393834.918

353.169

53

586372.179

393832.624

353.108

54

586374.405

393832.598

353.243

55

586372.555

393823.322

353.219

56

586370.397

393823.713

353.143

57

586363.749

393823.030

353.146

58

586362.869

393826.610

353.139

59

586361.174

393827.784

353.111

60

586359.382

393828.177

353.228

61

586359.385

393826.964

353.239

62

586362.143

393825.875

353.080

63

586361.765

393823.594

353.252

64

586358.500

393808.639

353.361

65

586360.610

393808.306

353.215

66

586366.691

393806.847

353.184

67

586368.774

393806.340

353.281

68

586365.772

393792.469

353.407

69

586363.583

393792.713

353.303

70

586357.373

393793.494

353.360

71

586355.274

393793.756

353.494*

72

586360.809

393773.017

353.553

73

586364.218

393785.016

353.466

74

586362.032

393785.489

353.355

75

586363.240

393780.275

353.513

76

586366.437

393779.264

353.617.

77

586365.191

393777.278

353.547

78

586362.606

393777.818

353.529

79

586354.768

393780.684

353.462

80

586352.440

393780.642

353.611

81

586353.656

393776.214

353.444

82

586351.360

393773.463

353.458

83

586347.184

393772.480

353.524

84

586342.664

393773.151

353.563

85

586342.738

393775.247

353.698

86

586348.967

393774.520

353.701

87

586350.846

393775.731

353.713

88

586351.799

393777.606

353.604

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr. 12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

89

586339.776

393769.462

353.543

90

586339.422

393767.946

353.771

91

586342.044

393767.369

353.768

92

586342.257

393766.943

353.789

93

586341.845

393764.131

353.879

94

586348.764

393762.439

353.753

95

586350.524

393761.129

353.570

96

586350.036

393765.059

353.547

97

586347.718

393767.387

353.532

98

586345.657

393768.102

353.532

99

586356.893

393761.251

353.560

100

586358.720

393759.530

353.700

101

586355.579

393744.476

353.751

102

586353.405

393744.821

353.620

103

586347.329

393746.156

353.614

1

104

586345.213

393745.969

353.743

105

586352.855

393737.757

353.617

106

586352.449

393740.581

353.628

107

586354.862

393741.273

353.773

108

586359.958

393740.395

353.851

109

586354.417

393735.423

353.665

110

586338.857

393700.080

353.858

111

586356.605

393734.530

353.758

112

586357.881

393734.380

353.763

113

586356.253

393729.495

353.700

114

586354.144

393728.611

353.697

115

586353.415

393726.747

353.705

116

586355.446

393724.742

353.721

117

586352.215

393721.162

353.649

118

586349.673

393719.965

353.682

119

586348.580

393718.847

353.697 •

120

586352.503

393719.760

353.780

121

586350.994

393719.433

353.805

122

586349.507

393717.445

353.855

123

586348.758

393714.910

353.868

124

586346.805

393714.784

353.744

125

586340.878

393716.620

353.687

126

586338.883

393716.975

353.835

127

586336.388

393705.122

353.954

128

586338.316

393704.775

353.806

129

586344.165

393702.738

353.781

130

586345.571

393700.711

353.928

131

586342.381

393685.114

354.067

132

586340.598

393686.484

353.920

--------

133

586334.844

393688.764

353.956

134

586332.793

393688.677

354.065

135

586331..046

393680.608

354.168

. DjL......     \

136

586329.552

393680.885

354'198

întocmit:

Ing. Antonescu Florin-Andrei

Aut RO-CT.F Nr

1 4 . 1

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

137

586329.020

393677.810

354.213

138

586330.372

393677.465

354.219

139

586330.244

393676.861

354.220

140

586327.339

393677.430

354.236

141

586326.899

393672.972

354.342

142

586329.232

393672.350

354.263

143

586331.168

393671.868

354.119

144

586337.002

393670.127

354.084

145

586335.386

393662.801

354.172

146

586338.465

393657.203

354.149

147

586338.611

393658.902

354.301

148

586336.136

393659.541

354.176

149

586336.459

393653.055

354.334

150

586333.080

393651.754

354.386

151

586335.957

’ 393647.823

354.443

152

586332.755

393646.265

354.549

153

586330.962

393647.122

354.402

154

586325.543

393650.844

354.426

155

586323.491

393651.425

354.570

156

586328.650

393661.421

354.248

157

586326.893

393662.182

354.399

Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054

e-mail:afaflorin@yahoo.com,

tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

Calculul suprafețelor: s-a efectuat prin, metoda analitica, coordonatele punctelor de contur ale parcelei sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

