Hotărârea nr. 868/2017

Hotărârea 868/2017 - Aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2018,

în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olăh Emese, Gabriela Iuliana Moldo van și Tothfalusi Andras;

Analizând Referatul nr. 456881/451/09.10.2017, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale H.G. 1275/2000, actualizată, precum și ale Hotărârii nr. 150/2013, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 434/2015;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă lista provizorie de priorități pentru anul 2018 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă afișarea listei provizorii de priorități pentru anul 2018 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și pe site-ul autorității locale, respectiv www.primariacluinapoca.ro.

Art. 3.1. Se stabilește termenul de depunere a contestațiilor privind punctajul acordat solicitanților cuprinși în lista provizorie de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat de 30 de zile calendaristice de la data afișării listei.

2. Contestațiile se depun la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str.

Moților nr. 7.

Art. 4. Modul de soluționare a contestațiilor și lista finală de priorități pentru anul 2018 vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Biroul Mass-media.

Nr. 868 din 17 octombrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 868 /2017


LISTA PROVIZORIE DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2018 ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII, PRIN ÎNCHIRIERE, A LOCUINȚELOR SOCIALE

nr.

CRT.

NUME Șl PRENUME

ADRESA

PUNCTAJ

1

CORĂBIAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 34

165

2

GAVRILĂ CORNELIA

Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 48 ap. 2

158

3

BUZAȘ ATTILA

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Barițiu nr. 18 ap. 5

152

4

ALUAȘ EMIL

Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 46 ap. 16

150

5

TRÎNCA MIRCEA SIMION

Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 21 ap. 4

148

6

MUREȘAN DORU ANTON

Cluj-Napoca, Ale. Rășinari nr. 4 ap. 14

146

7

BERKI SAMOIL

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

145

8

PÂRLOG ANA-MARIA

Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ap. 30

143

9

MATINGO IGNAT

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 141 ap. 13

142

10

DEAC ELEONORA

Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ap. 9

141

11

VARGA RAFAEL

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 43-45 ap. 1

140

12

OPREA MARIUS CĂLIN ION

Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr. 50 ap. 1

138

13

ONACĂ MARIUS MIHAI

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 73 ap. 2

138

14

CIORCA IULIA

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 48 ap. 14

137

15

DANI REMUS

Cluj-Napoca, str. Ghe.Barițiu nr. 16, ap. 10/1

137

16

MUREȘAN CORNEL

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 37 ap. 10

136

17

VINCZE ANA

Cluj-Napoca, str. Crișan nr. 12 ap. 6

136

18

BÎRDOG ADRIANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 34-36 ap. 15

135

19

PRIPON GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Dejului nr. 1 ap. 49

135

20

SZTOICA IOSIF

Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 27 ap. 27

134

21

VINCZI ILDIKO

Cluj-Napoca, Pța. Mihai Viteazu nr. 9Aap. 18

134

22

COROIAN ANDREEA MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță bl. Lama F ap. 24

133

23

FERCO LIVIA

Cluj-Napoca

133

24

PUCANI MARTIN

Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 1 ap. 16

133

25

PETRUȘ OCTAVIAN ONISIE

Cluj-Napoca, str. Doinei nr. 51

132

26

TĂTAR Bl AN CA

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10 ap. 12

132

27

BUCUR IOAN

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31 ap. 16

131

28

SZEKELYATILA

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 94 ap. 3

131

29

ȘAIGO LIDIA ELENA

Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 3 ap. 2

131

30

GIMAN IRINA

Cluj-Napoca, str. Gorunului nr. 6 bl. C3 ap. 13

130

31

IGNA MIHAI

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75, ap. 17

130

32

ȘERBAN CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. Venus nr. 22 ap. 117

