Hotărârea nr. 866/2017

Hotărârea 866/2017 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte

având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olăh Emese, Ioan Sabin Sărmaș și Dan Ioan Morar;

Analizând Referatul nr. 459146/451/10.10.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Ordonanței nr. 6 /2014, ale Legii nr. 221/2015, ale O.U.G. nr. 35/2015, ale Legii nr. 65/2016, ale O.U.G. 30/2017, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, ale H.G. nr. 251/2016, ale H.G. nr. 304/2017 și ale Legii nr. 151/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c", al. 5 lit. "b", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, pe o perioadă de un an, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 866/2017


CLUJ-NAPOCA

Lista privind Contractele de închiriere având ca obiect locuințe construite de către ANL, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. Ml, M2, M3 și Calea Florești nr. 58B pentru care se prelungește termenul de locațiune pe o perioadă de un an

Nr. Cri.

STRADA

NR.

BL.

AP

NUMELE ȘI PRENUMELE TITULARULUI

DATA PÂNĂ LA CARE SE

PRELUNGEȘTE

TERMENULDE LOCAȚIUNE

1

MEHEDINȚI

41

Ml

1

STÎNĂ FLORIN-GABRIEL

09.12.2018

2

MEHEDINȚI

41

Ml

10

NEAG ALINA-ALEXANDRINA

28.10.2018

O

3

MEHEDINȚI

41

Ml

26

COLTO LIVIA

28.10.2018

4

MEHEDINȚI

41

Ml

37

ARDEUȘ ȘTEFAN-COSMIN

18.10.2018

5

MEHEDINȚI

41

M2

4

SOACACIIOANA-MARIA

28.10.2018

6

MEHEDINȚI

41

M2

7

CIUBĂNCAN MARIUS AUGUSTIN

16.10.2018

7

MEHEDINȚI

41

M2

14

DEAC ANAGABRIELA

28.10.2018

8

MEHEDINȚI

41

M2

23

MOCANU ANDREEA ALINA

28.10.2018

9

MEHEDINȚI

41

M2

27

BOGDAN CLAUDIANICOLETA

29.11.2018

10

MEHEDINȚI

41

M3

2

ICLODEAN-LAZAR CRISTIAN FLORIN

06.10.2018

11

MEHEDINȚI

41

M3

3

BOANCĂ COSMIN FLORIAN

28.10.2018

12

MEHEDINȚI

41

M3

6

NISTOR VIORICA MIRELA

28.10.2018

13

MEHEDINȚI

41

M3

20

BIRO ELENA

29.11.2018

14

MEHEDINȚI

41

M3

26

BARA CAMELIA

07.10.2018

15

MEHEDINȚI

41

M3

29

CĂLUGĂR IONEL MARIUS

28.10.2018

16

MEHEDINȚI

41

M3

31

RUS SERGIU

28.10.2018

17

MEHEDINȚI

41

M3

33

VELCHEREAN CONSTANTIN SORIN

28.10.2018

18

C. FLOREȘTI

58

B

10

ALHAFEZ LIVIA

---------- vUlA-T   —

28.10.2018