158

586391.067

393909.283

159

586392.065

393925.292

160

586393.640

393945.652

161

586393.851

393949.053

162

586394.498

393965.199

163

586397.566

394016.002

164

586399.254

394042.060

165

586401.021

394071.530

166

586402.038

394086.916

167

586402.406

394091.772

168

586403.501

394091.702

169

586404.662

394114.563

170

586405.825

394134.069

171

586405.034

394134.119

172

586406.035

394152.524

173

586406.335

394157.726

174

586406.900

394170.216

175

586406.571

394199.162

176

586415.046

394199.171

177

586414.598

394166.610

178

586409.327

394079.180

179

586405.135

394013.365

180

586401.783

393959.922

181

586398.578

393908.816

Supra

fata totala masurata = 2194mp

Data intocmirii: 29.08.2017

u


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Intravilan

Scara 1:1000                             |                                   586500

I c

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

2194 mp

loc. Cluj -Napoca.str. Muncitorilor, jud. Cluj


| Cartea Funciara nr. |                          | UAT | Cluj-Napoca

5B6400A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1Dr

Drum

2194

Teren nelmprejmult

Total

2194

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

-

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totala maBurata a Imobilului 2194 mp Suprafața din act = 2194 mp


lotrilutui in baza de date Integrata si numărului cadastral


Confirm Introducerea imi

atribuirea nu/narului cadastral


5 16300


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

Data: August 2017

Data:......

---«SUPRAPUNERE CU PLAN DECRET DE EXPROPRIERE

Intravilan

Scara lilOOO

str. Muncitorilor, nun, CluJ-Napoca, Jud. ClujTABEL DE MIȘCARE PARCELARA

SITUAȚIA CONFORM CF

Nr. CF

Nr.topo

Suprafața (mp)

Descrierea imobilului

Proprietar

301685

3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2, 3037/2, 3038/2,

3039/2. 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2, 3046/2,

3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907

19170

loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Municipiul Cluj

SITUAȚIA PROPUSA PENTRU DEZLIPIRE

Nr. CF

Nr.topo

Suprafața (mp)

Descrierea imobilului

Proprietar

301685

3022/1, 3023/1, 3024/1, 3031/2/1, 3032/2/1, 3034/2/1, 3035/2/1, 3036/2/1, 3037/2/1, 3038/2/1, 3039/2/1, 3040/2/1, 3041/2/1, 3042/2/1/1, 3043/2/2/1, 3044/2/1, 3045/2/2/1, 3046/2/1, 3047/2/1, 3048/2/1, 3050/1/1, 3051/1, 3058/1, 3052/1, 3053/1, 3054/1, 3055/1, 3056/1, 3057/1, 3059/1/1, 3059/2/2/1/1, 3060/2/1/1, 3061/1/2/1/1, 3061/2/2/1, 3062/1/2/1/1, 3062/2/2/1, 3063/2/1, 3064/2/1, 3065/2/1, 3891/1, 3892/1, 3893/1, 3894/1, 3895/1, 3896/1, 3897/1, 3898/1/1, 3898/2/1, 3899/1, 3900/1, 3901/1, 3902/1, 3903/1, 3904/1, 3905/1, 3906/1, 3907/1

16976

loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Municipiul Cluj

CF NOU

3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2/2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2, 3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2, 3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2

2194

loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Municipiul Cluj

SITUAȚIA PROPUSA DUPĂ ÎNSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA IN BAZA HCL

Nr. CF

Nr.topo

Suprafața (mp)

Descrierea imobilului

Proprietar

CF NOU

3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2/2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2, 3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2, 3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2

2194

str. Muncitorilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr. cerere

136203

Ziua

08

Luna

08

Anul ~    '2017


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 301685 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobil Iu II ui

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:92266

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: -

19.170

nr.top.3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2, 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2,3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907

B. Partea Di. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

529/11/02/1988

Decret nr. 44/1985 și 78/1986;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) G.I.G.C.L. AL JUDEȚULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92266)

C. Partea III. SARCINI .


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


a

Pagina 1 din 2


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: -

19.170

nr.top.3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2, 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2,3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL_______________ G'sjjffieiria penfrxf acest       nu a fostg sil.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

19.170

Alei și spații verzi, cu nr.top. 3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2, 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/21 3045/2/2,3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.34516/08-08-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

09-08-2.0T7

Data eliberării,

/ aT


Registrator, UDAN
îent,


I ■? - JIV'/f, I

■ (parafa și semnătură^ I


-A- t ui i7

/


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


O

Pagina 2 din 2
ANCPI

Ăta-.vrt.v NAT4ONAL A jj 1. t: â b ,U T i i' ț’J zi jiiKrrrvrvrtiixHU vla


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

110432

Ziua

27

Luna

06

Anul

2017


Nr. CF vechi:1473


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Plugarilor, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2510/1

2.251

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  imobilul se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2510/1

2.251

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_____________________DETALII LINIARE IMOBIL_____________________

Geometria pentru acest tmobiJ nu a fost găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.251

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.3870/27-06-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. EXI_ONLINE.

Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI și reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral și cartea funciară, valabilă la data generării. Documentul în format electronic este semnat cu semnătura electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (12) din Legea nr. 455/2001, precum și cele ale Normelor tehnice și metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin HG nr. 1259/2001 și este valabil exclusiv în mediul electronic.

Antonescu Florin-Andrei        cA e-    )LA-              ă/^.

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054

e-mail:afaflorin@yahoo.com,

tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642


DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU

INTABULAREA STRĂZII F.M. DOSTOIEVSKI,

CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJf           i        "Ni           ’LÎ'’

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

\ 4   __

\ L&N. O


Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobilului

Imobilul care face obiectul prezentei lucrări se află în localitatea Cluj Napoca, jud. Cluj si este reprezentat de str. F.M. Dostoievski

 • 2. Tipul lucrării

Documentația cadastrală a fost întocmită în vederea eliberării unei Hotarari de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, prin care sa se dispună intabularea imobilului intr-o carte funciara noua, in favoarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Prezentarea situației din teren

 • a.) Faza de documentare pentru efectuarea lucrării:

 • - s-au studiat actele necesare pentru realizarea lucrării puse la dispoziție de către beneficiar;

 • - s-au coroborat actele cu informațiile actualizate din baza de date electronica a OCPI Cluj;

 • - s-a stabilit data efectuării măsurătorilor.

 • b.) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - limitele au fost indicate de către proprietar si s-au efectuat măsurătorile necesare;

 • - imobilul este localizat in intravilanul loc. Cluj Napoca, str. F.M. Dostoievski, jud. Cluj si este neimprejmuit;

- imobilul se identifica pe nomenclatura: L-34-48-C-a-4-IV.

 • c.) Situația juridica a imobilului:


Imobilul se identifica in regim de carte funciara parțial cu CF 305846 - Cluj-Napoca, nr.

top 2510/1. Numărul topografic 2510/1 in suprafața de 2251mp se va dezlipi astfel: 2510/1/1 in suprafața de 1315mp va fi identificat cu str. F.M. Dostoievski si 2510/1/2 in suprafața de 936mp va fi cuprins in suprafața străzii Muncitorilor.

Cu cerere legata de acest dosar se vor înregistra alte doua lucrar pentru intabularea străzii

Muncitorilor.


Antonescu Florin-Andreî

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054

e-mail:afaflorin@yahoo.com,

tel. mob: 0740220213 tel/fax: 0264425642

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Metoda si aparatura folosita la măsurători: s-a stationat pe GPS -1 cu vize pe GPS -2, din care s-a efectuat o drumuire pentru masurarea punctelor radiate. Aparatul folosit la măsurători a fost statia totala Trimble 3305 DR cu precizia unghiulara de 1.5mgon=5” si la distante cuprinse intre 1.5-7500m de ± (2mm+2ppm), iar datele au fost prelucrate cu ajutorul programului Terramodel.

Legătură in sistem național de referința Stereografic 1970 si Sistem de cote Marea Neagra 1975 s-a realizat cu aparatura GPS ROVER GNSS South S82-T:

■ ridicarea detaliilor planimetrice s-au realizat in mod cinematic prin metoda RTK-cinematic in timp real prin utilizarea in timp real de corecții diferențiate provenind de la statia de referința integrata in RGN - GNSS, Cluj Napoca si de la serviciul specializat ROMPOS;

 • •  măsurătorile s-au efectuat cu ajutorul gps-ului Rover Gnss South S82-T cu dubla frecventa;

 • •  ROVER-ul GNSS South S82-T recepționează semnalele: GPS L1,L2, L2C si L5, GLONASS LI si L2, SBAS;

 • •  prin intermediul sofitware-ului Surv CE, măsurătorile se fac direct in sistemul de proiecție național Stereo 70, iar cotele in sistemul de referința Marea Neagra 1975, avand implementat programul TransDat Ro versiunea 4.01;

 • •  acuratețea de poziționare, in mod RTK, pe orizontala = lcm ± lppm (RMS);

 • •  acuratețea de poziționare, in mod RTK, pe verticala = 2cm ± lppm (RMS).Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642


Inventar de coordonate - fișier ASCII


Județul: Cluj

Denumirea unitarii administrative teritoriale: Cluj Napoca


Pot

X[m]

Y[m]

Z[m]