130

33

MOLDOVAN ARANKA

Cluj-Napoca

129

34

ANTAL SANDOR

Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10 ap. 52

128

35

CIOBAN LAURENȚIU

Cluj-Napoca

128

36

LASKAY TUNDE

Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 10 ap. 16

128

37

SABĂUIOAN

Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 2 ap. 73

128

38

BELEIU AVRAM

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 148 ap. 1

127

39

BRAD TEODOR ALEXANDRU

Cluj-Napoca str. Republicii nr. 13 ap. 2

127

40

LEVAY MARIă/C^'-ÎX * \

Cluj-Napoca, str. G-ral T. Moșoiu nr. 43 ap. 4

127

41

VARZĂ Ml HAI

Cluj-Napoca, str. Janos Bolyai nr. 7 ap. 14

127

42

CIOBAN ILEANA

Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr. 28 ap. 7

127

43

COCIȘ ELENA

Cluj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 10 ap. 18

126

44

HOȚIU MONICA

Cluj-Napoca, str. Orzului nr. 7

126

45

MARTOCIAN ANA

Cluj-Napoca, str. Oltului nr .40 ap. 12

126

46

VONAS VASILE DANIEL

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 17 ap. 28

126

47

NEAGOȘ MARIANA ILEANA

Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 2 ap. 54

125

48

SĂLĂGEAN VIORICA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 12 ap. 37

125

49

SIMIONESCU ROZALIA

Cluj-Napoca, str. Caracal nr. 17

125

50

POP MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19 ap. 2

124

51

LAZĂR ILEANA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr 73 ap. 6

123

52

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 17, ap. 30

123

53

AMZA MIHAI

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 82 ap. 4

122

54

RUS DOREL NICOLAE

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 69 ap. 2

121

55

MUZUR IOAN

Cluj-Napoca, Ale. Clăbucet nr. 11 ap. 75

121

56

CELEMEN ȘTEFANIA MIHAELA

Cluj-Napoca, str. George Byron nr. 6a ap. 3

120

57

DRĂGUȘ ROMICĂ

Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod nr. 68 ap. 4

120

58

SĂSĂRMAN CLAUDIA CRISTINA

Cluj-Napoca, str. August T. Laurian nr. 28

120

59

UNGURAȘ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 21 ap. 9

119

60

BONTEA VASILE

Cluj-Napoca

118

61

DAVID ROZALIA

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 42-44 ap. 3

118

62

DONDOS ANA

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19, ap. 5

118

63

LĂCĂTUȘ SEBASTIAN ROMULUS

Cluj-Napoca, str. Ale. Peana nr. 13 ap. 2

118

64

LUDVIG IUL1ANA MIRELA

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10 ap. 17

118

65

KOVACS EMESE MELINDA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 4

117

66

MĂRGINEAN CRISTINA SAVETA

Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 5 sc.1 ap. 14

117

67

ROSTAȘ REMUS OVIDIU

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68 ap. 28

117

68

VÎRLAN CATELA

Cluj-Napoca, str. Garoafelor nr. 2

116

69

MARTIN IULIANA

Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17 ap. 15

115

70

SIMA MARIANA

Cluj-Napoca, Bld.21 Decembrie nr. 73 ap. 8

115

71

SOTMARI FRANCISC

Cluj-Napoca, str. Gh. Dima, nr. 20, ap. 1

115

72

SUDER MISCHAEL

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 16 ap. 29

114

73

JUCAN VIRGINIA IOANA

Cluj-Napoca, str. București nr. 29 ap. 12

113

74

VLAD VASILE

Cluj-Napoca, str. Nădășel nr. 61

113

75

BIRTAR RALUCA

Cluj-Napoca str. Porțile de Fier nr. 2 ap. 16

112

76

KALLO IOAN

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 36

112

77

MICHI ELENA

Cluj-Napoca

112

78

MURESAN DANIEL

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 24

112

79

MOLDOVAN ANGELA

Cluj-Napoca

111

80

MOLDOVAN BOGDAN-DANIEL

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 51 ap. 7

111

81

PAȘCALĂU IOANA-DELIA

Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 2 ap. 26

111

82

SOOS IOSIF

Cluj-Napoca , str. Observatorului nr. 9 ap. 4

111

83

ȚURA GHEORGHE DĂNUȚ

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 89

111

84

ARMAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Pavel Roșea nr. 1 ap. 1A

110

85

KOVACS IOAN

Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie nr. 68 ap. 5

110

86

MATINGO LUDOVIC

Cluj-Napoca, Aleea Gârbău nr. 3 ap. 42

110

87

FECHETE IOSIF

Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 8 ap. 22

109

88

PLEȘA TEODOR

Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 13 ap. 2

109

89

BARIȚIU CRISTINA

Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 21 ap. 18

108

90

FABIAN TIMEA

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 94 ap. 3

108

91

MUREȘAN ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 58 ap. 30

108

92

NAGY ROBERT FERENC

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 6 ap. 142

108

93

SCHEBOR ILDIKO-JULIANNA

Cluj-Napoca, Ale. Herculane nr. 17 ap. 13

108

94

BUNACSI ANA PĂPUȘICA

Cluj-Napoca str. Paris, nr. 47 ap. 5

108

95

DAN ALIN SABIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 5 ap. 94

108

96

ANASTASIU PETRI CĂ

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 66-68 ap. 55

107

97

HĂLBAC LIANA

Cluj-Napoca, str. Sportului nr. 10

107

98

KALLO ERZSEBET

Cluj-Napoca, str. loan Ghica nr. 30 ap. 2

107

99

BOLDIJAR ANGHEL

Cluj-Napoca, str. Mecanicilor nr. 26

106

100

POP RODICA ADRIANA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 92 ap. 2

106

101

URSU CAMELIA OLGUȚA

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68 ap. 104

106

102

EGRI AURELIA COSMINA

Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 10 ap. 9

105

103

KALMAN DANIELA-MARIA

Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 10, ap. 9

105

104

KEREKES SORIN

Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 2 ap. 113

105

105

MATEI ANA-GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4 ap. 349

104

106

MAXIM MONICA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 6 bl. S2 ap. 277

104

107

MOLNAR ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 50, ap. 1

104

108

POPA ROXANA MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 10 ap. 8

104

109

SZEKELY TIBERIU

Cluj-Napoca, Ale Băișoara nr. 3 ap. 47

104

110

LEGMAN ANA

Cluj-Napoca, str. Petrila nr. 21

103

111

LUKACS FLORENTINA

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 15 ap. 4

103

112

MATEI KATALIN

Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 1-3 ap. 67

103

113

CISMAȘ MARIANA

Cluj-Napoca

103

114

POP BIANCA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 152 ap. 48

103

115

KOVACS ROMULUS

Cluj-Napoca, str. G. Gordon Byron nr. 15 ap. 16

102

116

ILE MIRELA ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Cioplea nr. 17, ap. 23

102

117

OROSZ FERENCZ ARPAD

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 3 ap. 14

101

118

POP MARIUS CORNEL

Cluj-Napoca, str. Bibliotecii nr. 121

101

119

BANYAI ILDIKO

Cluj-Napoca, Ale. Padin nr. 20 ap. 80

100

120

ȘIPOȘ VASILICA

Cluj-Napoca, str. Ialomița nr. 5 ap. 40

100

121

BECHIANU DAN SEBASTIAN

Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 86-90 ap. 10B

99

122

CUIBUS RAMONA NICOLETA

Cluj-Napoca, str. Postăvarul nr. 8, ap. 2

99

123

KULCSAR ROXANA CARMEN

Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 73 bl. T1 ap. 8

99

124

NEGREA LAURA

Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 293 ap. 11

99

125

ONACIU COSMIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 34-36 ap. 2

99

126

ORBAN SEBASTIAN ALIN

Cluj-Napoca, Bld 21 Decembrie nr. 92, ap. 3

99

127

ȘOIM ANDREI OVIDIU

Cluj-Napoca, Ale. Gârbău nr. 11 ap. 19

99

128

FOGARAȘI LAZĂR

Cluj-Napoca

98

129

BACS IMRE

Cluj-Napoca, P-ța. Mihai Viteazu nr. 1 ap. 11

97

130

OTVOS ALINA-DANIELA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 23 bl. 03 ap. 31