1

586377.122

393855.525

353.390

2

586385.305

393909.216

353.542

3

586384.344

393899.391

353.405

4

586381.889

393897.590

353.598

5

586381.556

393896.408

353.635

6

586383.380

393895.544

353.801

7

586371.650

393896.727

353.992

8

586368.579

393899.256

354.109

9

586365.587

393899.951

354.328

10

586366.329

393897.625

354.370

11

586369.210

393895.928

354.234

12

586371.414

393892.609

354.088

13

586373.299

393894.038

353.871

14

586372.088

393889.300

353.931

15

586374.264

393888.285

354.103

16

586380.182

393886.646

353.711

17

586382.016

393885.573

353.860

18

586380.503

393874.254

353.738

19

586381.021

393873.382

353.642

20

586381.883

393872.743

353.425

21

586381.799

393871.246

353.334

22

586379.546

393871.918

353.413

23

586378.575

393873.906

353.566

24

586371.982

393872.414

353.608

25

586369.780

393872.556

353.758

26

586368.344

393861.483

353.569

27

586367.289

393860.404

353.550

28

586364.490

393860.272

353.489

29

586364.303

393859.327

353.321

30

586367.426

393859.367

353.343

31

586369.845

393860.523

353.400

32

586370.448

393861.385

353.414

33

586365.006

393854.331

353.305

34

586367.459

393853.533

353.480

35

586367.929

393853.899

353.327

36

586368.990

393853.426

353.322

37

586369.107

393851.998

353.324

38

586367.592

393852.529

353.463

Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213 tel/fax: 0264425642


 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48

 • 49

 • 50

 • 51

 • 52

 • 53

 • 54

 • 55

 • 56

 • 57

 • 58

 • 59

 • 60

61

62

 • 63

 • 64

 • 65

 • 66

 • 67

 • 68

 • 69

 • 70

 • 71

 • 72

 • 73

 • 74

 • 75

 • 76

 • 77

 • 78

 • 79

 • 80

81

82

 • 83

 • 84

 • 85

 • 86


586381.143

393855.683

352.996

586378.964

393856.328

353.135

586375.638

393853.832

353.356

586379.617

393852.611

353.310

586377.724

393852.858

353.493

586375.636

393840.427

353.235

586373.644

393840.704

353.135

586367.226

393839.744

353.146

586365.480

393839.878

353.297

586364.686

393835.186

353.273

586359.110

393836.280

353.285

586363.908

393833.767

353.064

586365.370

393834.091

353.065

586366.092

393834.918

353.169

586372.179

393832.624

353.108

586374.405

393832.598

353.243

586372.555

393823.322

353.219

586370.397

393823.713

353.143

586363.749

393823.030

353.146

586362.869

393826.610

353.139

586361.174

393827.784

353.111

586359.382

393828.177

353.228

586359.385

393826.964

353.239

586362.143

393825.875

353.080

586361.765

393823.594

353.252

586358.500

393808.639

353.361

586360.610

393808.306

353.215

586366.691

393806.847

353.184

586368.774

393806.340

353.281

586365.772

393792.469

353.407

586363.583

393792.713

353.303

586357.373

393793.494

353.360

586355.274

393793.756

353.494

586360.809

393773.017

353.553

586364.218

393785.016

353.466

586362.032

393785.489

353.355

586363.240

393780.275

353.513

586366.437

393779.264

353.617

586365.191

393777.278

353.547

586362.606

393777.818

353.529

586354.768

393780.684

353.462

586352.440

393780.642

353.611

586353.656

393776.214

353.444

586351.360

393773.463

353.458

586347.184

393772.480

353.524

586342.664

393773.151

353.563

586342.738

393775.247

353.698

586348.967

393774.520

353.701

întocmit:

Ing. Antonescu Florin-Andrei

Aut. RO-CJ-F, Nr. 0054
Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

87

586350.846

393775.731

353.713

88

586351.799

393777.606

353.604

89

586339.776

393769.462

353.543

90

586339.422

393767.946

353.771

91

586342.044

393767.369

353.768

92

586342.257

393766.943

353.789

93

586341.845

393764.131

353.879

94

586348.764

393762.439

353.753

95

586350.524

393761.129

353.570

96

586350.036

393765.059

353.547

97

586347.718

393767.387

353.532

98

586345.657

393768.102

353.532

99

586356.893

393761.251

353.560

100

586358.720

393759.530

353.700

101

586355.579

393744.476

353.751

102

586353.405

393744.821

353.620

103

586347.329

393746.156

353.614

104

586345.213

393745.969

353.743

105

586352.855

393737.757

353.617

106

586352.449

393740.581

353.628

107

586354.862

393741.273

353.773

108

586359.958

393740.395

353.851

109

586354.417

393735.423

353.665

110

586338.857

393700.080

353.858

111

586356.605

393734.530

353.758

112

586357.881

393734.380

353.763

113

586356.253

393729.495

353.700

114

586354.144

393728.611

353.697

115

586353.415

393726.747

353.705

116

586355.446

393724.742

353.721

117

586352.215

393721.162

353.649

118

586349.673

393719.965

353.682

119

586348.580

393718.847

353.697

120

586352.503

393719.760

353.780

121

586350.994

393719.433

353.805

122

586349.507

393717.445

353.855

123

586348.758

393714.910

353.868

124

586346.805

393714.784

353.744

125

586340.878

393716.620

353.687

126

586338.883

393716.975

353.835

127

586336.388

393705.122

353.954

128

586338.316

393704.775

353.806

129

586344.165

393702.738

353.781

130

586345.571

393700.711

353.928

131

586342.381

393685.114

354.067

132

586340.598

393686.484

353.920

133

586334.844

393688.764

353.956

134

586332.793

393688.677

354.065

Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

135

586331.046

393680.608

354.168

136

586329.552

393680.885

354.198

137

586329.020

393677.810

354.213

138

586330.372

393677.465

354.219

139

586330.244

393676.861

354.220

140

586327.339

393677.430

354.236

141

586326.899

393672.972

354.342

142

586329.232

393672.350

354.263

143

586331.168

393671.868

354.119

144

586337.002

393670.127

354.084

145

586335.386

393662.801

354.172

146

586338.465

393657.203

354.149

147

586338.611

393658.902

354.301

148

586336.136

393659.541

354.176

149

586336.459

393653.055

354.334

150

586333.080

393651.754

354.386

151

586335.957

393647.823

354.443

152

586332.755

393646.265

354.549

153

586330.962

393647.122

354.402

154

586325.543

393650.844

354.426

155

586323.491

393651.425

354.570

156

586328.650

393661.421

354.248

157

586326.893

393662.182

354.399

Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr. 12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-C J-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

Calculul suprafețelor: s-a efectuat prin metoda analitica, coordonatele punctelor de contur ale parcelei sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

29

586264.823

393473.813

73

586279.354

393512.076

30

586280.130

393511.782

31

586285.177

393522.477

33

586286.649

393527.785

34

586289.590

393538.385

35

586291.535

393547.945

36

586294.608

393558.092

37

586296.841

393564.737

38

586300.830

393577.101

39

586305.380

393590.630

40

586306.690

393594.880

41

586312.042

393612.332

76

586314.062

393620.285

75

586323.507

393617.428

68

586312.465

393585.751

70

586297.135

393537.352

71

586292.064

393520.517

72

586273.170

393470.448

Suprafața totala masurata = 1315mp

Data întocmirii: 29.08.2017

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

intravilan

Scara 1:1000


Nr. topografic

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1315mp

loc. Cluj-Napoca, str. F. M. Dostoievski, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT

Cluj Napoca

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1DR

Drum

1315

Imobil neimprejmuit

Total

1315

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

00 -

I

I                         58

Total

I

I

Suprafața totala măsurată a imobilului=1315mp Suprafața din act =1315mp

Executant: Antonescu Florin-Andreicorespondenta acgsteia cu realitatea din teren. Data: $igust 2017


inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Data:


o o CD


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

SITUAȚIA CONFORM CF

Nr. CF

Nr.topo

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Proprietar

305846

2510/1

2251

Drum

str. Plugarilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Municipiul Cluj

SITUAȚIA PROPUSA PENTRU DEZLIPIRE

Nr. CF

Nr.topo

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Proprietar

CF NOU

2510/1/1

1315

Drum

str. Plugarilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Municipiul Cluj

305846

2510/1/2

936

Drum

str. Plugarilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Municipiul Cluj

SITUAȚIA PROPUSA DUPĂ ÎNSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA IN BAZA HCL

Nr. CF

Nr.topo

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Proprietar

CF NOU

2510/1/1

1315

Drum    ,

str. F.M. Dostoievski, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

SUPRAPUNERE CU PLAN DE CARTE FUNCIARA EDIȚIA BUDAPESTA 1941

intravilan

Scara 1:1000

str. F.M. Dostoievski, mun. Cluj-Napoca, jud. ClujEXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

■zzNr.

110432

Ziua

27

Luna

06

Anul

2017


Nr. CF vechi:1473


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Plugarilor, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral! Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2510/1

2.251

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  imobilul se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2510/1

2.251

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_____________________DETALII LINIARE IMOBIL_____________________ Geometria pentru acest imobi! nu a fost găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.251

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.3870/27-06-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. EXI_ONLINE.

Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI și reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral și cartea funciară, valabilă la data generării. Documentul în format electronic este semnat cu semnătura electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (12) din Legea nr. 455/2001, precum și cele ale Normelor tehnice și metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin HG nr. 1259/2001 și este valabil exclusiv în mediul electronic.Antonescu Florin-Andrei


4A/e*4 2Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213 tel/fax: 0264425642

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU

INTABULAREA STRĂZII MUNCITORILOR, CLUJ-

NAPOCA, JUD. CLUJ

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL Ml3Q>Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213 tel/fax: 0264425642

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobilului

Imobilul care face obiectul prezentei lucrări se află în localitatea Cluj Napoca, jud. Cluj si este reprezentat de str. Muncitorilor.