97

131

COVĂCEAN AUGUSTIN

Cluj-Napoca, str. Alexandru Macedonski nr. 6

96

132

POP NICULINA MARCELA

Cluj-Napoca, str. Anina, nr. 3, ap. 43

96

133

ROTARIOAN

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 83, ap. 2

96

134

SZOMMER SZABO ILDIKO

Cluj-Napoca, str. Sextil Puscariu nr. 1-3, ap. 2

96

135

CALANYOS MARGARETA

Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 43, ap. 2

95

136

CRISTUREAN EMILIA IOANA

Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 14 ap. 3

95

137

INCZE ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Ale. Micus nr. 1 ap. 70

95

138

LAKATOS ROBERT

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

95

139

POPOVICIU ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 19 ap. 13

95

140

ZOLOG ILDIKO ADRIANA

Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund nr. 17

95

141

ADAM ANDREEA

Cluj-Napoca, str. G. Gordon Byron nr. 6A ap. 4

94

142

BOLDIJAR GHEORGHE

Cluj-Napoca

94

143

IRIMIAȘ FELICIA NELICA

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr.140 ap.187

94

144

MICLOS TUDOREL

Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 6 ap. 17

94

145

NOJE COSMINA SIMONA

Cluj-Napoca str. Tulcea nr. 16 bl. 04 ap. 12

94

146

MOLDOVAN CLAUDIA-AURORA

Cluj-Napoca, str. Dr. L. Pasteur nr. 77 ap. 35

93

147

RUS CĂTĂLINA

Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 9 ap. 45

93

148

VĂDEAN ADINA-RODICA

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31 ap. 7

93

149

VLASA ANA AURELIA

Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47 ap. 84

93

150

HOCA ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 32 ap. 3

92

151

KALLO DACIANA CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22 ap. 1

92

152

TODEAIULIUȚ

Cluj-Napoca, Cal. Dororbanților nr. 39-41 ap. 4

92

153

ZSIGA ANGELICA

Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 38 ap. 20

92

154

CALANYOS ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 43 ap. 2

91

155

NAGY MELINDA JULIA

Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 26, ap. 1

91

156

NEAGOTĂ NICOLETA

Cluj-Napoca, str. Teleorman nr. 65 ap. 28

91

157

TOLVAI ILDIKO IREN

Cluj-Napoca

90

158

CANKA IOSIF

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

90

159

REZMUVES ROMULUS

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

90

160

ROSTAȘ MARCELA-SILVIA

Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 32 ap. 5

90

161

MILAC MARIA-STANCA

Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 11-13 ap. 88

89

162

UDVARI ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. G-ral T. Moșoiu nr. 43 ap. 13

89

163

BARBU LUMINIȚA

Cluj-Napoca str. Câmpeni nr. 13 ap. 2

88

164

BOANCA DORINA ALINA

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 47 ap. 112

88

165

KOVACS ANNAMARIA

Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 4 ap. 13

88

166

RAȚ CLAUDIA

Cluj-Napoca, Ale. Brateș nr. 16 ap. 18

88

167

GOIA ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 31

87

168

BALINT ROBERT

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

86

169

BURCEA TEREZ

Cluj-Napoca

86

170

CHIȘ IOANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 10-12 ap. 97

86

171

FULOP MARIA

Cluj-Napoca

86

172

ROMAN MARIA

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68 ap. 53

86

173

CEACA NICOLETA GIORGIANA

Cluj-Napoca, str. Parașutiștilor nr. 4A

85

174

CUC MARCEL

Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 81 bl. V5 ap. 101

85

175

GAJI EMANUEL DAN

Cluj-Napoca, Aleea Clăbucet nr. 11 ap. 11

85

176

VOICU LILIANA

Cluj-Napoca, str. Școlii nr. 1

85

177

HARKO IOAN

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 109

84

178

KOMIVES FERENC

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 108 ap. 13

84

179

MÂNZAT IOANA ANTONIA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 22 ap. 25

84

180

ȚÎCU GALINA

Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 24 ap. 4

84

181

STOICA DUMITRU ADRIAN

Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 60 ap. 131

83

182

TARCEA VERONICA NICOLETA

Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 14 bl. T1 ap. 57

83

183

VIDRIGHIN-BRATU IOAN

Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr.28 ap. 180

83

184

COSMA VALERIU GABRIEL

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 51 ap. 7

83

185

VARADY ZOLTAN

Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 18 ap. 2

82

186

ANTAL OCTAVIAN LUCIAN

Cluj-Napoca, str. G-ral T. Moșoiu nr. 43 ap. 3

81

187

CZIRAK NICOLAE RADU

Cluj-Napoca, str. Dr. L. Pasteur, nr. 67 ap. 11

81

188

NONICA IOSIF CRISTIAN

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43 ap. 4

81

189

POP MELINDA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 75 ap. 5

81

190

FARCAS EUGENIA

Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 2-12 ap. 11

78

191

KALLO CARMEN MIRABELA

Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 53 ap. 21

78

192

CHITA GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 7 ap. 1

77

193

DOBOȘ MIRCEA MARIUS

Cluj-Napoca

77

194

COȘOCNEAN DOREL

Cluj-Napoca

76

195

TONEA GABRIEL FELICIAN

Cluj-Napoca, str. Dambovitei, nr. 87 ap. 46

76

196

CIURI CĂLIN LUCIAN

Cluj-Napoca, str. București nr. 29 ap. 3

75

197

ZSIGA CARMEN

Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 157 ap. 1

75

198

COJOCNEAN MARIUS

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 24

73

199

DEZMIREAN ALEXANDRU MARINEL

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 15 ap. 17

73

200

FERENȚI MARIA-NICOLETA

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 94 ap. 3

72

201

NIMAȘ TUDOR

Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr. 2 ap. 22

70

202

OTVOS DIANA ROZALIA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

70

203

RAITA LUMINIȚA DORINA

Cluj-Napoca

70

204

SVAJCZER EVA

Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 9

69

205

ȘFAIȚ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Ion Vidu nr. 8 ap. 1/1

69

206

ARMAN ȘTEFAN

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 61 ap. 9

68

207

CHIFOR AMALIA-RODICA

Cluj-Napoca, str. Bare I nr. 55A ap. 3

68

208

KALAI IOAN

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 42-44 ap. 3

68

209

BERCHI EMIL-CRISTIAN

Cluj-Napoca

66

210

CĂUCEAN NICU-CLAUDIU

Cluj-Napoca, str. Timișului, nr. 77 bl. T3 ap. 11

66

211

LINGURAR CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

66

212

SCARLAT ILIE MARIAN

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 14-16 ap. 6

66

213

ADAM TIBI

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 12 ap. 22

65

214

CIORCA MIHAELA

Cluj-Napoca, Ale. Moldoveanu nr. 12 ap. 40

64

215

DAVID RAREȘ

Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 7 ap. 10

64

216

SFAIȚ ROMEO VASILE

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 57 ap. 12

64

217

BERKI GYORGY

Corn. Florești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, •

63

218

'CHITA FELICIAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepe, nr. 7, ap. 1-2