 • 2. Tipul lucrării

Documentația cadastrală a fost întocmită în vederea eliberării unei Hotarari de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, prin care sa se dispună intabularea imobilului intr-o carte funciara noua, in favoarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Prezentarea situației din teren

 • a. ) Faza de documentare pentru efectuarea lucrării:

 • - s-au studiat actele necesare pentru realizarea lucrării puse la dispoziție de către beneficiar;

 • - s-au coroborat actele cu informațiile actualizate din baza de date electronica a OCPI Cluj;

 • - s-a stabilit data efectuării măsurătorilor.

 • b. ) Localizarea si identificarea imobilului:

 • - limitele au fost indicate de către proprietar si s-au efectuat măsurătorile necesare;

 • - imobilul este localizat in intravilanul loc. Cluj Napoca, str. Muncitorilor, jud. Cluj si este neimprejmuit;

 • - imobilul se identifica pe nomenclatura: L-34-48-C-a-4-IV.

 • c. ) Situația juridica a imobilului:

Imobilul se identifica in regim de carte funciara parțial cu CF 312248-Cluj-Napoca, nr. top. 3436 in suprafața de 2500mp si parțial cu CF 305846 - Cluj-Napoca, nr. top 2510/1/2 , in suprafața de 455mp, iar in urma eliberării Hotărârii de Consiliu Local se va crea o carte funciara noua cu un imobil in suprafața de 2955mp ce se va înscrie in favoarea Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Cu cerere legata de acest dosar se vor înregistra alte doua lucrări pentru intabularea străzii Muncitorilor si a străzii F.M. Dostoievski.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Metoda si aparatura folosita la măsurători: s-a stationat pe GPS -1 cu vize pe GPS -2, din care s-a efectuat o drumuire pentru masurarea punctelor radiate. Aparatul folosit la măsurători a fost stafia totala Trimble 3305 DR cu precizia unghiulara de 1.5mgon=5” si la distante cuprinse

Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr. 12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

intre 1.5-7500m de ± (2mm+2ppm), iar datele au fost prelucrate cu ajutorul programului Terramodel.

Legătură in sistem național de referința Stereografic 1970 si Sistem de cote Marea Neagra 1975 s-a realizat cu aparatura GPS ROVER GNSS South S82-T:

■ ridicarea detaliilor planimetrice s-au realizat in mod cinematic prin metoda RTK-cinematic in timp real prin utilizarea in timp real de corecții diferențiate provenind de la statia de referința integrata in RGN - GNSS, Cluj Napoca si de la serviciul specializat ROMPOS;

 • •  măsurătorile s-au efectuat cu ajutorul gps-ului Rover Gnss South S82-T cu dubla frecventa;

 • •  ROVER-ul GNSS South S82-T recepționează semnalele: GPS L1,L2, L2C si L5,

GLONASS LI si L2, SBAS;


• prin intermediul software-ului Surv CE, măsurătorile se fac direct in sistemul de proiecție național Stereo 70, iar cotele in sistemul de referința Marea Neagra 1975, avand

implementat programul TransDat Ro versiunea 4.01;

 • •  acuratețea de poziționare, in mod RTK, pe orizontala = lcm ± lppm (RMS);

 • •  acuratețea de poziționare, in mod RTK, pe verticala = 2cm ± lppm (RMS).
Antonescu Florin-Andreî

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213 tel/fax: 0264425642


Inventar de coordonate - fișier ASCII


Județul: Cluj

Denumirea unitatii administrative teritoriale: Cluj Napoca


Pct

X[m]

Y[m]

Z[m]