62

219

ADAM NICOLAE

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

61

220

FODOR SONIA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

61

221

LINGURAR ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

61

222

RICZI ADALBERT

Cluj-Napoca, Str. G. G. Byron nr. 15 ap. 19

61

223

VERES ISIDOR

Cluj-Napoca

60

224

ISTIC MARINEL

Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 6 bl. E3 ap. 22

59

225

BUNACSI MARGARETA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

59

226

MARINCAȘ MARIUS MIRCEA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

59

227

ȚANCAJANOS

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96 ap. 3

59

228

MURESAN ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 25 ap. 5

58

229

HOȚIU ANICA

Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 36

57

230

KALAI IOAN

Cluj-Napoca

55

231

RUNCAN BLĂNCUȚA

Cluj-Napoca, str. Cosașilor nr. 36

55

232

ADAM MAR IA-VAN DANA

Cluj-Napoca, str. G.G. Byron nr. 15 ap. 18

53

233

BARTUS ATTILA

Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63 bl. B3 ap. 4

53

234

BERECZKI IOSIF

Cluj-Napoca

53

235

MICHI RADU

Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 14 ap. 8

53

236

MUREȘAN ADAM

Cluj-Napoca

53

237

VARGA SIMONA-ANDRADA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 16

53

238

ADAM MIHAI-MIRCEA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 7

52

239

DAVID FLORENTINA

Cluj-Napoca

52

240

KALO ROBERT JENO

Cluj-Napoca

52

241

LINGURAR LEONTINA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

52

242

PILI IOAN

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron, nr. 10, ap. 41

52

243

ADAM IOANA-LIDIA

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 25 ap. 93

51

244

CZANKA NICOLAE

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

51

245

LINGURAR SONETA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 12 ap. 22

51

246

CZULI GELU ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 15 ap. 19

50

247

KOROSI FLORIN

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

50

248

LINGURAR PAVEL

Cluj-Napoca

50

249

BOCRETAȘ TEODOR FLORIN

Cluj-Napoca, str. Cantonului

49

250

BUDI MAGDALENA

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 3

48

251

CHERECHES LUANA

Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 200

47

252

FARCAȘ ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Cantonului

47

253

FARKAȘ Ml HAI

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 1

47

254

PÎCLIȘAN RAFILA

Cluj-Napoca, str. Prof. T. Ciortea nr. 3 ap. 33

47

255

CSURKULY IDA

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 3

40

256

ADAM IOSIF

Cluj-Napoca, str. M. Piuaru nr. 5 ap. 17

39

257

MUREȘAN IOAN

Cluj-Napoca

39

258

ELEKES IULIANA

Cluj-Napoca

38

259

ELEKEȘ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 125Aap. 15

38

260

JONAS ELEMER LUDOVIC

Cluj-Napoca

38

261

COJOCNEAN NICOLAE

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 15 ap. 10

36

262

LASZLO MIKLOS

Cluj-Napoca, str. Marasesti nr. 31 ap. 3

35

263

SIMILEAC VIOREL

Cluj-Napoca, str. G. Gordon Byron nr. 15 ap. 10

32

264

ZANGAR VIORICA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

30

265

CRĂCIUN ANCA

Cluj-Napoca, Ale.Bizușa nr.,8 ap. 80

NE

266

CSOMORTANI ERZSEBET

Cluj-Napoca, Ale.Gârbău nr. 10 ap. 40

NE

267

FOGARAȘI BUȚO

Cluj-Napoca

NE

268

BERKI SAMOIL

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

269

BERKI GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

270

MOLDOVAN FLORIN

Cluj-Napoca, str. Bethlen Gabor nr. 3 ap. 28

NE

271

KOROSI PETRU

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 7

NE

272

TOBA ADRIAN

Cluj-Napoca

NE

273

CSURKULY IDA BERTA

Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 15 ap. 1

NE

274

POP ANDREEA-ROXANA

Cluj-Napoca, Bld. Eroilor nr. 34 ap. 13

NE

275

DICHER VASILE FLORIN

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 10 ap. 21

NE

276

DEJAN FLOAREA

Cluj-Napoca

NE

277

VARGA FRANC ISC

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

NE

278

FARKAS JANOS

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 1

NE

279

ADAM IOSIF

Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10 ap. 84

NE

280

LAKATOS VILMOS

Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 3 ap. 6

NE

281

BOJTE JANOS

Cluj-Napoca, str. Gării nr. 2 ap. 4

NE

282

LAKATOS ECATERINA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

283

LAKATOS IRINA

Cluj-Napoca

NE

284

ELEKES RUDOLF

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 14

NE

285

FARKAS MARIA

Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 15 ap. 3

NE

286

KALAI GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 12 ap. 22

NE

287

LAKATOS RODI CA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

288

VARGA ZELMA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

289

CZANKA ALEXANDRU MARTIN

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

290

CROITORU CORNELIA

Cluj-Napoca, str. G. Stephenson nr. 15 ap. 1

NE

291

LABO AURELIA ANA-MARIA

Cluj-Napoca

NE

292

LINGURAR VOICHITA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

NE

293

NONICA VANDANA

Cluj-Napoca

NE

294

VARGA EVA

Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 6 ap. 3

NE

295

FERENCZI ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 42-44 ap. 19

NE

296

LINGURAR MĂRICUȚA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

297

MOLDOVAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

298

MUREȘAN ALEXANDRU

Cluj-Napoca

NE

299

ROZMARIN PAUL ANDREI

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

300

VĂSCAN IRINA

Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund nr. 17

NE

301

MOLDOVAN CARMEN RAMONA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

302

GEREBEREȘ MAGDALENA ANDRADA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

303

ROSTAS MARIANA

Cluj-Napoca, str. Taberei, nr. 4 ap. 47

NE

304

VARGA ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 1

NE

305

ZSIGA MAGDALENA

Cluj-Napoca

NE

306

OTVOS IOSIF

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

307

DANDOȘ RENATA-CLAUDIA

Cluj-Napoca, Ale. Clăbucet nr. 2 ap. 86

NE

308

VARGA PAUL

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 16

NE

309

ADAM CIPRIAN

Sat Apahida, str. Libertății nr. 323A ap. 26

NE

310

ADAM IOAN-ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Sportului nr. 18

NE

311

ARGHELUȘ FLORIN

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

NE

312

BERECZ ȘTEFAN

Cluj-Napoca, str. Orăștie nr. 10 ap. 41

NE

313

BERKI ANDREI

Cluj-Napoca, str. Albiei nr. 3

NE

314

BIRIS GIORGIANA-ANDRADA

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 12 ap. 5

NE

315

COJOCARIU CONSTANTIN ALIN

Oraș Teiuș, str. M. Kogălniceanu nr. 16

NE

316

CORPODEAN ALINA RODICA

Cluj-Napoca, Str. Trascăului nr. 1 ap. 19

NE

317

CSIKI IOAN COSTEL

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 3

NE

318

CSULI LUCREȚIA

Cluj-Napoca

NE

319

CSURKULY MARGIT

Cluj-Napoca

NE

320

CZANKA ANA MARIA

Cluj-Napoca

NE

321

CZANKA CĂLIN

Cluj-Napoca

NE

322

DANCIU DARIUS

Cluj-Napoca, str. Donath bl. XIII ap. 76

NE

323

DOBOȘ GYONGY

Cluj-Napoca

NE

324

ELEKES ALADAR

Cluj-Napoca, str. Spicului nr. 34

NE

325

ELEKES IULIU

Cluj-Napoca, str. Mikloș Zrinyi nr. 7 ap. 8

NE

326

FABIAN GYONGYI

Cluj-Napoca, Bld. Muncii nr. 85 ap. 22

NE

327

FARCAȘ PAULI NA

Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 4 ap. 41

NE

328

FODOR ADELA

Cluj-Napoca, str. Cantonului FN

NE

329

HODINĂ MIHAIELA LIANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 10-12 ap. 97