1

586377.122

393855.525

353.390

2

586385.305

393909.216

353.542

3

586384.344

393899.391

353.405

4

586381.889

393897.590

353.598

5

586381.556

393896.408

353.635

6

586383.380

393895.544

353.801

7

586371.650

393896.727

353.992

8

586368.579

393899.256

354.109

9

586365.587

393899.951

354.328

10

586366.329

393897.625

354.370

11

586369.210

393895.928

354.234

12

586371.414

393892.609

354.088

13

586373.299

393894.038

353.871

14

586372.088

393889.300

353.931

15

586374.264

393888.285

354.103

16

586380.182

393886.646

353.711

17

586382.016

393885.573

353.860

18

586380.503

393874.254

353.738

19

586381.021

393873.382

353.642

20

586381.883

393872.743

353.425

21

586381.799

393871.246

353.334

22

586379.546

393871.918

353.413

23

586378.575

393873.906

353.566

24

586371.982

393872.414

353.608

25

586369.780

393872.556

353.758

26

586368.344

393861.483

353.569

27

586367.289

393860.404

353.550

28

586364.490

393860.272

353.489

29

586364.303

393859.327

353.321

30

586367.426

393859.367

353.343

31

586369.845

393860.523

353.400

32

586370.448

393861.385

353.414

33

586365.006

393854.331

353.305

34

586367.459

393853.533

353.480

35

586367.929

393853.899

353.327

36

586368.990

393853.426

353.322

37

586369.107

393851.998

353.324

38

586367.592

393852.529

353.463Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

39

586381.143

393855.683

352.996

40

586378.964

393856.328

353.135

41

586375.638

393853.832

353.356

42

586379.617

393852.611

353.310

43

586377.724

393852.858

353.493

44

586375.636

393840.427

353.235

45

586373.644

393840.704

353.135

46

586367.226

393839.744

353.146

47

586365.480

393839.878

353.297

48

586364.686

393835.186

353.273

49

586359.110

393836.280

353.285

50

586363.908

393833.767

353.064

51

586365.370

393834.091

353.065

52

586366.092

393834.918

353.169

53

586372.179

393832.624

353.108

54

586374.405

393832.598

353.243

55

586372.555

393823.322

353.219

56

586370.397

393823.713

353.143

57

586363.749

393823.030

353.146

58

586362.869

393826.610

353.139

59

586361.174

393827.784

353.111

60

586359.382

393828.177

353.228

61

586359.385

393826.964

353.239

62

586362.143

393825.875

353.080

63

586361.765

393823.594

353.252

64

586358.500

393808.639

353.361

65

586360.610

393808.306

353.215

66

586366.691

393806.847

353.184

67

586368.774

393806.340

353.281

68

586365.772

393792.469

353.407

69

586363.583

393792.713

353.303

70

586357.373

393793.494

353.360

71

586355.274

393793.756

353.494

72

586360.809

393773.017

353.553

73

586364.218

393785.016

353.466

74

586362.032

393785.489

353.355

75

586363.240

393780.275

353.513

76

586366.437

393779.264

353.617

77

586365.191

393777.278

353.547

78

586362.606

393777.818

353.529

79

586354.768

393780.684

353.462

80

586352.440

393780.642

353.611

81

586353.656

393776.214

353.444

82

586351.360

393773.463

353.458

83

586347.184

393772.480

353.524

84

586342.664

393773.151

353.563

85

586342.738

393775.247

353.698

86

586348.967

393774.520

353.701

Antonescu Florin-Aridrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054

e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213 tel/fax: 0264425642

87

586350.846

393775.731

353.713

88

586351.799

393777.606

353.604

89

586339.776

393769.462

353.543

90

586339.422

393767.946

353.771

91

586342.044

393767.369

353.768

92

586342.257

393766.943

353.789

93

586341.845

393764.131

353.879

94

586348.764

393762.439

353.753

95

586350.524

393761.129

353.570

96

586350.036

393765.059

353.547

97

586347.718

393767.387

353.532

98

586345.657

393768.102

353.532

99

586356.893

393761.251

353.560

100

586358.720

393759.530

353.700

101

586355.579

393744.476

353.751

102

586353.405

393744.821

353.620

103

586347.329

393746.156

353.614

104

586345.213

393745.969

353.743

105

586352.855

393737.757

353.617

106

586352.449

393740.581

353.628

107

586354.862

393741.273

353.773

108

586359.958

393740.395

353.851

109

586354.417

393735.423

353.665

110

586338.857

393700.080

353.858

111

586356.605

393734.530

353.758

112

586357.881

393734.380

353.763

113

586356.253

393729.495

353.700

114

586354.144

393728.611

353.697

115

586353.415

393726.747

353.705

116

586355.446

393724.742

353.721

117

586352.215

393721.162

353.649

118

586349.673

393719.965

353.682

119

586348.580

393718.847

353.697

120

586352.503

393719.760

353.780

121

586350.994

393719.433

353.805

122

586349.507

393717.445

353.855

123

586348.758

393714.910

353.868

124

586346.805

393714.784

353.744

125

586340.878

393716.620

353.687

126

586338.883

393716.975

353.835

127

586336.388

393705.122

353.954

128

586338.316

393704.775

353.806

129

586344.165

393702.738

353.781

130

586345.571

393700.711

353.928

131

586342.381

393685.114

354.067

132

586340.598

393686.484

353.920

133

586334.844

393688.764

353.956

134

586332.793

393688.677

354.065Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642

135

586331.046

393680.608

354.168

136

586329.552

393680.885

354.198

137

586329.020

393677.810

354.213

138

586330.372

393677.465

354.219

139

586330.244

393676.861

354.220

140

586327.339

393677.430

354.236

141

586326.899

393672.972

354.342

142

586329.232

393672.350

354.263

143

586331.168

393671.868

354.119

144

586337.002

393670.127

354.084

145

586335.386

393662.801

354.172

146

586338.465

393657.203

354.149

147

586338.611

393658.902

354.301

148

586336.136

393659.541

354.176

149

586336.459

393653.055

354.334

150

586333.080

393651.754

354.386

151

586335.957

393647.823

354.443

152

586332.755

393646.265

354.549

153

586330.962

393647.122

354.402

154

586325.543

393650.844

354.426

155

586323.491

393651.425

354.570

156

586328.650

393661.421

354.248

157

586326.893

393662.182

354.399

Antonescu Florin-Andrei

Punct de lucru: str.Sf.loan, nr.12, ap.1; loc. Cluj Napoca

Certificat de autorizare seria RO-CJ-F-0054 e-mail:afaflorin@yahoo.com, tel. mob: 0740220213

tel/fax: 0264425642


Calculul suprafețelor: s-a efectuat prin metoda analitica, coordonatele punctelor de contur ale parcelei sunt prezentate în tabelul de mai jos:


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

76

586314.062

393620.285

77

586315.232

393624.895

42

586316.081

393628.238

43

586318.953

393636.542

45

586326.893

393662.182

46

586332.793

393688.677

50

586348.764

393762.439

78

586349.413

393765.684

79

586350.951

393773.367

51

586351.799

393777.606

52

586362.143

393825.875

80

586362.437

393826.909

81

586364.420

393833.880

53

586364.813

393835.263

54

586367.079

393850.248

55

586368.344

393861.483

56

586373.347

393898.657

57

586383.804

393898.995

58

586377.724

393852.858

60

586374.405

393832.598

82

586363.218

393780.172

83

586362.709

393777.804

62

586354.862

393741.273

84

586353.766

393736.396

85

586349.702

393718.314

63

586349.507

393717.445

64

586337.376

393663.048

86

586336.351

393659.325

87

586334.407

393652.265

65

586332.755

393646.265

75

586323.507

393617.428

Suprafața totala masurata = 2955mp


Data întocmirii: 29.08.2017TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

SITUAȚIA CONFORM CF

Nr. CF

Nr.topo

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Proprietar

312248

3436

2500

Drum

str. Muncitorilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Statul Roman in administrarea operativa a G.I.G.C.L al Jud. Clui

305846

2510/1/2

936

Drum

str. Plugarilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Municipiul Cluj

SITUAȚIA PROPUSA DUPĂ DEZMEMBRARE

Nr. CF

Nr.topo

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Proprietar

312248

3436

2500

Drum

str. Muncitorilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Statul Roman in administrarea operativa a G.I.G.C.L al Jud. Clui

305846

2510/1/2/1

455

Drum

str. Plugarilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Municipiul Cluj

CF NOU

2510/1/2/2

481

Drum

str. Plugarilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Municipiul Cluj

SITUAȚIA PROPUSA DJJPA ALIPIRE SI ÎNSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA IN BAZA HCL

Nr. CF

Nr.topo

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Proprietar

CF NOU

3436, 2510/1/2/1

2955

Drum

str. Muncitorilor, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

întocmit: Antonescu Florin-Andrei

Aut. Seria RO-CJ-F, nr. 0054

o o 10

K> CD

K)


O O co

K> CD


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

intravilan

Scara 1:2000

Nr. topografic

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2955mp

loc. Cluj-Napoca, str. Muncitorilor, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT

Cluj Napoca
A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1DR

Drum

2955

Imobil neimprejmuit

nnl        Total

2955

ZZZ I 5B

B. Date referitoare la construcții I

Cod con str.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

-

TotalSUPRAPUNERE CU PLAN DE CARTE FUNCIARA EDIȚIA BUDAPESTA 1941

intravilan

Scara 1:1000

str. Muncitorilor, mun. Cluj-Napoca, jud. ClujF-

ANCIPT

A*-U I ».'< v VTin* U.4 ii i t: ,i fr -. r i r -1 ?J JtK Î1AT1 IMpUt (<7 ■


TEREN Intravilan


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 312248 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:92266

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Muncitorilor, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3436

2.500

B. Partea HEL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

529 / 11/02/1988

Decret nr. 44/1985 și 78/1986;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) G.I.G.C.L ALJUD CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92266)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Mr. 1 La Partea O

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3436

2.500

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL      __________

Geometria pentru acest imobil mi afostgsit.

Date referitoare Da teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.500

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

11/09/2017, 18:52

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2fANCPl


Ata-.VI IA AÎAȚWNAJ.A. j< î,. C ă r** T s f ț J jr                    lU At.*.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Nr.

110432

Ziua

27

Luna

06

Anul

2017


Nr. CF vechi: 1473


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Plugarilor, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2510/1

2.251

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  imobilul se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2510/1

2.251

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_____________________DETALII LINIARE IMOBIL_____________________ Geometria pentru acest imobil nu a fost grâsiti.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.251

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.3870/27-06-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. EXI_ONLINE.

Acest document a fost generat automat de sistemul informatic integrat al ANCPI și reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral și cartea funciară, valabilă la data generării. Documentul în format electronic este semnat cu semnătura electronică pe baza unui certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (12) din Legea nr. 455/2001, precum și cele ale Normelor tehnice și metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin HG nr. 1259/2001 și este valabil exclusiv în mediul electronic.