NE

330

HOPÎRTEAN CONSTANTIN

Cluj-Napoca, Pța. Mihai Viteazu nr. 1 ap. 16

NE

331

IGNA RAMONA

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75 ap. 21

NE

332

KALAI CRISTIAN

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 22

NE

333

KALANYOS LI VIU

Sat Doboșeni Jud. Covasna nr. 366

NE

334

KICU MARIUS

Cluj-Napoca

NE

335

KONCZ LIVIA

Cluj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 28 ap. 1

NE

336

KOVACS AGNES EVA

Sat Nearșova Jud. Cluj nr. 51

NE

337

LACZI MONICA

Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10 ap. 84

NE

338

LAKATOS LIVIA SIBIANCA

Cluj-Napoca, str. Orăștie nr. 10 ap. 59

NE

339

LAKO JANOS

Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 21 ap. 1

NE

340

LĂCĂTUȘ VOICHIȚA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 16

NE

341

LOWI ELISABETA MARIA

Cluj-Napoca, str. Madach Imre nr. 82 ap. 3

NE

342

LUNG ADRIAN

Satu-Mare, str. Ion Vidu bl. UA4 ap. 14

NE

343

MĂRCUȘ MONICA

Cluj-Napoca, str. Govora nr. 20

NE

344

MĂRGĂUAN M IRC EA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 47-49 ap. 59

NE

345

MIRON DELIA MIHAIELA

Cluj-Napoca, Cal. Florești nr. 135 ap. 42

NE

346

MOLDOVAN SÎRBIAN

Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 29A

NE

347

MOROCOȘ TUDOREL FLORIN

Cluj-Napoca, str. Moș Ion Roată nr. 10 ap. 2

NE

348

MUREȘAN ELENA

Cluj-Napoca, Ale. Rășinari nr. 4 ap. 14

NE

349

MUREȘAN GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 43 ap. 11

NE

350

ORBAN MARIANA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap. 36

NE

351

PIHODI RAVEICA

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 7

NE

352

POCZO ROXANA-LUIZA

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 15 ap. 3

NE

353

PREDA GIANI

Cluj-Napoca, str. Stephenson G. nr. 14 ap. 1

NE

354

'ROȘU flaviu virgil

Cluj-Napoca, str. G-ral T. Moșoiu nr. 16 ap. 16

NE

355

RUSU MIHAI PETRU

Cluj-Napoca, Ale. Neptun nr. 6

NE

356

SALIMI METI

Cluj-Napoca, str. C. Brâncoveanu nr.58 ap.36

NE

357

STĂNILOIU EVA

Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 76B

NE

358

SZABO ERZSEBET MERCEDES

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21 et. 3 ap. 90

NE

359

SZAPANYOS ENIKO MARIA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 42-44 ap. 120

NE

360

SZILAGYI CRISTIAN LAURENȚIU

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15 ap. 7

NE

361

SZILAGYI MĂRIOARĂ

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15 ap. 7

NE

362

TUFAR IOANA

Cluj-Napoca, Ale Padin nr. 4 ap. 6

NE

363

ȚICO NICOLAE

Cluj-Napoca

NE

364

UJVARI ROBERT CLAUDIU

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13 ap. 7

NE

365

VARGA ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15 ap. 16

NE

366

VINAȘI DANIELA

Cluj-Napoca, Col. Becaș nr. 6B

NE

367

ZAGOR IOSIF

Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 14, ap. 23

NE

368

PARDI KLARA REKA

Cluj-Napoca, str. A. Șaguna nr. 34-36 ap. 41

NE

369

PISARENCO VLADIMIR

Cluj-Napoca, str. Pajiștei nr. 37

NE

370

SABĂU EMILIA

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5 ap. 10

NE

371

OTVOS ZOLTAN

Cluj-Napoca

NE

372

SIMON ENIKO

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 129 ap. 73

NE

373

GIURGIU EMILIA

Cluj-Napoca, str. I C Brătianu, nr. 43, ap. 3

NE

374

MAJLAT MARIA

Cluj-Napoca

DECEDAT

375

HORHAT VIRGIL-GABRIEL

Cluj-Napoca, str. Croitorilor gj.Wâpl%^\

DECEDAT

376

MUREȘAN VIOREL VASILE

Cluj-Napoca, str. Moților,n1^35 ap. 2 X !

DECEDAT